Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 kwietnia 2021

Wiadomości

Protokół Nr XXXV/21

Edycja wiadomości Protokół Nr XXXV/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXVI/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXXVI/21 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 kwietnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.17.2021 z dnia 01.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.17.2021 z dnia 01.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 03 kwietnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu Narew Kurpiewski Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu Narew Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 kwietnia 2021

Wiadomości

Protokół nr 25/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/21 z dnia 22 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/21 z dnia 22 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa na 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/21 z dnia 22 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/21 z dnia 22 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji ds. Ochrony Środowiska na 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji ds. Ochrony Środowiska na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/21 z dnia 18 lutego 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/21 z dnia 18 lutego 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/21 z dnia 17 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/21 z dnia 17 marca 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 367/XXXVI/21 z dnia 31 marca 2021 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 367/XXXVI/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 kwietnia 2021

Wiadomości

Interpelacja z dnia 7.04.2021 r. w sprawie funkcjonowania w Łomży Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.04.2021 r. w sprawie funkcjonowania w Łomży Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie z dnia 7.04.2021 r. w sprawie wykorzystania nadwyżki finansowej powstałej w 2020 roku w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie z dnia 7.04.2021 r. w sprawie wykorzystania nadwyżki finansowej powstałej w 2020 roku w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – Etap I - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – Etap I - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie I kwartał 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie I kwartał 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie I kwartał 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie I kwartał 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 kwietnia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kierzkowa i ul. Zdrojowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kierzkowa i ul. Zdrojowa - [Wszystkie zmiany]

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Specjalnych”

Dodanie nowej wiadomości: „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Specjalnych” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej PEØ110 - Łomża ul. Wąska oraz Stara Łomża nad Rzeką - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: BIEŻĄCE INFORMACJE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zamówienia publiczne - [Wszystkie zmiany]

Platforma Zakupowa Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Platforma Zakupowa Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dn.16.04.2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dn.16.04.2021r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe pn.: "Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: "Obsługa laboratoryjna zadań inwestycyjnych w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Aktualne postępowania o zamówienie publiczne

Dodanie nowej wiadomości: Aktualne postępowania o zamówienie publiczne - [Wszystkie zmiany]

Zamówienia Publiczne - aktualne podstawy prawne

Dodanie nowej wiadomości: Zamówienia Publiczne - aktualne podstawy prawne - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.18.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.18.2021 z dnia 07.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.19.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.19.2021 z dnia 07.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.20.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.20.2021 z dnia 07.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuro Rzeczy Znalezionych - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kampania edukacyjno-informacyjną „j@ online” - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

dodane dwie osoby - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sport w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 12.04.2021 w sprawie budowy mieszkań komunalnych w mieście Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 12.04.2021 w sprawie budowy mieszkań komunalnych w mieście Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 110/21 z dnia 1 kwietnia w sprawie: powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 111/21 z dnia 7 kwietnia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - Etap I". - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 kwietnia 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

Hala Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Hala Kultury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Co to są świadczenia rodzinne i alimentacyjne? - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Infolinia dotycząca Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 -zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wnioski na świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat dot.przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiana wysokości zasiłków rodzinnych od 1 listopada 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: E wnioski 500+ cd. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: E-wnioski 500+ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualne wnioski na świadczenia rodzinne. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: „Rodzina 500 plus” już w kwietniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informator dot. Programu 500+ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program "Rodzina 500+ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat dot. świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPRAWOZDANIE za I półrocze 2012 r. z realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych realizowanych przez Referat d.s. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSSiZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych z realizacji zadań za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie podziału środków PFRON na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w technologii polietylenowej - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuro Strefy Ograniczonego Postoju - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Strefy Ograniczonego Postoju - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska 52B

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska 52B - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek poł. przy ul. Żabiej - Geodetów - Kolejowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek poł. przy ul. Żabiej - Geodetów - Kolejowej - [Wszystkie zmiany]

"Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: "Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

Protokół nr 21/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/21 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2021

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w kwietniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 22 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic w Łomży:

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic w Łomży: - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OPINIE W INTERNECIE – DZIAŁANIA PREZESA UOKiK - [Wszystkie zmiany]

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o. o”

Dodanie nowej wiadomości: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży sp. z o. o” - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – Etap I - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Edycja wiadomości Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej – Etap I - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2021

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 27 kwietnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXVI/21

Edycja wiadomości Protokół Nr XXXVI/21 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE - ul. Krucza

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE - ul. Krucza - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Wykonanie dokumentacji przebudowy mostów na rzece Łomżyczka - Ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji przebudowy mostów na rzece Łomżyczka - Ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Dodanie nowej wiadomości: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności Miasta Łomża na dzień 30.06.2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności Miasta Łomża na dzień 31.03.2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 31.12.2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 31.12.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 30.09.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 30.06.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 31.03.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 31.12.2008r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 31.12.2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności m. Łomża na dzień 31.12.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności na dzień 30.09.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Należności na dzień 31.03.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Należności na dzień 31.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb N na 30.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb-N na 31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb-N na 30.09.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb-N na 30.06.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: sprawozdanie Rb-N na 31.03.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Należności miasta Łomża na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan należności budżetu miasta Łomża na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan należności budżetu miasta Łomża na 30.09.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan należności budżetu miasta Łomża na 30.06.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie o stanie należności na dzień 31.03.2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności na dzień 31.03.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 30.06.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 30.09.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie należności miasta Łomża na dzień 31.12.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zobowiązania na dzień 31.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb Z na 30.09.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb-Z na 31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb-Z na 30.09.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie Rb-Z na 30.06.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: sprawozdanie Rb-Z na 31.03.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zobowiązania miasta Łomża za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan zobowiązań budżetu miasta Łomża na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan zobowiązań budżetu miasta Łomża na 30.09.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan zobowiązań budżetu miasta Łomża na 30.06.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan zobowiązań budżetu miasta Łomża na 31.03.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań m.Łomża na dzień 31.03.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań m.Łomża na dzień 30.06.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań m.Łomża na dzień 30.09.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań m.Łomża na dzień 31.12.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.09.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań m. Łomży na 31.12.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zobowiązania na dzień 31.03.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań miasta Łomża na dzień 30.06.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFRASTRUCTURE FOR SMEs DEVELOPMENT IN THE ROUTE OF RYBAKI ST. IN ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach przetargu dla projektu 2003/004-379.05.30 –„Rozwój sektora MŚP okolic Łomży „ współfinansowanego z Funduszu PHARE 2003 Spójność Społeczno-Gospodrcza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie przetargu na projekt "Rozwój sektora MŚP okolic Łomży" nr 2003/004-379/05.30, współfinansowany z PHARE 2003 SSG. Development of SME sector in Lomza area - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na realizację inwestycji w ramach programu Phare PL0008 - pt. Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WORKS CONTRACT FORECAST – RETENDER - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań miasta Łomża na dzień 31.12.2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań Miasta Łomża na dzień 30.06.2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań Miasta Łomża na dzień 31.03.2005 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań miasta Łomża na dzień 31.12.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań miasta Łomża na dzień 30.09.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zaobowiązań miasta Łomża na dzień 31.03.2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań miasta Łomża na dzień 31.12.2008r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań miasta Łomża na dzień 31.12.2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: CANCELLATION OF WORKS TENDER PROCEDURE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o., c.c.w. i z.w. w bud. ul. Krótka 16 w Łomży wraz z przyłączem wysokoparametrowym i projektem zasilania węzła c.o. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WATER SUPPLY AND WASTE WATER COLLECTING SYSTEM IN ŁOMŻA. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 kwietnia 2021

Wiadomości

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, poł. przy ul. Jasnej i ul. Wesołej

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym, poł. przy ul. Jasnej i ul. Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 kwietnia 2021

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PONAD 60 MLN ZŁ KARY DLA WŁAŚCICIELA SKLEPÓW BIEDRONKA - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Rejestr umów 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2021 rok

Edycja wiadomości Rejestr umów 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 -ul. Kierzkowa i ul. Zdrojowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 -ul. Kierzkowa i ul. Zdrojowa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) o średnicy dn 40 - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) o średnicy dn 40 - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: NA CO UWAŻAĆ W RELACJI Z FIRMĄ ODDŁUŻENIOWĄ? - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dot.świadczeń wychowawczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.08. - do 31.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR 474/LV/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR 448/LII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia za 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O g ł o s z e n i e dot. terminów składania wniosków o dodatek energetyczny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nieodpłatna pomoc prawna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram i lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dot.darmowej pomocy prawnej udzielanej z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasiłek rodzinny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dot.świadczeń wychowawczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasiłek pielęgnacyjny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenia pielęgnacyjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Fundusz alimentacyjny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wskazanie rachunku bankowego - druk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: gminne jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: świadczenie rodzicielskie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpoczęcie roku szkolnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 Karty dla interesanta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dokonywanie zwrotu kosztów w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udzielanie i umarzanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Turnusy Rehabilitacyjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenia rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 Karty dla interesanta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych na 2004/2005r. - [Wszystkie zmiany]

środa, 28 kwietnia 2021

Wiadomości

Transmisja XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 31 marca 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 31 marca 2021 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 kwietnia 2021 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 - ul. Kręta i ul. Korczaka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 - ul. Kręta i ul. Korczaka - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie, transport i montaż mebli w siedzibie PZON ul. Wojska Polskiego 25"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie, transport i montaż mebli w siedzibie PZON ul. Wojska Polskiego 25" - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.20.2021 z dnia 27.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.20.2021 z dnia 27.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łomża i Miasta Łomża na Prawach Powiatu"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: „Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łomża i Miasta Łomża na Prawach Powiatu" - [Wszystkie zmiany]

Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXVII/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXXVII/21 - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja z dnia 29.04.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja z dnia 29.04.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta dot. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 334 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - dot. udostępnienia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz decyzji wygasłych z dniem 01.01.2018r. - zgodnie z art.546 Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566 z późniejszymi zmianami) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Rybaki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Talesa z Miletu i ulicy Owocowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32 PE - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu dn 110 i kanalizacji sanitarnej dn 200 - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej średniego napięcia w rejonie ulic: Dmowskiego, M. Kopernika, Boh. Monte Casino i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu ul. Wesoła w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej budowy gazociągu ul. Leśna w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowo - usługowego na lokal mieszkalny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. inwestycji celu publicznego bud. elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia, stacji dwutransformatorowej przy Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy (rozbudowy) miejskiego Parku Jana Pawła II – strefa wypoczynku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii ze złączem kablowym w rejonie ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Lipowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu ul. Nowogrodzka i ul. Wyzwolenia w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu na przedszkole niepubliczne. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sikorskiego, Kolejowej i Towarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot.inwestycji celu publicznego budowy stacji dezynfekcji ścieków w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot.lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu ul. Nowogrodzka. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu Szosa do Mężenina w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu ul. Leśna (sprostowanie oczywistej pomyłki). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu Al. Legionów i ul. Spółdzielcza (sprostowanie oczywistej pomyłki). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji celu publicznego przebudowy i rozbudowy o schody zewnętrzne oraz zewnętrzną windę na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kan deszczowej, linii kablowej nN, oświetlenia ulicznego i linii telekomunikacyjnej w Szosie do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych w pasie drogowym ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Al. Piłsudskiego i ul. L. Staffa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - dot. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w technologii polietylenowej - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej PEØ110 - Łomża ul. Wąska oraz Stara Łomża nad Rzeką - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Włókiennicza i ul. Kaszmirowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy drogi gminnej nr 101155B - ulica Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Owocowa i ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 i 40 mm PE - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Spokojnej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Spokojnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian