Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 sierpnia 2022

Wiadomości

Interpelacja z dnia 01.08.2022 r. w sprawie przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja z dnia 01.08.2022 r. w sprawie przyznawania nargód pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 sierpnia 2022

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Służby BHP - 2/5 etatu w Wydziale Organizacji i Kadr UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Służby BHP - 2/5 etatu w Wydziale Organizacji i Kadr UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.35.2022 z dnia 01.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.35.2022 z dnia 01.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 sierpnia 2022

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 07 sierpnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 07 sierpnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022

Edycja wiadomości REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 sierpnia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.36.2022 z dnia 04.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.36.2022 z dnia 04.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 sierpnia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.37.2022 z dnia 05.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.37.2022 z dnia 05.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 sierpnia 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca pojawiającego się opóźnienia we włączaniu oświetlenia ulic Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca pojawiającego się opóźnienia we włączaniu oświetlenia ulic Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca planowanego finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca planowanego finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców

Aktualizacja załączników. - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 sierpnia 2022

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zawadzka

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku wielofunkcyjnego dla PZDW - ul. Poligonowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku wielofunkcyjnego dla PZDW - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 sierpnia 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 - ul. Akademicka

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN150 - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

„Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla miasta Łomża do 2030 roku

Dodanie nowej wiadomości: „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” dla miasta Łomża do 2030 roku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.38.2022 z dnia 11.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.38.2022 z dnia 11.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.39.2022 z dnia 11.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.39.2022 z dnia 11.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 sierpnia 2022

Wiadomości

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Edycja wiadomości Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.40.2022 z dnia 12.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.40.2022 z dnia 12.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 sierpnia 2022

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 sierpnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 24 sierpnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję i komisje w sierpniu 2022

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję i komisje w sierpniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LVIII/22

Edycja wiadomości Protokół Nr LVIII/22 - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta - funkcjonowała do 28 września 2022 r.

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 25.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 25.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Udostępnienie danych z ewidencji ludności

Aktualizacja treści ogłoszenia. - [Wszystkie zmiany]

piątek, 19 sierpnia 2022

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w sierpniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w sierpniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja treści - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Wiadomości

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia, że dysponuje wolnymi punktami na sprzedaż napojów alkoholowych

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża zawiadamia, że dysponuje wolnymi punktami na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 sierpnia 2022

Wiadomości

materiały na sesję i komisje w sierpniu 2022

Edycja wiadomości materiały na sesję i komisje w sierpniu 2022 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Skarbu Miasta w dniu 30 sierpnia 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Sportu i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.41.2022 z dnia 18.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.41.2022 z dnia 18.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Doposażenie placu zabaw- Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością ".

Dodanie nowej wiadomości: Doposażenie placu zabaw- Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością ". - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 23.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 23.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 sierpnia 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony" - [Wszystkie zmiany]

Audyt zieleni w mieście Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Audyt zieleni w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Biuro Rady Miejskiej /BRM/

Edycja wiadomości Biuro Rady Miejskiej /BRM/ - [Wszystkie zmiany]

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dodanie nowej wiadomości: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Aktualizacja treści i załączników. - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 25 sierpnia 2022

Wiadomości

Interpelacja dotycząca pojawiającego się opóźnienia we włączaniu oświetlenia ulic Miasta Łomża

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca pojawiającego się opóźnienia we włączaniu oświetlenia ulic Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Dodanie nowej wiadomości: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.42.2022 z dnia 23.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.42.2022 z dnia 23.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 26 sierpnia 2022

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.43.2022 z dnia 23.08.2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.43.2022 z dnia 23.08.2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 sierpnia 2022

Wiadomości

Protokół nr 36/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 sierpnia 2022

Wiadomości

zaproszenia na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony"

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony" - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 4 września 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 4 września 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 sierpnia 2022

Wiadomości

Transmisja LIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 31 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LIX/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LIX/22 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian