Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Szachowemu Maraton - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 03 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN-0,4kV - Al. Piłsudskiego i ul. Towarowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn90 - rejon ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Łomży przy ul. Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej - Grabówka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 czerwca 2018

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu czerwcu 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu czerwcu 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LV - uroczystą - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski) - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

dodanie klauzuli informacyjnej - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 07 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz szósty na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

dodana korekta oświadczenia za 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

DODANE OŚWIADCZENIE RODO - [Wszystkie zmiany]

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienia o zgromadzeniach

dodanie klauzuli informacyjnej - [Wszystkie zmiany]

DODANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ - [Wszystkie zmiany]

piątek, 08 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - referat Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Świadczeń Socjalnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisław Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Ocieplenie budynku ZSWiO nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddział Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców - p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii sn i nn oraz stacji transformatorowej - ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu czerwcu 2018 roku

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu czerwcu 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o siódmym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 200/18 z dnia 11 czerwca w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Główny specjalista Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu czerwcu 2018 roku

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje Rady w miesiącu czerwcu 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przenaczonych do przekazania w dzierżawę - łąki na Grobli Jednaczewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji Pogodna Szkoła - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maciej Roman Listowski - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ NA DOBRYCH OPONACH? - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LIV

Edycja wiadomości interpelacje z sesji LIV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji s p. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z.b p. Janusz Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. p. Marek Olbryś - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jak rozwiązać spór przez internet? Skorzystaj z platformy ODR - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

14.06.2018r. - Zmiana terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzienie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 czerwca 2018

Wiadomości

15.06.2018r. - Aktualizacja dokumentacji projektowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Wiadomości

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia

Zmiana formularzy spowodowana wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Zmiana formularzy w związku ze wejście w życie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Orzekanie o niepełnosprawności

Zmiana formularzy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy ochronie danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Zmiana formularzy w związku z wejściem wżycie ustawy o ochronie danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 19 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Centrum Integracji Społecznej p. Joanna Agata Truszkowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej - p. Magdalena Zawisza - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Centrum Integracji Społecznej p. Joanna Agata Truszkowska - oświadczenie majątkowe z 28.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy - p. Maria Małgorzata Bachanowicz - Macieboch - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LVI - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "WYMIANĘ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - rejon ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Edycja wiadomości UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Edycja wiadomości UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Edycja wiadomości UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bilans na dzień 31.12.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bilans na dzień 31.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku gospodarczego dla potrzeb przedszkola publicznego - ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PRZED WAKACJAMI – CO WARTO WIEDZIEĆ? - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu konkursu na wybór partnera do realizacji projektu EFS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 czerwca 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "WYMIANĘ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4" - [Wszystkie zmiany]

27.06.2018-Odpowiedzi na pytania Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LVI

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz siódmy na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ocieplenie budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Erynk-Cichowicz - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę i przebudowę chodników: ul. Przykoszarowa, Lipowa, Obrońców Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o Publicznej Licytacji rzeczy znalezionych, które stały się własnością miasta. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LIV/18 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LV/18 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości POSTANOWIENIE w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości POSTANOWIENIE w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 czerwca 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 5 lipca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na poasiedzenie w dniu 5 lipca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian