Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 stycznia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram i lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/19 z dnia 20 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/19 z dnia 25 listopada 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

I,II,III i IV kwartał 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: I,II,III i IV kwartał 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 stycznia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę loggii z zadaszeniem - ul. Ks. Janusza I 20 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Strażacka w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/19 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Nieodpłatna pomoc prawna, lokalizacja i harmonogram pracy

Dodanie nowej wiadomości: Nieodpłatna pomoc prawna, lokalizacja i harmonogram pracy - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie informacji czy po podwyżce opłat za odbiór i wywóz odpadów w 2019 r. uzyskano efekt zbilansowania systemu?

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie informacji czy po podwyżce opłat za odbiór i wywóz odpadów w 2019 r. uzyskano efekt zbilansowania systemu? - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1.12 - 31.12.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1.12 - 31.12.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie informacji za rok obrotowy 2019 dot. strat jakie poniosły spółki miejskie: MPEC Sp. z o.o, MPWiK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o. PPŁ Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.01.2019 r. w sprawie informacji za rok obrotowy 2019 dot. strat jakie poniosły spółki miejskie: MPEC Sp. z o.o, MPWiK Sp. z o.o., ZGO Sp. z o.o. PPŁ Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie poniesionych wydatków na promocję, marketing, reprezentację w 2019 r. przez zakłady i spółki miejskie: MPEC, MPWiK, ZGO, PPŁ, MPK MOSiR.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie poniesionych wydatków na promocję, marketing, reprezentację w 2019 r. przez zakłady i spółki miejskie: MPEC, MPWiK, ZGO, PPŁ, MPK MOSiR. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7. 01.2020 r. w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ul. Kazimierza Wielkiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7. 01.2020 r. w sprawie zainstalowania progów zwalniających na ul. Kazimierza Wielkiego - [Wszystkie zmiany]

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

Edycja wiadomości Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/ - [Wszystkie zmiany]

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

Edycja wiadomości Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 08 stycznia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zadania stanowiska ds.koordynacji kontroli zarządczej - [Wszystkie zmiany]

Raport z realizacj Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 za okres 2017-2018

Dodanie nowej wiadomości: Raport z realizacj Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 za okres 2017-2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Bartniczej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Bartniczej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 09 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia niezależnego audytu finansowego miasta.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia niezależnego audytu finansowego miasta. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie wysokości nałożonej kary przez Marszałka Województwa wraz z odsetkami za nieprawidłowości na miejskim wysypisku w Czartorii

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie wysokości nałożonej kary przez Marszałka Województwa wraz z odsetkami za nieprawidłowości na miejskim wysypisku w Czartorii - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie wysokości kredytów wraz z odsetkami, kosztami wynikającymi z zawartych umów i terminem ich spłaty.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie wysokości kredytów wraz z odsetkami, kosztami wynikającymi z zawartych umów i terminem ich spłaty. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie skutków finansowych związanych z opóźnieniem inwestycji tj. budową kotła na biomasę w MPEC Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie skutków finansowych związanych z opóźnieniem inwestycji tj. budową kotła na biomasę w MPEC Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie wysokości posiadanych zobowiązań m. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 9.01.2020 r. w sprawie wysokości posiadanych zobowiązań m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 w technologii polietylenowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 stycznia 2020

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.01.2020 r. dot. spraw sądowych toczących się przed sądami administracyjnymi i powszechnymi od 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.01.2020 r. dot. spraw sądowych toczących się przed sądami administracyjnymi i powszechnymi od 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.01.2020 r. dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Łomży w przedmiocie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.01.2020 r. dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Łomży w przedmiocie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.01.2020 r. dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z sierpnia 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.01.2020 r. dot. stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z sierpnia 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [Wszystkie zmiany]

Referat Partycypacji Społecznej

Edycja wiadomości Referat Partycypacji Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Wieloosobowe stanowiska pracy

Dodanie nowej wiadomości: Wieloosobowe stanowiska pracy - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

Edycja wiadomości Oddział Podatków - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje w styczniu 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesje i komisje w styczniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje w styczniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje w styczniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje w styczniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje w styczniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 13 stycznia 2020

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. drogi gminnej Nr 101152B - ul. Wiejskiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. drogi gminnej Nr 101152B - ul. Wiejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje w styczniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje w styczniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Stawki dotacji na 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań na 2020 r. "Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym"

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań na 2020 r. "Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym" - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Łomży w 2020 r."

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Łomży w 2020 r." - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2020 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku"

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2020 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomżą w postaci jednego ciepłego posiłku" - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje i komisje w styczniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesje i komisje w styczniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznych linii kablowych - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie ścieków z sąsiednich gmin dowożonych beczkowozami do oczyszczalni ścieków przy ul. Zjazd.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie ścieków z sąsiednich gmin dowożonych beczkowozami do oczyszczalni ścieków przy ul. Zjazd. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków komunalnych podległych ZGM.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków komunalnych podległych ZGM. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie słupów telekomunikacyjnych firmy "Orange".

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie słupów telekomunikacyjnych firmy "Orange". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 14 stycznia 2020

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 21 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 21 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 22 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XX sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 15 stycznia 2020

Wiadomości

Ewa Aszoff - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Aszof - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Teatr Lalki i Aktora w Łomży zaprasza do złożenia oferty na przebudowę i modernizację instalacji sanitarnych w budynku TLiA.

Dodanie nowej wiadomości: Teatr Lalki i Aktora w Łomży zaprasza do złożenia oferty na przebudowę i modernizację instalacji sanitarnych w budynku TLiA. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie poniesionych wydatków na promocję, marketing, reprezentację w 2019 r. przez zakłady i spółki miejskie: MPEC, MPWiK, ZGO, PPŁ, MPK MOSiR.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie poniesionych wydatków na promocję, marketing, reprezentację w 2019 r. przez zakłady i spółki miejskie: MPEC, MPWiK, ZGO, PPŁ, MPK MOSiR. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1.12 - 31.12.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1.12 - 31.12.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik - radca prawny koordynator Biura Radców Prawnych

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik - radca prawny koordynator Biura Radców Prawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Kontrola działalności gospodarczej

aktualizacja - przepisy prawne - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 16 stycznia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika - radcy prawnego koordynatora Biura Radców Prawnych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika - radcy prawnego koordynatora Biura Radców Prawnych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do zbycia.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do zbycia. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu na: „Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu na: „Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Wybór oferty na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 22 stycznia 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XX sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr 202/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 stycznia 2020

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 22 stycznia 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XX sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Przeprowadzenie badań archeologicznych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Przeprowadzenie badań archeologicznych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie poniesionych wydatków na promocję, marketing, reprezentację w 2019 r. przez zakłady i spółki miejskie: MPEC, MPWiK, ZGO, PPŁ, MPK MOSiR.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 7.01.2020 r. w sprawie poniesionych wydatków na promocję, marketing, reprezentację w 2019 r. przez zakłady i spółki miejskie: MPEC, MPWiK, ZGO, PPŁ, MPK MOSiR. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji odpowiedzi na interpelację dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Sikorskiego

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji odpowiedzi na interpelację dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie słupów telekomunikacyjnych firmy "Orange".

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 13.01.2020 r. w sprawie słupów telekomunikacyjnych firmy "Orange". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2020

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 stycznia 2020

Wiadomości

Transmisja XX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 22 stycznia 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 22 stycznia 2020r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży

Edycja wiadomości Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2020

Wiadomości

Protokół nr XIX/19

Edycja wiadomości Protokół nr XIX/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XX/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XX/20 - [Wszystkie zmiany]

plany pracy komisji

Dodanie nowej wiadomości: plany pracy komisji - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dyżur Przewodniczacej Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacej Rady - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 stycznia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 stycznia 2020

Wiadomości

Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. podwyższonej opłaty za składowanie odpadów nałożonej na MPGKiM ZB oraz wyniku finansowego MPGKiM za 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. podwyższonej opłaty za składowanie odpadów nałożonej na MPGKiM ZB oraz wyniku finansowego MPGKiM za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. prac wykonanych przez spółki miejskie przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego na terenie byłego dworca PKS w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. prac wykonanych przez spółki miejskie przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego na terenie byłego dworca PKS w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. stanowiska pracy asystenta osób starszych i niepełnosprawnych w punkcie obsługi mieszkańców

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. stanowiska pracy asystenta osób starszych i niepełnosprawnych w punkcie obsługi mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. kupna przez Miasto Łomża budynku przy ul. Wesołej.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. kupna przez Miasto Łomża budynku przy ul. Wesołej. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: "Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. wyboru najkorzystniejsze oferty na wykonanie zadania: "Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. wypłaty nagród w 2019 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.01.2020 r. dot. wypłaty nagród w 2019 roku pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE- dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Strażacka - [Wszystkie zmiany]

Dyżur Przewodniczacej Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacej Rady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 stycznia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 stycznia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego - ul. Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 stycznia 2020

Wiadomości

Dyżur Przewodniczacej Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacej Rady - [Wszystkie zmiany]

Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2020

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian