Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 grudnia 2020

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży (nabywca główny najemca).

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży (nabywca główny najemca). - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji Akademii Piłkarskiej Lider z Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji Akademii Piłkarskiej Lider z Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu "Świat Akordeonu"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu "Świat Akordeonu" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I" – Część III

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I" – Część III - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 grudnia 2020

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 09.12.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 09.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 1 - ul. Rycerska 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego - Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej modernizacji ul. Kasztelańskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 10.12.20

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 10.12.20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 grudnia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: DROPSHIPPING? SPRAWDŹ, OD KOGO KUPUJESZ PRZEZ INTERNET I JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA KONSUMENCIE - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia oferst z postępowania: „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia oferst z postępowania: „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 grudnia 2020

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w grudniu 2020

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w grudniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXI/20

Edycja wiadomości Protokół nr XXXI/20 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 16 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa dróg gminnych ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej w Łomży - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa dróg gminnych ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej w Łomży - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I - Część I i II zamówienia (ul. Meblowa i Grabowa)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I - Części I i II zamówienia (ul. Meblowa i Grabowa) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 grudnia 2020

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 16 grudnia 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Monitoring osiedla przy ul. Skłodowskiej w ramach " Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO"

Dodanie nowej wiadomości: Monitoring osiedla przy ul. Skłodowskiej w ramach " Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 16 grudnia 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 14 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 14 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 grudnia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110 kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 - ul. Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Oświetlenie i monitoring minibulwarów nad rz. Łomżyczka - BO _ Informacja z otwarcia ofert

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie i monitoring minibulwarów nad rz. Łomżyczka - BO _ Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 15 grudnia 2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 15 grudnia 2020r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 grudnia 2020

Wiadomości

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 16 grudnia 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23914 o pow. 0,0750 ha i działka nr 23915 o pow. 0,0750 ha

Dodanie nowej wiadomości: infrmacja o wyniku przetargu - działka nr 23914 o pow. 0,0750 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23922 o pow. 0,1047 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23922 o pow. 0,1047 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23913 o pow. 0,0712 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23913 o pow. 0,0712 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23910 o pow. 0,0400 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23910 o pow. 0,0400 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23899 o pow. 0,2102 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23899 o pow. 0,2102 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23898 o pow. 0,1877 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23898 o pow. 0,1877 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23896 o pow. 0,1515 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23896 o pow. 0,1515 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23897 o pow. 0,1423 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23897 o pow. 0,1423 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23934 o pow. 0,1286 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu - działka nr 23934 o pow. 0,1047 ha - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 grudnia 2020

Wiadomości

Transmisja XXXII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 16 grudnia 2020r. r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 16 grudnia 2020r. r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 16.12.2020 r. w sprawie udzielenia informacji na temat prowadzonych na terenie miasta inwestycji, które wymagały prac dodatkowych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.12.2020 r. w sprawie udzielenia informacji na temat prowadzonych na terenie miasta inwestycji, które wymagały prac dodatkowych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 grudnia 2020

Wiadomości

Protokół nr 8/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXII/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXII/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/20 - [Wszystkie zmiany]

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r. finansowany ze środków PFRON.

Dodanie nowej wiadomości: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r. finansowany ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty 1/2 etatu w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 grudnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje o ochronie środowiska - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/20 z dnia 22 wrzesnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/20 z dnia 22 wrzesnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/20 z dnia 26 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/20 z dnia 26 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/20 z dnia 23 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/20 z dnia 23 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/20 z dnia 30 września 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/20 z dnia 30 września 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/20 z dnia 26 października 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/20 z dnia 26 października 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/20 z dnia 23 listopada 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/20 z dnia 23 listopada 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/20 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Oświetlenie i monitoring minibulwarów nad rz. Łomżyczka - BO - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Oświetlenie i monitoring minibulwarów nad rz. Łomżyczka - BO - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 grudnia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ORANGE ODDA NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI Z KONT PRE-PAID - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 29.12.2020.r

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 29.12.2020.r - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UOKiK testuje - TESTUJEMY PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Konserwację oświetlenia miasta w roku 2021”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Konserwację oświetlenia miasta w roku 2021” - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 grudnia 2020

Wiadomości

zawiadomienie dot. obowiązku likwidacji urządzenia wodnego

Dodanie nowej wiadomości: zawiadomienie dot. obowiązku likwidacji urządzenia wodnego - [Wszystkie zmiany]

zawiadomienie dot. obowiązku likwidacji urządzenia wodnego

Dodanie nowej wiadomości: zawiadomienie dot. obowiązku likwidacji urządzenia wodnego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2020

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 grudnia 2020

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 29 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2020 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 grudnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w Łomży"

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Wiadomości

Monitoring osiedla przy ul. Skłodowskiej w ramach " Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO"

Dodanie nowej wiadomości: Monitoring osiedla przy ul. Skłodowskiej w ramach " Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 grudnia 2020

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PZU ŻYCIE SA ZMIENIA DEFINICJĘ CHEMIOTERAPII PO INTERWENCJI PREZESA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Ciepłej, oznaczonej jako działka nr 31323 o pow. 2,4776 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Ciepłej, oznaczonej jako działka nr 31323 o pow. 2,4776 ha - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Zakup i dostawa laptopów i komputerów do Urzędu Miejskiego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2021"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2021" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 grudnia 2020

Wiadomości

Transmisja XXXIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2020r. r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXIII sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2020r. r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania - [Wszystkie zmiany]

"Monitoring osiedla przy ul. Skłodowskiej w ramach - " Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO"

Dodanie nowej wiadomości: "Monitoring osiedla przy ul. Skłodowskiej w ramach - " Modernizacja i wyposażenie placu zabaw oraz monitoring osiedla - BO" - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 30.12.2020 r. dotycząca wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Garlickiego podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości w dniu 7.12.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 30.12.2020 r. dotycząca wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Garlickiego podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości w dniu 7.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie z dnia 30.12.2020 r. w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie z dnia 30.12.2020 r. w sprawie funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 grudnia 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2021”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2021” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXII/20

Edycja wiadomości Protokół nr XXXII/20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej