Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 marca 2022

Wiadomości

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.7.2022 z dnia 23.02.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.7.2022 z dnia 23.02.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 marca 2022

Wiadomości

Straż Miejska Łomży /STM/

nowy pracownik monitoringu - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i Strzelców Kurpiowskich w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i Strzelców Kurpiowskich w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 marca 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 marca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr L/22

Edycja wiadomości Protokół Nr L/22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 marca 2022

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ich dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ich dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 3.03.2022 r. w sprawie dodatkowych kosztów inwestycyjnych i osobowych MPGKiM ZB, powstałych w wyniku przejęcia administrowania cmentarzami w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 3.03.2022 r. w sprawie dodatkowych kosztów inwestycyjnych i osobowych MPGKiM ZB, powstałych w wyniku przejęcia administrowania cmentarzami w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Drugie ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - Drugie ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 marca 2022

Wiadomości

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży określającej wykaz kąpielisk na terenie Miasta Łomży w 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży określającej wykaz kąpielisk na terenie Miasta Łomży w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 04.04.2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 04.04.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 64/22 z dnia 4 marca w sprawie: ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 marca 2022

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża informuje, że dysponuje wolnymi punktami na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża informuje, że dysponuje wolnymi punktami na sprzedaż napojów alkoholowych. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 4

Dodanie nowej wiadomości: OLBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 4 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 marca 2022

Wiadomości

Przetarg nieograniczony pn.: "ZAKUP I DOSTAWA 6 SZT. AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MIEJSKICH"

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony pn.: "ZAKUP I DOSTAWA 6 SZT. AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH MIEJSKICH" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 marca 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wyzwolenia

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 marca 2022

Wiadomości

Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża - ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej budynków miejskich

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej budynków miejskich - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 marca 2022

Wiadomości

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w marcu - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 11.03.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 11.03.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w marcu

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu - [Wszystkie zmiany]

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej

Edycja wiadomości Stanowisko ds. Obrony Cywilnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 marca 2022

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w marcu

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 marca 2022

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w marcu

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w marcu - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 42/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 42/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 43/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/21 z dnia 6 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/21 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/21 z dnia 27 grudnia 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/22 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/22 z dnia 17 stycznia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/22 z dnia 21 lutego 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/22 z dnia 21 lutego 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 marca 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na obrady L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 lutego 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 22 marca 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 22 marca 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 marca 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 435/XLVI/21 z dnia 15 listopada 2021 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 435/XLVI/21 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 marca 2022

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w najem - fragment chodnika na ul. M. Skłodowskiej-Curie, na sprzedaż owoców sezonowych

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w najem - fragment chodnika na ul. M. Skłodowskiej-Curie, na sprzedaż owoców sezonowych - [Wszystkie zmiany]

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dodanie nowej wiadomości: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 marca 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

interpelacja z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 marca 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 17.03.2022 r. w sprawie możliwości zwolnienia z opłat stowarzyszeń, organizacji klubów

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie możliwości zwolnienia z opłat stowarzyszeń, organizacji klubów - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 marca 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2021r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 marca 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na obrady LI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 23 marca 2022 r.

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

INTERPRETACJE

rozszerzenie informacji - [Wszystkie zmiany]

piątek, 18 marca 2022

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: gg - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: rdghaeth - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięć wiatrołapów - ul. Reymonta 6

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pięć wiatrołapów - ul. Reymonta 6 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26 czerwca 2008r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z nieruchomości Miasta Łomża przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nie mogącej stanowić odrębnej nieruchomości, na uzupełnienie działki sąsiedniej dla poprawienia jej zagosp. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w dzierżawę. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Miasta Łomża z przeznaczeniem.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości , że przeznacza w najem, teren znajdujący się w rejonie zabytkowej Alei Lipowej, przy cmentarzu parafialnym w Łomży, przy... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert w sferze sportu i kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektora w Oddziale Budżetu Oświaty Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko podinspektoraw Oddziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o planach w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Łomży w 2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora (inspektora) w Oddziale Budżetu Oświaty Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora (inspektora)w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychna 2005 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR 316/XLIX/05 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży 18 - 400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży Zatrudni osobę na stanowisko inspektora d/s przygotowania inwestycji z udziałem środków unijnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POROZUMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o przejezdności dróg w powiecie suwalskim - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Ministerstwa Środowiska dotycząca Programu Operacyjnego "WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bursztynowy Kierec - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OSTRZEŻENIE O GOŁOLEDZI I SILNYM WIETRZE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży przyjmie oferty na stanowisko inspektora d/s przygotowania inwestycji z udziałem środków unijnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta przyjmie oferty na stanowiska inspektora nadzoru... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ostrzeżenie o gwałtownych burzach i intensywnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że Prezydent Miasta Łomża i Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej Łomży organizują konkurs pod hasłem... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informuję, że w dniu 21.09.2004 r. o godz. 13.15, na terenie województwa podlaskiego, zanotowano wstrząs sejsmiczny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ANKIETA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ostrzeżenie o burzach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży - Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs na Stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego ŁOMŻYŃSKIEJ ORKIESTRY KAMERALNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: AGENCJA ROZWOJU TERENÓW WIEJSKICH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu i burzach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski informuje, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta Łomży informuje. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Świadczenia Rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski zatrudni ...- ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wspólnota gruntowa Łomżyca - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W dn. 31.12.2003 roku zmarła pani Grażyna Makuszewska - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - rehabilitacja zawodowa i społeczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na Opracowanie Strategii Polityki Społecznej dla Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Łomży ul. Polna 16. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO NACZELNIKA KANCELARII PREZYDENTA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory uzupełniające do Senatu - 12 października 2003 roku... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wnioskach złożonych do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ORGANIZACJA PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W DNIU 2 MAJA 2003 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci cieplnej do budynków mieszkalnych i usługowych położonych w rejonie ulic: Al. Piłsudskiego, Konstytucji 3-ego Maja, Małachowskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - energetyczna linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości fakt przystąpienia do modernizacji operatu ewidencji gruntów... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa poddasza szkoły muzycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O SPRZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Egzamin w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Spotkanie z Bogdanem Duchnowskim - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża, Ośrodek Adopcyjno -Opiekuńczy w Łomży i Stowarzyszenie Edukacyjno -Pomocowe „EMPATIA” organizuje szkolenie „KONFERENCJA GRUPY RODZINNEJ ”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza - Łomża 2003 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa gazociągu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - wyłożenie projektu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć kanalizacji sanitarnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa nn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - modernizacja koryta rzeczki Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - gazociąg - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa nn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć kanalizacji sanitarnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - siec cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - modernizacja koryta Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Szkoła Muzyczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanalizacja deszczowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - gazociąg - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - dyskusja publiczna - Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa gazociągu ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rusza nowy serwis internetowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - rozbudowa Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - wyłożenie mpzp - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa koryta rzeki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - Obszar P10 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - wyłożenie projektu miejscowego planu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - oświetlenie drogowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanalizacja deszczowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - rzeczka Łomżyczka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć elektroenergetyczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć elektroenergetyczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - ocena oddziaływania na środwisko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanalizacja deszczowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - plan Śródmieście - Obszar P1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - wyłożenie projektu planu - Obszar P10 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - wyłożenie projektu planu - Obszar P7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KONKURS - dofinansowanie prac konserwatorskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa stacji transformatorowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanalizacja deszczowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW I WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć ciepłownicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego uczestnikom postępowania projektu Uchwały Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanalizacja sanitarna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - oświetlenie drogowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa energetyczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć ciepłownicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanalizacja sanitarna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - stacja transformatorowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa Łomżyńskiego Centrum Kultury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa oświetlenia ul. Nowogrodziej, Bernatwicza i St. Konwy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomościstanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Objaśnienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych w dzierżawę - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa biofiltrów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - "Bulwary" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa biofiltrów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa "Terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwią – Bulwary" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie Prezydenta Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego iformuje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o realizacji ustawy o ochronie zwierząt. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Składanie roszczeń do praw informacji geologicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - rozbudowa i przebudowa parkingu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja-stacja paliw Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - rozbudowa i przebudowa ist parkingu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - rozbudowa sali gimnastycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usługi na obszarach wiejskich - Bezpłatne szkolenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie dotyczące zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Łomża w roku 2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja-bulwary - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie /budowa hali malarni proszkowej przy ul. Sikorskiego 164/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie /przebudowa i rewitalizacja St. Rynku/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - trakt światłowodowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa linii kablowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwiesczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-stadion - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zakończenie post. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - trakt światłowodowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - Przetarg nieograniczony na opracowanie Studium ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-stacja paliw Al.Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa nn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - trakt światłowodowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkolenie rodzin adopcyjnych/zastępczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - trakt światłowodowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Kraska P16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie noclegowni w 2010 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-dec.Galeria - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linie kablowe oświetleniowe Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - energetyczna linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - energetyczna linia napowietrzna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-umorzenie post. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - gazociąg - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej o średnicy PE ø 110 mm w Łomży w ulicy Towarowej i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - w sprawie przebudowy Alei Legionów w Łomży - od GPZ przy stacji paliw BP do granicy administracyjnej miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa ulicy Spokojnej (odcinek od ulicy Wojska Polskiego do Al. J.Piłsudskiego) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na sieci cieplne w systemie rur preizolowanych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa kablowej linii energetycznej SN - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - budowa gazociągu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie dodatkowego wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych w ramach limitu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o unieważnieniu naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć wodociągowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanał sanitarny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program wyrównywania różnic między regionami II- składanie wniosków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs na stanowisko urzędnicze-samodzielny referent-w wymiarze 1/2 etatu w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Łomży ul Ks. Anny 12 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs na stanowisko urzędnicze-samodzielny referent-w wymiarze 1/2 etatu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży ul. Wyzwolenia 1A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - ul. Poznańska 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - w spr protokołu z dyskusji publicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - obiekt użyteczności publicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia elektroenergetyczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - kanał sanitarny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć wodociągowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skansenowskie Spotkania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o najmie terenu z przeznaczeniem pod małe punkty sprzedaży okularów przeciwsłonecznych na terenie Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA w spr dyskusji publicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr linii energetycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - linia elektroenergetyczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć wodociągowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć wodociągowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na stanowisko psychologa w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji w związku z planowaną budową elekroenergetycznej linii napowietrznej w ul. Mała Kraska. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca realizacji przez MOPS projektu współfinansowanego z EFS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości do wynajmu pod parking Taxi, położony przy ul. Studenckiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć wodociągowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. planowanej budowy budynków biurowych z garażami, parkingami w rejonie ul. Zatylnej i Woziwodzkiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na stanowisko specjalisty do spraw ewaluacji w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji w związku z planowaną budową osiedlowej sieci cieplnej w ul. Giełczyńskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na stanowisko prawnika w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - sieć wodociągowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa ul. Kanarkowej i Słowikowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. lokalizacji inwestycji w związku z planowaną budową osiedlowej sieci cieplnej w ul. Krótkiej, Jatkowej i Długiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. lokalizacji inwestycji w związku z planowaną przebudową kablowej sieci elektroenergetycznej w ul. Nowogrodzkiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji w związku z planowaną budową osiedlowe sieci cieplnej w ul. Nowogrodzkiej i Wojska Polskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. lokalizacji inwestycji w związku z planowaną budową stacji bazowej dla telefonii komórkowej przy Al. Legionów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie w spr. przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i modernizacja systemu transoprtowego Łomży i okolic. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. lokalizacji inwestycji w związku z planowaną budową kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej i Sosnowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie w spr. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na punkt zbierania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Nowogrodzkiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. lokalizacji inwestycji w związku z planowana budową kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ul. Zielnej i Sosnowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. lokalizacji inwestycji w związku z planowaną budową osiedlowej sieci cieplnej w ul. Sadowej i Polowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie w spr. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z przebudową ul. Sosnowej i Zielnej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie w spr. sprostowania błędu pisarskiego w decyzji /GKO/ określającej środowiskowe uwarunkowania na modernizację stadionu miejskiego przy ul. Zjazd. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w spr. lokalizacji inwestycji w związku z planowaną przebudową kablowej sieci elektoenergetycznej w ul. Nowogrodzkiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, przeznaczonej w najem - garaż "blaszak" przy ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Decyzja Środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Decyzja Środowiskowa /rozbudowa zakładu stolarki meblowej przy ul. Nowogrodzkiej/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Decyzja Środowiskowa /budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej, Zawady Przedmieście, Chmielnej i Szosy do Mężenina/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zmianie terminu rozmowy kwalifikacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozstrzygnięcie konkursu ofert - dożywianie osób ubogich w 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Decyzja Środowiskowa /budowa hali produkcyjno-magazynowej TMT przy ul. Wojska Polskiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ rejon ul. Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /tereny pomiędzy ul. Wyszyńskiego,Sikorskiego, Zawadzkiej/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Polowa i Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Decyzja Środowiskowa /budowa budynku magazynowo-produkcyjnego przy ul. Nowogrodzkiej/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - Decyzja Środowiskowa /PHU Polmozbyt - rozbudowa budynku magazynowego na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, położonej przy ul. Zawadzkiej 60, przeznaczonej do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozstrzygnięcie konkursu ofert - prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 2009 r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości Miasta Łomża przeznaczonej do sprzedaży , w trybie bezprzetargowym, nie mogącej stanowić odrębnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o nowych zasadach dotyczących obowiązku wymiany i unieważniania dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-powiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o wolnym punkcie sprzedaży napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs ofert - w sprawie prowadzenia Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs ofert - dożywianie osób ubogich w 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Promocja eksportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bezrobocie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania projektów w zakresie ochrony środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: IV Krajowe Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Ogólnopolskie Targi "MSP 2003 - wszystko dla małych i średnich przedsiębiorstw" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KONFERENCJA : POLSKIE MAŁE FIRMY NA WSPÓLNYM RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konferencja na temat partnerstwa publiczno - prywatnego i funduszy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: XI LETNIA SZKOŁA LIDERÓW SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 50 pytań o Unię Europejską - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pismo Wojewody Podlaskiego w sprawie odpowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: hygyff - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w sprawie opracowania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w sprawie opracowania Planu Gospodraki Odpadami dla miasta Łomża na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE w sprawie opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Łomża na lata 2008-2032 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bursztynowy Kierec - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Egzamin taxi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE Era GSM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT Centertel - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja - wykaz wniosków i wydanych decyzji z zakresu ochrony środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr *a - wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza;*b - wykaz pobranej wody oraz ilości, rodzaju i przeciętnego składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Spotkanie w Urzędzie w sprawie zakupu fotoradaru - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE dot. terenów w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE dot. terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzką, Sikorskiego i Szosą Zambrowską - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE dot. terenów położonych pomiędzy ulicami: Al. Legionów, Sikorskiego, Wyszyńskiego i Mickiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE dot ul. Poznańskiej. Obszar P14. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Inspektora Sanitarnego o jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unia wspomaga WWW. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Brazy-krajobrazy-obrazy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: NIEDZIELA ŚW. ROCHA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udział w misji gospodarczej w Estonii - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAPROSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: NOWE DOTACJE na Inwestycje, Rozwój i Eksport dostępne od 1 stycznia 2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Organizacja ruchu w okolicach cmentarzy przed i w dniach Wszystkich Świętych oraz miejsca handlu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Profilaktyka – Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla rolników o możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach programu „Ochrona Środowiska w Rolnictwie”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej „ŁOMŻYCA” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Łomży o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca realizacji Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KONKURS PROGRAMU LEONARDO DA VINCI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dn. 01.03.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dn. 28.02.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie w dn. 14 października 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 10.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 10.04.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 453/LXI/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 maja 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA 0 PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 100/10 z dnia 2.06.10 r. w sprawie powołania na terenie miasta Łomża składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 27/10 i 28/10 MKW z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia glosowania w odrębnych obwodach głosowania nr 34 i 35 z siedziba w Domach Pomocy Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 26/10 MKW z dnia 29 listopada w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 4 - 5 grudnia 2010 roku w Urzędzie Mejskim w Łomży Stary Rynek 14. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 25/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada o przeprowadzeniu ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta Miasta Łomża w dniu 5 grudnia 2010 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z wyborów do sejmiku województwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z wyborów do Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 17/10 z dnia 16 listopada w sprawie skreślenia Panią Barbarę Fabin ze składu OKW. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół wyników głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 22/10 MKW w Łomży z dnia 19 listopada w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia glosowania w odrębnym obwodzie głosowania nr 35 z siedzibą w DPS, ul. Sikorskiego 222. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 21/10 MKW w Łomży z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakonczenia glosowania w odrębnym obwodzie glosowania nr 34 z siedzibą w DPS ul. Polowa 39 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 18/10, Nr 19/10 i Nr 20/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 listopada 2010 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: HARMONOGRAM dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 20 - 21 listopada 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rnek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 15/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie skreślenia Pani Agnieszki Kijek ze składu OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 16/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 16 listopada 2010 r.w sprawie skreślenia Pana Kazimierza Kępczyńskiego z OKW. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁOMŻY z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łomżyz dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA 0 PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25 października 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 12 października 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: K O M U N I K A T MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łomży z dnia 12 października 2010 r.w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Łomży i kandydatów na Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta o podziale miasta na okręgi wyborcze. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr 7/10 MKW z dnia 3 listopada w sprawie listy kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 26 w Łomży w związku z wyborami 9 października 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wygaśnięcie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołanie składu oKW Nr 13 w Łomży osoby wskazanej przez Prezydenta Miasta w związku z wyborami 9 października 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwody głosowania, składy komisji wyborczych, kandydaci na posłów i senatorów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powołanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA 0 PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 2 września 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druki wniosków i upoważnień do pobrania w Wyborach Parlamentarnych 2011. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011r. w spr. zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 roku w spr. wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw wyborów w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 90/XIV/2011 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i domach pomocy społecznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w spr. trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO w sprawie samospisu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA GBS O SAMOSPISIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakończenie obchodu przedspisowego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kalendarz Wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz określenie zakresu ich zadań. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do PE z dnia 24 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kodeks Wyborczy /Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r./ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obszary Okręgów Wyborczych /Uchwała PKW z dnia 27 stycznia 2014 r./ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie PKW o wyborach do PE z dnia 24 stycznia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dot. zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dn. 22 maja 2014 r. w spr. sprostowania o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w Okręgu Wyborczym Nr 3. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Vademecum wyborcy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA dot. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zasadach udziału obywateli polskich w głosowaniu do PE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zasadach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w głosowaniu do PE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie wyborów Prezydenta RP na dzień 10.05.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta RP I tura - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu 24 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja PKW w sprawie wyborów Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenia, Uchwały, Zarządzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Vademecum wyborcy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w spr. udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 marca 2015 r. w spr. miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP 10 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze Ławników Sądowych w kadencji 2016 - 2019. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referendum 6.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o warunkach udziału w referendum. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Łomża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów dot. ogólnokrajowego referendum. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Obwodowych Komisji ds. referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kalendarz czynności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druki do pobrania: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała RMŁ w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja w spr. udostępnienia do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wytyczne dla Obwodowych Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyżury Komisarza Wyborczego i pracowników Delegatury KBW w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o sposobie głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kandydaci do Sejmu - Okręg Wyborczy Nr 24 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kandydaci do Senatu - Okręg Wyborczy Nr 59 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Głosowanie przez pełnomocnika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Poradnik dla OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Głosowanie korespondencyjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Warunki udziału w głosowaniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie zamiaru pracy w OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram działań związanych z wyborami samorządowymi w dniu 16 listopada 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża Nr 236/14 z dnia 27.10.2014 roku w spr. zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o nr i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 498/LVIII/14 z dnia 24 września 2014 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 497/LVIII/14 z dnia 24 września 2014 r. zm. uchwałę w spr. podziału m. Łomża na stałe obwody głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podział Miasta Łomża na okręgi wyborcze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 2 września 2014 r. w spr. podziału miasta na okręgi wyborcze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kodeks Wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja PKW o zasadach zgłaszania kandydatów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie kandydatów na członków OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW z 8.09.14 w spr. sposobu zapisu nazwisk i nazw KW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW z 1.09.14 w spr. wzorów potwierdzeń zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje dla Komitetów Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Baza kandydatów startujących w wyborach samorządowych, granice okregów wyborczych, adresy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje dla wyborców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tryb ustalania wyników głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tryb postępowania w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem systemu informatycznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyjaśnienia PKW w spr. członkostwa w Komisjach Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW z 11.08.14 w spr. wzorów kart do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW z 25.08.14 w spr. druku i przechowywania kart do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje dla Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW z 18.08.14 w spr. zmiany wzoru kart do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW z 25.08.14 w spr. regulaminu terytorialnych i OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie MKW z dnia 17.11.2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Łomża dnia 30.11.2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory do Sejmiku Województwa. Protokół sprostowany wyników głosowania , Miasto Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała nr 22/14 MKW z dnia 19.11.2014 r. w spr. sprostowania protokołu w wyborach do Sejmiku Województwa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory do Sejmiku Województwa. Protokół zbiorczych wyników głosowania, Miasto Łomża. /wadliwy/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory do Rady Miejskiej Łomży. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w Okręgach Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory Prezydenta Miasta Łomża. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybory do Rady Miejskiej Łomży. Protokół z wyborów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejska Komisja Wyborcza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Łomża w dniu 30.11.2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października o przyznanych nr list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do RMŁ. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży w sprawie zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW z 1.09.14 w spr. wytycznych dla KW - zadania do dnia głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie KW z dnia 22 września 2014 r. w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014r. w spr. losowania nr list kandydatów na radnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis informacyjny o tegorocznych wyborach samorządowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O PROCEDURZE NABORU ŁAWNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta Miasta Łomży w sprawie zgłaszania członków obwodowych komisji ds. referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dot. zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lista kandydatów do Senatu RP /6 marca 2016 r./ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o sposobie głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2016 r. w spr.zwołania pierwszego posiedzenia OKW powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania na terenie miasta Łomża składów OKW w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia strażników miejskich do ochrony lokali OKW w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o Nr i granicach obwodów głosowania oraz siedzib OKW w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 169/XXI/16 w spr. utworzenia w Mieście Łomża odrębnego obwodu głosowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 168/XXI/16 RMŁ zm. uchwałę w spr. podziału m. Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nr, granic oraz siedzib OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje dla wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druki do pobrania: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komitety, które maja prawo zgłaszać kandydatów do OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie OKW w Białymstoku w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 6 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Miejskiej Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwały Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 12/2017 Wojewódzkiej Komisji do Spraw referendum w B-stoku z dnia 9.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dn. 5 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w spr. budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dn. 8 grudnia 2016 r. w spr. wyznaczenia na terenie m. Łomża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla członków komisji do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 grudnia 2016 r. o nr i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wytyczne dla Obwodowych Komisji ds. Referendum dot. przeprowadzenia głosowania. Wzór protokołu. Uprawnienia osób niepełnosprawnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Druki do pobrania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kalendarz wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zgłaszania członków Obwodowych Komisji Wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje o upływie terminów związanych z wyborami Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała PKW w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Łomża za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Łomża za rok 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 51/13 z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 65/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych m. Łomża oraz zasad jej koordynacji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 184/09 z dnia 1.10 2009 r. w sprawie planu kont dla jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 67/10 z dnia 20 kwietnia 2 010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 70/10 z dnia 20 kwietnia 2 010 roku w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Miasta Łomża obowiązujących w UM oraz procedur kontroli ch stosowania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 229/10 z dn. 22.12.2010r. zm. Zarz. Nr 67/10 z dnia 20.04.2010 roku w spr. ustalenia procedur kontroli oraz przepr. wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań fin. i dokonyw. wydatk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 230/10 z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniające Zarz. Nr 69/10 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20.04.2010 r. w sprawie procedur gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz gosp. kasowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 314/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zasad rachunkowości i zakładowego planu kont Urzędu Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyscyplina Finansów Publicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Straży Miejskiej Łomży Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14,18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Oddziale Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze Audytu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej w Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Punkcie Informacji Mieszkańców - Centrum Obsługi Mieszkanców w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. gospodarowania nieruchomościami Miasta Łomży w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kasjera w Wydziale Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta Prawnego w Wydziale Organizacji i Obsługi UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Oświaty w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Wykupów i Wywłaszczeń Nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża oglasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Centrum Obsługi Inwestora w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Obsługi Inwestora w Centrum Obsługi Inwestora w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Zamówień i Zakupów Publicznych w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Kontrolingu i Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Audytu i Nadzoru Właścicielskiego w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Starszego Informatyka w Wydziale Organizacji i Obsługi - Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Informatycznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Biurze Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych UM w Łomży, ul. Polna 16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Z.B. w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Oświaty UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Miasta UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audytu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży i Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łomży, ul. Rybaki 14. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - Konsultanta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym przy Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektora w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Inspektora w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Centrum Obsługi Inwestora UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży, Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej - Biurze Strefy Ograniczonego Postoju UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - Komornika administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - komornika administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ewidencji ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - Komornika administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Centrum Obsługi Mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Architektury UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referacie Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Kierownika Działu Edukacji i Organizacji Imprez w MDK-DŚT w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuro Strefy Ograniczonego Postoju UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Architektury w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Centrum Obsługi Przedsiębiorców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Biura Obsługi Urzędu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji j.b. w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs w spr. wyboru kandydata na Skarbnika Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na lekarzy - członków powiatowego zespołu w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży zatrudni portiera/pracownika gospodarczego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży zatrudni specjalistę ds. promocji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora /Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Inspektora ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw obsługi i konserwacji sieci komputerowej – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko Referenta/Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska urzędnicze: Referent - Doradca Kariery w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze Młodszego Strażnika Straży Miejskiej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UM w Łomży Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży 1/2 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży 1/2 etatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży /2 etaty/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta Miasta Łomża o zatrudnieniu pracownika na umowę zastępstwo na stanowisku Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu - Oddział Podatków - 2 etaty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Biurze Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na wolne stanowisko - Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UM w Łomży na Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. Kadr w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - inspektor nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - inspektor nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - Naczelnik Wydziału Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Kultury w Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Kultury w Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Plastyki 1/2 etatu w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łomży j.b. ul. Polowa 39. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych UM w Łomży - 2 etaty. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1/2 etatu Inspektora w Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego - 1/2 etatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. kultury w Centrum Współdziałania Społecznego "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Centrum Współdziałania Społecznego - Domek Pastora" w wymiarze 1/2 etatu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Inwestycji Drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Inwestycji Drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Kadr w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. Budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży, ul. Rybaki 14. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora - 2 etaty w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta Miasta Łomża o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora d/s Nadzoru Właścicielskiego 1/2 etatu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora d/s nadzoru właścicielskiego 1/2 etatu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Informatyki UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na Skarbnika Miasta UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biura Strefy Ograniczonego Postoju UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. BHP w wymiarze 1/4 etatu w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji j.b. w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Biurze Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora - Komornika Administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora - Komornika Administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji j.b. w Łomży, ul. Zjazd 18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży, ul. Rybaki 14. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora - Konsultanta w Lokalnym Punkcie Informacyjnym przy Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Centrum Obsługi Inwestora UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko NACZELNIKA WYDZIAŁU ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko Prezesa Spółki z o.o. Parku Przemysłowego Łomży z siedzibą w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze DYREKTORA Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: NFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTORA ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na dwa stanowiska PODINSPEKTORA - KONSULTANTA W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM przy WYDZIALE ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTORA W WYDZIALE OŚWIATY w Urzędzie Miejskim w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Skarbnika Miasta w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKA PRACY W CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ W ŁOMŻY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko INSPEKTORA ds.GOSPODAROWANIA ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA W WYDZIALE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Audytu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Punkcie Informacji Mieszkańców - Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Komisji Rekrutacyjnej o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. organizacji imprez i marketingu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. wykupów i wywłaszczeń nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej w Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży, Stary Rynek 14. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora WPOW w Łomży, ul. Rybaki 14. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Skarbu i Budzetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Referenta Prawnego w Wydziale Organizacji i Obsługi w Urzędzie Miejskim w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko NACZELNIKA WYDZIAŁU INWESTYCJI w Urzędzie Miejskim w Łomży Stary Rynek 14 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Komisji Rekrutacyjnej o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. ksiegowości budżetowej - 1 etat w Dziale Finansowo - Księgowym w MOSiR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Komisji Rekrutacyjnej o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. płac – 1 etat w Dziale Finansowo-Księgowym w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Łomża w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z dnia 28.03.2011 roku w sprawie dokonania wyboru personelu do projektu EFS nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. Obsługi Inwestora w Centrum Obsługi Inwestora UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Kontrolingu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego informatyka w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Obsługi Informatycznej w Wydziale Organizacji i Obsługi UM w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miejskiego w Łomży,Stary Rynek 14 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: "Dostawę produktów mleczarskich do stołówki Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie postępowania na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Łomża EFS MOPS Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - Nr ogłoszenia 393580 z dnia 23.11.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego w MOPS Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z dnia 13.04.2011 roku w sprawie dokonania wyboru personelu do projektu EFS nowa droga do sukcesu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Biurze Promocji Miasta Urzędu Miejskiego , Stary Rynek 14 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Komisji Rekrutacyjnej o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. administracyjnych – 1 etat w Sekcji Administracyjno-Kancelaryjnej w MOSiR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży ul. Rybaki 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. bhp i p.poż w wymiarze 1/5 etatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Straży Miejskiej Łomży Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Oddziale Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. drogowych w Wydziale Inwestycji Urzedu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zakończeniu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referenta d/s księgowości budżetowej w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Zespołu II w Domu Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki naboru na stanowisko księgowego w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REGULAMIN konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs ofert - administrowanie szaletem publicznym przy Placu Pocztowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs na wybór partnera do projektu eInclusion - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs ofert - administrowanie szaletem publicznym przy Placu Pocztowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REGULAMIN otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2010 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze turystyki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin II otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań w sferze .... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REGULAMIN otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej /2010/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin I otwartego konkursu ofert w sferze kultury... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin I otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadań publicznych w sferze sportu i kultury fizycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychw sferze kultury w roku 2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REGULAMIN otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REGULAMIN otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja rajdów turystycznych/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja i prowadzenie kąpieliska miejskiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./organizacja zawodów sportowych i sportowo - rekreacyjnych/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze sportu./realizacja współzawodnictwa sportowego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2011. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REGULAMIN otwartego konkursu ofert na na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach ŁomżyńskiegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modyfikacja ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w 2012 r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu./czwartki lekkoatletyczne/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji GUKS "Dwójka" na realizację zadania publicznego: "Udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2012/2013" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji KU AZS PWSIiP w Łomży na realizację zadania "II Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików w Tenisie Stołowym" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „ŁPPiRPAoPS na 2012 rok” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - "Udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w szachach klasycznych Moniki Marcińczyk wraz z trenerem - Maribor Słowenia" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - „Udział siatkarek UKS AZS JEDYNKA PWSIiP ŁOMŻA w rozgrywkach II Ligi Kobiet ” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2012 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert - pomoc rzeczowa w postaci dożywiania w 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji dla KS "Perspektywa" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji KU AZS PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji UKS "Return" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji UKS "Olimpijczyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji PTKKF - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - w sprawie udzielenia dotacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPP i RPA oraz Patologii Społecznej na 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w sferze pomocy społecznej na 2015 rok"Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulaminy otwartych konkursów ofert w sferze turystyki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sferze pomocy społecznej na 2015 rok "Dożywianie osób ubogich z terenu Miasta Łomża". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza finansów publicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2016. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarte konkursy ofert w sferze kultury fizycznej i sportu w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej "Aktywnie do sukcesu" w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II nabór wniosków dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2017 r. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2017 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu m. Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza wyniki „Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE OCHRONY ZDROWIA W 2010 ROKU. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYNIKI KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – dożywianie osób ubogich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej na 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór partnera do realizacji projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPAoPS na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPAoPS na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2013 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz PS na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej na 2014 rok "Dożywianie osób ubogich". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze turystyki w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze Kultury w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki II otwartego konkursu ofert w sferze kultury w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze Partnera do realizacji Projektu w ramach osi priorytetowej Kompetencje i kwalifikacje. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan kontroli na 2016 rok w jednostkach nadzorowanych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2017. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Browarna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomży przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Miasta Łomży, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - TAXI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 13.09.2012 r. /Budowa ronda w ciągu ul. Spokojnej przy rzece Łomżyczka/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program wyrównywania różnic między regionami III - finansowany ze środków PFRON - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawnioskuj o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Raport z konsultacji społecznych w spr. budowy całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjno - sportowego lodowiska - rolowiska w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016. poz. 2134 j.t z późn. zm.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiany w przyznawaniu świadczeń „Rodzina 500+” świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zmiany w przepisach meldunkowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-II.7821.29.2017.AG z dnia 21.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Starosty Powiatowego z dnia 19 grudnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Tiger" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyżury Aptek 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - dot. rozbudowy i budowy drogi krajowej Nr 63 - ulica Szosa Zambrowska w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi i wymianą słupa energetycznego w rejonie ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Sikorskiego i Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. drogi krajowej Nr 63 - Szosa Zambrowska w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konsultacje społeczne w spr. nadania nazw nowym ulicom w rejonie Szosy Zambrowskiej, ul. Wąskiej, ul. Kierzkowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w spr. wyboru nazwy ulicy. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Sportów Walki Fight Club Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Moniuszki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie udzielenia dotacji Grupie Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta/dot.budowy wodociągu przy ul. Reymonta/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki konsultacji społecznych w spr. wyboru nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiosennej z Szosą do Mężenina w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży – jednostka budżetowa Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Pływalni Miejskiej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualne oferty pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OSTRZEŻENIA I KOMUNIKATY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - TAXI /egzamin/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie dofinansowana zadań na realizację ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: /Program wyrównywania różnic między regionami/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - dot. przebudowy ul. Sikorskiego w Łomży odc. 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - dot. przebudowy ul. Sikorskiego w Łomży odc. 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - azbest 2012 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej, drenażu i seperatora tłuszczów pod potrzeby istniejącego Przedszkola nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomży przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Strażackiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiących własność Miasta Łomży, położonych w Łomży, przy ulicy Przykoszarowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ul. Sikorskiego - odc. 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej, drenażu i seperatora tłuszczów pod potrzeby istniejącego Przedszkola nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulicy Ogrodowej i ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomży, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Witosa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Ogrodowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci wodociągowej budowie kanalizacji sanitarnej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Łomży w pasie drogowym ulicy Strażackiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - dot. ronda w ciągu ul. Spokojnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej i kontenerowej stacji transformatorowej - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej - ul. Fabryczna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy osiedlowej, sieci ciepłowniczej w system rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Kasztelańska i Rycerska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o przesunięciu terminu wydania decyzji w sprawie przyznania stypendiów szkolnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konto bankowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Azbest 2013 - dofinansowanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu „Prefbet - Śniadowo” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o terminie egzaminu na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża zawiadamia uczestników postępowań w sprawie scaleń i podziałów terenów pomiędzy ul. Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska i Ks. Anny. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie skrzyzowania drogi krajowej Nr 61 na odcinku - ul. Wojska Polskiego i ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uczestnicy postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo-składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie 3-4 IX 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Godziny pracy PZON w Wigilię - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2014 r. dot. Budowy ul. Kamiennej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pozwolenia na zbiórkę publiczną według nowych przepisów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta /dot. budowy gazociągu w ul. Górnej, Sikorskiego, Szymańskiego, Bocznej/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy stacji telefonii komórkowej w rejonie ul. Owocowej/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta /dot. budowy gazociągu w ul. Talesa z Miletu/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy linii elektroenergetycznej w ul. Wąskiej/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy sieci gazowej w ul. Talesa z Miletu/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy sieci gazowej w ul. Strzelców Kurpiowskich/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w spr. nazwy ronda. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Łomżyńskiemu Stowarzyszeniu "Zdrowie i Trzeźwość" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Łomża w spr. zezwolenia na budowę i rozbudowę ul. Zawadzkiej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku - finansowany ze środków PFRON - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dodatkowe dni pracy apteki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża zawiadamia uczestników postępowania scalania i podziału nieruchomości położonych na terenie Osiedla Staszica w obrębie ul. Polna, Wesoła, Bohdana Winiarskiego... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości położonych w dzielnicy przemysłowo - składowej w rejonie ul. Żabiej i Sikorskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. naboru uczestników do Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: RAPORT - konsultacje regulaminu konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: RAPORT - konsultacje społeczne koncepcji bulwarów - II etap - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski przypomina o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015r. oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 stycznia 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa i rozbudowa drogi woj. Nr 677". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność MZWiK ul. Akademicka 20 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie w dn. 17 października 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zakończeniu negocjacji i zaproszeniu Kandydatów do składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr. "Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża - Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - "Nabór Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu w ramach Konkursu 3.1.1.RPO WP" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania /wybór Partnera/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu: "Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rozbudowa ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - "Nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu w ramach Konkursu 3.1.1.RPO WP" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu całej dokumentacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski przypomina o wniesieniu II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - nabór Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomżyńskiemu Stowarzyszeniu Sportów Siłowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Sportów Walki Fight Club Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Gminy Zawady ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Twórczego Działania B.K.STEP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o możliwości dofinansowania zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu 1926 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "TIGER" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie Prezydenta Miasta w sprawie projektu uchwały RMŁ dot. scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ul. Żabiej i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomzyńskiemu Klubowi Karate - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w spr. wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Młodziezowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta informuje o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 10.04.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy ulic w Łomży oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Sportowemu Klubowi Tenisa Stołowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w pasie ul. Poznańskiej działka nr 40653, 30910/49, 30917/4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Niemcewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w pasie ul. Poznańskiej działka nr 40653 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - "wieża ciśnień" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program "Wyrównywanie różnic między regionami" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MOPS w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MOPS w Łomzy informuje o unieważnieniu przetargu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MOPS w Łomży informuje o wynikach przetargu nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydłużony okres ważności książeczkowych dowodów osobistych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MOPS w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MOPS w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: SPIS WYBORCÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie noclegowni - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stypendia socjalne - szkolne 2007/2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zapotrzebowanie na stanowisko pracownika socjalnego w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]