Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 lutego 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE oraz dn 40mm PE - ul. Korczaka i ul. Dobra - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Podleśna i ul. Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku bursy nr 1 - ul. Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczelnianemu Klubowi PWSIiP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczelnianemu Klubowi PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Planowane zadania audytowe

Dodanie nowej wiadomości: Plany audytu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 lutego 2019

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: cccccc - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 lutego 2019

Wiadomości

zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego

Dodanie nowej wiadomości: zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Łukasińskiego i ul. Pułkowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 lutego 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę ulicy Kolejowej w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę ulicy Kolejowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przeprowadzenie badań archeologicznych w formie badań wyprzedzających wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przeprowadzenie badań archeologicznych w formie badań wyprzedzających wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze M. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze M. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 lutego 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Łomżyńskiego Programu Regrantingowego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Łomżyńskiego Programu Regrantingowego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienia rozliczenia finansowego inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienie rozliczenia finansowego inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej ilości podmiotów gospodarczych oraz ilości środków transportowych wyrejestrowanych w 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej ilości podmiotów gospodarczych oraz ilości środków transportowych wyrejestrowanych w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przeglądu i naprawy ul. Małachowskiego oraz ul. Niemcewicza

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przeglądu i naprawy ul. Małachowskiego oraz ul. Niemcewicza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przeglądu i naprawy ul.: Strażackiej, Lipowej i Łukasińskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przeglądu i naprawy ul.: Strażackiej, Lipowej i Łukasińskiego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienia rozliczenia finansowego pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienia rozliczenia finansowego pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie udzielenia informacji czy miasto Łomża aplikowało o środki z EFRR w ramach osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie udzielenia informacji czy miasto Łomża aplikowało o środki z EFRR w ramach osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie remontu wieży ciśnień przy ul. Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie remontu wieży ciśnień przy ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie remontu budynku przy ul. Senatorskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interoelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie remontu budynku przy ul. Senatorskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie projektu rządowego "Cała Polska jedną strefą ekonomiczną".

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie projektu rządowego "Cała Polska jedną strefą ekonomiczną". - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.02.2019 r. w sprawie wybudowania chodnika łączącego zachodnią aleję parku Jana Pawła II z ul. Reymonta

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.02.2019 r. w sprawiewybudowanie chodnika łączącego zachodnią aleję parku Jana Pawła II z ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.02.2019 r. w sprawie wybudowania oświetlenia chodnika łączącego zachodnią aleję parku Jana Pawła II z alejkami pomiędzy ulicami: Prusa, Bema i Reymonta

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.02.2019 r. w sprawie wybudowania oświetlenia chodnika łączącego zachodnią aleję parku Jana Pawła II z alejkami pomiędzy ulicami: Prusa, Bema i Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 lutego 2019

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę ulicy Kolejowej w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę ulicy Kolejowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 09 lutego 2019

Wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 lutego 2019

Wiadomości

Zarządzenie Nr 30/19 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Stypułkowskiego na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 30/19 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania Pana Andrzeja Stypułkowskiego na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę ulicy Kolejowej w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę ulicy Kolejowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Al. Piłsudskiego 11 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ewentualnego zaangażowania finansowego miasta i spółek miejskich w planowaną galę bokserską w dniu 23.03.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ewentualnego zaangażowania finansowego miasta i spółek miejskich w planowaną galę bokserską w dniu 23.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.02.2019 r. w sprawie informacji, czy w 2019 roku planowana jest podwyżka cen ciepła i w jakiej wysokości.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.02.2019 r. w sprawie informacji, czy w 2019 roku planowana jest podwyżka cen ciepła i w jakiej wysokości. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 lutego 2019

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1.19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1.19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1.18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1.18 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 lutego 2019

Wiadomości

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Radny Borysewicz Maciej Andrzej

Edycja wiadomości Radny Borysewicz Maciej Andrzej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 lutego 2019

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 18 lutego

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 18 lutego - [Wszystkie zmiany]

Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie prac geodezyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie prac geodezyjnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - szacowanie nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - szacowanie nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

TEST MASEK ANTYSMOGOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: TEST MASEK ANTYSMOGOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.02.2019 r. w sprawie montażu finansowego na 2019 rok dot. miejskich rowerów ŁoKeR

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.02.2019 r. w sprawie montażu finansowego na 2019 rok dot. miejskich rowerów ŁoKeR - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i nN - Al. Legionów i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy budynku bursy nr 2 - ul. Stacha Konwy 13 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Mazurska - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 lutego 2019

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14 lutego 2019 dotycząca zapewnienia na terenie kąpieliska przebieralni dla "Morsów"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zapewnienia na terenie kąpieliska przebieralni dla "Morsów" - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14 lutego 2019 dotycząca zabezpieczenia w w projekcie II etapu budowy Bulwarów w pomieszczeniach infrastruktury przebieralni dla "Morsów"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zabezpieczenia w w projekcie II etapu budowy Bulwarów w pomieszczeniach infrastruktury przebieralni dla "Morsów" - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ewentualnego zaangażowania finansowego miasta i spółek miejskich w planowaną galę bokserską w dniu 23.03.2019 r.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ewentualnego zaangażowania finansowego miasta i spółek miejskich w planowaną galę bokserską w dniu 23.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan zamówień publicznych na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienia rozliczenia finansowego pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 6.02.2019 r. w sprawie przedstawienia rozliczenia finansowego pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 lutego 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 18.02.2019 r w sprawie włączenia przedstawiciela RM Łomży do składu Rady Gospodarczej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r w sprawie włączenia przedstawiciela RM Łomży do składu Rady Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie uruchomienia nowej trasy przejazdu autobusów MPK ulicami Piękną i Bernatowicza

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie uruchomienia nowej trasy przejazdu autobusów MPK ulicami Piękną i Bernatowicza - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie rozważenia możliwości realizacji idei zaprojektowania ulicy w typie "woonerf".

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie rozważenia możliwości realizacji idei zaprojektowania ulicy w typie "woonerf". - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przystąpienia miasta Łomża do programu "Weterani są wśród nas - miasto przyjazne weteranom".

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie przystąpienia miasta Łomża do programu "Weterani są wśród nas - miasto przyjazne weteranom". - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie rozważenia możliwości przystąpienia miasta Łomża do projektu pn. "Szkoła Liderów Miast"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.02.2019 r. w sprawie rozważenia możliwości przystąpienia miasta Łomża do projektu pn. "Szkoła Liderów Miast" - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 19 lutego 2019

Wiadomości

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 26 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 26 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1.18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1.18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2.18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2.18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3.19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3.19 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 27 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 27 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1.19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1.19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2.19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2.19 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „BUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W ŁOMŻY”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „BUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W ŁOMŻY” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o ósmym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o ósmym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 20 lutego 2019

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie badań archeologicznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie badań archeologicznych - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone pzrez podmioty zewnętrzne w 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie "JBB Nadzieja Cup"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie "JBB Nadzieja Cup" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie "Piątuś Cup"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie "Piątuś Cup" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji KU Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji KU Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 03.03.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 03.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 lutego 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 lutego 2019

Wiadomości

Nowy e-dowód

Dodanie nowej wiadomości: Nowy e-dowód - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 lutego 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Łukasińskiego i ul. Pułkowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 lutego 2019

Wiadomości

Protokół nr 3/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 49/19 z dnia 25 lutego w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej na potrzeby realizacji trwałości Projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża". - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 lutego 2019

Wiadomości

Postanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów posłów do PE

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów posłów do PE - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 02.03.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 02.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Jana Olszewskiego

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia radnego Jana Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe w związku z ponownym objęciem funkcji Prezydenta nowej kadencji z dnia 07.12.2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe w związku z ponownym objęciem funkcji Prezydenta nowej kadencji z dnia 07.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 lutego 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 lutego 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Transmisja z VI Sesji RM VIII kadencji - 27 luty 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z VI Sesji RM VIII kadencji - 27 luty 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu. - [Wszystkie zmiany]

SENIORZE, NIE DAJ SIĘ NABRAĆ NA POKAZACH!

Dodanie nowej wiadomości: SENIORZE, NIE DAJ SIĘ NABRAĆ NA POKAZACH! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 lutego 2019

Wiadomości

Obwieszczenie PKW z dn. 27 lutego 2019r. o postanowieniu Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów posłów do PE oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PKW z dn. 27 lutego 2019r. o postanowieniu Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów posłów do PE oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Kalendarz wyborczy - PE

Dodanie nowej wiadomości: Kalendarz wyborczy - PE - [Wszystkie zmiany]

Wykaz okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz okręgów wyborczych i siedzib okręgowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VI/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr VI/19 - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady na rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady na rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

plany pracy Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian