Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 04 maja 2021

Wiadomości

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2021

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 maja 2021

Wiadomości

Gminne Biuro Spisowe w Łomży ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów posługujących się polskim językiem migowym (PJM)

Dodanie nowej wiadomości: Gminne Biuro Spisowe w Łomży ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów posługujących się polskim językiem migowym (PJM) - [Wszystkie zmiany]

„Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Specjalnych”

Dodanie nowej wiadomości: „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację pionu kuchennego wraz z pomieszczeniami piwnicznymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Specjalnych” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 maja 2021

Wiadomości

Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ich dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ich dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 07 maja 2021

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.22.2021 z dnia 05.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.22.2021 z dnia 05.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.23.2021 z dnia 05.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.23.2021 z dnia 05.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.24.2021 z dnia 05.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.24.2021 z dnia 05.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 maja 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci cieplnej - ul. Szmaragdowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci cieplnej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego sporządzony w dniu 30.04.2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego sporządzony w dniu 30.04.2021r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 maja 2021

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na 31.03.2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.03.2021r. - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa ulicy Łącznej w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ulicy Łącznej w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2021

Wiadomości

Zapytanie ofertowe pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 maja 2021

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Wąska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Szosa do Mężenina

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 maja 2021

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 19.05.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 19.05.2021 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.05.2021 w sprawie budowy wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 1.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.05.2021 w sprawie budowy wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 1. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.25.2021 z dnia 11.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.25.2021 z dnia 11.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 maja 2021

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w maju 2021

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w maju 2021 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Rycerska 3

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Rycerska 3 - [Wszystkie zmiany]

KONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: KONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

KONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Edycja wiadomości KONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

KONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Edycja wiadomości KONSULTACJE SPOŁECZNE Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 maja 2021

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w maju 2021

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w maju 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 maja 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.26.2021 z dnia 14.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.26.2021 z dnia 14.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 25 maja 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 25 maja 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 25.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 25.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Zakup busa 18-osobowego na potrzeby programu "Mobilny Teatr" realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zakup busa 18-osobowego na potrzeby programu "Mobilny Teatr" realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 - ul. Kręta i ul. Korczaka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 63 - ul. Kręta i ul. Korczaka - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Biuro Rzeczy Znalezionych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 19 maja 2021

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 maja 2021

Wiadomości

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2020 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2020 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Łomża, położonych przy ul. Zawadzkiej 1 przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Łomża, położonych przy ul. Zawadzkiej 1 przeznaczonych do oddania w użyczenie. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2020 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2020 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ - [Wszystkie zmiany]

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia

Edycja wiadomości Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2021

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie imprezy filmowej „Łomżyńskie kino plenerowe”

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie imprezy filmowej „Łomżyńskie kino plenerowe” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu - Miejski Klub Sportowy Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu - Miejski Klub Sportowy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii ze złączem kablowym w rejonie ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej dn110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej dn200 - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii ze złączem kablowym w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii ze złączem kablowym w rejonie ulicy Mazurskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulicy Lipowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Chabrowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Kruczej i Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów miejskiej oczyszczalni ścieków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Chabrowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wewnętrznej drogi dojazdowej, wodociągu, kanalizacji sanit. i deszczowej w rejonie ulic Tkackiej i Podleśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kan sanit i sieci kan wod w ulicach Spokojnej, Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym Al. Legionów w ul. Kruczej i Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych linii SN 15kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego, kablowej linii i kablowej linii telekomunikacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63 - ul. Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ulice: Pszczela i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - dot. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku bursy nr 1 - ul. Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku z pomieszczeniami dla potrzeb przedszkola publicznego (zaplecze gospodarcze) - ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku technicznego oraz zmiany sposobu użytkowania budynku szpitala zakaźnego - ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN-0,4kV - Al. Piłsudskiego i ul. Towarowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego przy ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Fabryczna i ul. Cegielniana - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy traktu pieszo-rowerowego od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej na terenie położonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wewnętrznej drogi dojazdowej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ul. Tkackiej i Podleśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia w rejonie ulic Dmowskiego, M. Kopernika, Boh. Monte Casino i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul.: Spokojnej, Rotmistrza Pileckiego i Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektr. sieci kablowej śn w rejonie ulic: Słowackiego, Chopina, Broniewskiego, Bema, Al. Piłsudskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z przebudową ulicy Ptasiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Cegielnianej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN i kontenerowej stacji transformatorowej - ulica Nowogrodzka i ulica Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Niemcewicza i Kołłątaja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy - rozbudowa loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych linii oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Dmowskiego i Skłodowskiej – Curie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy istniejącej jednotorowej linii napowietrznej - rejon ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic.: Polowej i Sadowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kazimierza Wielkiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku technicznego oraz zmiany sposobu użytkowania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym - ul. M. Skłodowskiej Curie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu i ul. Owocowa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej w pasie drogowym ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 41 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia - Łomża Al. Legionów i Konarzyce ul. Łomżyńska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Łomża o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy budynku bursy nr 2 - ul. Stacha Konwy 13 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łomża 2 w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski) - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej: SN-15kV, nn-0,4kV oraz trzech stacji transformatorowych - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - rejon ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Przykoszarowa 31 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110mm - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Podleśna i ul. Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej Dn200mm w rejonie ulic Polowej i Giełczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z przebudową ulicy Ptasiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego - ul. Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Krucza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy - budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami - Aleia Józefa Piłsudskiego 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV i linii kablowych nN-0,4kV - rejon Al. Piłsudskiego i ul. Towarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych niskiego i średniego napięcia - ul. Elbląska, ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63mm - ul. Kazimierza Wielkiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii SN i stacji transformatorowej SN/nN w rejonie ul. Rybaki i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Szosie Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża - (ul. Wojska Polskiego, Poznańska, Meblowa) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy fundamentu pod wolnostojący agregat prądotwórczy w obudowie, jako rezerwowego źródła energii elektrycznej - w rejonie Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN i linii kablowej nN w rejonie al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku biurowego na potrzeby PT KRUS - ulica Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w rejonie ul. Poznańskie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic.: Polowej i Sadowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oraz demontażu linii napowietrznej w rejonie al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn w pasie drogowym ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ulica Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi serwisowej i parkingów w pasie drogowym Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Wiśniowa i ul. Lipowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN i NN i kontenerowej stacji dwutransformatorowej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w psie drogowy i sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ul. Stacha Konwy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Partyzantów, Księżycowej, Pogodnej, Przyjaźni i Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm w ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ulica Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji gazowej pomiarowej na średnim ciśnieniu - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy inii kablowych wraz z budową stacji transformatorowej SN/nN w rejonie ul. Wojska Polskiego, Browarnej i Sosnowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Magazynowej, Przemysłowej i Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulicy Kolibrowej i ulicy Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN pasie drogowym ulicy Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Mazurska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap - rejon ul. Rybaki i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej SN-15kV w rejonie ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego, ulicy Polowej i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w pasie drogowym ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Sybiraków i ul. Kazańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego do przechowywania sprzętu rolniczego - Al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ust. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektr. linii kablowych SN i nN przy ul. Wojska Polskiego, Sosnowej, Podleśnej i Włókienniczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjno sportowego – lodowisko - rolkowisko przy ul. Katyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy parkingu przed Urzędem Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Piaski i w ulicy Podleśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Podleśna i ul. Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Łomży przy ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku biurowego na potrzeby PT KRUS przy ulicy Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej w ulicy Podleśnej i w ulicy Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji gazowej pomiarowej - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Magazynowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi w rejonie ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ulica Konstytucji 3 Maja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ulica Ciborowskiego i ulica Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzkie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu rozdzielczego - Konarzyce, ul. Ładna, działka nr 56/45 oraz części działek nr 56/27 i 56/57. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN w pasie drogowym ulicy Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Lipowej i w ulicy Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w rejonie ulicy Rybaki i ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżnej Anny i Szosie Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego i w ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i nN w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej – Curie i Romana Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego i ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w rejonie ul. Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Fabryczna, ul. Cegielniana - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżnej Anny i Szosie Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia - ulica Rybaki i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej jednotorowej linii kablowej 110kV - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV - ul. Katyńska i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę loggii z zadaszeniem - ul. Ks. Janusza I 20 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży – II etap - w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Wojska Polskiego, Spokojnej i Fabryczne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Szmaragdowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy bulwarów w Łomży - II etap - rejon ul. Rybaki i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączami - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15kV wraz ze złączami kablowymi - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych - w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wod., sieci kan sanit. i przepompowni ścieków w ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Edwarda Ciborowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN w rejonie ulicy Wojska Polskiego i ulicy Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowej linii SN i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Nowogrodzka i ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN i NN wraz z kontenerową stacją transformatorową - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektr. linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej - ul. Wojska Polskiego, Tkacka i Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic.: Polowej i Giełczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Piaski i Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 w pasie drogowym ulicy Cegielnianej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci wodociągowej o średnicy PE 110mm w ulicy Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia - ulice: Partyzantów, Księżycowa, Pogodna, Przyjaźni i Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej dn 200 w ulicy Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Piaski i ulicy Kalinowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej sn i nn wraz z kontenerową stacją transformatorową - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Kraska, Krucza, Strusia, Pawia, Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi serwisowej i parkingów w pasie drogowym Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji dezynfekcji ścieków w rejonie Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Glogera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na salę ćwiczeń w budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm w ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Franciszka Szymańskiego i w ulicy Górnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego - ul. Dworcowa, Sikorskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Kolibrowej i Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej sieci energetycznej w rejonie ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod wolnostojący agregat prądotwórczy, budową złącza i linii kablowych - Szpital Wojewódzki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm w ulicy Kazimierza Wielkiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Kazimierza Wielkiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii SN w rejonie ulicy Piaski i ulicy Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Edwarda Ciborowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej i elektroenergetycznych linii kablowych w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy parkingu przed Urzędem Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych kablowych linii SN w rejonie ulicy Rybaki i ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Polowej, w ulicy Wojska Polskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznych kablowych linii SN i nN - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parku publicznego Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 w pasie drogowym ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy parku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Zdrojowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Lipowej i ulicy Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenis lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Franciszka Szymańskiego i ul. Górnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Glogera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii SN-15kV i stacji transformatorowej SN/nN w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn 110mm i kanalizacji sanitarnej dn 200 mm w sięgaczu i w pasie drogowym ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szmaragdowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej dn 100 i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 w rejonie ul. Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Szmaragdowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Łomży w rejonie ul. Wąskiej i Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo–wschodniej części miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym Łomży w rejonie ul. Grabowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm na terenie położonym w Łomży w ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i NNi kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Szmaragdowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej SN/nN - ul. Wojska Polskiego, Tkackiej i Włókienniczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Browarnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm w ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 180 i 63 mm PE w ulicach: Kraska, Krucza, Strusia, Pawia, Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjno sportowego – lodowisko-rolkowisko - ul. Katyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie położonym w Łomży w ul. Stacha Konwy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie położonym w Łomży w pasie drogowym Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Łomży w ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5 - działka nr 22834 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN, na terenie położonym w Łomży przy ul. Polowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w psie drogowy ulicy Meblowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy istniejącej jednotorowej linii napowietrznej na linię dwutorową w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z złączami kablowymi w rejonie ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w psie drogowy i sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Wojska Polskiego, Spokojnej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 180 mm PE w psie drogowy ulicy Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN - ul. Polowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - część ulicy Topolowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - część ulicy Topolowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Reymonta 11A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na salę ćwiczeń w budynku Bursy Szkolnej nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Reymonta 11A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego w Łomży przy ul. Rybaki, na działkach nr: 10764/6 i 10767/5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego w Łomży w rejonie ul. Dworcowej, Sikorskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Przykoszarowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu rozdzielczego na terenie położonym w Konarzycach, w ul. Ładnej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. planowanej budowy oświetlenia traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej oraz przyległego terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Dmowskiego 4A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Al. Legionów i ulicy Spółdzielczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE - zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego - siłowni na przedszkole niepubliczne - ul. Dmowskiego 4a - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Leśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. planowanej rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łomża 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie położonym w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Al. Legionów i ulicy Spółdzielczej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy: linii kablowych nn i sn oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Elbląska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - rejon ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: EWIDENCJE * REJESTRY * ARCHIWA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania Naczelników Wydziałów i Kierowników Oddziałów i Biur - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydziały UM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania Naczelników wydziałów i Kierowników oddziałów i biur - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady opracowywania projektów Uchwał Rady Miejskiej oraz współdziałania Biura Rady Miejskiej z wydziałami. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady podpisywania pism i decyzji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Upoważnienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skargi i wnioski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Organizacja Urzędu Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zebrania wyborcze mieszkańców osiedli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz fundacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz fundacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH – MIASTO ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 października 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie OKW w Białymstoku z dn. 21.10.2015r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pismo Sekretarza PKW na temat agitacji na terenie szkół. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Wyborów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki głosowania i wyniki wyborów Prezydenta RP I i II tura. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów komitetów wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w spr. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniający do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kodeks wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Wyborów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Godziny rozpoczęcia pracy Komisji ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kalendarz wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje, że sporządzony został spis wyborców w wyborach Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druki do pobrania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Operatorzy informatyczni obsługi obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o nr i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Polityka zagraniczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt Young People - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Współpraca miasta Łomża z krajami Unii Europejskiej w ramach Projektu PHYRE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Współpraca miasta Łomża z krajami Unii Europejskiej w ramach Programu URBACT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członkowie Związku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Deklaracja Członkowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta na 2002 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mienie komunalne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 276/11 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 228/10 z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniające Zarządzenie nr 66/10 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 20.04. 2010 r. w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 68/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązujące w UM. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 69/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie procedur gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarki kasowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 79/10 w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych UM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje o oswiadczeniach majątykowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Sychowicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Wiesława Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia Majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jana Mariana Kleczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (najem lokalu użytkowego)

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (najem lokalu użytkowego) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2021

Wiadomości

Dostawa elektrycznych autobusów miejskich oraz instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa elektrycznych autobusów miejskich oraz instalacji do dystrybucji nośników energii dla niskoemisyjnego transportu - [Wszystkie zmiany]

NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – LEPSZA OCHRONA KONSUMENTÓW

Dodanie nowej wiadomości: NOWA USTAWA DEWELOPERSKA – LEPSZA OCHRONA KONSUMENTÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MIESZKAŃCY ŁOMŻY! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 maja 2021

Wiadomości

Interpelacja z dnia 26.02.2021 w sprawie wykazu prac remontowo-budowlanych wykonywanych od 2018 roku w łomzyńskich szkołach i przedszkolach.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 26.02.2021 w sprawie wykazu prac remontowo-budowlanych wykonywanych od 2018 roku w łomzyńskich szkołach i przedszkolach. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej Nr BUD.6740.2.27.2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej PE 110 o dł. 145,0 m wraz z hydrantem nadziemnym DN 80 na działce nr 12042. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Gminnego Biura Spisowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 25 maja 2021

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe radnego Macina Dębka

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macina Dębka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Jana Olszewskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Jana Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Andrzeja Wojtkowskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Andrzeja Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Mariusza Tarka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Mariusza Tarka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Edyty Śledziewskiej

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Piotra Serdyńskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Piotra Serdyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Zbigniewa Prosińskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Zbigniewa Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Andrzeja Podsiadło

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Andrzeja Podsiadło - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Stanisława Oszkinisa

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Stanisława Oszkinisa - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Artura Nadolnego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Artura Nadolnego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Wojciecha Michalaka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Wojciecha Michalaka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Zofii Kurkowskiej

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Zofii Kurkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Tadeusza Kowalewskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Tadeusza Kowalewskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Alicji Konopka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Marianny Jóskowiak

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Marianny Jóskowiak - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Wiesława Tadeusza Grzymały

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Wiesława Tadeusza Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Andrzeja Janusza Grzymały

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Andrzeja Janusza Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Hanki Gałązka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Hanki Gałązka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Marka Dworakowskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Marka Dworakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Dariusza Domasiewicza

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Dariusza Domasiewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Ireneusza Waldemara Cieślika

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Ireneusza Waldemara Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Macieja Andrzeja Borysewicza

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Macieja Andrzeja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Agnieszki Białobrzewskiej

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Agnieszki Białobrzewskiej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej Nr BUD.6740.2.28.2021 z dnia 21.05.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy instalacji gazowej Nr BUD.6740.2.28.2021 z dnia 21.05.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Gminnego Biura Spisowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Gminnego Biura Spisowego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XXXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 26 maja 2021 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 maja 2021

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXVII/21

Edycja wiadomości Protokół Nr XXXVII/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXVIII/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXXVIII/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXVII/21

Edycja wiadomości Protokół Nr XXXVII/21 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży (ul. Świerkowa)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa do Mężenina)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa do Mężenina) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110mm - ul. Nowogrodzka. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn-0,4kV w rejonie ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i przedłużenie ulicy Meblowej) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sikorskiego, ul. Kolejowa i ul. Towarowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Fabryczna, ul. Cegielniana - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu i ul.Owocowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym - ul. Zawadzkiej i ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w technologii polietylenowej - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej - ul. Poznańska, Al. Piłsudskiego i ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn-0,4kV - ul. Katyńska i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału deszczowego - rejon ul. Wyszyńskiego i ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektr. kablowej linii SN i nn oraz kontenerowej stacji dwutransformatorowej - rejon ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i nN-0,4kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału deszczowego - ul. Wyszyńskiego i ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych kablowych linii SN i nN, kontenerowej stacji dwutransformatorowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV oraz linii kablowej nn-0,4kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z zespołem gazowym - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych kablowych linii sn i nn oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Zawadzkałki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn90 - rejon ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy garażu dla potrzeb obiektu sportowego (stadion miejski) - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii sn i nn oraz stacji transformatorowej - ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku gospodarczego dla potrzeb przedszkola publicznego - ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Kazańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny - ul. Księżnej Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy budynku głównego o podjazd dla karetek po dawnym szpitalu zakaźnym - ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy szybu windowego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Wiśniowa i ul. Lipowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej z hydrantami oraz sieci kanalizacji sanitarnej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy szybu windowego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 - ul. Kopernika 16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Krucza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40mm PE - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej z hydrantami oraz sieci kanalizacji sanitarnej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV i 15kV wraz ze złączami kablowymi - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15kV wraz ze złączami kablowymi - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz stacji transformatorowej - ul. Akademicka Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Przykoszarowa 31 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej SN i NN oraz stacji transformatorowej - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE oraz dn 40mm PE - ul. Korczaka i ul. Dobra - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Podleśna i ul. Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV i 15kV wraz ze złączami kablowymi - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Al. Piłsudskiego 11 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15kV wraz ze złączami kablowymi - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej dobudowy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych do budynku bursy nr 1 - ul. Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE oraz dn 40mm PE - ul. Korczaka i ul. Dobra - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Łukasińskiego i ul. Pułkowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Al. Piłsudskiego 11 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy budynku bursy nr 2 - ul. Stacha Konwy 13 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i nN - Al. Legionów i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Łukasińskiego i ul. Pułkowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 - ul. Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN-15kV - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN i nN - Al. Legionów i ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ciepłowniczej - ul. Sybiraków i ul. Kazańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie przeznaczenia budynku produkcyjno – usługowego na budynek mieszkalny - ul. 33 Pułku Piechoty 1A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci cieplnej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego budowy linii kablowych SN 15kV - ul. Sikorskiego, ul. Zdrojowa i ul. Kierzkowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego budowy linii kablowych SN 15kV - ul. Owocowa, Szosa Zambrowska, ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE - ul. Mazurska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROTOKÓŁ z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci cieplnej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie przeznaczenia budynku produkcyjno – usługowego na budynek mieszkalny - ul. 33 Pułku Piechoty 1A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy zadaszenia schodów oraz zabudowa patio budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego budowy linii kablowych SN 15kV - ul. Sikorskiego, ul. Zdrojowa i ul. Kierzkowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Walęckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Stanisława Kaseja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Pawła Augustyniaka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Bandzul - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnej Marii Śmiarowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Jerzego Brodziuka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Jerzego Brodziuka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Jerzego Cwaliny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Jana Chojnowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Tomasza Gałązki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Macieja Głaza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Lecha Kołakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Piotra Grabani - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadcvzenie radnego Ryszarda Matuszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Jana Kleczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Zenona Piechocińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Jarosława Kozłowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Ryszarda Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Jana Rybakiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Romana Sarnackiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Krystyny Michalczyk-Kondratowicz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Zbigniewa Szponarskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Dariusza Szymańskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnej Marii Śmiarowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Szewczyka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Jana Jarota - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Jana Turkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnego Jana chojnowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie radnego Jana Walęckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Tadeusza Zaremba - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Pawła Augustyniaka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Pawła Borkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe za 2003 rok radnego Jerzego Brodziuka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Chojnowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok Przewodniczącego Rady Jana Jarota - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Tomasza Gałązka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Lecha Kołakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Ryszarda Matuszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Zenona Piechocińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Ryszarda Rutkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Jana Rybakiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Romana Sarnackiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Zbigniewa Szponarskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnego Dariusza Szymańskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi, według ustalonych prawem wzorów w dniu dostawy, do Urzędu Miejskiego w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi, według ustalonych prawem wzorów w dniu dostawy, do Urzędu Miejskiego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2021

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego budowy linii kablowych SN 15kV - ul. Owocowa, Szosa Zambrowska, ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy budynku bursy nr 2 - ul. Stacha Konwy 13 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo - wschodniej części miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Owocowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Adama Chętnika i ul. Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej - ul. Owocowa, Talesa z Miletu, Szosa Zambrowska i Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Owocowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Adama Chętnika i ul. Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii - ul. Księcia Janusza I 22 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm PE - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ulice: Słonecznikowa i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy (rozbudowy) miejskiego Parku Jana Pawła II – ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii - ul. Prusa 13 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie myjni samochodowej - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii przy lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 22 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN-15kV - ul. Sybiraków i Owocowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Pszczela i ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Słonecznikowa i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63mm PE - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 40mm PE - ul. Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110kV - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN-15kV - ul. Owocowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ulice: Wojska Polskiego, Poznańska i Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA w spr przeprowadzenia dyskusji publicznej - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ulice: Wojska Polskiego, Poznańska i Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 40mm PE - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Al. Piłsudskiego 11 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z dyskusji publicznej - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku Centrum Krwiodawstwa - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „LOM3310C” - ul. Poligonowa 32 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo - wschodniej części miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Łomża 1 - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. „LOM3310C” - ul. Poligonowa 32 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 w technologii polietylenowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 42 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Łomża 1 - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Strażacka w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 w technologii polietylenowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznych linii kablowych - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych linii kablowych - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE- dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Strażacka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznych linii kablowych - rejon ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 i 40 mm PE - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych linii średniego napięcia SN 15kV - ul. Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 32 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn ze złączami kablowymi nn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji gazowej (pomiarowej) średniego ciśnienia - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy - rozbudowa loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 22 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy - rozbudowa loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji gazowej (pomiarowej) średniego ciśnienia - ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Ks. Janusza I 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy drogi gminnej - ul. Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Zdrojowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Zdrojowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Owocowa i ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Wąska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Kalinowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Franciszka Skowronka i ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej - Al. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 110 ul. Pileckiego i ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 1 - ul. Księcia Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63; 40mm PE - ul. Włókiennicza i ul. Kaszmirowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63 mm PE - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 90 mm PE - ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 63; 40mm PE - ul. Fr. Skowronka i Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym- ul. Konstytucji 3 Maja 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej ś/c dn 110; 63; 40mm PE - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci ś/c dn 40 mm PE - ul. Kalinowa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu ś/c dn 125 - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia o średnicy dn 110 - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63; 40 mm PE - ul. Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Księcia Janusza I 19 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm PE - ul. Wąska. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Pułaskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Strażacka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 125 - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160; 125; 63 mm PE - ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63 - ul. Zdrojowa w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Pułaskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - dot. PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA ŁOMŻA DLA TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. PRZYKOSZAROWĄ I UL. SZOSA DO MĘŻENINA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej nr 101133B – ulica Strażacka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 DN110 oraz PE100 DN63 - ul. Zdrojowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z dyskusji publicznej - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - DOT. PROTOKOŁU Z DYSKUSJI PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku mieszkalno-usługowego o funkcję mieszkalną - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającym na funkcjonalnym połączeniu budynku PWSIiP z budynkiem biurowym (ul. Akademicka 20) - ul. Akademicka 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanym funkcjonalnym połączeniu budynku PWSIiP z budynkiem biurowym - ul. Akademicka 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 1 - ul. Rycerska 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kablowej linii oświetlenia ulicznego - Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej modernizacji ul. Kasztelańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy jednotorowej linii kablowej 110 kV relacji GPZ Łomża 1 – GPZ Łomża 2 - ul. Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 29.05 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 29.05 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Łomży w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ul. Grabowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - ul. Grabowa - [Wszystkie zmiany]

UOKiK testuje zabawki

Dodanie nowej wiadomości: UOKiK testuje zabawki - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w czerwcu 2021

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w czerwcu 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian