Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 listopada 2019

Wiadomości

Protokół nr XV/19

Edycja wiadomości Protokół nr XV/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVI/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVI/19 - [Wszystkie zmiany]

umowa - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Sportu, Turystyki i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Edycja wiadomości Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 4.11.2019 r. w sprawie zakupu dronów do badania jakości powietrza w naszym mieście.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 4.11.2019 r. w sprawie zakupu dronów do badania jakości powietrza w naszym mieście. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Szachowemu MARATON - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Edycja wiadomości Straż Miejska Łomży /STM/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o nieudzieleniu zamówienia na: "usługi cateringowe dla 40 uczestników projektu Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o nieudzieleniu zamówienia na: "usługi cateringowe dla 40 uczestników projektu Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o nieudzieleniu zamówienia na: "usługi cateringowe dla 40 uczestników projektu Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z alejkami parkowymi oraz małą architekturą - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania budżetowe na dzień 30.09.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz przechowywania na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta Prawnego w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zakończenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UWAŻAJ NA SZYBKI ZAROBEK NA WYNAJMIE SAMOCHODÓW – POSTĘPOWANIA UOKIK WOBEC FIRM PRAEBEO I AUTO RENTIER - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

środa, 13 listopada 2019

Wiadomości

Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.11.2019 r. w sprawie podwyżki opłat za odbiór śmieci przez ZGO Sp. z o.o. w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.11.2019 r. w sprawie podwyżki opłat za odbiór śmieci przez ZGO Sp. z o.o. w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.11.2019 r. w sprawie ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1-31.10.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.11.2019 r. w sprawie ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1-31.10.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.11.2019 r. w sprawie nagrywania i protokołowania posiedzeń Zespołu ds. zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.11.2019 r. w sprawie nagrywania i protokołowania posiedzeń Zespołu ds. zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Gimnacjalnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPIJCZYK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na prawach powiatu i Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Sosnowa, Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, dostarczenie i wydanie cateringu dla uczestników projektu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP III - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: - [Wszystkie zmiany]

odpowiedzi na pytania Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo - wschodniej części miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Łomża 1 - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/19 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019

Edycja wiadomości Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/19 z dnia 19 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/10 z dnia 19 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/19 z dnia 24 pażdziernika 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 z dnia 24 pażdziernika 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/19 z dnia 17 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/19 z dnia 17 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/19 z dnia 23 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 z dnia 23 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/19 z dnia 27 września 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/19 z dnia 27 września 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/19 z dnia 23 października 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/19 z dnia 23 października 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie zadania: Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 listopada 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 19 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty na wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z alejkami parkowymi oraz małą architekturą - Mini Park Szosa Zambrowska - Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XVII sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 listopada 2019

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/19 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „LOM3310C” - ul. Poligonowa 32 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji - budowa drogi ekspresowej S - 61. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 339/19 z dnia 20 listopada w sprawie: sprzedaży na własność lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o zawieszeniu postępowania w spr. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej drogi ekspresowej S-61 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - Doradca Kariery w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie lokalu w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 ( lokal po Telepizzy) na potrzeby Klubu Senior - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowania na: „Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 345/19 z dnia 25 listopada w sprawie: nabycia na rzecz Miasta Łomża nieruchomości położonej w Łomży przy ul. zawadzkiej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 listopada 2019

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 listopada 2019 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XVII sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 25.11.2019 w sprawie niekontrolowanego wysypywania ziemi i gruzu pochodzących z wykopów.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 25.11.2019 w sprawie niekontrolowanego wysypywania ziemi i gruzu pochodzących z wykopów. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 25.11.2019 r. w sprawie stanu technicznego odcinka ul. Zielonej między ul. Woziwodzką, a ul. Rybaki.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 25.11.2019 r. w sprawie stanu technicznego odcinka ul. Zielonej między ul. Woziwodzką, a ul. Rybaki. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zabezpieczenia, kontroli przejścia dla pieszych z ul. Rządowej do ul. Pięknej przy pl. T. Kościuszki.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zabezpieczenia, kontroli przejścia dla pieszych z ul. Rządowej do ul. Pięknej przy pl. T. Kościuszki. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 listopada 2019

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XVII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XVII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 listopada 2019 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wygospodarowania w budżecie miasta na 2020 rok środków na dokarmianie wolno żyjących kotów w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wygospodarowania w budżecie miasta na 2020 rok środków na dokarmianie wolno żyjących kotów w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

INTERPRETACJE

DODANO DWIE INTERPRETACJE Z 02.09.2019R - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 28 listopada 2019

Wiadomości

Interpelacja z dnia 21.11.2019 r. w sprawie nadania nazw przystankom MPK w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 21.11.2019 r. w sprawie nadania nazw przystankom MPK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVI/19

Edycja wiadomości Protokół nr XVI/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVII/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVII/19 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 28.11.2019 r. w sprawie informacji na temat wysokości kwot potrąconych nauczycielom za udział w strajku w I połowie 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 28.11.2019 r. w sprawie informacji, w których jednostkach oświaty zostały potrącone wynagrodzenia, w jakiej wysokości i co stało się z tymi nie wypłaconymi kwotami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – Etap II” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 listopada 2019

Wiadomości

Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa - funkcjonowała do 29 grudnia 2021

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) w Łomży i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MBP p. Teresa Fromelc - Pawelczyk - oświadczenie majątkowe z dnia 28.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej