Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 października 2021

Wiadomości

Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.124.2021 z dnia 28.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.124.2021 z dnia 28.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.125.2021 z dnia 29.09.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.125.2021 z dnia 29.09.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 414/XLIV/21 z dnia 29 września 2021 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 414/XLIV/21 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: w sprawie nadania nazw ulicom - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 października 2021

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców m. Łomża po 60 r.ż. na lata 2021 - 2022.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konkursu ofert realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców m. Łomża po 60 r.ż. na lata 2021 - 2022. - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o odszkodowaniu za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym nr 22947 o pow. 0,0207 ha położoną przy ul. Jasnej

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o odszkodowaniu za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym nr 22947 o pow. 0,0207 ha położonej przy ul. Jasnej - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o odszkodowaniu za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym nr 21912 o pow. 0,0347 ha położoną przy ul. Wesołej

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o odszkodowaniu za nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym nr 21912 o pow. 0,0347 ha położoną przy ul. Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 października 2021

Wiadomości

Zgłoszenie gazociągu średniego ciśnienia Nr BUD.6740.2.129.2021 z dnia 04.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie gazociągu średniego ciśnienia Nr BUD.6740.2.129.2021 z dnia 04.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.128.2021 z dnia 04.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.128.2021 z dnia 04.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.127.2021 z dnia 04.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.127.2021 z dnia 04.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.126.2021 z dnia 04.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.126.2021 z dnia 04.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej i sięgacza ulicy Wesołej w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej i sięgacza ulicy Wesołej w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 października 2021

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: kampania Ja Online - [Wszystkie zmiany]

Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 października 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Chętnika, ul. Ciborowskiego, ul. Raginisa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Glogera

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Chętnika, ul. Ciborowskiego, ul. Raginisa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Glogera - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.130.2021 z dnia 05.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.130.2021 z dnia 05.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 października 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi krajowej nr 61 - ulica Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Dodanie nowej wiadomości: JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 października 2021

Wiadomości

JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Dodanie nowej wiadomości: JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DVB-T2 - NOWY STANDARD TELEWIZJI NAZIEMNEJ OD 1 LIPCA 2022 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. elektrycznych i elektroenergetycznych//Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych.

Dodanie nowej wiadomości: Miasto Łomża przystąpiło do opracowania Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 października 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.131.2021 z dnia 08.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.131.2021 z dnia 08.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Meblowa, ul. Woziwodzka

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Meblowa, ul. Woziwodzka - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 21.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 21.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 października 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.132.2021 z dnia 12.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.132.2021 z dnia 12.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DZIEŃ MEDIACJI – POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 października 2021

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 października 2021

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 26.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 26.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy Alei Legionów w Łomży (w rejonie skrzyżowania ul. Dmowskiego)

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy Alei Legionów w Łomży (w rejonie skrzyżowania ul. Dmowskiego) - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 października 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 października 2021

Wiadomości

Protokół nr 31/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 35/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/21 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 października 2021

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: "Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 października 2021

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.134.2021 z dnia 21.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.134.2021 z dnia 21.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.133.2021 z dnia 13.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.133.2021 z dnia 13.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Chętnika, ul. Ciborowskiego, ul. Raginisa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Glogera

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Chętnika, ul. Ciborowskiego, ul. Raginisa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Glogera - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w październiku 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 października 2021

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 października 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wydział Edukacji /WED/

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

uaktualnienie wykazu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 października 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Porucznika Łagody

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Porucznika Łagody - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XLV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27.10.2021 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Senatorska 13

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Senatorska 13 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Spokojnej nr 23166/4 o pow. 1,0426 ha

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. przy ul. Spokojnej nr 23166/4 o pow. 1,0426 ha - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 27.10.2021 r. w sprawie podopiecznych Fundacji "Ja i Ty".

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 27.10.2021 r. w sprawie podopiecznych Fundacji "Ja i Ty". - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLIV/21

Edycja wiadomości Protokół Nr XLIV/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLV/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLV/21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.135.2021 z dnia 27.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.135.2021 z dnia 27.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.136.2021 z dnia 27.10.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.136.2021 z dnia 27.10.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 października 2021

Wiadomości

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Stawki dotacji na 2021r. - II aktualizacja

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2021r. - II aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian