Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 stycznia 2022

Wiadomości

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Spokojna

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Wesołej.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie nieruchomości przy ul. Wesołej. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie umowy zakupu przez MPEC Sp. z o.o. ciepłowni w Czerwonym Borze.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie umowy zakupu przez MPEC Sp. z o.o. ciepłowni w Czerwonym Borze. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie I, II, III i IV kwartał

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie I, II, II i IV kwartał - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

„Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu

Edycja wiadomości „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”” - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 stycznia 2022

Wiadomości

Dodatki energetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Dodatki energetyczne - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu z dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej - ul. Śniadeckiego 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu z dostosowaniem do potrzeb osoby niepełnosprawnej - ul. Śniadeckiego 6 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/21 - [Wszystkie zmiany]

plany pracy komisji

Edycja wiadomości plany pracy komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 stycznia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne ponoszonych przez spółki prawa handlowego oraz jednostki budżetowe podległe miastu Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne ponoszone przez spółki prawa handlowego oraz jednostki budżetowe podległe miastu Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie świadczenia usług dla zewnętrznych podmiotów i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów dla miasta Łomża przez Bursy Szkolne nr 1, 2, 3.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 5.01.2022 r. w sprawie świadczenia usług dla zewnętrznych podmiotów i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów dla miasta Łomża przez Bursy Szkolne nr 1, 2, 3. - [Wszystkie zmiany]

Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Edycja wiadomości Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO Nr 5 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 stycznia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 3.01.2022 r. w sprawie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 13.01.2022

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 stycznia 2022

Wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 2/22 z dnia 3 stycznia w sprawie: przekazania zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 357/21 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 stycznia 2022

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w styczniu 2022

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w styczniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLVIII/21

Edycja wiadomości Protokół Nr XLVIII/21 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 stycznia 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 stycznia 2022

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 18.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 18.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 stycznia 2022

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 18 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 18 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 13.01.2022 r. w sprawie funkcjonowania w Łomży oświetlenia ulicznego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 13.01.2022 r. w sprawie funkcjonowania w Łomży oświetlenia ulicznego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 stycznia 2022

Wiadomości

Zaproszenie na obrady XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 stycznia 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Łomży na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Łomży na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez miasto Łomża w latach 2019 - 2021.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez miasto Łomża w latach 2019 - 2021. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez MDK-DŚT w 2021 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 w sprawie wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez MDK-DŚT w 2021 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent MIasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie bilansowania się systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża w latach 2015 - 2021.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie bilansowania się systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża w latach 2015 - 2021. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w m. Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 14.01.2022 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 stycznia 2022

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Program wyrównywania różnic między regionami III 2022 - [Wszystkie zmiany]

Program wyrównywania różnic między regionami III 2022

Dodanie nowej wiadomości: Program wyrównywania różnic między regionami III 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 stycznia 2022

Wiadomości

Rejestr umów 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowango

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowango - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 stycznia 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

Transmisja XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLIX/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLIX/22 - [Wszystkie zmiany]

Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.1.2022 z dnia 17.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.2.2022 z dnia 17.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.2.2022 z dnia 17.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.3.2022 z dnia 17.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.3.2022 z dnia 17.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.4.2022 z dnia 18.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.4.2022 z dnia 18.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 7/22 z dnia 19 stycznia w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 stycznia 2022

Wiadomości

Protokół nr 25/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/21 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, dostarczanych do ZGO przez poszczególne gminy i miasta w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, dostarczanych do ZGO przez poszczególne gminy i miasta w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie wyjazdów pługów i piaskarek na ulice Łomży w dniu 20 stycznia 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.01.2022 r. w sprawie wyjazdów pługów i piaskarek na ulice Łomży w dniu 20 stycznia 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 20.02.2022 r. w sprawie ilości osób zatrudnionych w UM w Łomży na koniec 2014, 2018 i 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 20.02.2022 r. w sprawie ilości osób zatrudnionych w UM w Łomży na koniec 2014, 2018 i 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. przy ul. Woziwodzkiej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. przy ul. Woziwodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 stycznia 2022

Wiadomości

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Komisja ds Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Komisja ds Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa - funkcjonowała do 29 grudnia 2021

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa - funkcjonowała do 29 grudnia 2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 27 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 27 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2022 z dnia 21.01.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2022 z dnia 21.01.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dla mieszkańców Miasta Łomża dotycząca taryf za wodę i ścieki.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla mieszkańców Miasta Łomża dotycząca taryf za wodę i ścieki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 stycznia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125, 63 PE - ul. Spokojna

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125, 63 PE - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLIX/22

Edycja wiadomości Protokół Nr XLIX/22 - [Wszystkie zmiany]

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 stycznia 2022

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA na ŚRODOWISKO PGN dla Miasta Łomża do 2030

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu doprzeprowadzenia STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA na ŚRODOWISKO PGN dla Miasta Łomża do 2030 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Hali Kultury (Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 stycznia 2022

Wiadomości

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Edycja wiadomości Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkoli, szkół o placówek oświatowych, prowadzonych przez m. Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkoli, szkół o placówek oświatowych, prowadzonych przez m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 22/22 z dnia 31 stycznia w sprawie: upoważnienia Pana Wiesława Jagielak - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 9/22 z dnia 25 stycznia

Korekta załączników, omyłkowo przesłano do publikacji - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian