Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 marca 2018

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji L

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji L - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr L/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr L/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 35/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/18 - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - 1/2 etatu

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - 1/2 etatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Multimedia – decyzja UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 marca 2018

Wiadomości

Protokół nr 9/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/18 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 marca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Grupa Falko 2 w Toruniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Grupa Falko 2 w Toruniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Tiger" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 marca 2018

Wiadomości

Protokół nr L/18

Edycja wiadomości Protokół nr L/18 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 marca 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

zamieniono zał. nr 7 - wzór umowy - w zamienionym dokumencie wyeliminowano omyłkę pisarską w nazwie projektu ( na 1 stronie wzoru umowy) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 marca 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 marca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap - rejon ul. Rybaki i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marca 2018

Wiadomości

KLAUZULE INFORMACYJNE

Edycja wiadomości KLAUZULE INFORMACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 marca 2018

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zobowiązania na dzień 31.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Należności na dzień 31.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

Edycja wiadomości Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 47/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 47/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 marca 2018

Wiadomości

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje w marcu 2018

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje i komisje w marcu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz czwarty na budowę monitoringu wizyjnego, fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz czwarty na budowę monitoringu wizyjnego, fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 marca 2018

Wiadomości

Materiały na sesje i komisje w marcu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje w marcu 2018 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 22 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 22 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 marca 2018

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Edycja wiadomości Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marca 2018

Wiadomości

Materiały na sesje i komisje w marcu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje w marcu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 20 marca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Nr 5 /2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LII - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LI

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji LI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 06 stycznia 2018 Stary Rynek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV - ul. Katyńska i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 marca 2018

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 marca 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LII - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LI/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LI/18 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marca 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 marca 2018

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jej dotychczasowym użytkownikom wieczystym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jej dotychczasowym użytkownikom wieczystym - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Narew" Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Narew" Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 marca 2018

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 marca 2018

Wiadomości

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcy Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcę Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Budżet miasta na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 102/18 z dnia 21 marca 2018 roku w spr. przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 102/18 z dnia 21 marca 2018 roku w spr. przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Łomża za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna za 2017 r. w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna za 2017 r. w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 marca 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału deszczowego - rejon ul. Wyszyńskiego i ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Mickiewicza 6 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Mickiewicza 6 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 marca 2018

Wiadomości

interpelacje z sesji LII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji LII - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/18 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Liceum Sportowemu Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian