Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 kwietnia 2022

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o unieważnieniu naboru wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach limitu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu "RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9.07.2013 r. - budowa elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV w ul. Kwiatowej, ul. Sikorskiego i ul. Woj. Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Łomżyńskiemu Stowarzyszeniu "Zdrowie i Trzeźwość" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o terminie egzaminu na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowiska Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 i Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania środków publicznych Fundacji "Czas Lokalny" /oferta fundacji/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na stanowiska Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania listów intencyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem ul. Majowa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - TAXI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół ustalenia wyniku konsultacji społecznych w sprawie organizacji ruchu na ulicy Dwornej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI /materiał informacyjny 2013/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2012 roku w spr. podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Moniuszki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. staleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy wejścia głównego do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej przy Al. Piłsudskiego 11 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-sieć wod.-kan. w ul. Zawadzkiej - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ul. Poznańskiej, Al. Legionów i Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Poznańskiej, Al. Legionów, Szosie do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowychw rejonie al. Legionów i ul. Marii Skłodowskiej Curie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wodociąg i kanalizacja w ul. Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - pozwolenie wodnoprawne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Piwnej i ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Mikołaja Kopernika na odcinku od al. Legionów do ulicy Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych - Al. Legionów i ul. Marii Skłodowskiej Curie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - produkcja peletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - sprzedaż lokali komunalnych dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - sieć wodociągowa ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Uczelnianemu AZS PWSIiP Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Uczelnianemu AZS PWSIiP Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 kwietnia 2022

Wiadomości

Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 kwietnia 2022

Wiadomości

Sprawozdanie z działalności I kwartał 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności I kwartał 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.10.2022 z dnia 01.04.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.10.2022 z dnia 01.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 kwietnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej - ul. Spokojna

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 471/L/22 z dnia 23 lutego 2022 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 471/L/22 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: w sprawie nadania nazwy ulicy - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 kwietnia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 7.04.2022 w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.04.2022 w sprawie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.04.2022 r. w sprawie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.04.2022 r. w sprawie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu 1926

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu 1926 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 7.04.2022 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 7.04.2022 r. w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Uczniowskiego Klubu Sportowego "Butterfly" w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Uczniowskiego Klubu Sportowego "Butterfly" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Sportu Medyk

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Sportu Medyk - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Butterfly" w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Butterfly" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Sportu Medyk

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Akademii Sportu Medyk - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 124/22 z dnia 7 kwietnia w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze sportu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 kwietnia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 8.04.2022 r. w sprawie kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów z jednostek podległych m. Łomża w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 8.04.2022 w sprawie kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów z jednostek podległych m. Łomża w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja z dnia 8.04.2022 r. w sprawie wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 8.04.2022 w sprawie wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku. - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i Kołłątaja w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ogrodowej i Kołłątaja w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Wiadomości

Protokół nr 28/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/21

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 42/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 42/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 43/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/22 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 - ul. Strzelców Kurpiowskich

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LI/22

Edycja wiadomości Protokół Nr LI/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LII/22

Edycja wiadomości Protokół Nr LII/22 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 kwietnia 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa sprzętu do Sali Doświadczenia Światła"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa sprzętu do Sali Doświadczenia Światła" - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa sprzętu interaktywnego"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa sprzętu interaktywnego" - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa drewnianego stelażu i osprzętu do integracji sensorycznej"

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa drewnianego stelażu i osprzętu do integracji sensorycznej" - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa drewnianego stelażu i osprzętu do integracji sensorycznej"

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na: "Zakup i dostawa drewnianego stelażu i osprzętu do integracji sensorycznej" - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa klocków terapeutycznych”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa klocków terapeutycznych” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 kwietnia 2022

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 kwietnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji Klub Sportowy "Elbrus" w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji Klub Sportowy "Elbrus" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka" - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Podlaskiemu Towarzystwu Kultury Fizycznej - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 126/22 z dnia 12 kwietnia w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych w sferze sportu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 kwietnia 2022

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 kwietnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.11.2022 z dnia 12.04.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.11.2022 z dnia 12.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja os Wschód - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zawieszenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - odzysk odpadów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - Drozdowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-Jarnuty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej linii kablowej w rejonie ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej oraz w pasie drogowym ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Łomży w pasie drogowym ul. Zdrojowej i ul. Królowej Bony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii energetycznej kablowej przy ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej nn wraz z demontażem słupa - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej w ul. Gen. Władysława Sikorskiego i ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i modernizacji odcinka kanałowej magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Spokojnej i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii nN-0,4kV w Łomży w ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63mm w Łomży w pasie drogowym ulicy Leśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dn 110mm w Łomży w ul. Bursztynowej i jej sięgaczu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy odcinka linii napowietrznej nN w ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ust. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej, budowy stacji słupowej i budowy linii kablowej nN w rejonie Zawad Przed. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Leśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w sięgaczu ulicy Bursztynowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV w Łomży w rejonie ulic: Sikorskiego, Dmowskiego i Kwiatowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w Łomży w rejonie ulic: Kwiatowej, Sikorskiego i Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i modernizacji odcinka kanałowej magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Spokojnej i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łomży w ulicy Bursztynowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łomży w rejonie ulic: Niemcewicza i Śniadeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulic: Wesołej i Pułaskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej, budowie stacji słupowej i budowie linii kabowej - Zaewady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wesoła i Pułaskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm w ulicy Bursztynowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Bazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej linii elektroenergetycznej - ul. Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn-0,4kV w Łomży w rejonie Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączem - ul. Bazowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV w rejonie ulicy Niemcewicza i ulicy Śniadeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w Łomży w pasach drogowych ulic: Modrzewiowej i Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy odcinka osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej - ul. Rządowa i Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz z przyłączami - ul. Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji dla LKS Narew Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odpady - deklaracje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn 0,4kV w rejonie Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej linii kablowej niskiego 0,4 kV w rejonie ulicy Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn - ul. Przykoszarowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w pasach drogowych ulic: Modrzewiowej i Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej w Łomży przebudowy ulicy Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy odcinka osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Rządowej i Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sali sportowej z zapleczem szatniowo – socjalnym i łącznikiem przy II Liceum Ogólnokształcącym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie dotyczące dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63mm w Łomży w pasie drogowym ulicy Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energet. linii kablowych w rejonie ulic: Al. Legionów, Wojska Polskiego, 3-go Maja i Wiejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o przyznaniu dofinansowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej - ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Piwnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej odbudowy istniejących rowów melioracyjnych i budowie dwóch przepustów betonowych z przyczółkami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w pasie drogowym ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-dec. środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - 3 garaże - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznych linii kablowych w rejonie ulic: Al. Legionów, Wojska Polskiego, 3-go Maja i Wiejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV w Łomży w rejonie ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego o średnicy ø PE DN 110mm w pasie drogowym ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej, drenażu i seperatora tłuszczów pod potrzeby ist. Przedszkola Nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej odbudowy istniejących rowów melioracyjnych i budowie dwóch przepustów betonowych - PULWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: "Edukacja muzyczna młodzieży Łomżyńskiej Orkiestry Dętej- warsztaty muzyczne" w okresie od 21 do 26 stycznia 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej, drenażu i seperatora tłuszczów pod potrzeby ist. Przedszkola Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej w pasie drogowym ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie /oddziaływanie na środowisko ul.Poznańska 21/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża/dot.budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie oraz oferta na realizację zadania Łomżyńskiej Orkiestry Dętej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego /dot. budowy ul. Kamiennej w Łomży/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nazwy ulicy na odcinku od Al. Legionów do ul. Spokojnej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW MODUŁU II do realizacji programu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej linii nn w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkancami Łomży. /plan transportowy/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii energetycznej kablowej i elektroenergetycznej ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 10/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2014r. i Obwieszczenie Nr 3/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 kwietnia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 7.04.2022 r. w sprawie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Edycja wiadomości Interpelacja z dnia 7.04.2022 r. w sprawie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 486/LI/22 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 486/LI/22 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 kwietnia 2022

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie 60 szt. operatów szacunkowych, określających wartości miejskich lokali komunalnych w 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie 60 szt. operatów szacunkowych, określających wartości miejskich lokali komunalnych w 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 kwietnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Pułkowej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Pułkowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami w rejonie ul. Modrzewiowej i ul. Browarnej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 wraz z przyłączami w rejonie ul. Modrzewiowej i ul. Browarnej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie funkcjonalnego zagospodarowania Hali Targowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2013-2022 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża przystępuje w 2014 roku do realizacji programu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża przystąpiło do realizacji programu pn „Wyrównywanie różnic między regionami II” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozporządzenie Nr 1/14 Wojewody Podlaskiego w spr. zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na Białorusi i Litwie oraz możliwości jego przeniesienia na teren RP. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ulicy 02KDD, będącej sięgaczem ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy nowych ulic na Osiedlu Wschód w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego i w ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Gen. Władysława Sikorskiego i w ulicy Stefana Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ul. Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej linii kablowej w rejonie ulicy Przemysłowej i Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 26 kwietnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. Osiedla Wschód w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o podjęciu uchwały scaleniowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ul. Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej i linii energetycznej kablowej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - dot. PROJEKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA DLA TERENÓW ŚRÓDMIEŚCIA, OBSZAR P1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4 kV w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału sanitarnego ø 200 mm w ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej - Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy dwóch przepustów betonowych z przyczółkami z darniny w drogach dojazdowych - PULWY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, obszar P1. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - dot. przebudowy ul. Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wejścia głównego, wejścia bocznego do budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej sieci kablowej w rejonie ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych dla oświetlenia terenu w rejonie al. Legionów i ul. M.C.Skłodowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i rozbudowy budynków Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej sieci kablowej w rejonie ulic: Kazańskiej, Księcia Janusza I i Al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Od 18 lipca zbiórki publiczne nie wymagają zezwoleń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci energetycznej kablowej w rejonie ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci energetycznej kablowej w rejonie ulicy Kazańskiej i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej Curie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pozwolenia na zbiórkę publiczną według nowych przepisów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - ul. Owocowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej - rejonie ulic Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawadach Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - rzeczoznawca d/s pszczół - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy dwóch przepustów betonowych z przyczółkami z darniny w drogach dojazdowych - ul. Nadnarwiańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Sikorskiego, Górna, Boczna i Szymańskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego PE dn 63 mm - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej - ul. Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoleniowego - ul. Zjazd 21 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - wieża ciśnień - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zabudowa mieszkaniowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoleniowego na pomieszczenia węzła szkieletowego oraz części budynku garażowego na pomieszczenia agregatu prądotwórczego - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - Zagroby Żebry gm. Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Sikorskiego, Al. Legionów i Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja Wspólnota "Pulwy" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą - ul. Mickiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii wraz ze złączem kablowym w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Poligonowej i Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Waleriana Łukasińskiego i Lipowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o uzyskaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu miasta Łomża w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o dofinansowaniu zadań z zakresu usuwania azbestu w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Partyzantów i Promiennej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jaworowej i Grabowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Łomży w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Nowogrodzkiej i Przyjaźni - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Bartniczej i Lipowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-pozwolenie wodnoprawne Budy Mikołajka gm. Piątnica - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Leśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Uśmiechu i Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu gazociągu średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-Pulwy-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wojska Polskiego i Chabrowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Sikorskiego, al. Legionów i Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski, Topolowej, Browarnej, Sosnowej, Włókienniczej i Podleśnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-Pulwy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-pozwolenie wodnoprawne - droga powiadowa Budy Mikołajka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka i Przyjaźni - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Leśna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Partyzantów i Uśmiechu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Lipowa i Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Promienna i Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Bartnicza i Lipowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Przemysłowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Browarna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Grabowa i Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski, Topolowa, Browarna, Sosnowa, Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej sieci w rejonie al. Legionów i al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wojska Polskiego i Chabrowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Przemysłowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Moniuszki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej - Al. Piłsudskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy wejścia głównego do budynku Komendy Miejskiej Policji - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Porozumienie - nadzór nad lasami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy ulic w Łomży oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Podlaskiemu TKKF - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji celowej GUKS "Olimpijczyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji celowej ŁKS 1926 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społeczeństwa do projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa dla kanalizacji sanitarnej ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kanalizacja sanitarna w ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Programu Rozwoju Miasta Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ich dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - postanowienie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - kanalizacja sanitarna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, położonych w Łomży na terenie Osiedla Staszica w obrębie ulic Polna, Wesoła, Bohdana Winiarskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o przyjęciu projektu dokumentu pn.: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju ŁOF 2014-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat w sprawie konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi i wymianą słupa energetycznego w rejonie ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym przy ulicy Mazurskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 14 przy ulicy Kołłątaja 8 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Owocowej i ulicy Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa dla oczyszczalni ścieków w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Kręta i Torfowa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Akademicka i Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Piaski i ulicy Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego w sprawie Projektu robót geologicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - Ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża i Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonych do sprzedaży - SSE ul. Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i przebudowy wodociągu oraz 9 hydrantów w pasie drogowym ulicy Poznańskiej i ul. Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Tkackiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii napowietrznej i napowietrznej stacji transformatorowej przy ulicy Towarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - na rzecz ich dotyczczasowych najemców. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Piaski i ulicy Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Włókienniczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - pozwolenie zintegrowane - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - Stary Rynek i ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ocena oddziaływania przebudowy oczyszczalni ścieków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Azbest - zaproszenie do złożenia oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Śniadeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne w rejonie ulicy Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i przebudowy wodociągu oraz 9 hydrantów w pasie drogowym ulicy Poznańskiej i Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Grabowej i ulicy Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Włókienniczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii napowietrznej i napowietrznej stacji transformatorowej przy ulicy Towarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Tkackiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy osiedlowej kanałowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Śniadeckiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy osiedlowej kanałowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w rejonie ulicy Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Grabowej i ulicy Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - dot. rozbudowy sięgacza ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn wraz ze złączami kablowymi w rejonie ulicy Tkackiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży odc. I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ul. Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie Zawad Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w ulicy Owocowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbieranie odpadów azbestu od mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ul. Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - Odcinek II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Władysława Reymonta i w ulicy Bema - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn wraz ze złączem kablowym w ulicy Owocowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. umorzenia postępowania na rozbudowę ulicy Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Wł. Reymonta i ul. Bema - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - dot. rozbudowy sięgacza ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ocena oddziaływania na środowisko - zabudowa przemysłowa i usługowa przy ul. Poznańskiej i ul. Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn ze złączami kablowymi w rejonie ulicy Tkackiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn wraz ze złączem kablowym w rejonie Zawad Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym w ulicy Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kwalifikacja wojskowa 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Dworna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Centrum Popularyzacji Wiedzy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zaprasza na spotkanie ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zebraniu mieszkańców Osiedla nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Muzeum Północno-Mazowieckie informuje,że w dniach 26 i 27 stycznia 2016r. odbędą się warsztaty edukacyjno – artystyczne związane ze sztuką chińską zatytułowane „W środku zimy poznajemy Chiny” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24.01.2016r. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania wodnoprawnego- droga powiatowa nr 2000B Sędziwuje-Krajewo Borowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-przebudowa ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ich dotychczasowym najemcom. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie RDOŚ w Białymstoku o przystąpieniu do prac w zakresie zezwolenia na czynności podlegające zakazom dotyczące bobra europejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-rzeczoznawcy d.s szacowania zwierząt - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Lekarz Weterynarii-obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Polowa i Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - ul. Dworna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - przebudowa ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Polowa i Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 15.08.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej Klubowi Szachowemu "Maraton" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 20.08.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie- przebudowa ul. Dwornej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 10.09.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Nowogrodzka - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Dworna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - garaże przy ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Mała Kraska - usługi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - budowa stacji paliw - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - nabór Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu pn. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rozbudowa ul. Polowej i Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie -decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - ul. Dworna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 7 maja 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Klubowi Sportowemu "Narew-Kurpiewski" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 1 maja 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamknięciu punktu przyjmowania wniosków 500+ w Centrum Katolickim przy ulicy Zawadzkiej 55 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie scalenia i podziału nieruchomości na Osiedlu Staszica - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Piłsudskiego - ustawienie dwustronnej tablicy reklamowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Zawadzka - ustawienie dwustronnej tablicy reklamowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości Miasta Łomża do oddania w użytkowanie wieczyste - garaże przy ul. R. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budynku handlowo-usługowo-magazynowego przy Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Infolinia dotycząca Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wąskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczące OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykorzystanie energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowa 2 - etap I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Remont i przebudowa "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerów, drukarek i oprogramowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Piwnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych (korytarze, hole, piwnice) w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty na dostawe opału - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Dostawę 22 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty /przebudowa oświetlenia drogowego ul. Bernatowicza i Stacha Konwy/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA - wybór oferty: Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I NF O R M A C J A - wybór oferty Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I NF O R M A C J A - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty:Dostawa i zainstalowanie wyposażenia bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpoznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej równowartości 14000EURO w celu udzielenia zamówienia na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych – dróg publicznych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpoznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej równowartości 14000EURO w celu udzielenia zamówienia na rozbiórkę budynków. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - Numer ogłoszenia: 356961- 2010 z dnia: 13.12.2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - Numer ogłoszenia: 350319 - 2010 z dnia: 07.12.2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargunieograniczonego na „dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - Numer ogłoszenia: 345487 - 2010 z dnia: 02.12.2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Obłożenie gresem schodów klatki schodowej w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Modernizacja i remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcacych w Łomży, ul. Bernatowicza 4. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert na wykonaie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę na Organizację 9-dniowej wycieczki pobytowo-objazdowej do Chorwacji dla III LO w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Łąkowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - Numer ogłoszenia: 337411 - 2010 z dnia: 25.11.2010. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - Numer ogłoszenia: 331733 - 2010 z dnia: 22.11.2010, część 1- dostawa produktów mleczarskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Obłożenie gresem schodów klatki schodowej w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki rozpoznania cenowego na opracowanie programu opieki nad zabytkami Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargunieograniczonego na „dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybór oferty - długoterminowy kredyt w wysokości 6 280 615zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargunieograniczonego na „dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont sali 21 i naprawa dachu w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu /Remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku II LO oraz wykonanie opaski wokół budynku II LO w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca wyników przetargu na dostawę opału dla świadczeniobiorców MOPS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 250004 - 2010 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: , - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu /dostawa i montaż urządzeń zabawowych w placówkach przedszkolnych/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na Remont łazienki przy salce rekreacyjnej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana stolarki okiennej na I piętrze w II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży cz.1” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy odcinków ulic: Zakątek i Torfowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na " Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących Nr 4 w Łomży ”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na „Przebudowa ulicy Bartniczej w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy ul. Mała Kraska w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń nr 32, 20, 19, 18 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży cz.2” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na : „Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 4.” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont łazienki i pomieszczeń administracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidacja barier architektonicznych ciąg sanitarny dziewcząt i chłopców- II piętro seg C w SP 10 w Łomży cz1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulicy Zielnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Likwidacja barier architektonicznych – remont korytarza I piętro seg. D–hol i gabinety SP nr 10 w Łomży cz.2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu odcinka ulicy Senatorskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:” Modernizacja instalacji C.O. cz. II w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:” Likwidacja barier architektonicznych oraz remont sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa skoczni do skoku wzwyż przy Szkole Podstawowej nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na roboty :Przebudowa zajezdni(bazy) MPK ,przebudowa pętli autobusowych przy ul.Nowogrodzkiej i Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozstrzygnięcie przetargu na przygotowanie i wydanie posiłków dla beneficjentów MOPS w 2010r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o dł. 40 m z dostawą elementów nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie szaletem publicznym przy Placu Pocztowym w Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży- WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawy nabiału i przetworów mleczarskich do DPS w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT na prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: dostawę produktów zwierzęcych: mięso i przetwory mięsne do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomż - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o wynikach rozpoznania cenowego na wykonanie urbanistycznych koncepcji podziału obszarów funkcjonalnych - obszar terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzka, Sikorskiego, Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych, zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży – wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt obrotowy w kwocie 7 553 270 złotych na spłatę zobowiązań - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpoznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej 14000EURO w celu udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji - renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Mała Kraska oraz SO, linii napowietrznej i kablowej oświetleniowej w ulicy Wiosennej w Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja oświetlenia miasta - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 10 533 588 złotych - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o odwołaniu przetargu pisemnego na zespół pomieszczeń gastronomicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 4 011 891 złotych - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpoznanie cenowe o wartości nieprzekraczającej równowartości 14000EURO w celu udzielenia zamówienia na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych – dróg publicznych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybór oferty - obrotowy kredyt odnawialny w wysokości 5 000 000 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa fabrycznie nowego samochodu pomocy technicznej - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie kompleksowych usług ochrony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naprawa posadowienia zabytkowej bramy cmentarnej cmentarza komunalnego przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I N F O R M A CJ A o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na :wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: wykonanie ratowniczych badań archeologicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ROZPOZNANIE CENOWE na wykonanie prac rozbiórki budynków o wartości szacunkowej do 14 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert - instalacje elektryczne Aula - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert - dostawa hali stalowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Browarnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży- WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn.:konserwacja monitoringu miejskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 - w zakresie wymiany okien - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej hali targowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I N F O R M A CJ A o wyborze najkorzystniejszej oferty /operaty szacunkowe wyceny nieruchomości/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie przeglądu / kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektów mostowych, kładek dla pieszych, przepustów oraz wiaduktu w pasach drogowych miasta Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na Modernizacja placów zabaw przy Przedszkolach Miejskich (kontynuacja) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sikorskiego w Łomży na odcinku o długości ok. 700 m od mostu na rzece Narew - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Przeprowadzenie szkoleń opiekun osób starszych, kursu prawo jazdy kat B, szkolenie z zakresu stylizacji paznokci, oraz warsztaty z t - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego ul. Cegielnianej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie koncepcji Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Poznańskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opał typu węgiel dla świadczeniobiorców MOPS na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:” Remont dachu na budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia wizerunku w ramach projektu systemowego "EFS-Nowa droga do sukcesu "Cz IV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w oferty w postępowaniu na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat B w ramach projektu systemowego "EFS-nowa droga do sukcesu "Cz II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: "Remont szatni w Publicznym Gimnazjum Nr 8" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego "EFS-Nowa droga do sukcesu"Cz I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy dwutorowej linii komunalnej wraz z linią oświetleniową w ulicy Żabiej w Łomży od ulicy Fabrycznej do słupa nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie i porównanie ofert w postepowaniu na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa ul.Sosnowej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul. Bernatowicza 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: Dostawę mięsa i wędlin do stołówki Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównanie ofert w postępowaniu na przeprowadzenie szkolenia kucharz małej gastronomii - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy sięgacza ul. Żabiej w Łomży oraz na budowę i przebudowę części infrastruktury technicznej w odcinku ul. Żabiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na zorganizowanie szkolenia kasjer fakturzysta i przedstawiciel handlowy z obsługą komputera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na zorganizowanie szkolenia pracownik magazynowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku o długości 788,33 m od granicy pasa klejowego w kierunku ul. Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont łącznika do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń administracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie i porównanie ofert w postepowaniu na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ulicy Wiśniowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: Wymiana pokrycia dachowego nad aulą budynku II LO im. M.Konopnickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu ulicy Senatorskiej w Łomzy na odcinku 380 m od skrzyżowania z ul. Jana z Kolna w kierunku ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: Modernizacja wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia języka angielskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy ulicy Polnej w Łomży na odcinku 150 m od skrzyżowania z ul. Wesołą w kierunku ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych w budynku II LO im. M. Konopnickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty MOPS Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na : likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łomża w roku 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i wykonanie nowej instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej oraz remont łazienek w ZSEiO Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację wycieczki 8 dniowej do Włoch w terminie 16-23.08.2011r. dla osób uprawnionych do korzystania z ZFSS szkoły” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, ul. Zjazd 18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie projektów dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji solarnych przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Pływalni Miejskiej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wyborze oferty - Dom Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Polowa 39 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektów dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Szosa do Mężenina w Łomży na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o wynikach z przetargu nieograniczonego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy WAB.6743.3.1.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.17.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.16.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.15.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.14.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.13.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.12.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.11.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.10.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.9.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.8.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.7.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.6.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.5.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.4.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.3.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy WAB.6743.3.2.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.21.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.21.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.31.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.30.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.29.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.28.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.27.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.26.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.25.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.24.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.23.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.22.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.19.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.18.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.16.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.15.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.14.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.13.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.11.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.3.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2016 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 kwietnia 2022

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz- oświadczenie majątkowe z dnia 21.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Oddziale komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Natalia Zubrzycka - oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Natalia Zubrzycka - oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz- oświadczenie majątkowe z dnia 21.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w kwietniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 kwietnia 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa drewnianego stelażu i osprzętu do integracji sensorycznej”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa drewnianego stelażu i osprzętu do integracji sensorycznej” - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa sprzętu interaktywnego”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa sprzętu interaktywnego” - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa klocków terapeutycznych”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawa klocków terapeutycznych” - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawę Sprzętu do Sali Doświadczania Światła”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na: „Zakup i dostawę Sprzętu do Sali Doświadczania Światła” - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Dodanie nowej wiadomości: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Miejskiemu Klubowi Sportowemu Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Miejskiemu Klubowi Sportowemu Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 - ul. Polowa 57B

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 - ul. Polowa 57B - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Edycja wiadomości Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy

Edycja wiadomości Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego - ogłoszenie o zamówieniu - tryb podstawowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Wiadomości

Zapytanie ofertowe pn.:

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe pn.: - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.12.2022 z dnia 22.04.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.12.2022 z dnia 22.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.13.2022 z dnia 22.04.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.13.2022 z dnia 22.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 482/LI/22 z dnia 23 marca 2022 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 482/LI/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie: w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 482/LI/22 z dnia 23 marca 2022 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 482/LI/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie: w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO

Dodanie nowej wiadomości: Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.04.2022 r. nr DLI-IV.7615.198.2021.MK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.04.2022 r. nr DLI-IV.7615.198.2021.MK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 kwietnia 2022

Wiadomości

Transmisja LIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 27 kwietnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 kwietnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej - ul. Spokojnej 31

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej - ul. Spokojnej 31 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LIII/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LIII/22 - [Wszystkie zmiany]

Program osłonowy Korpus Wsparcia dla Seniorów na 2022 rok dla mieszkańców Miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Program osłonowy Korpus Wsparcia dla Seniorów na 2022 rok dla mieszkańców Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Finansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Finansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomża do 2030 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomża do 2030 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

info - [Wszystkie zmiany]

piątek, 29 kwietnia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.14.2022 z dnia 28.04.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.14.2022 z dnia 28.04.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian