Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 listopada 2017

Wiadomości

Protokół nr 5/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopada 2017

Wiadomości

SPREADY WALUTOWE – KOLEJNE POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: SPREADY WALUTOWE – KOLEJNE POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 listopada 2017

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert - frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Leśnej - [Wszystkie zmiany]

NADPŁATY ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Dodanie nowej wiadomości: NADPŁATY ZA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 07 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 11 listopada 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 11 listopada 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 08 listopada 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonej do przekazania w najem - parking przy Al. Piłsudskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonej do przekazania w najem - parking przy Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budowlanych - 2 etaty w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budowlanych - 2 etaty w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka 160

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka 160 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania - zarządzanie projektami

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania - zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania - zarządzanie projektami

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania - zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Informacje o podmiotach gospodarczych

aktualizacja danych - podstawa prawna - [Wszystkie zmiany]

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana wpisu

aktualizacja danych-informacja o możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi do ZUS. - [Wszystkie zmiany]

Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

aktualizacja danych - informacja o możliwości złożenia wniosku CEIDG-1 wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi ZUS. - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 09 listopada 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. planowanej rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Al. Legionów i ulicy Spółdzielczej. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektami

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę parkingu przy ul. Fabrycznej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę parkingu przy ul. Fabrycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Stawki dotacji na 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

JAK SPRZEDAWCY INFORMUJĄ O CENACH? KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: JAK SPRZEDAWCY INFORMUJĄ O CENACH? KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 14 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Aktualizacja danych - przepisy prawa, aktualizacja załączników. - [Wszystkie zmiany]

środa, 15 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVII i posiedzenia komisji w listopadzie 2017

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje XLVII i posiedzenia komisji w listopadzie 2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Tiger" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Tiger"Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 364/17 z dnia 10 listopada

modyfikacja ogłoszenia /poprawa daty/ - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 listopada 2017

Wiadomości

Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe z 16.11.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe z 16.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie nasadzeń, drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomzy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie nasadzeń, drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 23 listopada

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 23 listopada - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVII i posiedzenia komisji w listopadzie 2017

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVII i posiedzenia komisji w listopadzie 2017 - [Wszystkie zmiany]

wykład internetowy dla konsumentów

Dodanie nowej wiadomości: wykład internetowy dla konsumentów - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Oddziale komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Oddziale komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert - zarządzanie projektami 3.2.1, 3.2.2

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - zarządzanie projektami 3.2.1, 3.2.2 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki wyboru oferty na "Modernizację budynku przy ul. Farnej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki wyboru oferty na "Modernizacje budynku przy ul. Farnej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 listopada 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 21 listopada 2017

Wiadomości

Materiały na sesje XLVII i posiedzenia komisji w listopadzie 2017

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVII i posiedzenia komisji w listopadzie 2017 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLVII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLVII - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 listopada 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 listopada 2017

Wiadomości

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania wodnoprawnego - Zambrów

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania wodnoprawnego - Zambrów - [Wszystkie zmiany]

BLACK FRIDAY – MASZ TAKIE SAME PRAWA JAK ZWYKLE

Dodanie nowej wiadomości: BLACK FRIDAY – MASZ TAKIE SAME PRAWA JAK ZWYKLE - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 listopada 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nowych elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nowych elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopada 2017

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert: Rozbudowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert: Rozbudowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 28 listopada 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program wyrównywania różnic między regionami III - finansowany ze środków PFRON - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 29 listopada 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Leśnej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLVI/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLVI/17 - [Wszystkie zmiany]

Informacje konsumenckie

Dodanie nowej wiadomości: Informacje konsumenckie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumabrium

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumabrium - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XLVI

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLVI - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - frezowanie nawierzchni bitumicznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - frezowanie nawierzchni bitumicznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 02 grudnia 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 02 grudnia 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 02 grudnia 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 listopada 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży zatrudni specjalistę ds. promocji. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży zatrudni portiera/pracownika gospodarczego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu ul. Wesoła. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian