Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 stycznia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: CZY ODBLASKI I KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE DOBRZE CHRONIĄ? KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 stycznia 2018

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 06 stycznia 2018 Stary Rynek

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 06 stycznia 2018 Stary Rynek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste - dotychczasowemu najemcy garażu, poł. przy ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zmiany w przepisach meldunkowych - [Wszystkie zmiany]

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA Nr 435/XLVIII/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 435/XLVIII/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 435/XLVIII/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 435/XLVIII/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Statut Miasta Łomża z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

czwartek, 04 stycznia 2018

Wiadomości

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

aktualizacja Wydział Obsługi Urzędu - [Wszystkie zmiany]

I, II, III, IV kwartał 2017

Dodanie nowej wiadomości: IV kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na LEKARZY członków składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze specjalizacją co najmniej I stopnia:

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na LEKARZY członków składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze specjalizacją co najmniej I stopnia: - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na PSYCHOLOGA członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na PSYCHOLOGA członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 05 stycznia 2018

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb N na 30.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb Z na 30.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Budżet Miasta Łomża na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Miasta Łomża na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031 - [Wszystkie zmiany]

Stan mienia komunalnego na 31.12.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Stan mienia komunalnego na 31.12.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 stycznia 2018

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

- zmiana składu osobowego - zmiana treści "Regulaminu Organizacyjnego UM" w paragrafie 47 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 stycznia 2018

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Wybór oferty na usługę ochrony osób i mienia Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty na usługę ochrony osób i mienia Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2018.

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2018. - [Wszystkie zmiany]

zmiana dyżuru Przewodniczącego

Dodanie nowej wiadomości: zmiana dyżuru Przewodniczącego - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audyty i Kontroli UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audyty i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Architektury UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 stycznia 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Club "Arcus" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 stycznia 2018

Wiadomości

Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Do Przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 stycznia 2018

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kwalifikacja wojskowa 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy: linii kablowych nn i sn oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Elbląska - [Wszystkie zmiany]

Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BANK MILLENNIUM – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w U M w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w U M w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (art 13a uPZP)

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (art 13a uPZP) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 stycznia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizacja i harmonogram pracy. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizacja i harmonogram pracy. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizacja i harmonogram pracy. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów biurowych do UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów biurowych do UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV oraz trzech stacji transformatorowych - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 stycznia 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 stycznia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: SUPLEMENT TO NIE LEK – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - rejon ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLVII/17

Edycja wiadomości Protokół nr XLVII/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLVIII/17

Edycja wiadomości Protokół nr XLVIII/17 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 stycznia 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/17 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DZIEŃ BABCI I DZIADKA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 stycznia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji dezynfekcji ścieków w rejonie Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN i NN i kontenerowej stacji dwutransformatorowej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Zmiana godzin patrolowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN i NN wraz z kontenerową stacją transformatorową - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2018

Wiadomości

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku w 2018 roku" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję L

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję L - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/17 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2018 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 43/17 z dnia 27 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/17 z dnia 27 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/17 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 45/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 45/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 46/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 46/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/17 z dnia 21 listopada 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/17 z dnia 21 listopada 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prorokół nr 9/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prorokół nr 9/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 stycznia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu i ul. Owocowa. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63mm - ul. Kazimierza Wielkiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110mm - ul. Nowogrodzka. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję L

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję L - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 stycznia 2018

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa czterotorowej bieżni sportowej - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa czterotorowej bieżni sportowej - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji, Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA Nr 264/XXXII/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 264/XXXII/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży na terenie Osiedla Staszica w obrębie ulic Polna, Wesoła, Bohdana Winiarskiego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 264/XXXII/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 264/XXXII/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży na terenie Osiedla Staszica w obrębie ulic Polna, Wesoła, Bohdana Winiarskiego - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr 239/XXX/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 stycznia 2018

Wiadomości

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

aktualizacja rejestrów Oddz. Ewidencji Ludności - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4kV w rejonie ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję L

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję L - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje w styczniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Sportu Dla Wszystkich "Biegamy Dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję L

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję L - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 3

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej (Grabówka)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej (Grabówka) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2018

Wiadomości

Rejestr umów 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i przedłużenie ulicy Meblowej) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - mobilna lodziarnia na Starym Rynku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - mobilna lodziarnia na Starym Rynku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UOKiK dla bezpieczeństwa: maski antysmogowe i czujniki czadu pod lupą - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 stycznia 2018

Wiadomości

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 03 lutego 2018r. Stary Rynek

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 03 lutego 2018r. Stary Rynek - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian