Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 03 marca 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z-ca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z-ca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2014 r. /rozwiązanie stosunku pracy/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majątkowe za 2014 r. /rozwiązanie stosunku pracy/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe z dnia 29.01.2015r. (rozpoczęcie kadencji) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe z dnia 28.04.2015 r. za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 29.12.2014r. (rozpoczęcie kadencji) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2015 r. za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe z dnia 26.01.2015r. (rozpoczęcie kadencji) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe od. 01.01. - do 30.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Centrum Obsługi Mieszkańców Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta p. Grażyna Kołodziejska - oświadczenie majątkowe za 2014 r. /rozwiązanie stosunku pracy/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Kierownika Biura Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Kamil Kossakowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Oświaty p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Janina Picewicz-Znosko - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe z dnia 15.12.2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Beata Jagielak-Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Maria Plona - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Edward Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Anna Borzuchowska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Oświaty Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta Grażyna Kołodziejska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu w Wydziale Skarbu i Budżetu Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Elżbieta Kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janina Rode - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Maria Plona - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe z dnia 04.12.2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urszula Tyborowska oświadczenie majątkowe z dnia 31.12.2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Naczelnika Wydziału Architektury p. Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Dorota Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Marta Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa p. Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa p. Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Obsługi Urzędu p. Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa p. Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe z dnia 27.11.2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Wydziału Skarbu i Budżetu Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

KORONAWIRUS A PRAWA PASAŻERÓW

Dodanie nowej wiadomości: KORONAWIRUS A PRAWA PASAŻERÓW - [Wszystkie zmiany]

PROPORCJONALNY ZWROT OPŁAT ZA POŻYCZKĘ I KREDYT KONSUMENCKI

Dodanie nowej wiadomości: PROPORCJONALNY ZWROT OPŁAT ZA POŻYCZKĘ I KREDYT KONSUMENCKI - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych linii średniego napięcia SN 15kV - ul. Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezesa Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. p. Jana Perkowskiego z dnia 16.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Marian Mielcarek - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezesa Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. p. Kazimierza Gwiazdowskiego z dnia 30.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o p. Ryszard Fiedorowicz - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Mariana Mielcarka z dnia 09.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o p. Jadwiga Cwalina - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Marek Olbryś - oświadczenie majątkowe z 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Ryszarda Fiedorowicza z dnia 30.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe z 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezesa Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o. p. Andrzeja Kiełczewskiego z dnia 27.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. p. Grzegorza Lewańczuka z dnia 17.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB p. Arkadiusz Andrzej Kułaga - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Wiceprezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. p. Gilberta Okulicz- Kozaryna z dnia 24.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Palcówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Jagielak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2009) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pani Janina Picewicz - Znosko - Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej (2007) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pan Wiesław Karol Jagielak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (2008) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. p. Arkadiusza Kułagi z dnia 23.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Paweł Laskowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z.b. p. Marka Olbrysia z dnia 29.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z.b. p. Janusza Nowakowskiego z dnia 30.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe z 20.11.2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomira Grygo z dnia 23.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Pan Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Sobocinska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Maria Małgorzata Bachanowicz - Macieboch - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Krystyny Łukasiuk z dnia 24.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Grażyna Teresa Gosiewska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Teatru Lalki i Aktora p. Jarosława Antoniuka z dnia 13.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. p. Marka Olbrysia z dnia 07.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Pawła Laskowskiego z dnia 6.10.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jana Miłosza Zarzyckiego z dnia 30.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Romana Borawskiego z dnia 22.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyny Sobocińskiej z dnia 27.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzego Jastrzębskiego z dnia 13.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z.b. p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anny Fabin oświadczenia za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Krystyna Łukasiuk - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Domu Pomocy Społecznej p. Franciszka Chrzanowskiego z dnia 30.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesława Jagielaka z dnia 21.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Krzysztofa Jankowskiego z dnia 02.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy p. Marii Bachanowicz - Macieboch z dnia 30.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego p. Grażyny Gosiewskiej z dnia 30.03.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji j.b. p. Andrzeja Modzelewskiego z dnia 28.07.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego p. Grażyna Gosiewska - oświadczenie majątkowe 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Katarzyny Nity z dnia 29.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej p. Bożeny Jabłońskiej z dnia 24.04.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Mariana Mielcarka z dnia 30.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Radosława Żegalskiego z dnia 6.10.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Milosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Ryszarda Fiedorowicza z dnia 28.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Grygo - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Maria Małgorzata Bachanowicz - Macieboch - oświadczenie majątkowe za 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2012 rok Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej Bożeny Jabłońskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji- oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji- oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wojciech Kowalik - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji- oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Józefa Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanna Dobrzyńska - Dyrektor PP 8 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanna Dobrzyńska - Dyrektor PP8 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP9 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP10 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 za 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2012r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 za 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 za 2008 cały rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanna Dobrzyńska - Dyrektor PP 8 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP10 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP15 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP5 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP9 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP1 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP2 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP4 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP14 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Hanna Dobrzyńska - Dyrektor PP8 za 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2014r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Jana Jaroty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radego Andrzeja Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Elżbiety Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Henryka Piekarskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Modzelewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Osiwadczenia majątkowe radnej Bernadety Krynickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Konrada Haponik - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Hanki Gałązki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Ireneusza Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Witolda Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Krynickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Modzelewskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego w ramach budowy stacji paliw przy ul. Poznanskiej 149b w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego w ramach budowy stacji paliw przy ul. Poznanskiej 149b w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 marca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji - Yacht Club "Arcus" w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Yacht Club "Arcus" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji - Yacht Club "Arcus" w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji - Yacht Club "Arcus" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/19

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 marca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Sportowemu "Dwójka" Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Sportowemu "Dwójka" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 5.03.2020 r. w sprawie kosztów obsługi sestemu odpadami w poszczególnych sektorach

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 5.03.2020 r. w sprawie kosztów obsługi sestemu odpadami w poszczególnych sektorach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 marca 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 32 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 17 - [Wszystkie zmiany]

Dyżur Przewodniczacej Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacej Rady - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, rozbudowy z przebudową drogi gminnej ul. Woziwodzkiej, ul. Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, rozbudowy z przebudową drogi gminnej ul. Woziwodzkiej, ul Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

ŁADOWARKI – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: ŁADOWARKI – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce ws. pozwolenia wodnoprawnego dot. Łomżyczki

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce ws. pozwolenia wodnoprawnego dot. Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Hali Kultury w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 marca 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 i 40 mm PE - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 9.03.2020 r. w sprawie utwardzenia dalszej części ul. Wąskiej.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 9.03.2020 r. w sprawie utwardzenia dalszej części ul. Wąskiej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 marca 2020

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.03.2020 r. w sprawie objęcia szczególną ochroną osób starszych zamieszkałych na terenie miasta

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10.03.2020 r. w sprawie objęcia szczególną ochroną osób starszych zamieszkałych na terenie miasta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 marca 2020

Wiadomości

Zawiadomienie dot. pozwolenia na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. pozwolenia na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w marcu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 11.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia ścieżki rowerowej w projekcie budowy ul. Jaworowej.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 11.03.2020 r. w sprawie uwzględnienia ścieżki rowerowej w projekcie budowy ul. Jaworowej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 marca 2020

Wiadomości

informacja o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: informacja o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

informacja o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: informacja o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/19 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/20 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu 2020 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 marca 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn ze złączami kablowymi nn - [Wszystkie zmiany]

Wydział Edukacji /WED/

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

Edycja wiadomości Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania - [Wszystkie zmiany]

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

Edycja wiadomości W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa odwołuje się komisje orzekające w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Łomży do odwołania. O terminie nowych komisji orzekających osoby zainteresowane zostaną powiadomione odrębnym pismem.Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania - [Wszystkie zmiany]

.

Dodanie nowej wiadomości: ODWOŁANIE TERMINÓW KOMISJI - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 marca 2020

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 17 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 marca 2020

Wiadomości

Transmisja XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Łomży w dniu 17 marca 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Łomży w dniu 17 marca 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Transmisja XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady MIejskiej Łomży w dniu 17 marca 2020 roku godz. 12.00 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze przyznania dotacji UKS "Return" Łomża "Piątuś"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie możliwości przyznania dotacji UKS "Return" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze przyznania dotacji UKS "Return" Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zamiarze przyznania dotacji UKS "Return" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze przyznania dotacji UKS Liceum Sportowemu Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie zamiarze przyznania dotacji UKS Liceum Sportowego Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 23.03.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 23.03.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 marca 2020

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w marcu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 25 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 marca 2020

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży jej dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży jej dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

informacja o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: informacja o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji gazowej (pomiarowej) średniego ciśnienia - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 25 marca 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 marca 2020

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2019r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 17 marca w sprawie: zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 marca 2020

Wiadomości

zmiana terminu sesji

Dodanie nowej wiadomości: zmiana terminu sesji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 25 marca 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 24 marca 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 24 marca 2020r. planowane rozpoczęcie godz. 16.00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 marca 2020

Wiadomości

Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży

Dodanie nowej wiadomości: Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXII/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXII/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIII/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIII/20 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Obsługę laboratoryjną zadań inwestycyjnych w Łomży”.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: „Obsługę laboratoryjną zadań inwestycyjnych w Łomży”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 25 marca w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 marca 2020

Wiadomości

Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie przystanków komunikacji miejskiej w Łomży.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie przystanków komunikacji miejskiej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie utrzymania czystości i bezpieczeństwa w mieście.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 24.02.2020 r. w sprawie utrzymania czystości i bezpieczeństwa w mieście. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 marca 2020

Wiadomości

Stanowisko PKW w spr. zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko PKW w spr. zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży zmieniające postanowienie w spr. podziału m. Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib OKW

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży zmieniające postanowienie w spr. podziału m. Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib OKW - [Wszystkie zmiany]

Koronawirus – pakiet informacji dla konsumentów

Dodanie nowej wiadomości: Koronawirus – pakiet informacji dla konsumentów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dot.darmowej pomocy prawnej udzielanej z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 marca 2020

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Obsługę laboratoryjną zadań inwestycyjnych w Łomży”.

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty na: „Obsługę laboratoryjną zadań inwestycyjnych w Łomży”. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - dot. warunków zabudowy loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 17

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - dot. warunków zabudowy loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian