Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 września 2022

Wiadomości

Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej Nr BUD.6740.2.44.2022 z dnia 29.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej Nr BUD.6740.2.44.2022 z dnia 29.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nr BUD.6740.2.45.2022 z dnia 29.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nr BUD.6740.2.45.2022 z dnia 29.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 529/LIX/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 529/LIX/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 września 2022

Wiadomości

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.46.2022 z dnia 31.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.46.2022 z dnia 31.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 września 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na wydarzenia zorganizowane w dniu 28.08.2022 r. na bulwarach przez MOSiR

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na wydarzenia zorganizowane w dniu 28.08.2022 r. na bulwarach przez MOSiR - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na wydarzenia zorganizowane w dniu 28.08.2022 r. na bulwarach przez MOSiR

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na wydarzenia zorganizowane w dniu 28.08.2022 r. na bulwarach przez MOSiR - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na stowarzyszenia i fundacje, które otrzymywały środki finansowe z miasta Łomża w latach 2014 - 05.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na stowarzyszenia i fundacje, które otrzymywały środki finansowe z miasta Łomża w latach 2014 - 05.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej Nr BUD.6740.2.47.2022 z dnia 01.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej Nr BUD.6740.2.47.2022 z dnia 01.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.48.2022 z dnia 01.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.48.2022 z dnia 01.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.49.2022 z dnia 31.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.49.2022 z dnia 31.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Klubu Radnych OKS w sprawie przygotowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. do sezonu grzewczego 2022/2023

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja Klubu Radnych OKS w sprawie przygotowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. do sezonu grzewczego 2022/2023 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 września 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca braku podpisania umowy na realizację projektu "Nowe perspektywy dla oddziałów przedszkolnych przy SP 4"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca braku podpisania umowy na realizację projektu "Nowe perspektywy dla oddziałów przedszkolnych przy SP 4" - [Wszystkie zmiany]

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża – audyt energetyczny oświetlenia

Dodanie nowej wiadomości: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża – audyt energetyczny oświetlenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 września 2022

Wiadomości

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.50.2022 z dnia 05.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.50.2022 z dnia 05.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 września 2022

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Ciepła

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Ciepła - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - na rzecz dotychczasowych najemców

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - na rzecz dotychczasowych najemców - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji celowej Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydent Miasta o zamiarze udzielenia dotacji celowej Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Ciepła

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Ciepła - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH dla zadania pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża”.

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH dla zadania pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 września 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięć wiatrołapów - ul. Słowackiego 8

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięć wiatrołapów - ul. Słowackiego 8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 13 września 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca wstrzymania prac na budowie ulicy Grabowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wstrzymania prac na budowie ulicy Grabowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Zmiana stanowisk pracowników - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 września 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.51.2022 z dnia 12.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.51.2022 z dnia 12.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.52.2022 z dnia 12.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.52.2022 z dnia 12.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.53.2022 z dnia 12.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.53.2022 z dnia 12.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie Programu Rozwoju Kanalizacji Deszczowej w mieście Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie Programu Rozwoju Kanalizacji Deszczowej w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 15 września 2022

Wiadomości

Protokół Nr LIX/22

Edycja wiadomości Protokół Nr LIX/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 49/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 49/22 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o siedem wiatrołapów - ul. Słowackiego 9

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o siedem wiatrołapów na terenie położonym przy ul. Słowackiego 9 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Dmowskiego i Włókiennicza

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Dmowskiego i Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.54.2022 z dnia 14.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.54.2022 z dnia 14.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 21.09.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 21.09.2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 września 2022

Wiadomości

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.55.2022 z dnia 15.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.55.2022 z dnia 15.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 września 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 19.09.2022 r. w sprawie braku pocztu sztandarowego miasta Łomża na uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 19.09.2022 r. w sprawie braku pocztu sztandarowego miasta Łomża na uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery nowe wiatrołapy - ul. Żeromskiego 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery nowe wiatrołapy - ul. Żeromskiego 6 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 września 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 września 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 września 2022

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 27 września 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 27 września 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje we wrześniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 19.09.2022 r. w sprawie braku pocztu sztandarowego miasta Łomża na uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 19.09.2022 r. w sprawie braku pocztu sztandarowego miasta Łomża na uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 września 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa bulwarów nad Narwią” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - „Budowa bulwarów nad Narwią” w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 21 wrzesnia 2022 r. dotycząca planowanego zmniejszenia liczby godzin pracy nauczycielom wspomagającym

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 21 wrzesnia 2022 r. dotycząca planowanego zmniejszenia liczby godzin pracy nauczycielom wspomagającym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 września 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 21 wrzesnia 2022 r. dotycząca planowanego zmniejszenia liczby godzin pracy nauczycielom wspomagającym

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 21 wrzesnia 2022 r. dotycząca planowanego zmniejszenia liczby godzin pracy nauczycielom wspomagającym - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 września 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM3312A” - ul. Nowogrodzka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOM3312A” - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

interpelacja dotycząca pojawienia się w szkołach automatów ze słodyczami

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja dotycząca pojawienia się w szkołach automatów ze słodyczami - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja Klubu Radnych OKS w sprawie przygotowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. do sezonu grzewczego 2022/2023

Edycja wiadomości Interpelacja Klubu Radnych OKS w sprawie przygotowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. do sezonu grzewczego 2022/2023 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 września 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca Hotelu przy ul. Wesołej 117

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca Hotelu przy ul. Wesołej 117 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.56.2022 z dnia 22.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.56.2022 z dnia 22.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 września 2022

Wiadomości

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca zakupu paliwa przez MPK Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zakupu paliwa przez MPK Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony pn.: "Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony pn.: "Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 września 2022

Wiadomości

Transmisja LX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 września 2022 r. godz. 11.30

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dnia 28 września 2022 r. godz. 11.30 - [Wszystkie zmiany]

Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 września 2022

Wiadomości

Protokół Nr LX/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LX/22 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery wiatrołapy - ul. Prusa 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery wiatrołapy - ul. Prusa 6 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo-Łomża"

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo-Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 29.09.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 29.09.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 września 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych, które znajdują się pod halą sportową w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych, które znajdują się pod halą sportową w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych, które znajdują się pod halą sportową w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych, które znajdują się pod halą sportową w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian