Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 lutego 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 1.02.2022 r. w sprawie wykazu umów zlecenie oraz umów o dzieło zawartych pomiędzy UM w Łomży, a pracownikami urzędu w latach 2019, 2020, 2021.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 1.02.2022 r. w sprawie wykazu umów zlecenie oraz umów o dzieło zawartych pomiędzy UM w Łomży, a pracownikami w latach 2019, 2020, 2021. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrom Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe z dnia 28.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrom Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe z dnia 28.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe z dnia 27.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe z dnia 27.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 1.02.2022 r. w sprawie zadłużenia Miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 1.02.2022 r. w sprawie zadłużenia Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 lutego 2022

Wiadomości

Zamówienia Publiczne - aktualne podstawy prawne

aktualizacja kursu euro i progów unijnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 lutego 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 2.02.2022 w sprawie ubytków w nawierzchni ul. Reymonta na wysokości budynków 11 i 11A.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 2.02.2022 w sprawie ubytków w nawierzchni ul. Reymonta na wysokości budynków 11 i 11A. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 2.02.2022 r. w sprawie wypłaconych w 2021 roku dodatkowych wynagrodzeń (nagród, premii) w poszczególnych wydziałach UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 2.02.2022 r. w sprawie wypłaconych w 2021 roku dodatkowych wynagrodzeń (nagród, premii) w poszczególnych wydziałach UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.02.2022 w sprawie uzupełnienia oświetlenia na ul. Bema naprzeciwko budynku nr 27.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.02.2022 w sprawie uzupełnienia oświetlenia na ul. Bema naprzeciwko budynku nr 27. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie prac szacowania wartości 85 nieruchomości do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – ul. Meblową, Jaworową i Grabową w ramach decyzji ZRID"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: "Wykonanie prac szacowania wartości 85 nieruchomości do ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi – ul. Meblową, Jaworową i Grabową w ramach decyzji ZRID" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu Miasta Łomża dla dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: "Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu Miasta Łomża dla dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 lutego 2022

Wiadomości

Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Edycja wiadomości Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 4.02.2022 r. w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesionych przez miasto Łomża w latach 2019-2021.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 4.02.2022 r. w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesionych przez miasto Łomża w latach 2019-2021. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 4.02.2022 r. w sprawie ponoszonych wydatków przez miasto Łomża na biuletyn "My z Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 4.02.2022 r. w sprawie ponoszonych wydatków przez miasto Łomża na biuletyn "My z Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - projekt uproszczonego planu urządzenia lasu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - projekt uproszczonego planu urządzenia lasu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 lutego 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 lutego 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 07 lutego 2022 r. dotycząca naliczenia kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem kotła na biomasę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 07 lutego 2022 r. dotycząca naliczenia kar umownych w związku z nieterminowycm wykonaniem kotła na biomasę - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 07 lutego 2022 r. dotycząca podwyżki opłat za ciepło dla mieszkańców Łomży w 2022 r. oraz zabezpieczenia spółki w dostawę zrębek drzewnych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 07 lutego 2022 r. dotycząca podwyżki opłat za ciepło dla mieszkańców Łomzy w 2022 r. oraz zabezpieczenia spółki w dostawę zrębek drzewnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 07 lutego 2022 r. dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sporotwe i kulturalne przez spółke MPWiK w 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 07 lutego 2022 r. dotycząca wy6datków na promocję, marketing, wydarzenia sporotwe i kulturalne przez spółke MPWiK w 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Dodanie nowej wiadomości: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 lutego 2022

Wiadomości

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 lutego 2022

Wiadomości

Zapytanie z dnia 09 lutego 2022 r. dotyczące wyniku finansowergo gospodarowania odpadami

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie z dnia 09 lutego 2022 r. dotyczące wyniku finansowergo gospodarowania odpadami - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - ul. Nowa 2

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - ul. Nowa 2 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 lutego 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 lutego 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 lutego 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 lutego 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkoli, szkół o placówek oświatowych, prowadzonych przez m. Łomża.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkoli, szkół o placówek oświatowych, prowadzonych przez m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.02.2022 r. dotycząca progrnozowanych kosztów i przychodów związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi przez MPGKiM

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca progrnozowanych kosztów i przychodów związanych z administrowaniem cmentarzami komunalnymi przez MPGKiM - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.02.2022 r. dotycząca kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami za lata 2019-2021 w zakresie kosztów dostarczania pojemników

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami za lata 2019-2021 w zakresie kosztów dostarczania pojemników - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.02.2022 r. dotycząca uzupełnienia informacji dotyczącej bilansowania się systemu gospodarowania odpadami za lata 2015-2021

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca uzupełnienia informacji dotyczącej bilansowania się systemu gospodarowania odpadami za lata 2015-2021 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca wyników finansowych osiągniętych w 2021 roku przez spółki podległe Miastu Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca wyników finansowych osiągniętych w 2021 roku przez spółki podległe Miastu Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę balkonu przy lokalu mieszkalnym nr 27 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 4

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy na rozbudowę balkonu przy lokalu mieszkalnym nr 27 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 4 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10.02.2022 r. dotycząca podania dokładnej kalkulacji oszczędności ze spalania biomasy wynikających z niższych opłat za emisję CO2

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca podania dokładnej kalkulacji oszczędności ze spalania biomasy wynikających z niższych opłat za emisję CO2 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury w dniu 15 lutego 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury w dniu 15 lutego 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2022

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w lutym 2022 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 2.02.2022 r. w sprawie wypłaconych w 2021 roku dodatkowych wynagrodzeń (nagród, premii) w poszczególnych wydziałach UM w Łomży.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 2.02.2022 r. w sprawie wypłaconych w 2021 roku dodatkowych wynagrodzeń (nagród, premii) w poszczególnych wydziałach UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 lutego 2022

Wiadomości

Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku w 2022 r."

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku w 2022 r." - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2022 r."

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Łomża w 2022 r." - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: "Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu Miasta Łomża dla dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: "Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu Miasta Łomża dla dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie" - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2022 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Wyzwolenia

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 lutego 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości na 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości na 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 lutego 2022

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 22 lutego 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 22 lutego 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wydatków na Letnie i Jesienne Kino Plenerowe w latach 2020 - 2021.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wydatków na Letnie i Jesienne Kino Plenerowe w latach 2020 - 2021. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wydatków na promocję wydarzenia Świeć się z Energą.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie wydatków na promocję wydarzenia Świeć się z Energą. - [Wszystkie zmiany]

Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury - czekamy na zgłoszenia

Dodanie nowej wiadomości: Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury - czekamy na zgłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie napraw nowej instalacji kotła na biomasę.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie napraw nowej instalacji kotła na bimasę. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 22.02.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 22.02.2022 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zawiadomienia o zgromadzeniach

Edycja wiadomości Zawiadomienia o zgromadzeniach - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienia o zgromadzeniach

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Biuro Rzeczy Znalezionych

Edycja wiadomości Biuro Rzeczy Znalezionych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 17 lutego 2022

Wiadomości

Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Miasta Łomża na prawach powiatu, położonym w Łomży przy ul. Krzywe Koło 1, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Miasta Łomża na prawach powiatu, położonym w Łomży przy ul. Krzywe Koło 1, przeznaczonych do oddania w użyczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Program wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2022-2024

Dodanie nowej wiadomości: Program wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2022-2024 - [Wszystkie zmiany]

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2026

Dodanie nowej wiadomości: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022- 2026 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Założenia Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021 – 2022 - [Wszystkie zmiany]

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łomży na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dodanie nowej wiadomości: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Łomży na lata 2021-2026 z perspektywą do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. - [Wszystkie zmiany]

Program Ograniczania Niskiej Emisji

Dodanie nowej wiadomości: Program Ograniczania Niskiej Emisji - [Wszystkie zmiany]

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Łomża na lata 2021-2030

Dodanie nowej wiadomości: Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Łomża na lata 2021-2030 - [Wszystkie zmiany]

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

dodano zał. plan działania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 lutego 2022

Wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w lutym 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w lutym 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 lutego 2022

Wiadomości

„Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 lutego 2022

Wiadomości

p. Patryk Nacewicz Główny Specjalista w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców - oświadczenie majątkowe z dnia 10.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: p. Patryk Nacewicz Główny Specjalista w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców - oświadczenie majątkowe z dnia 10.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

p. Łukasz Suprowicz Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców - oświadczenie majątkowe z dnia 22.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: p. Łukasz Suprowicz Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców - oświadczenie majątkowe z dnia 22.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2030

Dodanie nowej wiadomości: RUSZAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2030 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 lutego 2022

Wiadomości

Inspektor Ochrony Danych

Edycja wiadomości Inspektor Ochrony Danych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 22.02.2022 r. w sprawie możliwości zakupu kontenera technicznego na potrzeby obsługi ratowniczej WOPR.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 22.02.2022 r. w sprawie możliwości zakupu kontenera technicznego na potrzeby obsługi ratowniczej WOPR. - [Wszystkie zmiany]

Transmisja L Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 lutego 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja L Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 lutego 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr L/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr L/22 - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 lutego 2022

Wiadomości

p. Sylwia Bartlińska Gł. Specjalista Oddziału Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców - oświadczenie majątkowe z dnia 23.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: p. Sylwia Bartlińska Gł. Specjalista Oddziału Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców - oświadczenie majątkowe z dnia 23.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

p. Arkadiusz Józef Dmochowski Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego - oświadczenie majątkowe z dnia 01.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: p. Arkadiusz Józef Dmochowski Inspektor w Wydziale Zarządzania kryzysowego - oświadczenie majątkowe z dnia 01.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2022 z dnia 21.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2022 z dnia 21.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięć wiatrołapów - ul. Reymonta 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięć wiatrołapów - ul. Rejmonta - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie prac szacowania nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa dla bieżących potrzeb Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie prac szacowania nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa dla bieżących potrzeb Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 lutego 2022

Wiadomości

Plan pracy Rady na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie napraw nowej instalacji kotła na biomasę.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 16.02.2022 r. w sprawie napraw nowej instalacji kotła na biomasę. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca wyników finansowych osiągniętych w 2021 roku przez spółki podległe Miastu Łomża

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 10 lutego 2022 r. dotycząca wyników finansowych osiągniętych w 2021 roku przez spółki podległe Miastu Łomża - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 lutego 2022

Wiadomości

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej