Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 października 2019

Wiadomości

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 398/2019 z dnia 27.09.2019 r. w spr. zmiany w składzie OKW Nr 27 w m. Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 398/2019 z dnia 27.09.2019 r. w spr. zmiany w składzie OKW Nr 27 w m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 02 października 2019

Wiadomości

Uchwała Nr 210/2019 PKW z dnia 2 września 2019 r. w spr. wytycznych dla OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 210/2019 PKW z dnia 2 września 2019 r. w spr. wytycznych dla OKW w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dot. budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dot. budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Hali Kultury w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta - Doradcy Kariery (2) w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: I, II i III kwartał 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.10.2019 r. w sprawie opuszczonych budynków na terenie miasta i wynikających z tego zagrożeń.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.10.2019 r. w sprawie opuszczonych budynków na terenie miasta i wynikających z tego zagrożeń. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.10.2019 r. w sprawie remontu, utwardzenia alejek w Parku Ludowym przy al. Legionów.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.10.2019 r. w sprawie remontu, utwardzenia alejek w Parku Ludowym przy al. Legionów. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 października 2019

Wiadomości

Postanowienie KW Nr 402/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 21.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 402/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 21. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie KW Nr 401/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 9.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 401/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 9. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie KW Nr 405/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 21.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 405/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 21. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie KW Nr 407/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 20.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 407/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 20. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie KW Nr 410/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 11.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 410/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 11. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie OKW w B-stoku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 24 w wyborach do Sejmu RP.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie OKW w B-stoku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 24 w wyborach do Sejmu RP. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie OKW w B-stoku o zarejestrowanych kandydatach na Senatora w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach do Senatu RP.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie OKW w B-stoku o zarejestrowanych kandydatach na Senatora w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach do Senatu RP. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie KW Nr 403/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 1.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 403/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 1. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie KW Nr 412/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 27.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 412/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 27. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie KW Nr 413/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 9.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW Nr 413/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 9. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Maria Kirejczyk - Dyrektor SP10- oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Justyna Brzóska - Dyrektor SP7 - oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 416/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 18.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 416/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 18. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 418/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 1.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 418/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 1. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 419/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 21.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 419/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 21. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 420/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 19.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 420/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 19. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 października 2019

Wiadomości

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

Edycja wiadomości Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 października 2019

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.10.2019 r. w sprawie "dzikiego" wysypiska śmieci na terenie miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.10.2019 r. w sprawie "dzikiego" wysypiska śmieci na terenie miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 422/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 1.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 422/2019 w spr. zmiany w składzie OKW Nr 1. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 424/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 20.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 424/2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 20. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 425//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 11.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 425//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 11. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 435//2019 w spr. zmiany składu OKW Nr 31.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 435//2019 w spr. zmiany składu OKW Nr 31. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 436//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 18.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 436//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 18. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 437//2019 w spr. zmiany składu OKW Nr 29.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 437//2019 w spr. zmiany składu OKW Nr 29. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 441//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 1.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 441//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 1. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 445//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 31.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 445//2019 w spr. uzupełnienia składu OKW Nr 31. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 października 2019

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 15 października 2019 r. w sprawie budowy ul. Pawiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 15 października 2019 r. w sprawie budowy ul. Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: BZIRON - MOPS w Łomży zaprasza do zapoznania się z "Programem wyrównywania róznic między regionami III". - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 października 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: REKOMPENSATY OD NOWEJ TELEFONII – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.10.2019 r. w sprawie opuszczonych budynków na terenie miasta i wynikających z tego zagrożeń.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 7.10.2019 r. w sprawie opuszczonych budynków na terenie miasta i wynikających z tego zagrożeń. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 17 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypiedla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019 - 2020". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z dyskusji publicznej - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 października 2019

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 23 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 23 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: CENY W BIEDRONCE POD LUPĄ UOKIK - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 23 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 23 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 października 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 22.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków Rady Osiedla nr 11.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 22.10.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków Rady Osiedla nr 11. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku Centrum Krwiodawstwa - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XVI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

INTERPRETACJE

DODANO INTERPRETACJE 18.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

INTERPRETACJE

DODANO INTERPRETACJĘ 18.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

środa, 23 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „LOM3310C” - ul. Poligonowa 32 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji,

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Maria Kwiatkowska - p.o. Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie, dostarczenie i wydanie cateringu dla uczestników projektu pt. ”Regionalne Innowacje Społeczne – CIS województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 października 2019

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

Edycja wiadomości Oddział Podatków - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

Edycja wiadomości Oddział Podatków - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

Edycja wiadomości Oddział Podatków - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

Edycja wiadomości Oddział Podatków - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: GDZIE ODDAĆ STARY SPRZĘT ELEKTRYCZNY – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 25.10.2019 r. w sprawie przejścia dla pieszych przez ul. Zjazd na wysokości ul.: Rybaki - Zamiejska

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 25.10.2019 r. w sprawie przejścia dla pieszych przez ul. Zjazd na wysokości ul.: Rybaki - Zamiejska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 października 2019

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 października 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KOLEJNA KARA ZA TELEMARKETING - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Ewidencji Ludności - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XVI sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XVI sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 października 2019 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 października 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:„Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 30.10.2019 r. w sprawie postawienie wiat przystankowych MPK przy ul. Łukasińskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 30.10.2019 r. w sprawie postawienie wiat przystankowych MPK przy ul. Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Łomża Mieczysława Czerniawskiego złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mieczysław Leon Czerniawski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Mieczysław Leon Czerniawski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża Pan Mieczysław Leon Czerniawski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok z dnia 7.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża Pan Mieczysław Leon Czerniawski - oswiadczenie majatkowe za 2010 rok z dnia 7.01.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Pan Jerzy Brzeziński - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Pan Jerzy Brzezński - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Pana Jerzego Brzezińskiego za 2005 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA PANA MARCINA BRUNONA SROCZYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA PANA KRZYSZTOFA CHOIŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majatkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Pan Jerzy Brzeziński - oświadczenie majątkowe za 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Pana Jerzego Brzezińskiego składane na 2 miesiące przed upływem kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Choinskiego za 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Choiński - oświadczenie majątkowe za 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Choiński - oświadczenie majątkowe za 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Choiński - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyjaśnienie Pana Marcina Brunona Sroczyńskiego - Zastępcy Prezydenta Miasta Łomża w sprawie dokonanej korekty oświadczeń majątkowych za lata 2005, 2006 i 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Krzysztof Choiński - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marcin Brunon Sroczyński - oświadczenie majątkowe za 2005 rok - korekta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marcin Brunon Sroczyński - oświadczenie majątkowe za 2006 rok - korekta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marcin Brunon Sroczyński - oświadczenie majątkowe za 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marcin Brunon Sroczyński - oświadczenie majątkowe za 2007 rok - korekta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2010 rok z dnia 14.01.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marcin Brunon Sroczyński - oświadczenie majątkowe za 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marcin Brunon Sroczyński - oświadczemie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Marcin Brunon Sroczyński - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majątkowe za 2010 rok z dnia 31.12.2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2010 rok z dnia 29.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Marcina Brunona Sroczyńskiego za 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majątkowe za 2010 rok z dnia 29.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Pan Jerzy Brzeziński - oświadczenie majątkowe za 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta Pani Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majatkowe za 2010 rok z dnia 12.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Sekretarza Miasta Pani Tamara Alicja Małachowska oświadczenie majątkowe za 2010 rok z dnia 19.01.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Zawistowski Sekretarz Miasta oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Zawistowski Sekretarz Miasta - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Zawistowski - Sekretarz Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Zawistowski Sekretarz (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Zawistowski - Sekretarz Miasta (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Zawistowski - Sekretarz Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta Grażyna Kołodziejska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta Jadwiga Kozłowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Kazimierz Prószyński p.o. Sekretarza Miasta - oświadczenie majatkowe za 2009rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Kozłowska Skarbnik - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Kozłowska Skarbnik - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Kozłowska - Skarbnik Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Barbara Supińska - Kierownik Oddziału Podatków (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Małgorzata Maria Bronowicz - Domańska - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Morawska Kierownik Oddziału Budżetu - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Beata Jagielak - Dardzińska Główny Specjalista w Biurze ds. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Kozłowska - Skarbnik (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Kozłowska - Skarbnik Miasta (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Kozłowska - Skarbnik Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta Grażyna Kołodziejska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta Pani Jadwiga Kozłowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Morawska Kierownik Oddziału Budżetu - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Morawska - Kierownik Oddziału Budżetu (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Barbara Supińska - Kierownik Oddziału Podatków (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierowniki Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu Pani Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Barbara Supińska Kierownik Oddziału Podatków - oświadczenie majatkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Barbara Supińska Kierownik Oddziału Podatków - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Barbara Supińska - Kierownik Oddziału Podatków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Edward Andrzej Karwowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Andrzej Karwowski - Naczelnik Wydziału GKO (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Irena Roszkowska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Urszula Tyborowska Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju GKO (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Centrum Obsługi Mieszkańców Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Teresa Morawska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Rzędarska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Rzędarska Naczelnik Wydziału Gospodarki nieruchomościami i Spraw Lokalowych - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu w Wydziale Skarbu i Budżetu Pani Teresa Morawska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Rzędarska Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Włodzimierz Stanisławski - Kierownik Oddziału Mieszkalnictwa i Spraw Lokalowych (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wlodzimierz Stanisławski Kierownik Oddziału Spraw Lokalowych - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Centrum Obsługi Mieszkańców Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Włodzimierz Stanisławski Kierownik Oddziału Spraw Lokalowych - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Roszkowska Naczelnik SO (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Rode - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wojciech Wysocki - Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Centrum Obsługi Mieszkańców Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Doda - Naczelnik Wydziału Komunikacji (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Irena Roszkowska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Doda Naczelnik Wydziału komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesławv Doda Naczelnik Wydziału Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pani Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Doda Naczelnik KM (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Elżbieta Kołodziej - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marcin Sawko - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pan Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Nowacka - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marcin Sawko Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majatkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marcin Sawko Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Dorota Grochowska Inspektor KM (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Kossakowska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Kazimierz Doda - Naczelnik Wydziału Komunikacji (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Kazimierz Doda - Naczelnik Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Wydziale Komunikacji Pani Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Kossakowska Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Kossakowska Podinspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Kossakowska Podinspektor KM (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkanców Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Dorota Maria Grochowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pani Janina Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pani Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Dorota Grochowska Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Dorota Grochowska Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Kossakowska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Dorota Grochowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Dorota Maria Grochowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Nowacka Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Barbara Supińska - Kierownik Oddziału Podatków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Teresa Kossakowska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marek Chojnowski Inspektor KM (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marcin Sawko Inspektor KM (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Stanisław Kazimierz Lubiecki - Inspektor w Wydziale Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marcin Sawko - Podinspektor w Wydziale Komunikacji (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Maria Plona - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pan Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Anna Matus - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marek Chojnowski Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jacek Plona Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marek Chojnowski - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Edward Andrzej Karwowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jacek Plona Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marek Chojnowski - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Nowacka - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Oświaty Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Edward Andrzej Karwowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Barbara Bożena Barszcz - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marek Chojnowski Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Elżbieta kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Janina Rode - oświadczenie majatkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Urszula Tyborowska Kierownik Strefy Ograniczonego Postoju - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Roszkowska Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jacek Plona - Inspektor w Wydziale Komunikacji (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jacek Plona Inspektor KM (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Nowacka Inspektor KM (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Roszkowska - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Rode - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Rode Z-ca Kierownika USC (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Elżbieta Kołodziej Z-ca Kierownika USC (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Marta Alicja Biedrzycka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Małgorzata Maria Bronowicz - Domańska - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Urszula Tyborowska Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Andrzej Karwowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Marta Biedrzycka Kierownik USC (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marek Chojnowski - Inspektor w Wydziale Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marcin Sawko - Podinspektor w Wydziale Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Nowacka - Inspektor w Wydziale Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Centrum Obsługi Mieszkańców Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Marta Biedrzycka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Marta Alicja Biedrzycka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Marta Biedrzycka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Urszula Tyborowska - Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Pani Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Adam Maciejewski Naczelnik Wydziału Komunikacji - oświadczenie majątkowe na dzień 1.05.2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Roszkowska Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Rode Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Pani Anna Rzędarska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Elżbieta Kołodziej - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Specjalista w Biurze Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Pani Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Marta Biedrzycka - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Ograniczonego Postoju Pani Urszula Tyborowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Włodzimierz Stanisławski Kierownik Oddziału Spraw Lokalowych GNL (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janina Rode - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Elżbieta Kołodziej Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Elżbieta Kołodziej Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Rode Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urszula Tyborowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Elżbieta Kołodziej - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Pan Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Jerzy Bittner - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Krystyna Wojtkowska Inspektor w Wydziale Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Pan Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Pan Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik referatu Spraw Lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Wlodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Jerzy Czesław Bittner - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Oświaty - Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Nowacka Inspektor w Wydziale Komunikacji - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Spraw Lokalowych Pan Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Beata Jagielak - Dardzińska Główny Specjalista w Biurze Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Rode - Zastępca kierownika Urzedu Stanu Cywilnego (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Beata Jagielak - Dardzińska Główny Specjalista w Biurze Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Picewicz - Znosko Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Picewicz - Znosko Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - oświadczenie majątkowe za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urszula Tyborowska - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janina Rode - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Maria Plona - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Edward Andrzej Karwowski Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Maria Plona - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Pan Jerzy Bittner - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

udzielono odpowiedzi na pytania Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy Pan Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Roman Borawski Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Roman Borawski Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk twórczych (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jarosław Antoniuk Dyrektor Teatru Lalki i Aktora (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Roman Borawski - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jarosław Antoniuk - Dyrektor TL i A (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora MPK ZB Janusza Franciszka Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jerzy Jastrzębski Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jerzy Jastrzębski Dyrektor Muzeum północno - Mazowieckiego (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jerzy Jastrzębski - Dyrektor Muzeum północno - Mazowieckiego (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jarosław Antoniuk - Dyrektor Teatru Lalki i Aktora (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Roman Borawski Dyrektor Miejskiego Domu Kultury- Domu Środowisk Twórczych (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Roman Borawski - Dyrektor MDK - DŚT (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Pan Andrzej Kiełczewski Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Krystyna Sobocińska - Dyrektor MBP (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Krystyna Sobocińska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jerzy Jastrzębski - Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jarosław Antoniuk Dyrektor Teatru Lalki i Aktora (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Miłosz Zarzycki - Dyrektor ŁOK (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk - Prezes MPWiK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jarosław Antoniuk Dyrektor Teatru Lalki i Aktora (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Marian Mielcarek - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Marian Mielcarek - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Ryszard Fiedorowicz - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Korekta do Oświadczenia majątkowego za 2012 rok z dnia 29.01.2013 roku Prezesa Parku Przemyslowego Łomża sp. z o.o. Andrzeja Kiełczewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Miłosz Zarzycki Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Miłosz Zarzycki Dyrektor Łomzyńskiej Orkiestry Kameralnej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Miłosz Zarzycki - Dyrektor Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Miłosz Zarzycki Dyrektor Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn - Wiceprezes Zarządu MPWiK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jerzy Jastrzębski Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Krystyna Sobocińska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Krystyna Sobocińska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marian Mielcarek - Prezes MPEC - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Krystyna Sobocińska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Ryszard Fiedorowicz - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Prezesa PPŁ Sp. z o.o. Andrzeja Kiełczewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Prezesa MPWiK Sp. z o.o. Grzegorza Piotra Lewańczuka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pani Jadwiga Cwalina - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pani Jadwiga Cwalina - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Bożena Elwira Jabłońska Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Pan Arkadiusz Andrzej Kułaga - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Bożena Jabłońska Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Ryszard Fiedorowicz - Z - ca Prezesa Zarządu MPEC - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Bożena Elwira Jablońska - Dyrektor OAO (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Pan Arkadiusz Andrzej Kułaga - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Wiceprezesa MPWiK Sp. z o.o. Gilberta Okulicz - Kozaryna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. Pan Bogusłw Szczech - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Bożena Elwira Jabłońska Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo - Adopcyjnego (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Franciszek Chrzanowski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Bożena Elwira Jabłońska - Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Franciszek Chrzanowki Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. Pan Bogusłw Szczech - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Krzysztof Lasek - Dyrektor ZPOW (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Cwalina - Z - ca Prezesa Zarządu MPEC - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Franciszek Chrzanowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Picewicz - Znosko Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Krzysztof Jankowski p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Zastępcy Prezesa MPEC Sp. z o.o. Ryszarda Fiedorowicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Prezesa MPEC Sp. z o.o. Mariana Mielcarka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Franciszek Chrzanowski Dyrektor Domu Pomocy Społecznej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Arkadiusz Kułaga Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Arkadiusz Kułaga - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego Pan Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jarosław Antoniuk - Dyrektor TL i A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Bogusław Szczech Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marian Mielcarek Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marian Mielcarek Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Ewa Gąsiorowska - p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Bogusław Szczech Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora Pan Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Arkadiusz Andrzej Kułaga - Dyrektor MPGKiM (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora MPGKiM ZB Arkadiusza Andrzeja Kułagi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Picewicz - Znosko - Dyrektor MOPS (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Bogusław Szczech - Dyrektor MPK (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Cwalina - Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Bogusław Szczech - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marian Mielcarek Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jerzy Jastrzębski - Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Arkadiusz Andrzej Kułaga - Dyrektor MPGKiM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Ryszard Fiedorowicz Z-ca Prezesa Miejskiego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora TLiA Jarosława Antoniuka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Krystyna Sobocińska - Dyrektor MBP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Arkadiusz Kułaga Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marian Mielcarek - Prezes MPEC (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora MDK - DŚT Romana Borawskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Cwalina Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Marian Mielcarek - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Ryszard Fiedorowicz - Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Cwalina Zastępca prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora MBP Krystyny Sobocińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Grzegorz Lewańczuk Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Picewicz - Znosko - Dyrektor MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Bogusław Szczech - Dyrektor MPK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Ryszard Fiedorowicz Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Karol Jagielak - Z - ca Dyrektora MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Ryszard Fiedorowicz - Z - ca Prezesa Zarządu MPEC (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Grzegorz Lewańczuk Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Cwalina - Z - ca Prezesa Zarządu MPEC (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Ryszard Fiedorowicz Zastępca Prezesa Zarządu Miejkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Zastępcy Prezesa MPEC Sp. z o.o. Jadwigi Cwaliny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Maksymiuk p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Jadwiga Cwalina Z - ca Prezesa w Miejskim przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Franciszek Chrzanowski - Dyrektor DPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Karol Jagielak - Z - ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Pan Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pan Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Jana Miłosza Zarzyckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Gosiewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn - Wiceprezes Zarządu MPWiK (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej Pani Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora DPS Franciszka Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pan Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn Z - ca Prezesa Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk - Prezes MPWiK (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Bożena Elwira Jablońska - Dyrektor OAO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Teresa Gosiewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego Pani Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora MOSiR Sławomira Grygo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Krzysztof Lasek - Dyrektor ZPOW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Zastępcy Dyrektora MOSiR Sławomira Grygo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Zastępcy Dyrektora MOPS Anny Fabin - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Marii Małgorzaty Bachanowicz - Macieboch - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Pan Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora MOSiR Krystyny Łukasiuk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora MOPS Wiesława Karola Jagielaka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Krzysztof Jankowski p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Grażyna Gosiewska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego Grażyny Gosiewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych Pan Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Teresa Gosiewska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Krzysztofa Jankowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Roman Borawski - Dyrektor MDK - DŚT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Gosiewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego PG (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Fabin - Zastepca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Maksymiuk- p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Zbigniew Jerzy Sasinowski Dyrektor Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Zbigniew Jerzy Sasinowski Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Jan Miłosz Zarzycki - Dyrektor ŁOK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Franciszek Chrzanowski - Dyrektor DPS (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych Pan Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Teresa Gosiewska - PINB PG (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Fabin Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Grażyna Gosiewska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Grażyna Teresa Gosiewska - PINBPG - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Anna Fabin Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn - Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Pan Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Karol Jagielak - Z - ca Dyrektora MOPS (2005) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Bogusław Szczech Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Arkadiusz Kułaga Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Maria Małgorzata Bachanowich - Macieboch oświadczenie majatkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Jagielak Z - ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2006) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora Pan Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Mioduszewski - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Mioduszewski - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSD Nr 9 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji- oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Mioduszewski - Dyrektor ZSDiG za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bagińska - Dyrektor ZSMiO 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Pietrzykowska - Dyrektor ZSD 9 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS nr 8 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO nr 7 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO nr 6 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Pietrzykowska - Dyrektor ZSD 9 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO 4 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bagińska - Dyrektor ZSMiO 5 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO 5 od 01.09.2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSD Nr 9 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Mioduszewski - Dyrektor ZSDiG za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Mioduszewski - Dyrektor ZSDiG za 2008 cały rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSD Nr 9 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli cdn za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Janewicz - Dyrektor Bursy nr 1 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sławomira Cieślik - Dyrektor Bursy nr 3 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sławomira Cieślik - Dyrektor Bursy nr 3 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Janewicz - Dyrektor Bursy nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sławomira Cieślik - Dyrektor Bursy nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Janewicz - Dyrektor Bursy nr 1 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janusz Mariak - Dyrektor PG 2 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Arnista - Dyrektor PG 3 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2012 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Arnista - Dyrektor PG 3 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor GP1 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bukowska - Dyrektor GP3 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor GP8 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janusz Mariak - Dyrektor PG2 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor GP8 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Elżbieta Bukowska - Dyrektor GP3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janusz Mariak - Dyrektor PG2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor GP1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Chojnowska - Dyrektor SP 2 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2011r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanka Gałązka - Dyrektor SP 10 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - p.o. Dyrektora SP 10 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanka Gałązka - Dyrektor SP 10 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanka Gałązka - Dyrektor SP 10 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Chojnowska - Dyrektor SP2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ryszard Żbikowski - Dyrektor SP7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP9 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanka Gałązka - Dyrektor SP10 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanka Gałązka - Dyrektor SP10 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP9 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ryszard Żbikowski - Dyrektor SP7 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP5 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP4 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Chojnowska - Dyrektor SP2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP7 od 01.09.2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej