Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 kwietnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap - rejon ul. Rybaki i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, którego przedmiotem jest budowa gazociągu

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, którego przedmiotem jest budowa gazociągu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 kwietnia 2018

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje w miesiacu kwietniu 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w miesiacu kwietniu 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/18 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwietnia 2018

Wiadomości

KANCELARIA PRAWNA PROCULUS – DECYZJA UOKIK

Dodanie nowej wiadomości: KANCELARIA PRAWNA PROCULUS – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 kwietnia 2018

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje w miesiacu kwietniu 2018 r.

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiacu kwietniu 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

MYLĄCE INFORMACJE NA ETYKIETACH WÓD – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: MYLĄCE INFORMACJE NA ETYKIETACH WÓD – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Informacja Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 kwietnia 2018

Wiadomości

I kwartał 2018

Dodanie nowej wiadomości: I kwartał 2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15.04.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu PREFBET ŚNIADOWO

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu PREFBET ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektr. kablowej linii SN i nn oraz kontenerowej stacji dwutransformatorowej - rejon ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 kwietnia 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZWOLNIENIA - ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dodano chwałę 459/LI/18 i 458/LI/18 - [Wszystkie zmiany]

środa, 11 kwietnia 2018

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 12 kwietnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul.Niemcewicza).

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul.Niemcewicza). - [Wszystkie zmiany]

Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” przy ul. Wojska Polskiego 29A

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” przy ul. Wojska Polskiego 29A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 kwietnia 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jej dotychczasowym użytkownikom wieczystym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jej dotychczasowym użytkownikom wieczystym - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - ul. Kalinowa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - ul. Kalinowa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Nowoprojektowana

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul . Nowoprojektowana - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje w miesiacu kwietniu 2018 r.

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiacu kwietniu 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LIII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LIII - [Wszystkie zmiany]

Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Łomża

Edycja wiadomości Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z drugiego postępowania na: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z drugiego postępowania na: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwietnia 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Miasto Łomża w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych /Poprawa Spójności Społecznej/

Dodanie nowej wiadomości: Miasto Łomża w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych /Poprawa Spójności Społecznej/ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert na malowanie ścian i sufitów oraz wymianę wykładziny w pok. 121, 122 UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na malowanie ścian i sufitów oraz wymianę wykładziny w pok. 121, 122 UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 kwietnia 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/18 z dnia26 lutego 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/18 z dnia26 lutego 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/18 z dnia 26 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/18 z dnia 26 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 48/18 z dnia 27 lutego 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 48/18 z dnia 27 lutego 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Mickiewicza 6 w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Mickiewicza 6 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 kwietnia 2018

Wiadomości

Schemat i zasady prowadzenia kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Oddział Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Schemat i zasady prowadzenia kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Oddział Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Zgromadzenie Publiczne w dn.22.04.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie Publiczne w dn.22.04.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgromadzenie Publiczne w dn.29 kwietnia 2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie Publiczne w dn.29 kwietnia 2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nasadzeń, drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomzy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nasadzeń, drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie Publiczne w dn.29 kwietnia 2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 kwietnia 2018

Wiadomości

zaproszenie na sesję LIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LIII - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i nN-0,4kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży

Edycja wiadomości Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Realizacja usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Realizacja usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - malowanie oraz wymiana wykładziny w pokojach 121, 122

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - malowanie oraz wymiana wykładziny w pokojach 121, 122 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału deszczowego - ul. Wyszyńskiego i ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 kwietnia 2018

Wiadomości

Zgromadzenie publiczne w dniu 19.05.2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie publiczne w dniu 19.05.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego (II) konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert (II) na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LIII - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 kwietnia 2018

Wiadomości

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcy Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcy Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzkie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 kwietnia 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2018 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LII/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LII/18 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 27 kwietnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy na budowę budynku garażowego - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji LII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 492/LIII/18 RMŁ z dn. 25.04.2018r. w spr. podziału Miasta Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania „Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” w części II - ubezpieczenie ryzyk dotyczących mienia pływającego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania „Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” w części II - ubezpieczenie ryzyk dotyczących mienia pływającego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN-0,4kV - rejon Al. Piłsudskiego i ul. Towarowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola "Mały Artysta"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola "Mały Artysta" - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży.

Edycja wiadomości Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty rozbiórkowe przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty rozbiórkowe przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zgromadzenie Publiczne w dn.05 maja 2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie Publiczne w dn.05 maja 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian