Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 czerwca 2022

Wiadomości

Oświadczenia radnej Alicji Konopka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 czerwca 2022

Wiadomości

Protokół nr 30/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 45/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 45/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 46/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 46/22 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury sanitarnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami w rejonie ul. Modrzewiowej i ul. Browarnej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami w rejonie ul. Modrzewiowej i ul. Browarnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony pn.: "ZAKUP I DOSTAWA 6 SZT. AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MIEJSKICH" - drugie postępowanie

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony pn.: "ZAKUP I DOSTAWA 6 SZT. AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MIEJSKICH" - drugie postępowanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 czerwca 2022

Wiadomości

Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury - p. Tomasz Walczuk oświadczenie majątkowe z dnia 3 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p . Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Naczelnik Wydziału Architektury p. Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe z dnia 01.02.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Marek Stanisławski - o świadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Anna Borzuchowska - oświadczenie majątkowe z dnia 20.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję uroczystą

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję uroczystą - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 czerwca 2022

Wiadomości

Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Monika Górska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Monika Górska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Edukacji p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Biura ds. Budownictwa p. Anna Zuzanna Żelachowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura ds. Budownictwa p. Anna Zuzanna Żelachowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marta Krzewska - oświadczenie majątkowe 2021

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marta Krzewska - oświadczenie majątkowe 2021 - [Wszystkie zmiany]

Główny Specjalista w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jolanta Cieślikiewicz - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Główny Specjalista w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jolanta Cieślikiewicz - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.22.2022 z dnia 03.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.22.2022 z dnia 03.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 czerwca 2022

Wiadomości

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Starszy Inspektor w Biurze ds. Budownictwa p. Magdalena Skrodzka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Starszy Inspektor w Biurze ds. Budownictwa p. Magdalena Skrodzka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Oddziale komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Oddziale komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Iwona Obrycka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Iwona Obrycka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Renata Nerkowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Renata Nerkowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszaakńców p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszaakńców p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Zbigniew Cybula - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Zbigniew Cybula - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LV/22

Edycja wiadomości Protokół Nr LV/22 - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie Strategii Rozwoju Szkolnictwa w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie Strategii Rozwoju Szkolnictwa w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Edycja wiadomości Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 09 czerwca 2022

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w czerwcu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w czerwcu 2022 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na magazyn na części samochodowych - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego na magazyn na części samochodowych - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Główny Specjalista w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Główny Specjalista w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Arkadiusz Józef Dmochowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Arkadiusz Józef Dmochowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Natalia Zubrzycka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Natalia Zubrzycka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Referacie Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p-. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Referacie Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p-. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe z 31.03.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe z 31.03.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 czerwca 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.23.2022 z dnia 08.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.23.2022 z dnia 08.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Referatu Spraw Lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Budżetu w Wydziale Skarbu i Budżetu p. Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe z dnia 15.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu w Wydziale Skarbu i Budżetu p. Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe z dnia 15.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe z dnia 01.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe z dnia 01.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe z dnia 30.05.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe z dnia 30.05.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe z dnia 30.05.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe z dnia 30.05.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w czerwcu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w czerwcu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 czerwca 2022

Wiadomości

Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Jerzy Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Jerzy Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor CPZ o. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor CPZ o. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MPGKiM z.b. p. Bernadeta Krynicka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MPGKiM z.b. p. Bernadeta Krynicka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Kierownik CIS p. Magdalena Mrozek - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik CIS p. Magdalena Mrozek - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MBP p. Teresa Fromelc - Pawelczyk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MBP p. Teresa Fromelc - Pawelczyk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2022

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w czerwcu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w czerwcu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zawiadonienie o debacie

Dodanie nowej wiadomości: zawiadonienie o debacie - [Wszystkie zmiany]

zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Dodanie nowej wiadomości: zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 czerwca 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 czerwca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zawiadonienie o debacie

Edycja wiadomości zawiadonienie o debacie - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 24 maja 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 24 maja 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 21 czerwca 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 21 czerwca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Paulina Waszelewska - oświadczenie majątkowe z dnia 30.12.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Paulina Waszelewska - oświadczenie majątkowe z dnia 30.12.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie p. Juliusz Jakimowicz - oświadczenie majątkowe z dnia 20.05.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie p. Juliusz Jakimowicz - oświadczenie majątkowe z dnia 20.05.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MDK- DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MDK- DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor POW i POW "Dom Nad Narwią" p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor POW i POW "Dom Nad Narwią" p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe z dnia 04.03.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe z dnia 04.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Paulina Waszelewska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Paulina Waszelewska - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Paulina Waszelewska - oświadczenie majątkowe z dnia 3012.2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Paulina Waszelewska - oświadczenie majątkowe z dnia 3012.2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 czerwca 2022

Wiadomości

Transmisja Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (Hala Kultury)

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 15 czerwca 2022 r. godz. 12.00 (Hala Kultury) - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Zakup i montaż 11 wiat przystankowych

Dodanie nowej wiadomości: Zakup i montaż 11 wiat przystankowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 czerwca 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych - ul. Piaski

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych - ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 czerwca 2022

Wiadomości

Opracowanie Strategii Mieszkalnictwa Miasta Łomża do roku 2030

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie Strategii Mieszkalnictwa Miasta Łomża do roku 2030 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.24.2022 z dnia 17.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.24.2022 z dnia 17.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.25.2022 z dnia 17.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.25.2022 z dnia 17.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.26.2022 z dnia 20.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.26.2022 z dnia 20.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację z dnia 04.04.2022

Dodanie nowej wiadomości: Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację z dnia 04.04.2022 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 25 czerwca 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 22 czerwca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 czerwca 2022

Wiadomości

Transmisja LVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 czerwca 2022 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 22 czerwca 2022 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jadwiga Maria Kirejczyk - Dyrektor SP10 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Maria Kirejczyk - Dyrektor SP10 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Justyna Brzóska - Dyrektor SP7 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Justyna Brzóska - Dyrektor SP7 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Marcin Piotrowski - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Marcin Piotrowski - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Ewa Aszoff - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Aszoff - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Wiesława Boguska- Dyrektor MŻ2 - oświadczenie majątkowe za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Wiesława Boguska- Dyrektor MŻ2 - oświadczenie majątkowe za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Grażyna Kowalewska - Dyrektor MŻ3 - oświadczenie majątkowe za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor MŻ3 - oświadczenie majątkowe za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Agnieszka Bućkowska - Dyrektor MŻ1 - oświadczenie majątkowe za 2021r

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska - Dyrektor MŻ1 - oświadczenie majątkowe za 2021r - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LVI/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LVI/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LVII/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LVII/22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 czerwca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego funkcjonalnego połączenia budynku ANS w Łomży (dawniej PWSIiP) – ul. Akademicka 14

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego funkcjonalnego połączenia budynku ANS w Łomży (dawniej PWSIiP) – ul. Akademicka 14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 czerwca 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 25 czerwca 2022 r.

Edycja wiadomości Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 25 czerwca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO

Dodanie nowej wiadomości: Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 czerwca 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.27.2022 z dnia 24.06.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.27.2022 z dnia 24.06.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO

Edycja wiadomości Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO

Dodanie nowej wiadomości: Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Jerzy Łuba - Dyrektor I LO - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Łuba - Dyrektor I LO - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Katarzyna Życzkowska - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Katarzyna Życzkowska - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor CKZiU - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor CKZiU - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Maciej Roman Listowski - Dyrektor ŁCRE - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Maciej Roman Listowski - Dyrektor ŁCRE - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 czerwca 2022

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w najem - ul. Wojska Polskiego dz. nr 21874

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w najem - ul. Wojska Polskiego dz. nr 21874 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

info - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej