Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 maja 2018

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 maja 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maja 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z drugiego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego do przechowywania sprzętu rolniczego - Al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych kablowych linii SN i nN, kontenerowej stacji dwutransformatorowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza) - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/18 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż ul. Dworna

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż ul. Dworna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 08 maja 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 maja 2018

Wiadomości

Protokół nr LII/18

Edycja wiadomości Protokół nr LII/18 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz piąty na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz piąty na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 maja 2018

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu maju 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu maju 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - remont łazienek

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - remont łazienek - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LIII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji LIII - [Wszystkie zmiany]

Informacja dla mieszkańców Miasta Łomża dotycząca taryf za wodę i ścieki

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla mieszkańców Miasta Łomża dotycząca taryf za wodę i ścieki - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 maja 2018

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Realizacja usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” w części I i III

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Realizacja usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” w części I i III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 maja 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z zespołem gazowym - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

PETYCJE

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o szóstym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o szóstym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu maju 2018 roku

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu maju 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 49/18 z dnia 27 i 28 marca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 49/18 z dnia 27 i 28 marca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LIV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LIV - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maja 2018

Wiadomości

Informacja CEIDG

Dodanie nowej wiadomości: Informacja CEIDG - [Wszystkie zmiany]

Informacja o II racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o II racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LIV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LIV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 maja 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - [Wszystkie zmiany]

Informacja CEIDG

uzupełnienie informacji CEIDG. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LIV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LIV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski) - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maja 2018

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LII/18

Edycja wiadomości Protokół nr LII/18 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w spr. budowy bulwarów w Łomży - etap II

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w spr. budowy bulwarów w Łomży - etap II - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 21 maja 2018

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych kablowych linii sn i nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Zawadzkałki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Interpretacje indywidualne

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 22 maja 2018

Wiadomości

zaproszenie na sesję LIV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LIV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Interpretacje indywidualne

Edycja wiadomości Interpretacje indywidualne - [Wszystkie zmiany]

środa, 23 maja 2018

Wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Sportu Dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Sportu Dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 maja 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty - usuwanie azbestu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - usuwanie azbestu - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LIII/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LIII/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/18 - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Borysewicza

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Chludzińskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Cieślika

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Cieślika - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Domasiewicza

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Domasiewicza - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Gałązka

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Gałązka - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Godlewskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Godlewskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Jóskowiak

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Jóskowiak - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Kacprowskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Kacprowskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Konopka

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Konopka - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Mężyńskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Mieczkowskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Olszewskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Oszkinisa

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Oszkinisa - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radego Prosińskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radego Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Rabczyńskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Śledziewskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Wojtkowskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Zaremby

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Zaremby - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Zwierzyńskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Zwierzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Ewy Chludzińskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Ewy Chludzińskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Lecha Śleszyńskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Lecha Śleszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnej Ireny Anny Gorzoch

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Ireny Anny Gorzoch - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/18 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty -remont łazienek

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty -remont łazienek - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LIII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji LIII - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej" - [Wszystkie zmiany]

Ocieplenie budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi

Dodanie nowej wiadomości: Ocieplenie budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maja 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: ,,Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: ,,Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ulicy Nowej 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ulicy Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maja 2018

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży głównym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie, dostawa, montaż mebli

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie, dostawa, montaż mebli - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na 31.03.2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.03.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie dowodów osobistych

dodanie klauzuli informacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

DODANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 29 maja 2018

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 czerwca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 czerwca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Suwalska Strefa Ekonomiczna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony łączny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Dodanie nowej wiadomości: Suwalska Strefa Ekonomiczna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony łączny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referacie Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referacie Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 50/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 50/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół 51/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół 51/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2018

Wiadomości

oświadczenia majątkowe radnego Grzymały

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty rozbiórkowe przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty rozbiórkowe przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LIV

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji LIV - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian