Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lutego 2020

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w lutym 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w lutym 2020 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XX/20

Edycja wiadomości Protokół nr XX/20 - [Wszystkie zmiany]

Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży na 2020 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży na 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lutego 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 31/20 z dnia 4 lutego w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lutego 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: NAJEM TELEFONÓW - INFORMACJE UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych linii SN 15kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lutego 2020

Wiadomości

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w spr. zarządzenia wyborów Prezydenta RP

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. w spr. zarządzenia wyborów Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2020 r.dot.ilości gospodarstw 1,2,3- osobowych i więcej oraz ilości mieszkańców zamieszkujących poszczególne osiedla miasta.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2020 r.dot.ilości gospodarstw 1,2,3- osobowych i więcej oraz ilości mieszkańców zamieszkujących poszczególne osiedla miasta. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2020r. dot.wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami w 2019 roku oraz kosztów transportu i przyjęcia odpadów w 2019 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2020r. dot.wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami w 2019 roku oraz kosztów transportu i przjęcia odpadów w2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2020r.dot.ilości odpadów dostarczonych do RIPOK w Czartorii w 2019 r. z podziałem na poszczególne frakcje odpadów.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2020r.dot.ilości odpadów dostarczonych do RIPOK w Czartorii w 2019 r. z podziałem na poszczególne frakcje odpadów. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.02.2020 r.dot. systemu gospodarowania odpadami - podanie ilości gospodarstw i ilości mieszkańców zamieszukujących poszczególne sektory

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.02.2020 r.dot. systemu gospodarowania odpadami - podanie ilości gospodarstw i ilości mieszkańców zamieszukujących poszczególne sektory - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o miejscu i terminie wyborów do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Dostosowanie Przedszkola Publicznego nr 14 do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej" -część III

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Dostosowanie Przedszkola Publicznego nr 14 do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej" -część III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lutego 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: TELEFONY NA KARTĘ – DECYZJA UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2020

Wiadomości

Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ilości odpadów przeznaczonych do składowania, utylizacji w spalarni oraz ilości i wartości surowców odzyskanych i sprzedanych w 2019 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. w sprawie ilości odpadów przeznaczonych do składowania, utylizacji w spalarni oraz ilości i wartości surowców odzyskanych i sprzedanych w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. przekształcenia MPK ZB w MPK Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. przekształcenia MPK ZB w MPK Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. planowej inwestycji budowy linii kolejowej nr 29.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. planowej inwestycji budowy linii kolejowej nr 29. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. zmiany przez mieszkańców deklaracji ze śmieci niesegregowanych na segregowane.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. zmiany przez mieszkańców deklaracji ze śmieci niesegregowanych na segregowane. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. wydatków promocyjnych na wydarzenia sportowe.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.02.2020 r. dot. wydatków promocyjnych na wydarzenia sportowe. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogloszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lutego 2020

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w lutym 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2020 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lutego 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kasztelańskiej – BO

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Kasztelańskiej – BO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.02.2020 r dot. nie wyrażania zgody na wywieszanie banerów wyborczych na infrastrukturze drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.02.2020 r dot. nie wyrażania zgody na wywieszanie banerów wyborczych na infrastrukturze drogowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA NA WEKSLE INWESTYCYJNE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznych linii kablowych - rejon ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.02.2020 r. w sprawie upamiętnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.02.2020 r. w sprawie upamiętnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 i 40 mm PE - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2020 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wykonania dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w okolicy stacji Moya.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wykonania dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w okolicy stacji Moya. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lutego 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: NACZYNIA ŻAROODPORNE – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wniosku ZGO Sp. z o.o o zmianę posiadanej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wniosku ZGO Sp. z o.o o zmianę posiadanej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wycofania z obrotu detalicznego opakowań z tworzyw sztucznych na terenie Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wycofania z obrotu detalicznego opakowań z tworzyw sztucznych na terenie Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wycięcia drzew/topól na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Rybaki, Plac Zielony, Woziwodzka.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wycięcia drzew/topól na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Rybali, Zielona, Woziwodzka. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie działki znajdującej się między ul. Sikorskiego przy moście Hubala, a dojazdem do ujęcia wody i ul. Zdrojową.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 17.02.2020 r. w sprawie działki znajdującej się między ul. Sikorskiego przy moście Hubala, a dojazdem do ujęcia wody i ul. Zdrojową. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lutego 2020

Wiadomości

Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 20/20 z dn. 17.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w spr. powoływania OKW w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 20/20 z dn. 17.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w spr. powoływania OKW w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP oraz do PE. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 25 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 25 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/20 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2020 - [Wszystkie zmiany]

Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady XXI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lutego 2020

Wiadomości

Interpelacja z dnia 19.02.2020r. dot.wysokości utraconego podatku od nieruchomości przez m.Łomża w związku z zakupem budynku przy ul. Wesołej licząc od dnia zakupu.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 19.02.2020r. dot.wysokości utraconego podatku od nieruchomości przez m.Łomża w związku z zakupem budynku przy ul. Wesołej licząc od dnia zakupu. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 19.02.2020 r. dot. wypłaty nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży w 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 19.02.2020 r. dot. wypłaty nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KOLEJNE PIRAMIDY FINANSOWE? PREZES UOKIK STAWIA ZARZUTY - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac geodezyjnych dla bieżących potrzeb Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w roku 2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac geodezyjnych dla bieżących potrzeb Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie powodów , z jakich MPEC Sp. z o.o. nie zainwestowała w budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie powodów , z jakich MPEC Sp. z o.o. nie zainwestowała w budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie składowania odpadów komunalnych w Czartorii.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie składowania odpadów komunalnych w Czartorii. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie upamiętnienia wywózek mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej w latach okupacji bolszewickiej od 1940 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie upamiętnienia wywózek mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej w latach okupacji bolszewickiej od 1940 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie ograniczenia ruchu samochodów na terenie Starego Miasta.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.02.2020 r. w sprawie ograniczenia ruchu samochodów na terenie Starego Miasta. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli zrealizowanych w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomży informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 01.03.2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 01.03.2020r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 21.02.2020 r. dot. członkostwa m. Łomża w stowarzyszeniach, ponoszonych opłat tzw. składek członkowskich oraz uzyskanych efektów.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 21.02.2020 r. dot. członkostwa m. Łomża w stowarzyszeniach, ponoczonych opłat tzw. składek członkowskich oraz uzyskanych efektów. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 21.02.2020 r. dot. kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża za 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 21.02.2020 r. dot. kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 21.02.2020 dot. Oddziału Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 21.02.2020 dot. Oddziału Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lutego 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XXI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie utrzymania czystości i bezpieczeństwa w mieście.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie utrzymania czystości i bezpieczeństwa w mieście. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie przystanków komunikacji miejskiej w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie przystanków komunikacji miejskiej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie uporządkowania drzew na terenie miasta.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie uporządkowania drzew na terenie miasta. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dn. 20.03.2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dn. 20.03.2020r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 lutego 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady XXI sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lutego 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: KONTROLE ŻYWNOŚCI – NOWA JAKOŚĆ - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXI sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 lutego 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXI sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 lutego 2020r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 26.02.2020 r. dot. braku odpowiedzi na interpelację w sprawie nakładów inwestycyjnych jakie poniosły spółki MPEC i MPGKiM na terenie dawnego dworca PKS

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 26.02.2020 r. dot. braku odpowiedzi na interpelację w sprawie nakładów inwestycyjnych jakie poniosły spółki MPEC i MPGKiM na terenie dawnego dworca PKS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lutego 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2020

Wiadomości

plany pracy Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości plany pracy Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXI/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXI/20 - [Wszystkie zmiany]

plany pracy Rady na 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: plany pracy Rady na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa - funkcjonowała do 29 grudnia 2021

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy zewnetrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika - Radcy Prawnego, Koordynatora Biura Radców Prawnych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Spłecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej