Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PREZENTY PRZEZ INTERNET? PRZECZYTAJ PORADY UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia miasta - [Wszystkie zmiany]

Transmisja z obrad I Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniach 21 listopada 2018r. i 26 listopada 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z obrad I Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniach 21 listopada 2018r. i 26 listopada 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Transmisja "na żywo" z II Sesji RM VIII kadencji.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja "na żywo" z Sesji RM VIII kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Transmisja z Sesji RM VIII kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: P.O. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Magdalena Zawisza - oświadczenie majątkowe z dnia 30.10.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 grudnia 2018

Wiadomości

Protokół nr I/18

Edycja wiadomości Protokół nr I/18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr II/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr II/18 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 14.09.2018 r. /złożone w związku z upływem kadencji/ - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Gospodarki Komunalnej - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa - funkcjonowała do 29 grudnia 2021

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Bezpieczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Komisja Edukacji i Kultury - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 grudnia 2018

Wiadomości

Udzielono odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmieniono termin składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PRODUKTY CHRONIONE POD LUPĄ INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Wiadomości

Dyżur Przewodniczacego Rady

Dodanie nowej wiadomości: Dyżur Przewodniczacego Rady - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedzi na pytania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV i 15kV wraz ze złączami kablowymi - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15kV wraz ze złączami kablowymi - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzienie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzienie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję III sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 13 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 13 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 20 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 20 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 grudnia 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję III sesję - [Wszystkie zmiany]

Dyżur Przewodniczacego Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacego Rady - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję III sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na "konserwację oświetlenia miasta" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża" - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: CZY ZABAWKI SĄ BEZPIECZNE? KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r. finansowanego ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę budynku Bursy Szkolnej nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2019. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.12.2018 r. w sprawie montażu finansowego projektu unijnego PSZOK

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja nr 1 z dnia 13.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.12.2018 r. w sprawie audytu kosztów funkcjonowania spółki ZGO

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja nr 2 z dnia 13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 19 grudnia 2018

Wiadomości

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych w Urzędzie Miasta Łomża

Edycja wiadomości Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Transmisja "na żywo" z III Sesji RM VIII kadencji.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja "na żywo" z III Sesji RM VIII kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 18.12.2018 r. modernizacji ul. Dwornej na całej długości

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 18.12.2018 r. w sprawie modernizacji ul. Woziwodzkiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na ochronę fizyczną i monitorowanie p.-poż. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz stacji transformatorowej - ul. Akademicka Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr III/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr III/18 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedenie w dniu 27 grudnia 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedenie w dniu 27 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję IV sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Przykoszarowa 31 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie i grudniu 2018 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję IV sesję - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wydaniu decyzji odszkodowawczej za nieruchomość przy ul. Sybiraków 20 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wydaniu decyzji odszkodowawczej za nieruchomość przy ul. Szmaragdowej 5 i 7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2019r.do 31.12.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze w postępowaniu o zamówienie publiczne na "konserwację oświetlenia miasta" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 29 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 29 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 grudnia 2018

Wiadomości

Straż Miejska Łomży /STM/

Edycja wiadomości Straż Miejska Łomży /STM/ - [Wszystkie zmiany]

Transmisja z IV Sesji RM VIII kadencji - 28 grudnia 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z IV Sesji RM VIII kadencji - 28 grudnia 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na zadanie: dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ŚWIĄTECZNO-SYLWESTROWE PORADY UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr IV/18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr IV/18 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudnia 2018

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Dodatkowa informacja o godzinach otwarcia aptek w Łomży w soboty,niedziele i dni świąteczne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Profilaktyczne programy zdrowotne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Maj , Czerwiec 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o przyznanych dotacjach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zadań na realizację ŁPPiRPAoPS na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomży z dnia 1.09.2015r.o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych z realizacji zadań w sferze Ochrony Zdrowia oraz w zakresie Ł.P.PiR.P.A oraz P.S.za 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wzór sprawozdania dla miejskich jednostek organizacyjnych z realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na zadanie: ochrona fizyczna i monitorowanie przeciwpożarowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Przebudowa budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

nowa uchwała 540/LIX/18 - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej