Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 grudnia 2021

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 grudnia 2021

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 8 grudnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 grudnia 2021

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja z dnia 03.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja z dnia 03.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2021

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji , Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji , Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN 15kV - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.145.2021 z dnia 23.11.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.145.2021 z dnia 23.11.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 31323 o pow. 2,4776 ha, położonej w Łomży przy ul. Ciepłej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 31323 o pow. 2,4776 ha, położonej w Łomży przy ul. Ciepłej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2021

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 8 grudnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 grudnia 2021

Wiadomości

Transmisja XLVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na obrady XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 8 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLVII/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLVII/21 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 16 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 16 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2022" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.146.2021 z dnia 07.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.146.2021 z dnia 07.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Raport z konsultacji społecznych (autobusy zeroemisyjne)

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji społecznych (autobusy zeroemisyjne) - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.147.2021 z dnia 08.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.147.2021 z dnia 08.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

p. Henryka Pezowicz Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - oświadczenie majątkowe

Dodanie nowej wiadomości: p. Henryka Pezowicz Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2021

Wiadomości

Kontrola spełniania obowiązku nauki

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola spełniania obowiązku nauki - [Wszystkie zmiany]

ZAKUPY ŚWIĄTECZNE - JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI PREZENT?

Dodanie nowej wiadomości: ZAKUPY ŚWIĄTECZNE - JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNI PREZENT? - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.148.2021 z dnia 09.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.148.2021 z dnia 09.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.149.2021 z dnia 09.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.149.2021 z dnia 09.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 grudnia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu - ul. Śniadeckiego 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu - ul. Śniadeckiego 6 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Łomżyczka - ul. Wesoła

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Łomżyczka - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 grudnia 2021

Wiadomości

Interpelacja z dnia 14.12.2021 r. w sprawie naprawy ubytków i pęknięć asfaltu w nawierzchni u. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.12.2021 r. w sprawie naprawy ubytków i pęknięć asfaltu w nawierzchni u. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką. - [Wszystkie zmiany]

Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2022r.do 31.12.2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – IV etap

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego – IV etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 grudnia 2021

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 15.12.2021 r. w sprawie możliwości lub braku możliwości sprzedaży paliwa przez MPK w Łomży Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 15.12.2021 r. w sprawie możliwości lub braku możliwości sprzedaży paliwa przez MPK w Łomży Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/21 z dnia 9 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/21 z dnia 9 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 35/21 z dnia 9 listopada 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/21 z dnia 9 listopada 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/21 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZLOKALIZOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2021

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Informacje o podmiotach gospodarczych

AKTUALIZACJA PRZEPISÓW PRAWNYCH - [Wszystkie zmiany]

piątek, 17 grudnia 2021

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

„Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 grudnia 2021

Wiadomości

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

„Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu

Edycja wiadomości „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku przy ul. Księcia Janusza I 20

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku przy ul. Księcia Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 grudnia 2021

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 28 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 28 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLVII/21

Edycja wiadomości Protokół Nr XLVII/21 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 grudnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 22 grudnia 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Biuro Rzeczy Znalezionych

Edycja wiadomości Biuro Rzeczy Znalezionych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 23 grudnia 2021

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w grudniu 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w grudniu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 grudnia 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 grudnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne - ul. Woziwodzka i Meblowa

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne - ul. Woziwodzka i Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 grudnia 2021

Wiadomości

Transmisja XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XLVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.150.2021 z dnia 23.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.150.2021 z dnia 23.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 grudnia 2021

Wiadomości

Protokół Nr XLVIII/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLVIII/21 - [Wszystkie zmiany]

Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Edycja wiadomości Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - kąpielisko miejskie.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - kąpielisko miejskie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 grudnia 2021

Wiadomości

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 - 2025

Dodanie nowej wiadomości: DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ROWERU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE ŁOMŻA W LATACH 2022 - 2025 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian