Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 stycznia 2021

Wiadomości

Straż Miejska Łomży /STM/

aktualizacja pracowników STM - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIII/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXIII/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/20 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/20

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 stycznia 2021

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego - Szosa Zambrowska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego - Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej modernizacji ul. Kasztelańskiej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej modernizacji ul. Kasztelańskiej - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 5.01.2021 r. dotycząca wysokości naliczenia kary dla wykonawcy instalacji kotła na biomasę przez MPEC Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 5.01.2021 r. dotycząca wysokości naliczenia kary dla wykonawcy instalacji kotła na biomasę przez MPEC Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 5.01.2021 r. w sprawie opłat w zakresie gospodarki odpadami w miescie Łomża za 2020 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 5.01.2021 r. w sprawie opłat w zakresie gospodarki odpadami w miescie Łomża za 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 stycznia 2021

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę mebli biurowych do PZON w Łomży u. Dworna 23B. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w postaci działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w ul. Browarnej, Podleśnej, Piaski, Rubinowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na świadczenie kompleksowych usług ochrony obiektów sportowo-rekreacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na dostawę środków do uzdatniania wody basenowej na pływalnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO STOŁÓWKI BURSY SZKOLNEJ NR 2 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na wynajem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia komory do krioterapii - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia na solarium - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na wynajem zespołu pomieszczeń gastronomicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem garaży murowanych położonych w Łomży przy ul. Polowej 22. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości- ul. Poligonowa, Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Łomży w sprawie sprzedaży działek budowlanych, w drodze przetargu , położone w obrębie ulic Browarna, Podleśna i Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony "Biały Orlik - lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Katyńskiej 3 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o rozpoznaniu cenowym na wykonanie koncepcji urbanistycznej - teren Kolonii D - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs otwarty na nabór partnerów Miasta Łomża do wspólnej realizacji projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - etap II" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PONOWNE OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Szosa Zambrowska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pismo dotyczące Zasad i Trybu Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych UM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Rycerska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Rycerska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 stycznia 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: KONSUMENCIE, SPRAWDŹ CZY NIE PRZEPŁACASZ ZA PROWADZENIE RACHUNKU - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2021 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 r."

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2021 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomży w postaci jednego ciepłego posiłku w 2021 r." - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2021 rok "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2021 r."

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2021 rok "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomży w 2021 r." - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Zakup i dostawa laptopów i komputerów do UM w Łomży” dla cz. I „Zakup laptopów dla RMŁ”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. Zakup i dostawa laptopów i komputerów do UM w Łomży” dla cz. I „Zakup laptopów dla RMŁ” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Zakup i dostawa laptopów i komputerów do UM w Łomży” dla cz. II „Zakup laptopów oraz zestawu komputerowego dla PZON”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Zakup i dostawa laptopów i komputerów do UM w Łomży” dla cz. II „Zakup laptopów oraz zestawu komputerowego dla PZON” - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 8.01.2021 r. w sprawie ilości segregowanych śmieci w ZGO Sp z o.o. w latach 2018 - 2020.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 8.01.2021 r. w sprawie ilości segregowanych śmieci w ZGO Sp z o.o. w latach 2018 - 2020. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 8.01.2021 r. w sprawie celowości zakupu hotelu przy ul. Wesołej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 8.01.2021 r. w sprawie celowości zakupu hotelu przy ul. Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 stycznia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110 kV - ul. Meblowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110 kV - ul. Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej działki nr 10621, położonej przy ul. Senatorskiej 52B

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej działki nr 10621, położonej przy ul. Senatorskiej 52B - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 stycznia 2021

Wiadomości

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetagowym, położonych przy ul. Por. Łagody

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetagowym, położonych przy ul. Por. Łagody - [Wszystkie zmiany]

Obieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17 stycznia 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17 stycznia 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 stycznia 2021

Wiadomości

Dyżur Przewodniczacego Rady

Edycja wiadomości Dyżur Przewodniczacej Rady - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 stycznia 2021

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w styczniu 2021

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w styczniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 20.01.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 20.01.2021 - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w styczniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w styczniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Wiadomości

Stawki dotacji na 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik CIS p. Magdalena Mrozek - oświadczenie majątkowe z dnia 29.06.2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik CIS p. Magdalena Mrozek - oświadczenie majątkowe z dnia 29.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Polityki Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE NACZELNIKA WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ Pani Małgorzaty Bronowicz-Domańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w spr. świadczeń rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenia rodzinne - aktualności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2007 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2005 - 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia na 2006 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2006 r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie dotyczące programu celowego PFRON - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Infolinia - świadczenia rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaliczka alimentacyjna od 1 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja do organizacji pozarządowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o programach realizowanych przez PFRON - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych - Skuteczniejsze ściąganie alimentów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z realizacji szkolenia dla pedagogów szkolnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I N F O R M A C J A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia i zadań "ŁPPiRPA" na 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs ofert na realizację zadań w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... 2004 roku w spr. trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady udzielania informacji dziennikarzom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rzecznik Prasowy /RPP/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE NACZELNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Pana Wiesława Doda. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT Pana Stanisława Lubieckiego Inspektora WKM o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pana Stanisława Lubieckiego Inspektora WKM o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pana Stanisława Kazimierza Lubieckiego Inspektora WKM . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe naczelnika wydziału komunikacji Wiesława Dody - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE NACZELNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Pana Wiesława Doda o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe inspektora wydziału komunikacji Stanisława Lubieckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA NACZELNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Pana Wiesława Doda o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE NACZELNIKA WYDZIAŁU KOMUNUKACJI Pana Wiesława Doda o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe inspektora wydziału komunikacji Marka Chojnowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe inspektora wydziału komunikacji Doroty Grochowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pani Doroty Marii Grochowskiej Inspektora w WK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe inspektora wydziału komunikacji Janiny Nowackiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pani Doroty Grochowskiej Inspektora WK o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pani Doroty Grochowskiej Inspektora WK o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Pani Doroty Grochowskiej o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pani Janiny Nowackiej Inspektora WK. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pani Janiny Nowackiej Inspektora WK o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pani Janiny Nowackiej Inspektora WK o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Pani Janiny Nowackiej Inspektora WK o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Pana Marka Chojnowskiego Inspektora WK. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pana Marka Chojnowskiego Inspektora WKM o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pana Marka Chojnowskiego Inspektora WKM o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Pana Marka Chojnowskiego Inspektora WKM o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Pana Stanisława Lubieckiego Inspektora WKM o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuro Prasowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Prasowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Prasowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inwestycje dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inwestycje dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór zgłoszeń do Planu Inwestycyjnego PO Rozwój Polski Wschodniej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik - Grażyna Makuszewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały w sprawie przyjecia PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia UPROSZCZONEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wnioskach złożonych przez Miasto Łomża w 2005 roku do dofinansowania w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekty w ramach funduszy strukturalnych - konkurs dla studentów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU ZA 2014 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta do 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Spis Treści Strategii Zrównoważonego Rowoju Miasta Łomży do 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Spis Treści Strategii Zrównoważonego Rowoju Miasta Łomży do 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: „Strategia promocji gospodarczej Łomży 2005-2010” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU ZA 2013 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU ZA 2012 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU ZA 2011 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomzyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYTYCZNE w sprawie realizacji zadań obronnych w 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYTYCZNE w sprawie ustalenia zadań w zakresie obrony cywilnej na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PLAN DZIAŁANIA w zakresie spraw obronnych miasta Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt partnerski "Współpraca Szczytna, Łomży i Międzyrzeca Podlaskiego na rzecz rozwoju markowej turystyki miejskiej w Polsce Wschodniej" 2007 -2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt partnerski "Łomża i Szczytno ważnymi ośrodkami rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej" 2007 - 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia z realizacji zadań za 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPRAWOZDANIE Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łomży z działalności za 2009 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPRAWOZDANIE za I półrocze 2012 r. z realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych realizowanych przez Referat d.s. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSSiZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPRAWOZDANIE Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łomży z działalności za 2004 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały - druk nr 277A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały - druk nr 276A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały - druk nr 276B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały - druk nr 276C - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały - druk nr 270A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 286A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 287A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295C - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295D - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295E - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295F - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295G - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 295H - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Załącznik do druku 299A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 305A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 305B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt uchwały zgodnie z drukiem 290A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: druk nr 326 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk nr 323 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk nr 327A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk nr 327B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROJEKT UCHWAŁY OBSZAR P1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 385 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 383 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 383A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 383B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 383C - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 383D - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 383E - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 383F - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 383G - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 389 A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 388A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualizacja programu ochrony środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK nr 621A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 553A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2011 - 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK NR 651A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łomża na lata 2017 - 2024 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Innych Uzależnień na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2018 - 2031 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łomży na lata 2016 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 96, 96A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualizacja Strategii Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wnioski w sprawie referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK NR 688A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK NR 651 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK nr 623 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK nr 622 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 596A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W N I O S E K w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK NR 535A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 540 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 539 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 538 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 537 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk 519 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK NR 473 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 468 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 426, 426A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK NR 395 A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 391 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk nr 362A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk nr 360A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Łomży do roku 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Strategie i Plany Rozwoju Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Pomocy Rodzinie na lata 2010 - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008 - 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 402 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 407 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 404 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 403 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK nr 445 A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK Nr 445 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK nr 445/1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk 494 A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: druk 516 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk nr 517A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 535 i 535a - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DRUK 560 A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 766 i 766a - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druk Nr 5 i 5a - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualizacja programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łomży na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łomży na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2016 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Program "Senior - Wigor" na lata 2015 - 2020 Edycja 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Osłonowy w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Osłonowy w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2034

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2034 - [Wszystkie zmiany]

Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomża w latach 2021 - 2026.

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Miasta Łomża w latach 2021 - 2026. - [Wszystkie zmiany]

Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Łomżyńska Strategia Elektromobilności na lata 2020 - 2035.

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyńska Strategia Elektromobilności na lata 2020 - 2035. - [Wszystkie zmiany]

Lokalny Program Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Lokalny Program Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

nowa uchwała na 2021 - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 19 stycznia 2021

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w styczniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w styczniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenia na obrady XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenia na obrady XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 19.01.2021 w sprawie faktycznych działań antysmogowych podjętych przez Miasto Łomża w latach 2019 - 2020.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 19.01.2021 w sprawie faktycznych działań antysmogowych podjętych przez Miasto Łomża w latach 2019 - 2020. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wpływu spalania biomasy w MPEC Sp. z o.o. na zanieczyszczenie powietrza w mieście Łomża pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wpływu spalania biomasy w MPEC Sp. z o.o. na zanieczyszczenie powietrza w mieście Łomża pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.1.2021 z dnia 15.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.1.2021 z dnia 15.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.2.2021 z dnia 15.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.2.2021 z dnia 15.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 stycznia 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PIERWSZA KARA ZA NAGANIANIE NA SYSTEMY TYPU PIRAMIDA - [Wszystkie zmiany]

Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Wykaz kontroli do przeprowadzenia przez Biuro Audytu i Kontroli w 2021 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli do przeprowadzenia przez Biuro Audytu i Kontroli w 2021 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenia na obrady XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 stycznia 2021

Wiadomości

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "TIGER" z Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "TIGER" z Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 stycznia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Por. Łagody

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Por. Łagody - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 (do 0,5 MPa włącznie) - ul. Polowa i Szosa Zambrowska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 (do 0,5 MPa włącznie) - ul. Polowa i Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 stycznia 2021

Wiadomości

Dopłaty do czynszu

Dodanie nowej wiadomości: Dopłaty do czynszu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Kultury, Sportu i Turystyki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenia na obrady XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2021

Wiadomości

Transmisja XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenia na obrady XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 stycznia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KARY ZA NIEUCZCIWĄ SPRZEDAŻ NA POKAZACH - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału technologicznego w drodze gminnej - ul. Kasztelańska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału technologicznego w drodze gminnej - ul. Kasztelańska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 28 stycznia 2021

Wiadomości

Protokół Nr XXXIV/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXXIV/21 - [Wszystkie zmiany]

Powołanie Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Komisarza Gminnego.

Dodanie nowej wiadomości: Powołanie Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Komisarza Gminnego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2021

Wiadomości

Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa - funkcjonowała do 29 grudnia 2021

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja ds Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Komisja ds Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.3.2021 z dnia 26.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.3.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.4.2021 z dnia 28.01.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.4.2021 z dnia 28.01.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian