Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 listopada 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 listopada 2018

Wiadomości

Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Wyników Głosowania i Wyników Wyborów Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PZU NA ŻYCIE ZMIENIA KLAUZULE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023”

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 listopada 2018

Wiadomości

Protokół nr 17/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/18 - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej Łomży VIII kadencji w dniu 18 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborzczego o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej Łomży VIII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MEDIA EXPERT JESZCZE RAZ ZAPŁACI ZA OCENY – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 12 listopada 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 12 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na 30.09.2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 30.09.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 listopada 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: TRWAŁY NOŚNIK – DECYZJE WOBEC ING, GETIN NOBLE I PKO BP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 13 listopada 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 677 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: LIDL POLSKA WYKONUJE DECYZJĘ UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 listopada 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do konsultacji - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z trzeciego postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z trzeciego postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 listopada 2018

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej Łomży VIII kadencji w dniu 18 listopada 2018 r.

Edycja wiadomości Postanowienie Komisarza Wyborzczego o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej Łomży VIII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Budowa i przebudowa chodników w Łomży -ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka "

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Budowa i przebudowa chodników w Łomży -ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka " - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 listopada 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 listopada 2018

Wiadomości

„Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023”

Dodanie nowej wiadomości: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MARKETING BEZPOŚREDNI – POSTĘPOWANIE UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 20 listopada 2018

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: BLACK FRIDAY I CYBER MONDAY – TWOJE PRAWA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 listopada 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność MIasta Łomża, przeznaczonych do zbycia - oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Sosnowa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność MIasta Łomża, przeznaczonych do zbycia - oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Sosnowa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Browarna i Modrzewiowa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Browarna i Modrzewiowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z I Sesji RM VIII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 22 listopada 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla stowarzyszeń i fundacji o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 listopada 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 listopada 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej z hydrantami oraz sieci kanalizacji sanitarnej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Radny Borysewicz Maciej Andrzej

Dodanie nowej wiadomości: Radny Boryszewicz Maciej Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Radna Białobrzewska Agnieszka

Dodanie nowej wiadomości: Radna Białobrzeska Agnieszka - [Wszystkie zmiany]

Radny Chludziński Witold Władysław

Dodanie nowej wiadomości: Radny Chludziński Witold Władysław - [Wszystkie zmiany]

Radny Cieślik Ireneusz Waldemar

Dodanie nowej wiadomości: Radny Cieślik Ireneusz Waldemar - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Radny Domasiewicz Dariusz - [Wszystkie zmiany]

Radny Dworakowski Marek

Dodanie nowej wiadomości: Radny Dworakowski Marek - [Wszystkie zmiany]

Radna Gałązka Hanka

Dodanie nowej wiadomości: Radna Gałązka Hanka - [Wszystkie zmiany]

Radny Grzymała Andrzej Janusz

Dodanie nowej wiadomości: Radny Grzymała Andrzej Janusz - [Wszystkie zmiany]

Radny Grzymała Wiesław Tadeusz

Dodanie nowej wiadomości: Radny Grzymała Wiesław Tadeusz - [Wszystkie zmiany]

Radna Jóskowiak Marianna

Dodanie nowej wiadomości: Radna Jóskowiak Marianna - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/18 - [Wszystkie zmiany]

Radna Konopka Alicja

Dodanie nowej wiadomości: Radna Konopka Alicja - [Wszystkie zmiany]

Radny Kowalewski Tadeusz

Dodanie nowej wiadomości: Radny Kowalewski Tadeusz - [Wszystkie zmiany]

Radna Kurkowska Zofia

Dodanie nowej wiadomości: Radna Kurkowska Zofia - [Wszystkie zmiany]

Radny Michalak Wojciech

Dodanie nowej wiadomości: Radny Michalak Wojciech - [Wszystkie zmiany]

Radny Nadolny Artur

Dodanie nowej wiadomości: Radny Nadolny Artur - [Wszystkie zmiany]

Radny Olszewski Jan

Dodanie nowej wiadomości: Radny Olszewski Jan - [Wszystkie zmiany]

Radny Oszkinis Stanisław

Dodanie nowej wiadomości: Radny Oszkinis Stanisław - [Wszystkie zmiany]

Radny Podsiadło Andrzej

Dodanie nowej wiadomości: Radny Podsiadło Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Radny Prosiński Zbigniew

Dodanie nowej wiadomości: Radny Prosiński Zbigniew - [Wszystkie zmiany]

Radny Serdyński Piotr

Dodanie nowej wiadomości: Radny Serdyński Piotr - [Wszystkie zmiany]

Radna Śledziewska Edyta

Dodanie nowej wiadomości: Radna Śledziewska Edyta - [Wszystkie zmiany]

Radny Tarka Mariusz

Dodanie nowej wiadomości: Radny Tarka Mariusz - [Wszystkie zmiany]

Radny Wojtkowski Andrzej

Dodanie nowej wiadomości: Radny Wojtkowski Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr I/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr I/18 - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Dodanie nowej wiadomości: kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 listopada 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WSPÓLNA AKCJA DLA SENIORÓW - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na II Zwyczajna Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 5 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję II sesję - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 listopada 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: BEZPIECZEŃSTWO NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH – WARSZTATY DLA NIESŁYSZĄCYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego przy ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 1 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 1 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowa budynku Bursy Szkolnej nr 3"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowa budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 listopada 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Budowa i przebudowa chodników w Łomży - ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka""

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Budowa i przebudowa chodników w Łomży - ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka"" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 listopada 2018

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia przez Skarb Państwa - Łomżyca - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: „NetLeaders” i kryptowaluta DasCoin – postępowanie UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Przykoszarowa 31 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian