Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 marca 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marca 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przemysłowych położonych w Łomży przy ul. Geodetów

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przemysłowych położonych w Łomży przy ul. Geodetów - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 4.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. zaprojektowanie i wykonanie drogi publicznej - ul. Wąska w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 4.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. zaprojektowanie i wykonanie drogi publicznej - ul. Wąska w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Clubowi "Arcus"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Clubowi "Arcus" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Sybiraków i ul. Kazańska - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - I Otwarte zawody Crossfit "BE OWN YOUR HERO"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - I Otwarte zawody Crossfit "BE OWN YOUR HERO" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 35/V/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr 35/V/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

wtorek, 05 marca 2019

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na 31.12.2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.12.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej Z.B. w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej Z.B. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marca 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży"

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa ulicy Kolejowej w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa ulicy Kolejowej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa fontanny i tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Budowa fontanny i tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 07 marca 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i unieważnieniu części I w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część II i unieważnieniu części I w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.03.2019 r. w sprawie zorganizowania debaty nt ochrony środkowiska naturalnego w mieście

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.03.2019 r. w sprawie zorganizowania debaty nt ochrony środkowiska naturalnego w mieście - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe z dnia 07.03.2019 r. złożone w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe z dnia 07.03.2019 r. złożone w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 marca 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step" - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 marca 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS Butterfly

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS Butterfly - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym stanowiącym własność Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 przeznaczonej w najem.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym stanowiącym własność Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje z Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Białymstoku. - [Wszystkie zmiany]

Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej - OKW

Dodanie nowej wiadomości: Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej - OKW - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w marcu 2019

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w marcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe z dnia 15.02.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe z dnia 15.02.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 12 marca 2019

Wiadomości

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Sosnowa - poprawienie zagospopodarowania działki przyległej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Sosnowa - poprawienie zagospopodarowania działki przyległej - [Wszystkie zmiany]

Miejsca na obszarze Miasta Łomża przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Miejsca na obszarze Miasta Łomża przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 14 marca

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 14 marca - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 marca 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/19 z dnia 20 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/19 z dnia 20 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/19 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/19 z dnia 14 stycznia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w marcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w marcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Przewodnik informujący o lokalnych dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dodanie nowej wiadomości: Przewodnik informujący o lokalnych dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - [Wszystkie zmiany]

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

Edycja wiadomości Ważne komunikaty i informacje - [Wszystkie zmiany]

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

Edycja wiadomości Ważne komunikaty i informacje - [Wszystkie zmiany]

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

Edycja wiadomości Ważne komunikaty i informacje - [Wszystkie zmiany]

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

Edycja wiadomości Ważne komunikaty i informacje - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 marca 2019

Wiadomości

Informacja Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 76/19 z dnia 14 marca w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 65/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża i ustalenia Regulaminu działania tej Rady. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 marca 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Sosnowa, Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Sosnowa, Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Zawadzka, Dmowskiego, Stary Rynek

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Zawadzka, Dmowskiego, Stary Rynek - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w marcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w marcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w marcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w marcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2.19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2.19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1.18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1.18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2.19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2.19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2.18

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2.18 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/19 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Klubowi Sportowemu Narew Kurpiewski Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej ludowemu Klubowi Sportowemu Narew Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Budowa fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży" - w zakresie II części zamówienia. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania

Edycja wiadomości Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: "Budowa fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży" - w zakresie II części zamówienia. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 marca 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - dot. udostępnienia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu Prefbet Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu Prefbet Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 marca 2019

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 05.04.2019 r. w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża informuje, o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 05.04.2019 r. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w marcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w marcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów w dniu 26 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów w dniu 26 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 marca 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 marca 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 marca 2019

Wiadomości

Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego p. Ewa Sznejder - oświadczenie majątkowe z dnia 7 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego p. Ewa Sznejder - oświadczenie majątkowe z dnia 7 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 marca

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 marca - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 42/19 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 19.03.2019 r. dot. odrębnego obwodu głosowania w m. Łomża w wyborach do PE

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 42/19 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 19.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023.

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 marca 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24.03.2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24.03.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 marca 2019

Wiadomości

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i nN - Al. Legionów i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Sybiraków i ul. Kazańska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego"

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok "Dożywianie osób ubogich z terenu m. Łomża w postaci jednego gorącego posiłku"

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok "Dożywianie osób ubogich z terenu m. Łomża w postaci jednego gorącego posiłku" - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Meblowa, Poznańska i Spokojna

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Meblowa, Poznańska i Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Liceum Sportowe Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Liceum Sportowe Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Club "ARCUS"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Club "ARCUS" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie przeznaczenia budynku produkcyjno – usługowego na budynek mieszkalny - ul. 33 Pułku Piechoty 1A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 88/19 z dnia 22 marca w sprawie: powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 26 marca 2019

Wiadomości

Zaproszenie na VII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 marca 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 marca 2019

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Transmisja z VII Sesji RM VIII kadencji - 27 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z VII Sesji RM VIII kadencji - 27 luty 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci cieplnej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego budowy linii kablowych SN 15kV - ul. Sikorskiego, ul. Zdrojowa i ul. Kierzkowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 90/19 z dnia 25 marca w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 marca 2019

Wiadomości

Protokół nr VI/19

Edycja wiadomości Protokół nr VI/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VII/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr VII/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego budowy linii kablowych SN 15kV - ul. Owocowa, Szosa Zambrowska, ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 marca 2019

Wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian