Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 września 2020

Wiadomości

Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury – BO - Informacja o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury – BO - Informacja o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ś/c dn 40 mm PE - ul. Kalinowa. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu ś/c dn 125 - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 września 2020

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Ciepła.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Ciepła. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2020

Wiadomości

Straż Miejska Łomży /STM/

zmiana stanowisk służbowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 110 - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 września 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63; 40 mm PE - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Piłkarskiej Lider w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Piłkarskiej Lider w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2020

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Łomża przeznaczonych do najmu w trybie przetargu nieograniczonego - Hala Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Łomża przeznaczonych do najmu w trybie przetargu nieograniczonego - Hala Kultury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Wąska. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwatora - Pracownika Technicznego w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwatora - Pracownika Technicznego w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ) UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Edycja wiadomości ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Edycja wiadomości ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Edycja wiadomości ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Edycja wiadomości ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja wiadomości WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Edycja wiadomości WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Edycja wiadomości WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Edycja wiadomości WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM - [Wszystkie zmiany]

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Edycja wiadomości WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ - [Wszystkie zmiany]

piątek, 11 września 2020

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 września 2020

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 września 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - garaż nr 136 w budynku przy ul. Bema 9

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - garaż nr 136 w budynku przy ul. Bema 9 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - lokal mieszkalny ul. B. Prusa 21 m.5

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - lokal mieszkalny ul. B. Prusa 21 m.5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie terminu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 września 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Pułaskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Strażacka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 września 2020

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska 52B (były WUS)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska 52B (były WUS) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PREZES UOKIK SPRAWDZI PRAKTYKI NADAWCÓW TV - [Wszystkie zmiany]

UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Edycja wiadomości UCHWALONY_Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o przystąpieniu do prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2026

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do prac nad projektem Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2026 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 września 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 września 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.8.2020 z dnia 17.09.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.8.2020 z dnia 17.09.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Informatyki UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Informatyki UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 września 2020

Wiadomości

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 wrzesnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 wrzesnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nt. przebiegu sesji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nt przebiegu sesji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 września 2020

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 września 2020

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - rejon ul. Geodetów, Kolejowa, Żabia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - rejon ul. Geodetów, Kolejowa, Żabia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 125 - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: ............... - [Wszystkie zmiany]

piątek, 25 września 2020

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 września 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160; 125; 63 mm PE - ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 września 2020

Wiadomości

Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO - Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury - BO - Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu: "Miasto Łomża.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r."

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu: "Miasto Łomża.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r." - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23860

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23860 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23861

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23861 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23932

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23932 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23924

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 23924 - [Wszystkie zmiany]

Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami

Edycja wiadomości Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63 - ul. Zdrojowa w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 września 2020

Wiadomości

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 263/20 z dnia 28 września w sprawie: zmiany składu Rady Budżetu Obywatelskiego do realizacji budżetu obywatelskiego na 2021 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 września 2020

Wiadomości

Transmisja XXVIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXIX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30.09.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian