Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 listopada 2022

Wiadomości

Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 listopada 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 listopada 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 listopada 2022

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu pn.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu pn. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 listopada 2022

Wiadomości

Protokół nr 36/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 51/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 51/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/22 - [Wszystkie zmiany]

Izabela Chojnowska - Drozdowska - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Izabela Chojnowska - Drozdowska - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Agnieszka Magdalena Cyndzas - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Magdalena Cyndzas - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zatrudnienia i wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży oraz innych jednostek organizacyjnych miasta Łomża.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie zatrudnienia i wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży oraz innych jednostek organizacyjnych miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży oraz innych jednostek organizacyjnych miasta Łomża.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży oraz innych jednostek organizacyjnych miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 09 listopada 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 09 listopada 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/22 - [Wszystkie zmiany]

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM 10 w powietrzu.

Dodanie nowej wiadomości: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM 10 w powietrzu. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie organizacji Sylwestra

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja w sprawie organizacji Sylwestra - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie iluminacji świątecznych

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja w sprawie iluminacji świątecznych - [Wszystkie zmiany]

interpelacja dotycząca organizacji Sylwestra

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja dotycząca organizacji Sylwestra - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie iluminacji świątecznych

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja w sprawie iluminacji świątecznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 listopada 2022

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca zachowania poufności w sprawie informacji na temat wydatków poniesionych na uczestnictwo miasta Łomża w programie "Rolnik szuka żony"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zachowania poufności w sprawie informacji na temat wydatków poniesionych na uczestnictwo miasta Łomża w programie "Rolnik szuka żony" - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca braku możliwości korzystania z biblioteki przy ulicy Dwornej przez osoby starsze i niepełnosprawne

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca braku możliwości korzystania z biblioteki przy ulicy Dwornej przez osoby starsze i niepełnosprawne - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie Księżnicy Łomzyńskiej

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja w sprawie Księżnicy Łomzyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja w sprawie Książnicy Łomżyńskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie Książnicy Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dostawa i montaż EKO przystanku - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa i montaż EKO przystanku - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na 30.09.2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 30.09.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Polskiej Fundacji Filary Rozwoju

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Polskiej Fundacji Filary Rozwoju - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Poznańska i Ciepła

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Poznańska i Ciepła - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Łomża, jednostkach podległych miastu, zakładach budżetowych, spółkach prawa handlowego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Łomża, jednostkach podległych miastu, zakładach budżetowych, spółkach prawa handlowego - [Wszystkie zmiany]

Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) - ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) - ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja w sprawie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca wprowadzonych oszczędności w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wprowadzonych oszczędności w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża - ogłoszenie o zamówieniu tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w mieście Łomża - ogłoszenie o zamówieniu tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.58.2022 z dnia 08.11.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.58.2022 z dnia 08.11.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 listopada 2022

Wiadomości

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję Rewizyjną

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 listopada 2022

Wiadomości

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję w listopadzie 2022 r.

Edycja wiadomości materiały na sesję w listopadzie 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.18.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.09.2017 r. dot. urządzenia wodnego tj. studni chłonnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji GUKS "Olimpijczyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego UKS "Return" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn.: "English for free = free kids" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym w sprawie przebudowy ul. Szmaragdowej i 3-go Maja w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego: Udział zawodnika BKS "Tiger" w Mistrzostwach Europy Młodzików - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Tiger" na realizację zadania publicznego: Międzynarodowe Mistrzostwa Podlasia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. rozbudowy i przebudowy drogi woj. nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kwalifikacja wojskowa 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "MEDYK" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu 1926 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Gimnazjalnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dwójka" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Sportów Walki Fight Club Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Sportowemu Klubowi Tenisa Stołowego na realizację zadania publicznego: "9 Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze udzielenia dotacji LKS Narew Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego wsp. projektu budowlanego, rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ciepłowni Miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego: "VII Łomża Półmaraton" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. rozbudowy Ciepłowni Miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia dotacji KU AZS PWSIiP w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeka Narew - obręb Piątnica Poduchowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.16.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla stowarzyszeń i fundacji o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Katolickiemu Stowarzyszeniu "Pokój i Dobro" Oddział Pomocy Osobom z SM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ciepłowni Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ciepłowni Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Bożego Ciała w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania wodnoprawnego - Zambrów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 23534/1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za udział 1/20 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 40396/1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za udział 1/2 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 30421/2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 23323/1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 22293/1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - odmulanie Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym w sprawie przebudowy ul. Niemcewicza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zakończenie postępowania w spr. odmulenia Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Strusia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-odmulanie Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Piaskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - odmulanie Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa dla Zakładów Spożywczych "Bona" Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ocena oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikowi wieczystemu - ul. Staffa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przenaczonej do przekazania w najem - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - opłaty za korzystanie ze środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - Grobla Jednaczewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przejęte pod drogi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 26.02.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej; Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - grunt pod garażem - ul. Sadowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski przypomina przedsiębiorcom o terminie złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r...... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym - ul. W.Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży /ul. Podleśna/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym /ul. Rybaki/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU BUS IVECO DAILY 50C15V /16+1/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża /przy zbiegu ul. Wyzwolenia i Wojska Polskiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży przy ul. Rybaki 19 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem /3 garaże ul. Dworna/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem pod lokalizację kiosku /ul. Polowa/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem /ul. Sosnowa/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Malowanie wewnętrzne wieży i hallu Teatru Lalki i Aktora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem teren na Starym Rynku w Łomży przy Hali Targowej - miejsca pod ustawienie stolików z parasolami do celów konsumpcyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży - wieża ciśnień. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rybaki 19 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomość zabudowaną wieżą ciśnień. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek - ul. Podleśna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łomży w obrębie ulic: Browarnej, Podleśnej i Topolowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie prac z zakresu informatyzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Produkcja i emisja spotów radiowych promujących projekt pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Studium Wykonalności projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt w kwocie 46 138 366 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania funkcji Kierownika Projektu w projekcie: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania funkcji Zastępcy Kierownika Projektu w projekcie: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenie usługi w zakresie wykonywania funkcji Asystenta Technicznego Projektu w projekcie pn: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie i dostawa do Urzędu Miejskiego w Łomży tablic rejestracyjnych - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa energii elektrycznej - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja monitoringu miejskiego - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SZOSA DO MĘŻENINA W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SIWZ na przebudowę z rozbudową ulicy Szosa do Mężenina w Łomży na odcinku od Alei Legionów do granicy administracyjnej miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonywanie prac szacowania nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ul. Przemysłowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa ul. Meblowej - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową i przebudową infrastruktury - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja oświetlenia miasta - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SIWZ na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Meblowej i Ciepłej w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży- przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Wąskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka – ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka – ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę ulic Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży na odcinku od mostu na rzece Narwi do ulicy Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Kopernika, Kaktusowej, Studenckiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 5.000.000 zł - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Strusiej, Wiosennej, sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD oraz 04 KDL przy Bawełnie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa miasteczka ruchu drogowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Giełczyńskiej i Placu Niepodległości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości /ul. Poznańska/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości /ul. Sikorskiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w postaci 3 działek, położonych w Łomży przy ul. Wiosennej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza zaproszenie do przetargu łącznego nieograniczonego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /Al. Piłsudskiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2 przeznaczonych do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży /ul. Sikorskiego, ul. Poznańska/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej 52 B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża /ul. Pileckiego, ul. Wiosenna/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża /ul. Nowogrodzka, ul. Pileckiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży /ul. Polowa, ul. Spokojna/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w najem przy ul. Polowej 22 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża i Miasta Łomża na Prawach Powiatu przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem przy ul. Polowej 22 /garaże/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej 52 B. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem / 3 garaże/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży/ul. Rybaki 19/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży /ul. Wiosenna, ul. Nowogrodzka, ul. Spokojna/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem /miejsce pod ustawienie stolików z parasolami do celów konsumpcyjnych/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża, ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży /ul. Senatorska 52 B/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Łomża o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /ul. Reymonta/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża - ul. Wiosenna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste - Al. Legionów - pawilony przy dworcu PKS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży - wieża ciśnień - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży - ul. Rybaki 19 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem i dzierżawę - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste - wieża ciśnień - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta, przeznaczonej do przekazania w najem /teren na Starym Rynku przy Hali Targowej -miejsca pod ustawienie stolików z parasolami do celów konsumpcyjnych/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. Podleśna i Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usługa dostępu do sieci Internet przez okres 5 miesięcy w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – dostawa komputerów, drukarek i oprogramowania - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt w kwocie 20 413 350 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonywanie prac szacowania nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Sadowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z rondem - Plac T. Kościuszki w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizację i doposażenie pionu żywieniowego Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę boisk do piłki nożnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie rozbudowy ul. Strusiej w Łomży na odcinku od ul. Kolibrowej do Al. Legionów wraz z przebudową nawierzchni przejazdu kolejowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę boisk do piłki nożnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja oświetlenia miasta - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy zespołu zaporowo - upustowego na wejściu do stacji pomiarowej Nr BUD.6740.2.59.2022 z dnia 10.11.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy zespołu zaporowo - upustowego na wejściu do stacji pomiarowej Nr BUD.6740.2.59.2022 z dnia 10.11.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 18 listopada 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 18 listopada 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 listopada 2022

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs "Mój pomysł na biznes - Zabiznesuj w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs "Mój pomysł na biznes - Zabiznesuj w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - udział społeczeństwa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - udział społeczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zakładu Browar Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie zakładu Browar Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zakładu Browar Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie zakładu Browar Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz. nr 30409/8 przy ul. Ciepłej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - dz. nr 30409/8 przy ul. Ciepłej - [Wszystkie zmiany]

Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m. Łomża w 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m. Łomża w 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Podl. Woj. Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administr. w spr. wpisania do rejestru zabytków nieruchomych woj. podl.

Dodanie nowej wiadomości: Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych woj. podlaskiego... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 listopada 2022

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 listopada 2022

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

interpelacja dotycząca organizacji Sylwestra

Edycja wiadomości interpelacja dotycząca organizacji Sylwestra - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie organizacji Sylwestra

Edycja wiadomości interpelacja w sprawie organizacji Sylwestra - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca braku możliwości korzystania z biblioteki przy ulicy Dwornej przez osoby starsze i niepełnosprawne

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca braku możliwości korzystania z biblioteki przy ulicy Dwornej przez osoby starsze i niepełnosprawne - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie Książnicy Łomżyńskiej

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie Książnicy Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie Księżnicy Łomzyńskiej

Edycja wiadomości interpelacja w sprawie Księżnicy Łomzyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Łomża, jednostkach podległych miastu, zakładach budżetowych, spółkach prawa handlowego

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Łomża, jednostkach podległych miastu, zakładach budżetowych, spółkach prawa handlowego - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zakupu ciepłowni w Czerwonym Borze przez MPEC Sp. z o.o.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie zakupu ciepłowni w Czerwonym Borze przez MPEC Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czerwonym Borze od spółki MPEC - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 listopada 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Aktywny Senior

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Aktywny Senior - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 listopada 2022

Wiadomości

„Dostawa i montaż 14 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości w pasach dróg miejskich w granicach administracyjnych miasta Łomża”

Dodanie nowej wiadomości: „Dostawa i montaż 14 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości w pasach dróg miejskich w granicach administracyjnych miasta Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej z zespołem zaporowo - upustowego Nr BUD.6740.2.60.2022 z dnia 16.11.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy instalacji gazowej z zespołem zaporowo - upustowego Nr BUD.6740.2.60.2022 z dnia 16.11.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 40/22 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 listopada 2022

Wiadomości

Transmisja LXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 23.11. 2022 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 23.11. 2022 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Szosy Zambrowskiej, Pawiej oraz sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Szosy Zambrowskiej, Pawiej oraz sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXII/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LXII/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXI/22

Edycja wiadomości Protokół Nr LXI/22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja w sprawie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Edycja wiadomości Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca wyniku finansowego z działalności inwestycji w Ciepłowni położonej w Czerwonym Borze.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wyniku finansowego z działalności inwestycji w Ciepłowni położonej w Czerwonym Borze. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca min. zabezpieczenia zrębek drzewnych oraz węgla dla MPEC Sp. z o.o. na sezon grzewczy 2022/2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca min. zabezpieczenia zrębek drzewnych oraz węgla dla MPEC Sp. z o.o. na sezon grzewczy 2022/2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca min. remontów i inwestycji w Ciepłowni położonej w Czerwonym Borze.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca min. remontów i inwestycji w Ciepłowni położonej w Czerwonym Borze. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 542/LXI/22 z dnia 26 października 2022 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 542/LXI/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 542/LXI/22 z dnia 26 października 2022 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 542/LXI/22 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie: w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 28 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

„Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2023”

Dodanie nowej wiadomości: „Konserwacja oświetlenia miasta w roku 2023” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 listopada 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca wprowadzonych oszczędności w 2022 r.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca wprowadzonych oszczędności w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej na halę garażową w MPK, jako konstrukcję pod instalację fotowoltaiczną - ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej na halę garażową w MPK, jako konstrukcję pod instalację fotowoltaiczną - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej