Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 października 2020

Wiadomości

Protokół nr XXVIII/20

Edycja wiadomości Protokół nr XXVIII/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIX/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIX/20 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Pułaskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/inspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - dot. PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA ŁOMŻA DLA TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. PRZYKOSZAROWĄ I UL. SZOSA DO MĘŻENINA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 4 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 4 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 października 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej - działka 23860

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej - działka 23860 - [Wszystkie zmiany]

I, II i III kwartał 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: I, II i III kwartał 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Wstępna lista zadań dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Łomża 2021

Dodanie nowej wiadomości: Wstępna lista zadań dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Łomża 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 października 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy PP Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy PP Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 października 2020

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu: "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy PP Nr 5 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

„Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury – BO" - informacja o unieważnieniu drugiego postępowania

Dodanie nowej wiadomości: „Oświetlenie, monitoring oraz rozbudowa minibulwarów nad rz. Łomżyczka wraz z elementami małej architektury – BO" - informacja o unieważnieniu drugiego postępowania - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 6.10.2020 r. w sprawie korzystania z przyszkolnych obiektów rekreacyjnych oraz boisk sportowych poza zajęciami szkolnymi

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 6.10.2020 r. w sprawie korzystania z przyszkolnych obiektów rekreacyjnych oraz boisk sportowych poza zajęciami szkolnymi - [Wszystkie zmiany]

Marcin Piotrowski - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2019r

Dodanie nowej wiadomości: Marcin Piotrowski - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Katarzyna Życzkowska - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2019r

Dodanie nowej wiadomości: Katarzyna Życzkowska - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 października 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu: "Miasto Łomża.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r."

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu: "Miasto Łomża.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r." - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. podziału Woj. Podlaskiego na obwody łowieckie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. podziału Woj. Podlaskiego na obwody łowieckie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 października 2020

Wiadomości

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - informacja o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 - informacja o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na budowę drogi ekspresowej S- 61 wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 64.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na budowę drogi ekspresowej S- 61 wraz z budową odcinka drogi krajowej Nr 64. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży” - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 października 2020

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 października 2020

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych - Aplikant Straży Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych - Aplikant Straży Miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o uruchomieniu naboru ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o uruchomieniu naboru ofert w trybie pozakonkursowym w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - [Wszystkie zmiany]

Wstępna lista zadań dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Łomża 2021

Dodanie nowej wiadomości: Wstępna lista zadań dopuszczonych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Miasta Łomża 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 października 2020

Wiadomości

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.9.2020 z dnia 09.10.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.9.2020 z dnia 09.10.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: "Zakup i dostawę laptopów do obsługi Rady Miejskiej Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 października 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej nr 101133B – ulica Strażacka - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 października 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63 - ul. Zdrojowa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 października 2020

Wiadomości

Zawiadomienie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzienie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzienie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza: pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza: pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ulicy Ciepłej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 października 2020

Wiadomości

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

stanowisko admin biurowe - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 października 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w październiku 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w październiku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie nt przebiegu sesji

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie nt przebiegu sesji - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 października 2020

Wiadomości

Protokół nr XXIX/20

Edycja wiadomości Protokół nr XXIX/20 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 27 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 27 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 października 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 października 2020

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 października 2020

Wiadomości

Interpelacja z dnia 22.10.2020 r. w sprawie realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 22.10.2020 r. w sprawie realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja wiadomości WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Edycja wiadomości WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO I POTWIERDZANIE DANYCH OSOBOWYCH - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 26 października 2020

Wiadomości

Dyżur Przewodniczacej Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacej Rady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 października 2020

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu: spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 136 znajdującego się w budynku przy ul. J. Bema 9, zlokalizowanego w budynku ŁSM

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nr 136 znajdującego się w budynku przy ul. J.Bema 9, zlokalizowanego w budynku ŁSMeszkaniowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z dyskusji publicznej - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu: nieruchomości lokalowej mieszkalnej, stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ul. B. Prusa 21 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu: nieruchomości lokalowej mieszkalnej, stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną przy ul. B. Prusa 21 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 października 2020

Wiadomości

Transmisja XXX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 października 2020r. r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 paździenika 2020r. r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 28.10.2020 r. w sprawie wykonania chodnika i uporządkowanie terenu przy budynku mieszkalnym ul. Dmowskiego 3

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 28.10.2020 r. w sprawie wykonania chodnika i uporządkowanie terenu przy budynku mieszkalnym ul. Dmowskiego 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 października 2020

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór (na zastępstwo) na Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór (na zastępstwo) na Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.” - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXX/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXX/20 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku mieszkalno-usługowego o funkcję mieszkalną - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 października 2020

Wiadomości

Stawki dotacji na 2020r.

aktualizacja stawki - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63 - ul. Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert: "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku."

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert: "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 303/XXX/20 z dnia 28 października 2020 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 303/XXX/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian