Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała PKW z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 54/18 z dnia 9 lipca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 54/18 z dnia 9 lipca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/18 z dnia 9 lipca 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/18 z dnia 9 lipca 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 września 2018

Wiadomości

Protokół nr 15/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/18 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. inwestycji drogowej na odcinku m. Łomża i m. Konarzyce - [Wszystkie zmiany]

Zamieszczono odpowiedzi na zapytania Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LVIII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji LVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Modernizacja ul. 33 Pułku Piechoty w Łomży w ramach budowa i przebudowa parkingów i chodników" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: " Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2017r_aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: informacja o unieważnieniu postępowania na: "NA REALIZACJĘ PLACÓW ZABAW NA TERENIE PARKU JANA PAWŁA II - PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 września 2018

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Przebudowę i rozbudowę ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:"Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy budynku głównego o podjazd dla karetek po dawnym szpitalu zakaźnym - ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w spr. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w spr. powołania Miejskiej Komisji Wyborczej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 12 września 2018

Wiadomości

Przyjmowanie zgłoszeń oraz rejestracja list kandydatów na radnych, wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zgłoszeń oraz rejestracja list kandydatów na radnych, wójta, burmistrza, prezydenta miasta. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy - budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - Aleia Józefa Piłsudskiego 4 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje we wrześniu 2018

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje we wrześniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej dot. składu Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach w celu rejestracji kandydatów na radnych, prezydenta miasta.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej dot. składu Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach w celu rejestracji kandydatów na radnych, prezydenta miasta. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 września 2018 r. w spr. zmiany w składzie MKW

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 12 września 2018 r. w spr. zmiany w składzie MKW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 14 września 2018

Wiadomości

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania od Komitetów Wyborczych list kandydatów do OKW

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania od Komitetów Wyborczych list kandydatów do OKW - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na poasiedzenie w dniu 20 września 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na poasiedzenie w dniu 20 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje we wrześniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje we wrześniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Wschód - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 17 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

18.09.2018r. -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział ewidencji Ludności UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LIX - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 września 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 września 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

20.09.2018r. -zmiana treści w SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. wybory Zastępcy Przewodniczącego MKW w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. wybory Zastępcy Przewodniczącego MKW. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała MKW Nr 2/2018 w spr. powołania Pełnomocnika do spraw informatycznych MKW w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała MKW Nr 2/2018 w spr. powołania Pełnomocnika do spraw informatycznych MKW w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Poradnik o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej

Dodanie nowej wiadomości: Podręcznik o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 22 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 września 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LIX - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Budowa pieciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę bankową dotyczącą udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 38.500.000,00 złotych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 września 2018

Wiadomości

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży w spr. przeprowadzenia losowania kandydatów do OKW w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży w spr. przeprowadzenia losowania kandydatów do OKW w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu "Piesza Pielgrzymka Łomżyńska" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji im. Cyryla i Metodego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 września 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LVIII/18 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji LVIII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji LVIII - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 42/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 42/18 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wstępna lista zadań zatwierdzonych do głosowanie przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski 2019 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wstępna lista zadań nie dopuszczonych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2019 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Stacha Konwy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 września 2018

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Protokół z przeprowadzonego w dniu 27 września 2018 r. losowania składów osobowych OKW w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z przeprowadzonego w dniu 27 września 2018 r. losowania składów osobowych OKW w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiacej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian