Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 grudnia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 03 grudnia 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie otwarcia plaży miejskiej przy moscie Hubala w 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie otwarcia plaży miejskiej przy moscie Hubala w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie podania ilości zmienionych przez mieszkańcow deklaracji smieciowych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie podania ilości zmienionych przez mieszkańcow deklaracji smieciowych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji odpowiedzi na interpelację dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji odpowiedzi na interpelację dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie problemów z montażem hangaru przy ul. Zjazd

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie problemów z montażem hangaru przy ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie problemów z montażem hangaru przy ul. Zjazd

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie problemów z montażem hangaru przy ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie uruchomienia przez MPEC kotła na biomasę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie uruchomienia przez MPEC kotła na biomasę - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 w technologii polietylenowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 grudnia 2019

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 25.09.2019 r. w sprawie likwidacji barier architektonicznych przy wejściu do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM przy ul. Polnej 16

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 25.09.2019 r. w sprawie likwidacji barier architektonicznych przy wejściu do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM przy ul. Polnej 16 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży"

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie do Rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie zbierania (transportu) odpadów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz firm uprawnionych do usuwania odpadów zawierających azbest na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje grudniowe 2019

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesje i komisje grudniowe 2019 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje grudniowe 2019

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje grudniowe 2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Oddziale Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Oddziale Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 06 grudnia 2019

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 10 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 10 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi usuwania pojazdów

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi usuwania pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Łomżyńska Strategia Elektromobilności"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Łomżyńska Strategia Elektromobilności" - [Wszystkie zmiany]

CIASTA, PIECZYWO ORAZ RYBY I BAKALIE NA WAGĘ – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: CIASTA, PIECZYWO ORAZ RYBY I BAKALIE NA WAGĘ – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji ulicy Reymonta

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji ulicy Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie lokalu w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 ( lokal po Telepizzy) na potrzeby Klubu Senior+

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie lokalu w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 ( lokal po Telepizzy) na potrzeby Klubu Senior+ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje grudniowe 2019

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje grudniowe 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 grudnia 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje grudniowe 2019

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje grudniowe 2019 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zabezpieczenia, kontroli przejścia dla pieszych z ul. Rządowej do ul. Pięknej przy pl. T. Kościuszki.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zabezpieczenia, kontroli przejścia dla pieszych z ul. Rządowej do ul. Pięknej przy pl. T. Kościuszki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 grudnia 2019

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 18 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 18 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 18 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 21.11.2019 r. w sprawie nadania nazw przystankom MPK w Łomży

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 21.11.2019 r. w sprawie nadania nazw przystankom MPK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 11 grudnia 2019

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości w dniu 16 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości w dniu 16 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 18 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie otwarcia plaży miejskiej przy moscie Hubala w 2020 roku

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie otwarcia plaży miejskiej przy moscie Hubala w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie podania ilości zmienionych przez mieszkańcow deklaracji smieciowych

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie podania ilości zmienionych przez mieszkańcow deklaracji smieciowych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 348/19 z dnia 29 listopada w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 grudnia 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wygospodarowania w budżecie miasta na 2020 rok środków na dokarmianie wolno żyjących kotów w Łomży.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wygospodarowania w budżecie miasta na 2020 rok środków na dokarmianie wolno żyjących kotów w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 18 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 grudnia 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 18 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVIII sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Łomża 1 - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 grudnia 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie oświetlenia schodów przy ul. Zjazd - Zamiejska

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie oświetlenia schodów przy ul. Zjazd - Zamiejska - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01. do 31.12.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01. do 31.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudnia 2019

Wiadomości

Transmisja XVIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 18 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XVIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 18 grudnia 2019 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudnia 2019

Wiadomości

Raport klasyfikacji odcinków dróg ze względu ma koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej 2019 r....

Dodanie nowej wiadomości: Raport klasyfikacji odcinków dróg ze względu ma koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej... - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży

Edycja wiadomości Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Ds. Budownictwa UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje grudniowe 2019

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje grudniowe 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVII/19

Edycja wiadomości Protokół nr XVII/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVIII/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVIII/19 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudnia 2019

Wiadomości

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2020 R.

Dodanie nowej wiadomości: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-pozwolenie zintegrowane

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-pozwolenie zintegrowane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudnia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży"

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudnia 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 grudnia 2019

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Hali Kultury UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Hali Kultury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring nr 5 - BO"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XIX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XIX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2019 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

JAK WYBRAĆ ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY I DO CHŁODNIC

Dodanie nowej wiadomości: JAK WYBRAĆ ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY I DO CHŁODNIC - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudnia 2019

Wiadomości

Dyżur Przewodniczacej Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacego Rady - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – Etap II”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – Etap II” - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVIII/19

Edycja wiadomości Protokół nr XVIII/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XIX/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XIX/19 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian