Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 czerwca 2019

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze Ławników Sądowych na kadencję 2020 - 2023

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze Ławników Sądowych w kadencji 2020 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na: "Realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży".

Edycja wiadomości Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na: "Realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 czerwca 2019

Wiadomości

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Budżetu WSB p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majatkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu WSB p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majatkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności COM p. Grażyna Roszkowska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności COM p. Grażyna Roszkowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Naczelnika WGN p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika WGN p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik USC p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik USC p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej - ul. Owocowa, Talesa z Miletu, Szosa Zambrowska i Wąska - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik WGN p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik WGN p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Oddziału Podatków WSB - p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków WSB - p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Kierownika USC p. Zdzisław Głębocka - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika USC p. Zdzisław Głębocka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik WAR p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik WAR p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Podatków WSB p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków WSB p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik WSZ p. Beata Jagielak - Dradzińska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik WSZ p. Beata Jagielak - Dradzińska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Oddziału Podatków WSB p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków WSB p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Komunikacji COM p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Komunikacji COM p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor WZK p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor WZK p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Starszy Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności COM p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Starszy Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności COM p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSZ p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSZ p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Główny Specjalista Oddziału ewidencji Ludności COM p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Główny Specjalista Oddziału ewidencji Ludności COM p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Oddziału Komunikacji COM p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Referatu Spraw Lokalowych WSZ p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Referatu Spraw Lokalowych WSZ p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSZ p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSZ p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Referatu Spraw Lokalowych WSZ p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych WSZ p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik WED p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik WED p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik WGK p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe z dnia 25.02.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik WGK p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe z dnia 25.02.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik WGK p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik WGK p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 czerwca 2019

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w piątym postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w piątym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert - konserwacja monitoringu miejskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - konserwacja monitoringu miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenie dotacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenie dotacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenie dotacji Łomżyńskiemu Klubowi Płetwonurków "Podwodny Jeleń"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenie dotacji Łomżyńskiemu Klubowi Płetwonurków "Podwodny Jeleń" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: aaa z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 czerwca 2019

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 29.05.2019 r. w sprawie billboardu reklamowego przy ul. Dworcowej w Łomży

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 29.05.2019 r. w sprawie billboardu reklamowego przy ul. Dworcowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 czerwca 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Konserwacja monitoringu miasta”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Konserwacja monitoringu miasta” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPRZEDAŻ NA POKAZACH – KOLEJNE DECYZJE - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 czerwca 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Owocowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Adama Chętnika i ul. Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor POW p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor POW p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Dyrektora MOPS p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora MOPS p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor CPZ p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor CPZ p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik CIS p. Piotr Glinka - oświadczenie majatkowe z dnia 29.04.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik CIS p. Piotr Glinka - oświadczenie majatkowe z dnia 29.04.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MDK - DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MDK - DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Muzeum Płn. Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Płn. Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MBP p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MBP p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MPK p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MPK p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MPGKiM z.b. p. Dariusz Brakoniecki - oświadczenie majątkowe 2018 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MPGKiM z.b. p. Dariusz Brakoniecki - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 12 czerwca 2019

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11 czerwca w sprawie poprawy stanu przystanków autobusowych na ul. Zdrojowej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11 czerwca w sprawie poprawy stanu przystanków autobusowych na ul. Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 czerwca 2019

Wiadomości

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

aktualizacja planu 05.06.2019 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie toru rowerowego na Górce Zawadzkiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie toru rowerowego na Górce Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Remont drogi krajowej nr 61-ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (sieć kanalizacji deszczowej) – Etap I

Dodanie nowej wiadomości: Remont drogi krajowej nr 61-ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (sieć kanalizacji deszczowej) – Etap I - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Parafii Matki Bożej Bolesnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Parafii Matki Bożej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Łomżyńskiemu Towarzystwu Muzycznemu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Łomżyńskiemu Towarzystwu Muzycznemu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - postanowienie dot. stacji paliw

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - postanowienie dot. stacji paliw - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 531/LVIII/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 531/LVIII/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łomża na lata 2018-2033” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 czerwca 2019

Wiadomości

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno - biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno - biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu DA SIĘ

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu DA SIĘ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2019 z dn. 13.06.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2019 z dn. 13.06.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 15 czerwca 2019

Wiadomości

Transmisja z X Uroczystej Sesji RM VIII kadencji - 15 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z X Uroczystej Sesji RM VIII kadencji - 15 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wiadomości

Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Iwona Erynk-Cichowicz - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Erynk-Cichowicz - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Maciej Roman Listowski - Dyrektor ŁCRE - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Maciej Roman Listowski - Dyrektor ŁCRE - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 czerwca 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2018 - 2031 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 25 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 25 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 24 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 24 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 26 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju w dniu 26 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów w dniu 25 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów w dniu 25 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/19 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2019 z dn. 14.06.2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2019 z dn. 14.06.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie wydłużenia linii 8 MPK w dni wolne

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja w sprawie wydłużenia linii 8 MPK w dni wolne - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na XI sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 czerwca 2019

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony - Zarządzanie projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - Zarządzanie projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 21 czerwca 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: STOWARZYSZENIE PRZYJAZNE LATANIE JUŻ NIE ROZSTRZYGA SPORÓW Z LINIAMI LOTNICZYMI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przed wakacjami – co warto wiedzieć? - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 czerwca 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii - ul. Księcia Janusza I 22 - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie mjątkowe 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie mjątkowe 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm PE - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Jana Olszewskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Jana Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Edycja wiadomości Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 czerwca 2019

Wiadomości

Zaproszenie na XI Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 czerwca 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na XI sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ulice: Pszczela i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ulice: Słonecznikowa i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 czerwca 2019

Wiadomości

Transmisja z XI Sesji RM VIII kadencji - 26 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja z XI Sesji RM VIII kadencji - 26 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 czerwca 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 27.06.2019 r. w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.06.2019 r. w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 28 czerwca 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 28 czerwca 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży do przepisów p.poż i wymagań higieniczno-sanitarnych".

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży do przepisów p.poż i wymagań higieniczno-sanitarnych". - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr X/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr X/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr IX/19

Edycja wiadomości Protokół nr IX/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XI/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XI/19 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w lipcu 2019

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w lipcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

I i II kwartał 2019

Dodanie nowej wiadomości: I i II kwartał 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 czerwca 2019

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje w lipcu 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w lipcu 2019 - [Wszystkie zmiany]

Wyposażenie budynku Hali Kultury w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wyposażenie budynku Hali Kultury w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert na: Zarządzanie projektami: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na: Zarządzanie projektami: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Remont drogi krajowej nr 61-ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (sieć kanalizacji deszczowej) – Etap I

załączono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz udzielono odpowiedzi na pytania wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian