Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 maja 2020

Wiadomości

Protokół nr XXIV/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIV/20 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 maja 2020

Wiadomości

Protokół nr 19/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/20 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia - Łomża Al. Legionów i Konarzyce ul. Łomżyńska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 maja 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2019 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2019 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 07 maja 2020

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 08 maja 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: KONSUMENCIE, UWAŻAJ NA CHWILÓWKI! - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 11 maja 2020

Wiadomości

Uchwała Nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w spr. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w spr. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja PKW z dnia 10 maja 2020 r. w spr. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja PKW z dnia 10 maja 2020 r. w spr. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/20 z dnia 26 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/20 z dnia 26 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/20 z dnia 23 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/20 z dnia 23 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/20 z dnia 17 stycznia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/20 z dnia 18 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/20 z dnia 18 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/20 z dnia 24 lutego 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/20 z dnia 24 lutego 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/20 z dnia 10 marca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/20 z dnia 10 marca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na dostosowanie budynku przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - [Wszystkie zmiany]

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2020 r. w spr. przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi .

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 maja 2020 r. w spr. przekazania spisu wyborców gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz operatorowi . - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maja 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora III LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora II LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.2.2020 z dnia 06.05.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.3.2020 z dnia 06.05.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 maja 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: INSTALACJE WYTWARZAJĄCE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 17 - [Wszystkie zmiany]

DODANO PLIK ODPADY KOMUNALNE ULGI - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIV/20

Edycja wiadomości Protokół nr XXIV/20 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na: "Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów BDOT500 i GESUT dla miasta Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na: "Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów BDOT500 i GESUT dla miasta Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maja 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy drogi gminnej - ul. Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.05.2020 w sprawie wykonania nawierzchni na terenie nieruchomości przy ul. Zatylnej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.05.2020 w sprawie wykonania nawierzchni na terenie nieruchomości przy ul. Zatylnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.3.2020 z dnia 06.05.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.2.2020 z dnia 06.05.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostosowanie budynku przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostosowanie budynku przedszkola Mały Artysta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 maja 2020

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w maju 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w maju 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w maju 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w maju 2020 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w maju 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w maju 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 maja 2020

Wiadomości

Interpelacja z dnia 18.05.2020 r. w sprawie remontu chodnika i parkingu przy ul. Zatylnej 5

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 18.05.2020 r. w sprawie remontu chodnika i parkingu przy ul. Zatylnej 5 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 19 maja 2020

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w maju 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w maju 2020 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w maju 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w maju 2020 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 maja 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/20 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 maja 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 25.05.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 25.05.2020 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 26.05.2020

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 26.05.2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie warunków odbywania sesji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Wydanie odpisu/duplikatu decyzji.

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 20 maja 2020

Wiadomości

DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Dodanie nowej wiadomości: DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA - [Wszystkie zmiany]

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności.

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji społecznych dotyczących Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 21 maja 2020

Wiadomości

Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży na potrzeby żłobka wraz z budową małej architektury i utwardzeniem terenu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 22 maja 2020

Wiadomości

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2019

Edycja wiadomości INSTALACJE WYTWARZAJĄCE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2019

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 maja 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ferze turystyki i rekreacji w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 maja 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 26 maja 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania za I kwartał 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za I kwartał 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 maja 2020

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 maja 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXV sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 maja 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXV sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 maja 2020r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.2.2020 z dnia 21.05.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 maja 2020

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego - [Wszystkie zmiany]

piątek, 29 maja 2020

Wiadomości

Protokół nr XXV/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXV/20 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy drogi gminnej nr 101155B - ulica Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Zdrojowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Owocowa i ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 04 czerwca 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 04 czerwca 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej