Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 kwietnia 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 kwietnia 2019

Wiadomości

I kwartał 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności I kwartał 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1 - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za okres 01.01. - 31.03.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za okres 01.01. - 31.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Mazurska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie oznakowania drogowego ul. Zjazd w kierunku Piątnicy.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie oznakowania drogowego ul. Zjazd w kierunku Piątnicy. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie zwiększenia liczby miejsc parkingowych na Starym Rynku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie zwiększenia liczby miejsc parkingowych na Starym Rynku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie oznakowania drogowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie oznakowania drogowego na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie nielegalnej sprzedaży papierosów bez akcyzy na terenie targowiska miejskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie nielegalnej sprzedaży papierosów bez akcyzy na terenie targowiska miejskiego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie płynności ruchu kołowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z Al. Legionów.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 2.04.2019 r. w sprawie płynności ruchu kołowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z Al. Legionów. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - dot. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 kwietnia 2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 kwietnia 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 kwietnia 2019

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszeniena posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Wydawanie zaświadczeń o objęciu działki planem urządzenia lasu

Edycja wiadomości Wydawanie zaświadczeń o objęciu działki planem urządzenia lasu - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 08 kwietnia 2019

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego sporządzony w dniu 08.04.2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego sporządzony w dniu 08.04.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w sp. budowy przy ul. Grabowej elektrowni fotowoltanicznej.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w sp. budowy przy ul. Grabowej elektrowni fotowoltanicznej. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży w spr. Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży w spr. Obwodowych Komisji Wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Wydział Edukacji /WED/

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 kwietnia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży

Edycja wiadomości Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenia na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenia na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na VIII sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów w dniu 16 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na VIII sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 kwietnia 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna za 2018 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna za 2018 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Oddział Komunikacji

Edycja wiadomości Oddział Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna za 2018 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża

Edycja wiadomości Analiza statystyczna za 2018 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część III

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na: "Realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na: "Realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-31.03.2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-31.03.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwietnia 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci cieplnej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prace Interwencyjne i Publiczne - [Wszystkie zmiany]

Biuro Prawne /BRP/

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Ochrony Danych

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.04.2018 r. w sprawie uruchomienia oświetlenia i monitoringu przy placu zabaw na osiedlu Maria

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.04.2018 r. w sprawie uruchomienia oświetlenia i monitoringu przy placu zabaw na osiedlu Maria - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 12 kwietnia 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych jakie będą przeznaczone w 2019 r. na tzw. projekt ŁoKeR

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych jakie będą przeznaczone w 2019 r. na tzw. projekt ŁoKeR - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych jakie będą przeznaczone w 2019 r. na tzw. projekt ŁoKeR

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych jakie będą przeznaczone w 2019 r. na tzw. projekt ŁoKeR - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie poniesionych kosztów na promocję/marketing/szkolenia przez miejskie spółki w I kwartale 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie poniesionych kosztów na promocję/marketing/szkolenia przez miejskie spółki w I kwartale 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie stanu zatrudnienia w spółce PSZOK oraz ZGO Sp. z o.o. na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.03.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie stanu zatrudnienia w spółce PSZOK oraz ZGO Sp. z o.o. na dzień 31.12.2018 r. oraz 31.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wysokości kwot jakie miasto Łomża i podległe spółki miejskie przeznaczyły na galę bokserską w dniu 23.03.2019 r. oraz galę Armia Fight night 5

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie wysokości kwot jakie miasto Łomża i podległe spółki miejskie przeznaczyły na galę bokserską w dniu 23.03.2019 r. oraz galę Armia Fight night 5 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 106/a/19 z dnia 4 kwietnia w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnego korzystania podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży z obiektów sportowych będących w zarządzie MOSiR w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie udzielenia przez miasto Łomża wsparcia organizacyjnego i finansowego strajkującym nauczycielom i pracownikom oświaty

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 12.04.2019 r. w sprawie udzielenia przez miasto Łomża wsparcia organizacyjnego i finansowego strajkującym nauczycielom i pracownikom oświaty - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UOKiK OSTRZEGA PRZED DAS COIN i NETLEADERS - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 kwietnia 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie przeznaczenia budynku produkcyjno – usługowego na budynek mieszkalny - ul. 33 Pułku Piechoty 1A - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przystosowanie budynku do przepisów p.poż. i sanepidu - Bursa Szkolan nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przystosowanie budynku do przepisów p.poż. i sanepidu - Bursa Szkolan nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Transmisja z VIII Sesji RM VIII kadencji - 17 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z VIII Sesji RM VIII kadencji - 17 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża - okres sprawozdawczy: 2015-2016

Dodanie nowej wiadomości: Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża - okres sprawozdawczy: 2015-2016 - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenia zintegrowane

Dodanie nowej wiadomości: Pozwolenia zintegrowane - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - Plac Pocztowy

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - Plac Pocztowy - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VII/19

Edycja wiadomości Protokół nr VII/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VIII/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr VIII/19 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2019 z dnia 28.03.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr 6743.3.1.2019 z dnia 28.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 kwietnia 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 kwietnia 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW DLA PASAŻERÓW LOTNICZYCH - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dotyczące zmiany pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dotyczące zmiany pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 24 kwietnia 2019

Wiadomości

Obszary Rad Osiedli

Dodanie nowej wiadomości: Obszary Rad Osiedli - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram zebrań mieszkańców

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram zebrań mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Informacje dotyczące Rad Osiedli

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dotyczące Rad Osiedli - [Wszystkie zmiany]

Przepisy dotyczące Rad Osiedli

Dodanie nowej wiadomości: Przepisy dotyczące Rad Osiedli - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy zadaszenia schodów oraz zabudowa patio budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 kwietnia 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 25.04.2019 r. w sprawie bloku przy ul. Wesołej.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 25.04.2019 r. w sprawie bloku przy ul. Wesołej. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 25.04.2019 r. w sprawie podjęcia prac serwisowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 25.04.2019 r. w sprawie podjęcia prac serwisowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży"

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży”. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. " Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. " Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/19 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodatki energetyczne

Edycja wiadomości Dodatki energetyczne - [Wszystkie zmiany]

Przydział mieszkań

Edycja wiadomości Przydział mieszkań - [Wszystkie zmiany]

Przydział mieszkań

Edycja wiadomości Przydział mieszkań - [Wszystkie zmiany]

piątek, 26 kwietnia 2019

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/19 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obsługi czytelników w bibliotekach miejskich w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obsługi czytelników w bibliotekach miejskich w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 z dnia 25 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/19 z dnia 21 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/19 z dnia 21 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/19 z dnia 26 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/19 z dnia 26 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/19 z dnia 25 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/19 z dnia 25 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 z dnia 25 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/19 z dnia 25 marca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/19 z dnia 25 marca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY O TERMINACH LOSOWAŃ CZŁONKÓW OKW

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY O TERMINACH LOSOWAŃ CZŁONKÓW OKW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwietnia 2019

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 18.05.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 18.05.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 18.05.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 18.05.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym - ul. Długa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym - ul. Długa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 127/19 z dnia 11

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian