Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 02 grudnia 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie trzech loggii - Rycerska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie trzech loggii - Rycerska - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2023

Wiadomości

zaproszenie na obrady LXXIX sesji Rady

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady LXXIX sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 06 grudnia 2023

Wiadomości

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Ksiąznicy Łomżyńskiej

Dodanie nowej wiadomości: interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Ksiąznicy Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Książnicy Łomżyńskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Książnicy Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Książnicy Łomżyńskiej

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Książnicy Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Ksiąznicy Łomżyńskiej

Edycja wiadomości interpelacja w sprawie budowy Mediateki - Ksiąznicy Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.100.2023 z dnia 05.12.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.100.2023 z dnia 05.12.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXIX sesji Rady

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady LXXIX sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ogloszenie o zamówieniu - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXIX sesji Rady

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady LXXIX sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.3.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2019 z dn. 19.08.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2019 z dn. 14.06.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2019 z dn. 13.06.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.3.2019 z dnia 29.05.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2019 z dnia 10.05.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2019 z dnia 28.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wystąpienie /BHP/ do jednostek organizacyjnych miasta. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku *WYSTĄPIENIE POKONTROLNE* - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2019. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli wykonanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonywanych kontroli w Urzędzie Miejskim w Łomży w roku 2010. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o stanie kontroli zarządczej w 2011 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2018. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli wykonanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan kontroli na 2015 r. w jednostkach nadzorowanych przez Urząd Miejski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli wykonanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 r. przez Biuro Audytu i Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2012 r. przez Biuro Audytu i Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli wykonanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2012 r. przez Biuro Audytu i Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli w Przedszkolach Publicznych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011 r. przez Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone w 2011 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrola problemowa przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności./23.03.2010r./ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku objęła kontrolą prawidłowość przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone w 2013 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone w 2012 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2020 R. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert pn. "Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 r. ż. na lata 2019 - 2020" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert w spr. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze M. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypiedla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019 - 2020". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2019 rok "Dożywianie osób ubogich z terenu m. Łomża w postaci jednego gorącego posiłku" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na LEKARZY członków składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze specjalizacją co najmniej I stopnia: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Ewidencji Ludności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta - Doradcy Kariery w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Hali Kultury w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta prawnego w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej Łomży w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora Projektu "Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. Inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej Z.B. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Ewidencji Ludności UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział ewidencji Ludności UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora W Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcy Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępcy Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MPGKiM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - 1/2 etatu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Audyty i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na PSYCHOLOGA członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na PRACOWNIKA SOCJALNEGO członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Polna 16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Ewidencji Ludności w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referacie Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w U M w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja w sprawie naboru kandydata na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Hali Kultury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Oddziale Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - Doradca Kariery w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta Prawnego w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnetrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z pierwszego posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowika UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko PODINSPEKTORA w Wydziale Skarbu i Budżetu w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie mjątkowe 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe z dnia 07.03.2019 r. złożone w związku z objęciem funkcji Z-cy Prezydenta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 14.09.2018 r. /złożone w związku z upływem kadencji/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe w związku z ponownym objęciem funkcji Prezydenta nowej kadencji z dnia 07.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za okres 01.01. - 31.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majatkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu WSB p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majatkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności COM p. Grażyna Roszkowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika WGN p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik USC p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik WGN p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu - p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków WSB - p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik WAR p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków WSB p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisław Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika USC p. Zdzisław Głębocka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik WSZ p. Beata Jagielak - Dradzińska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budzetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków WSB p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Komunikacji COM p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Specjalista Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Monika Górska - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe z dnia 27.09.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska- oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji COM p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor WZK p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Spraw Lokalowych WSZ p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Specjalista Oddziału ewidencji Ludności COM p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska- oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik WGK p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe z dnia 25.02.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik WED p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Biura ds. Budownictwa p. Magdalena Skrodzka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura ds. Budowsnictwa p. Anna Zuzanna Żelachowska - oświadczenie majątkowe z dnia 01.07.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komuniakcji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kchrony Środowiska p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura ds. Budowsnictwa p. Anna Zuzanna Żelachowska - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik WGK p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Biura ds. Budownictwa p. Magdalena Skrodzka - oświadczenie majątkowe z dnia 01.07.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Bogdan Majewski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Ewa Mucha - oświadczenie majatkowe z dnia 30.06.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Emilia Konopka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSZ p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe z dnia 26.07.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Ewa Mucha - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Emilia Konopka - oświadczenie majątkowe z dnia 30.06.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych WSZ p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego p. Ewa Sznejder - oświadczenie majątkowe z dnia 7 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Bogdan Majewski - oświadczenie majątkowe z dnia 30.06.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Aszoff - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Aszoff - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Erynk-Cichowicz - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Maria Kirejczyk - Dyrektor SP10- oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Justyna Brzóska - Dyrektor SP7 - oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Marcin Piotrowski - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Maria Kirejczyk - Dyrektor SP10 - oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Justyna Brzóska - Dyrektor SP7 - oświadczenie majątkowe za 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor I LO - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Katarzyna Życzkowska - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maciej Roman Listowski - Dyrektor ŁCRE - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maciej Roman Listowski - Dyrektor ŁCRE - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2019r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Maria Kwiatkowska - p.o. Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2018r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor POW p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora MOPS p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik CIS p. Piotr Glinka - oświadczenie majatkowe z dnia 29.04.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkoweza 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Płn. Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MBP p. Teresa Fromelc - Pawelczyk - oświadczenie majątkowe z dnia 28.11.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MBP p. Teresa Fromelc - Pawelczyk - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe z dnia 15.02.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. - oświadczenie majątkowe z dnia 07.01.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MPGKiM z.b. p. Dariusz Brakoniecki - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MDK - DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MPK p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor CPZ p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń,uorzeń lub rozłożono spłatę na raty.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych któym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prrawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg..... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnychnieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01.01.-30.09.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01.01.-31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-31.12.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-30.09.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-30.06.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2019 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY SPŁATĘ W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-30.06.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty od 1.01.-31.03.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych, którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych, którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych, którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2019 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 2005r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2008 R. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 2012 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 31.12.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stan mienia komunalnego na 31.12.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu miasta za rok 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża za I kwartał 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykoania budżetu miasta Łomża za III kwartały 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2006r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego za 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2007r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu masta Łomża za III kw. 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja finansowa z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za rok 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu miasta Łomża za 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego za I kwartał 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: nformacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego za III kwartały 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża za I kwartał 2008r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża za III kwartały 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża za I półrocze 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2009 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe za rok 2009 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za III kw. 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I kwartał 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta Łomża za 2010 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe za rok 2010. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za III kwartał 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I kwartał 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża na dzień 31.12.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu miasta Łomża za I kwartał 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na 31.03.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża na 30.06.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża na 31.03.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania budżetowe na dzień 30.06.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu miasta Łomża na 30.06.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bilans na dzień 31.12.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bilans UM Łomża za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bilans Miasta Łomża za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na 31.03.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na 30.06.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na 31.12.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na 30.09.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bilans na dzień 31.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 102/18 z dnia 21 marca 2018 roku w spr. przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania na dzień 30.09.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania na dzień 31.03.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania na dzień 30.06.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania budżetowe na dzień 31.03.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania budżetowe na dzień 30.09.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdania budżetowe na dzień 30.06.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomża na 2006 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomży na 2007r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomża na 2008 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomży na 2009r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomży na 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomży na 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomża na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt budżetu miasta Łomża na 2012r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt budżetu miasta na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta na rok 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tablica reklamowa - ogłoszenie na składanie ofert - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWJ NR 10 IM JANA PAWŁA II W ŁOMŻY ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt budżetu Miasta Łomża na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt WPF na lata 2019 - 2031 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet Miasta Łomża na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomża na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finanasowa na lata 2017-2030 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt budżetu miasta Łomża na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej miasta Łomża na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2016 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt budżetu miasta Łomża na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt WPF na lata 2016-2030 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet Miasta Łomża na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łomża na lata 2015-2028 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomża na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łomży na lata 2015 - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt budżetu na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 246/14 Prezydenta Miasta Łomża w sprawie projektu budżetu miasta Łomża na 2015 rok z dnia 10 listopada 2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet miasta Łomża na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łomża na lata 2014-2027 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łomża na lata 2014-2027 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt budżetu miasta Łomża na 2014r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: DOTYCZY UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro / Szkoła Podstawowa Nr 5 Remont posadzek na korytarzach w budynku szkolnym/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży , ul. Bernatowicza 4 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro /remont łazienki/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM /Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży , ul. Bernatowicza 4 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro /Remont w piwnicach./ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Dyrektora MOPS Nr 0162/7/06 z dnia 18 maja 2006 r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na remont w piwnicach budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży ul. Piękna 2. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie elewacji z dociepleniem części administracyjnej budynku części administracyjnej w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE : TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ BUDYNKU SZKOŁY III Liceum Ogólnokształcące ul. Senatorska 13 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych kserokopiarek i innych urządzeń biurowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - obsługa bankowa dotycząca zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego oraz odnawialnego na realizację własnych zadań inwestycyjnych w Łomży...... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 Euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg w trybie zapytania o cenę:“ Na dostawę wyrobów hutniczych do wykonania przęseł ogrodzenia terenu” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia części terenu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż regału do składowania i przechowywania ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego w modernizowanym budynku Ratusza w Łomży.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Fabrycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrekcja Szkoły Podstawowa Nr 9 w Łomży 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe z terminem realizacji od chwili wydania do końca 2005 r. dla pracowników szkoły. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro - Remont pokrycia dachu krytego papą sali gimnastycznej i łącznika. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg na „OBSŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO na ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej wszystkich branż wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Śniadeckiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę:“ Na dostawę wyrobów hutniczych do wykonania przęseł ogrodzenia terenu” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia części terenu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie jednorazowej konserwacji rowów odprowadzających wody opadowe z miejskiej kanalizacji deszczowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie geodezyjnych projektów podziału działek, położonych na terenie Miasta Łomży, w okresie całorocznym w 2005 roku... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia części terenu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji gazowej i modernizacji kotłowni Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Łomży w postaci działki : - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomży, przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży ul. Bernatowicza 4 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. euro na wykonanie remontu dachu budynku byłego internatu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony do 60 000 euro na wykonannie: fundamentu betonowego wraz ze słupkami metalowymi pod ogrodzenie terenu Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia części terenu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Miasta Łomży, położonych na terenie miasta. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wymianę okien z PCV w patio Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia części terenu Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na instalację centralnego ogrzewania w budynku Nr 3 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na „OBSŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO na„ Budowę cmentarza komunalnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego z papy budynków Zespołu Szkół nr 1 ul. M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinkach ul. Talesa w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku miasta Łomży wraz z jednostkami organizacyjnymi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Polowa – Szosa Zambrowska z ulicami Zawadzka, Giełczyńską, Placem Niepodległości i Kierzkową. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 30 000 euro na dostawę talonów dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Nr 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 6000 euro/Szkoła Podstawowa Nr 2 Remont w piwnicach – osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian./ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłasza przetarg nieograniczony na :Sporządzenie numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 dla Miasta Łomży, obręb 5 - 113 arkuszy, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu miasta i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie wycen nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki betonowej o pow. 80 m2 z utwardzeniem powierzchniowym w budynku warsztatowym MPK w Łomży przy ul. Spokojnej 9 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na "Wymianę rur biogazu od ujęcia gazu zbiorniku WKF do skrubera na oczyszczalni ścieków w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ WIAT PRZYSTANKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 EURO na roboty elewacyjne i zduńskie. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki nowego autobusu niskopodłogowego miejskiego (PKWiU: 34.10.3) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: „Opracowanie dokumentacji i wykonanie rurociągu biogazu z kopuły WKF do skrubera na oczyszczalni ścieków w Łomży”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego MPK w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej drugostronnego oświetlenia ul. Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE przetarg nieograniczony na wykonanie remontu budynku administracyjnego przy ul. Dwornej 23 B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów w przedszkolach. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie "Zintegrowanego programu gospodarki transportowej dla miasta Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Urząd Miejski w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych posadzek w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży ul. Piękna 2. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Łomża: usługa bankowa, dotycząca zaciągnięcia kredytów: inwestycyjnego długoterminowego oraz odnawialnego na realizację własnych ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro, Przedszkole Publiczne Nr 8 18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 161 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro – Przedszkole Publiczne Nr 14 18-400 Łomża ul. Kołłątaja 8 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w ramach konkursu z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w ramach konkursu z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2004 rok

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Statut Samorządu Mieszkańców Osiedla

Skasowanie wiadomości o tytule: Statut Samorządu Mieszkańców Osiedla - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na sesję uroczystą

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na sesję uroczystą - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Informacja z wykonania budżetu za 2002 r.

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z wykonania budżetu za 2002 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2003 rok

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - zaproszenie

Skasowanie wiadomości o tytule: XI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej - zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Łomży.

Skasowanie wiadomości o tytule: VIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Łomży

Skasowanie wiadomości o tytule: VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Łomży.

Skasowanie wiadomości o tytule: VI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na I sesję zwołaną przez Komisarza Wyborczego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zmiana terminu sesji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na IV Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na III Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 19 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na II Zwyczajna Sesję Rady Miejskiej Łomży w dniu 5 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej Łomży VIII kadencji w dniu 18 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję LX - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję w miesiącu lipcu 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XLIII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XLII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XL - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję LV - uroczystą - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XXXIX - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XXXV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję LIX - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję L - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XLVI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XXVII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XXX - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zmiana godziny sesji nadzwyczajnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję nadzwyczajna w dniu 12 grudnia o godz. 15.00 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję w dniu 14 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję LVI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na XXVI uroczystą sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXIX sesji w dniu 10 listopada 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję nadzwyczajną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesje nadzwyczajną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję nadzwyczają - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesje uroczystą - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesje XXXV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesje nadzwyczajna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA Pana Marcina Brunona Sroczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi osobami prawnymi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Marcina Brunona Sroczyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Agnieszka Muzyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi osobami prawnymi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA Pana Krzysztofa Choińskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Choińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W III KADENCJI SAMORZĄDU

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W III KADENCJI SAMORZĄDU - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W IV KADENCJI

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W IV KADENCJI - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W V KADENCJI

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY PODJĘTE W V KADENCJI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr IV/14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr III/14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół Nr I/14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr II/14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr V/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr VI/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr VII/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr VIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół Nr IX/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr X/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół Nr XI/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół Nr XII/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół Nr XIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół Nr XIV/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XV/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XVI/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XVII/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XVIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XIX/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XX/15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXI/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXII/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXIII/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXIV/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXV/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXVI/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXVII/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXVIII/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXIX/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXX/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXI/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXII/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXIII/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXIV/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXV/16 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXVI/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXVII/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXVIII/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XXXIX/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XL/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLI/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLII/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLIII/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLIV/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLV/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLVI/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLVII/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLVIII/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr XLIX/17 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr L/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LI/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LII/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LIII/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LIV/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LV/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LVI/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LVII/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LVIII/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LIX/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr LX/18 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXVIII sesji w dniu 27 października 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXVII sesji w dniu 29 września 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXVI sesji w dniu 25 sierpnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXV sesji w dniu 14 lipca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXIV sesji w dniu 30 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXIII sesji w dniu 15 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXII sesji w dniu 26 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LXI sesji w dniu 28 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LX sesji w dniu 23 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LIX sesji w dniu 12 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LVIII sesji w dniach 31 marca i 7 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LVII sesji w dniu 17 lutego 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LVI sesji w dniu 27 stycznia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LV sesji w dniu 28 grudnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad IV sesji w dniu 16 grudnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LIII sesji w dniu 2 grudnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LII sesji w dniu 25 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad L sesji w dniu 28 pździernika 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad LI sesji w dniu 12 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLIX sesji w dniu 30 wrzesnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLVIII sesji w dniu 26 sierpnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLVII sesji w dniu 15 lipca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLVI sesji w dniu 24 czerwca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLV sesji w dniu 15 czerwca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLIV sesji w dniu 27 maja 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Poczas obrad XLIII sesji w dniu 29 kwietnia 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLII sesji w dniu 25 marca 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XLI sesji w dniu 25 lutego 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XL sesji w dniu 28 stycznia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na spotkanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXXIX sesji w dniu 29 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 17 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXXVII sesji w dniu 10 grudnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie na sesję uroczystą - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXXVI sesji w dniu 26 listopada 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXIX sesji w dniu 21 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXXV sesji w dniu 29 października 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXXIV sesji w dniu 30 wrzesnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXXIII sesji w dniu 27 sierpnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXII sesji w dniu 16 lipca 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXX uroczystej sesji w dniu 13 czerwca 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXVIII sesji w dniu 23 kwietnia 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXVII sesji w dniu 26 marca 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXVI sesji w dniu 27 lutego 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podczas obrad XXIV sesji w dniu 27 grudnia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudnia 2023

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - budowa ul.Ks.Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro, Przedszkole Publiczne Nr 10 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 18-400 Łomża ul. Kopernika 16. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro Bursa Szkolna Nr 3 18-400 Łomża ul. Zjazd 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ NA PCV W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro , II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 18-400 Łomża ul. Plac Kościuszki 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60000 euro, BURSA SZKOLNA NR 3 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro, Przedszkole Publiczne Nr 8 18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 161 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego w Bursie Szkolnej nr 3 w Łomży, na przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku placówki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: O G Ł O S Z E N I E O przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 18-400 Łomża ul. Kopernika 16. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie Audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 40A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni Zespółu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro Przedszkole Publiczne Nr 5 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 216 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 Łomży, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro, III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK 18-400 Łomża ul. Senatorska 13. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 euro Szkoła Podstawowa Nr 4 18-400 Łomża ul. Kierzkowa 7. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie Audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Polnej 40A w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK Sp. z o.o. Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na zakup bonów towarowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Łomża: budowa budynku mieszkalnego 48 rodzinnego przy ul. Śniadeckiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony MPWiK Spółka z o.o. artykuły piśmienne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju - MPWiK Spółka z o.o. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6 ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK Łomża - Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na dostawę wodomierzy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na zakup sześciu autobusów dla komunikacji miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy oleju napędowego i etyliny Pb 95 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Sienkiewicza w Łomży z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia ulic w ramach zadania: „Budowa punktów oświetleniowych „ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu posadzki na parterze i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłowni Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki tarasu, remontu rynien budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 ul. Spółdzielcza 8 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony MPWiK Spółka z o.o. środki ochrony indywidualnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na remont kapitalny z adaptacją zabytkowego Ratusza w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia na odcinku od ul. Polowej przez Zaułek Cmentarny do szafy oświetleniowej w ulicy Sikorskiego i robót drogowych na części terenu przed cmentarzem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi części dachu budynku szkolnego segmentu A w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie obudowy grzejników i ścianki działowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży, ul. Kierzkowa 7. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę 50 szt. ultradźwiękowych ciepłomierzy. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Księcia Janusza w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie wycen nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę do Urzędu tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych oraz motorowerowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Kaktusowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa chodników i wjazdów w ulicy Lipowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony MPEC Sp. z o.o. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie chodników i wjazdów w ulicy Jednaczewskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na budowę ul. Krętej w Łomży wraz z kanalizacją deszczową - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - modernizacja ul.Mickiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK Łomża - Przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 EURO na dostawę samochodu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę ulic: Strusiej i odcinka Kruczej na osiedlu Kraska w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetar nieograniczony na wykonanie kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół nr 1 ul. M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE - remont dachu w Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na remont dwóch odcinków Alei Legionów w Łomży o łącznej długości 697 m. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na „OBSŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO na „Zakup zamiatarki na rzecz MPGKiM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP KOMPUTERÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji deszczowej przy Zespole Szkół nr 1 ul. M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę ulicy wraz z brakującą infrastrukturą techniczną zaprojektowanych przy zbiegu ulic: Al. Legionów i Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 euro na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZADZEŃ BIUROWYCH DO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMŻY. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji 2 łazienek oraz 3 centrów sanitarnych w budynku DPS w Łomży z dostosowaniem do wymaganych standardów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 tys. EURO na wykonanie remontu w budynku szkolnym przy ul. Zielonej 21. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP KOMPUTERÓW STACJONARNYCH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK ŁOMŻA - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Termomodernizacja segmentu szkolnego B w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chopina w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg - dostawa rur elementów preizolowanych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i oświetlenie terenu w rejonie ulic Kopernika i Polowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej oraz infrastruktury technicznej związanej z rozszerzeniem cmentarza. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego w Łomży przy ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na „OBSŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO na „Budowę ulic w Łomży w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg na „OBSŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO na„ Budowę cmentarza komunalnego" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie brakującej elewacji budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Łomży przy ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ogłoszenie wyników postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg nieograniczony na dostawę rur preizolowanych jako kompletnych ciągów sieci co - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK Łomża - Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie jezdni ulicy Harcerskiej w Łomży wraz z kanalizacją deszczową . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i oświetlenie terenu w rejonie ulic Kopernika i Polowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 30 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie jezdni ulicy Korczaka w Łomży wraz z wpustami deszczowymi . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK ŁOMŻA - OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ulicy Jednaczewskiej w Łomży w zakresie budowy jezdni wraz z wpustami deszczowymi i przebudową odcinka sieci wodociągow - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka o dł. ok. 930 m Alei Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na remont z adaptacją zabytkowego Ratusza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka o dł. ok. 930 m Alei Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chopina w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 30 000 EURO - MPWiK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na termomodernizację zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Pięknej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie i oświetlenie terenu w rejonie ulic Kopernika i Polowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę ulic: Strusiej i odcinka Kruczej na osiedlu Kraska w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg na dostawę kompaktowych węzłów cieplnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Pięknej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy Nowej w Łomży z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm na pow. ~1106 m2 i chodników z kostki betonowej Polbruk gr. 6 cm o pow. ~ 526 m2. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju opałowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie „Zintegrowanego programu gospodarki transportowej dla miasta Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2003/2004r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sieci oświetleniowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK w Łomży - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 30 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu sieci oświetleniowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie jezdni ulicy Obrońców Łomży w Łomży wraz z kanalizacją deszczową . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż wyposażenia kontenera socjalnego na kąpielisko miejskie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo- budowlanych i sanitarnych łazienki w Szkole Podstawowej nr 4 ul. Kierzkowa 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie ,,Szczegółowej analizy stanu wytężenia konstrukcji mostu w Łomży w ciągu ul. Sikorskiego spowodowanego osiadaniem konstrukcji” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych w Miastkowie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZAPROSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ------------- - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomży ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: MPWiK w Łomży - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 30 000 EURO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie z kostki betonowej Polbruk: parkingów o pow. 963 m2 i chodnika o pow. 435 m2 przy ul. Zawadzkiej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji 25 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz zagospodarowania terenów przynależnych o wartości powyżej 30.000,00 EURO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II przetarg nieograniczony o wartości do 30 000 EURO na wykonanie robót zduńskich w budynkach administrowanych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.: PRZEBUDOWA SYSTEMU MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie środkowego odcinka ulicy Marynarskiej w Łomży o długości 85 m. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni ulicy Nowej w Łomży z kostki betonowej Polbruk gr 8 cm na pow. 1106 m2 i chodników z kostki betonowej Polbruk gr. 6 cm o pow. 526 m2. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie drugostronnego oświetlenia ulicy Wojska Polskiego w Łomży na odc.1800m - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Menagera Projektu dla projektu pn. Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży współfinansowanego z Funduszu PHARE 2003 SSG.(PKWiU: 74.20.6) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Mickiewicza 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji elektrycznej i telefonicznej z robotami budowlanymi w pracowni komputerowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży przy ulicy Niemcewicza 17. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie energetycznych linii kablowych zasilających i sterowniczych do ujęć wody przy ulicy Rybaki w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Al. Legionów w Łomży na odcinku ok. 800m - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i remontu ulicy Moniuszki w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ulicy Księżnej Anny w Łomży na odcinku ok. 240 m2. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji c.o., c.c.w. z cyrkulacją , z.w. oraz instalacji elektrycznej do węzła cieplnego w bud. komunalnym przy ul. Krótkiej 16 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany posadzki w Publicznym Gimnazjum nr 1, ul. Reymonta 9 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych, drogowych i elewacji w obiekcie Domu Pomocy Społecznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu (o pow. ok. 990 m2) nad blokiem żywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży przy ul. Niemcewicza. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie III LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w zamieszkałym budynku komunalnym przy ul. Nowogrodzkiej 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie ulicy Zacisznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i remontu ulicy Moniuszki w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na modernizację bazy danych operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PEŁNINIE FUNKCJI MENAGERA DLA PROJEKTU - ROZWÓJ SEKTORA MŚP NA TERENIE ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ULIC DOJAZDOWYCH W REJONIE ULICY PRZYKOSZAROWEJ I AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA PRZEDSZKOLU nr 3, ul. REYMONTA 4 W ŁOMŻY. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REMONTU ULICY KSIĘCIA JANUSZA W ŁOMŻY NA ODCINKU OK.330 m. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ULICY ZACISZNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT DEKARSKICH, REMONTOWO-BUDOWLANYCH ORAZ DROGOWYCH. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i remontu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łomży, ul. M.Curie Skłodowskiej 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę rur i elementów preizolowanych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i modernizacji ulicy Broniewskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu komina żelbetowego H=150 m - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu komór rozdzielczych K-3 i K-5 magistralnych sieci cieplnych przy Al. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę rur preizolowanych jako kompletnych ciągów sieci co. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonywanie geodezyjnych projektów podziału działek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji c.o., c.c.w. i z.w. w bud. ul. Krótka 16 w Łomży wraz z przyłączem wysokoparametrowym i projektem zasilania węzła c.o. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 12. 04. 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 01. 05. 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 30. 04. 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 7.05.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 14.05.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 21.05.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 13.05.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgromadzeniu publicznym w dniu 13.06.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zamiar zorganizowania zgromadzenia w dniu 13.07.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 1 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 września 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 11 listopada 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 01. 03. 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie publiczne w dniu 19.05.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 01. 08. 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 15 sierpnia br. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 sierpnia br. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 02 grudnia 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 06 stycznia 2018 Stary Rynek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 8 kwietnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 03 lutego 2018r. Stary Rynek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 15.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie Publiczne w dn.22.04.2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie Publiczne w dn.29 kwietnia 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgromadzenie Publiczne w dn.05 maja 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20 pażdziernika 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 4 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 22 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 06 października 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 4 sierpnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 12 listopada 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 1 września 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 11 października 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 1 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 29 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 29 grudnia 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 03.03.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 2 lutego 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 02.03.2019 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24.03.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 6 kwietnia 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 05.04.2019 r. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Centrum Obsługi Inwestora /COI/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o zmianie terminu spotkania z 27.04.2012 r na 30.04.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o II racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o spotkaniu organizacyjnym z zainteresowanymi przebudową i rewitalizacją Starego Rynku w Łomży, w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego - 27.04.2012 roku, godz. 13,00 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja CEIDG - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Koncepcja zabudowy Targowiska Miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu Miasta Łomża na dzień 2.03.2012 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE NACZELNIKA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH Pani Grażyny Roszkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Punkt Obsługi Mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału - G. Roszkowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 20.01.2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Analiza statystyczna za 2013 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Analiza statystyczna za 2014 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Analiza statystyczna za 2016 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Analiza statystyczna za 2017 r. w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Analiza statystyczna za 2015 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Analiza statystyczna za 2018 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Schemat i zasady prowadzenia kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Oddział Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Punkt Obsługi Mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wstępna lista zadań zatwierdzonych do głosowanie przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski 2019 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wstępna lista zadań nie dopuszczonych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2019 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skargi i wnioski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska Kadr Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SKARBNIKA MIASTA Pani Jadwigi Kozłowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta J. Kozłowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi osobami prawnymi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania oddziału budżetu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania oddziału podatków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KIEROWNIKA ODDZIAŁU PODATKÓW Pani Barbary Supińskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi osobami prawnymi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Kontroli i Analiz - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2022r.do 31.12.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego sporządzony w dniu 30.04.2021r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dot.zastępstwa w pełnieniu dyżurów aptek w Łomży w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o konkursie -oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie dot.składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji celowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania środków publicznych Fundacji "Czas Lokalny" /oferta fundacji/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.01.2019r.do 31.12.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dot.zastępstwa w pełnieniu dyżurów aptek w Łomży w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR 65/XI/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dot.wydawania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Wieloosobowe stanowiska pracy

Dodanie nowej wiadomości: Referat Zdrowia i Rozwiązywania Problemów Patologii Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zadań na realizację ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o realizacji"Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej za 2011rok" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Łomży na lata 2011 - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik - J. Babiel - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyprawka szkolna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 - MIASTO ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 - MIASTO ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dofinasowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje w sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miesięczne stawki dotacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Statystyczna liczba dzieci - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca funkcjonowania Publicznych Przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca funkcjonowania Publicznych Przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012 - MIASTO ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dotycząca funkcjonowania Publicznych Przedszkoli w roku szkolnym 2011/2012 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: "Książki naszych marzeń” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stypendia Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2021r. - I aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2021r. - II aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2022r. - II aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2022r. - III aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stawki dotacji na 2022r. - IV aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje w sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dowóz uczniów do szkół - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne/zasiłek szkolny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ INNE ORGANY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dżungla- plac zabaw Kierzkowa 7- BO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Oddzialu Inwestycji i Zamówień Publicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o jakości wody - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału - A. Karwowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan audytu wewmętrznego na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2008 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz współdziałania Biura Rady Miejskiej z wydziałami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpatrywanie interpelacji i wniosków Radnych RM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Rady Miejskiej (BR) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres dzialania Biura Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta - Jan Zawistowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SEKRETARZA MIASTA Pana Jana Zawistowskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta J. Zawistowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi osobami prawnymi. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik - A. Rzędarska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Obsługi Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Obsługi Klienta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Akcja szerszeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kwalifikacja wojskowa - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan zamówień publicznych na 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: BIEŻĄCE INFORMACJE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z-CY KIEROWNIKA USC Pani Janiny Rode o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Z-CY KIEROWNIKA USC Pani Janiny Rode o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Z-CY KIEROWNIKA USC Pani Janiny Rode o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego (USC) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO Pani Marty Alicji Biedrzyckiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe kierownika USC Marty Alicji Biedrzyckiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub miejskimi osobami prawnymi Pani M.A. Biedrzyckiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe z-cy kierownika USC Janiny Rode - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Pani M.A. Biedrzyckiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe z-cy kierownika USC Elżbiety Kołodziej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Pani M.A. Biedrzyckiej o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności zarobkowych na innej... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Z-CY KIEROWNIKA USC Pani Elżbiety Kołodziej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Z-CY KIEROWNIKA USC Pani Elżbiety Kołodziej o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwo z organami Miasta, miejskimi organizacjami lub ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE Z-CY KIEROWNIKA USC Pani Elżbiety Kołodziej o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA Z-CY kIEROWNIKA USC Pani Elżbiety Kołodziej o zatrudnieniu małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo w miejskiej jednostce organizacyjnej lub wykonywaniu przez nich czynności... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Z-CY KIEROWNIKA USC Pani Janiny Rode. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PZON informuje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Powiatowego Zespółu ds.Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ważne komunikaty i informacje - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Orzekanie o niepełnosprawności dziecka w wieku do 16 lat - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dla pracodawców osób niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przewodnik informujący o lokalnych dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2004 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje dotyczące ilości rozpatrywanych i załatwionych spraw w latach 2004- 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2005 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2006 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Orzeczenia dorosłych - Łomża, Powiat Łomżyński i Zambrowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Orzeczenia dzieci - Łomża, Powiat Łomżyński i Zambrowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłe - powyżej 16 roku życia w 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców, którzy nie ukończyli 16 roku życia w/g przyczyn niepelnosprawności i wieku w 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkanców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukonczyli 16 r. życia w/g przyczyn niepelnosprawności i wieku - I półrocze 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku - I półrocze 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkanców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 r. życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku - I półrocze 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w mieście Łomży - osoby dorosłe powyżej 16 r. życia - I półrocze 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w powiecie łomżyńskim - osoby dorosłe, powyżej 16 r. życia - I półrocze 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w powiecie zambrowskim - osoby dorosłe, powyżej 16 r. życia - I półrocze 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Łomżyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Zambrowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomża-dorośli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2008.-30.09.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2008.-30.09.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2008.-30.09.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-30.09.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-30.09.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-30.09.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.II kw. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.II kw. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku II kw. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. II kw. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku II kw. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku II kw. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkanców miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 r.ż. wg przyczyn niepełnosprawności i wieku I kw. 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2008r.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkanców powiatu zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 r.ż. wg przyczyn niepełnosprawności i wieku I kw. 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku(1.01.2008r.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w powiecie łomżyńskim - osoby dorosłe powyżej 16 r.ż. I kw. 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2008.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkanców powiatu łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 r.ż. wg przyczyn niepełnosprawności i wieku I kw. 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2008.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w mieście Łomży - osoby dorosłe powyżej 16 r.ż. I kw. 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2008.-31.12.2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w powiecie zambrowskim - osoby dorosłe powyżej 16 r.ż. I kw. 2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Zambrowski-dorośli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Łomżyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Zambrowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomża-dorośli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-31.03.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomża-dzieci - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-31.03.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-31.03.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-31.03.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-31.03.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-31.03.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-30.06.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-30.06.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku(1.01.2009r.-30.06.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2009.-30.06.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2009.-30.06.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-30.06.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-30.09.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-30.09.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-30.09.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-30.09.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-30.09.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia. (01.01.2009.-30.09.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Miasta Łomży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-31.12.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-31.12.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Liczba wydanych orzeczeń mieszkańców Powiatu Zambrowskiego, którzy nie ukończyli 16 roku życia wg przyczyn niepełnosprawności i wieku (1.01.2009r.-31.12.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W Mieście Łomży– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-31.12.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-31.12.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W POWIECIE ZAMBROWSKIM– OSOBY DOROSŁE powyżej 16 roku życia.(01.01.2009.-31.12.2009r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Łomżyński-dzieci - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Zambrowski-dzieci - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Łomżyński-dorośli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Łomżyński - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiat Zambrowski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2011 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2012 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2012 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2012 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: IV kwartał 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: III kwartał 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II kwartał 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: IV kwartał 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: III kwartał 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II kwartał 2014 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I, II, III i IV kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I, II i III kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I i II kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I, II, III i IV kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I, II i III kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I i II kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I, II, III, IV kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: III kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: IV kwartał 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: III kwartał 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II kwartał 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I,II,III i IV kwartał 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I, II i III kwartał 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I i II kwartał 2019 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I kwartał 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Straż Miejska Łomży /STM/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: NOWE UPRAWNIENIA STRAŻNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z działalności SM za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Prawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Radca Prawy - Mieczysław Jagielak, Lech Pisarenko - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Budowa pieciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ocieplenie budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ulicy Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Mickiewicza 6 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Przebudowa budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na "konserwację oświetlenia miasta" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Wschód" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części II, III i IV w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę bankową dotyczącą udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 38.500.000,00 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja ul. 33 Pułku Piechoty w Łomży w ramach budowa i przebudowa parkingów i chodników" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:"Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn." Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Budowa pieciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: ,,Przebudowa łącznika do ul. Spokojnej etap II" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn." Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu w postępowaniu na budowę centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza)" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:,,Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza)" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na: "Wymianę instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 4" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty rozbiórkowe przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Modernizacja pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz szósty na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:,,Budowa i przebudowa chodników ul. Przykoszarowa, Lipowa, Obrońców Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz siódmy na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania „Kompleksowe ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” w części II - ubezpieczenie ryzyk dotyczących mienia pływającego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nasadzeń, drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Realizacja usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” w części I i III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz piąty na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz czwarty na budowę monitoringu wizyjnego, fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę alejek spacerowych i dostawę z montażem wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przyłączy i sieci wodociągowych oraz przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz drugi na wykonanie nasadzeń, drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty na zadanie: ochrona fizyczna i monitorowanie przeciwpożarowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty na zadanie: dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: ,,Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty -remont łazienek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty - usuwanie azbestu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - malowanie oraz wymiana wykładziny w pokojach 121, 122 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie prac szacowania nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa czterotorowej bieżni sportowej - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów biurowych do UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybór najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybór oferty na usługę ochrony osób i mienia Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łomży w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża" - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (art 13a uPZP) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na: "Realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na poprawę infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ocieplenie budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Mickiewicza 6 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony - konserwacja oświetlenia miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Przebudowa budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę i przebudowę chodników: ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: : " Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w ramach remontu drogi krajowej nr 61 w Łomży " - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Wschód - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: informacja o unieważnieniu postępowania na: "NA REALIZACJĘ PLACÓW ZABAW NA TERENIE PARKU JANA PAWŁA II - PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę i rozbudowę ul. Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Modernizację ul. 33 Pułku Piechoty w Łomży w ramach budowa i przebudowa parkingów i chodników" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym:"Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na budowę bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieogarniczonym na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul.Niemcewicza) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę łącznika do ul. Spokojnej etap II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na: "Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usługa bankowa dotycząca udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 38.500.000,00 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę i przebudowę chodników: ul. Przykoszarowa, Lipowa, Obrońców Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "WYMIANĘ INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o siódmym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o szóstym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty rozbiórkowe przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” przy ul. Wojska Polskiego 29A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul.Niemcewicza). - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowa oświetlenia traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przystosowanie budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży do przepisów ppoż. i sanepidu" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja pomieszczeń budynku przy M.C. Skłodowskiej 5 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Przebudowę i rozbudowę ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Ocieplenie budynku ZSWiO nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 wraz z robotami towarzyszącymi" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na III piętrze w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Nowej 2 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z drugiego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie: "Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę budynku Bursy Szkolnej nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na "konserwację oświetlenia miasta" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Budowa i przebudowa chodników w Łomży -ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka " - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Budowa i przebudowa chodników w Łomży - ul. Bawełniana, Adama Chętnika, Żwirowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Strażacka"" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: „Obsługa bankowa budżetu Miasta Łomża oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2023” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z trzeciego postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na udzielenie zamówienia na zadanie: ,,Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego na osiedlu Wschód" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: „Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w ramach remontu drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola "Mały Artysta" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na:"Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wykonaniem izolacji termicznej ścian fundamentowych w budynku Bursy Szkolnej nr 3" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Modernizacja ul. 33 Pułku Piechoty w Łomży w ramach budowa i przebudowa parkingów i chodników" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: "Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na usługę bankową - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: " Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza)" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży - II Przetarg" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: "Budowa i przebudowa chodników ul. Przykoszarowa, Lipowa, Obrońców Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum w Urzędzie Miejskim w Łomży w budynku Ratusza przy Starym Rynku 14 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na malowanie ścian i sufitów oraz wymianę wykładziny w pok. 121, 122 UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - remont łazienek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archologicznego - Hala Targowa w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja elewacji i dachu oraz wykonanie iluminacji budynku Teatru Lalki i Aktowa w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na ochronę fizyczną i monitorowanie p.-poż. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: " Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie, dostawa, montaż mebli - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowa schodów ul. Zamiejska i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie prac szacowania nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa czterotorowej bieżni sportowej - Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zapytanie ofertowe w sprawie zapewnienia transmisji, utrwalania obrad rady i udostępniania z nich nagrań - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do oddania w dzierżawę - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Suwalska Strefa Ekonomiczna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony łączny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży głównym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Browarna i Modrzewiowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność MIasta Łomża, przeznaczonych do zbycia - oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Sosnowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomosci, stanowiacej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Kasztelańska i Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Towarowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiacej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Stacha Konwy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przenaczonych do przekazania w dzierżawę - łąki położone przy Grobli Jednaczewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej - Grabówka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, położonych w Łomży przy ul. Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż ul. Dworna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Nowoprojektowana - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - ul. Kalinowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jej dotychczasowym użytkownikom wieczystym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jej dotychczasowym użytkownikom wieczystym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - przy ul. Sikorskiego i Nowoprojektowanej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż przy ul. Dwornej 26 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Dmowskiego 4A - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stare Modzele - żwirownia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - mobilna lodziarnia na Starym Rynku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej (Grabówka) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: ,,Przebudowa łącznika do ul. Spokojnej etap II" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: "Modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Wymianę instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola Publicznego nr 4" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Dostosowanie budynku do potrzeb dla osób niepełnosprawnych ZSEiO nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "modernizację pionu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę fontanny, tężni i toalety na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Monitoring i oświetlenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Łomżyca - skrzyżowanie ulic Browarnej i Podleśnej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na rozbudowę drogi gminnej nr 101081B w Łomży (ul. Niemcewicza) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację budynków Niepublicznego Przedszkola "Mały Artysta" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Realizacja usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów miasta Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z drugiego postępowania na: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę fontanny, tężni, toalety i monitoringu wizyjnego na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na renowację elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w czwartym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: BZIRON - MOPS w Łomży zaprasza do zapoznania się z "Programem wyrównywania róznic między regionami III". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o zawieszeniu postępowania w spr. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej drogi ekspresowej S-61 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji - budowa drogi ekspresowej S - 61. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nieodpłatna pomoc prawna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nowy e-dowód - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Ochrony Praw Rodzin i Pacjentów z terenu działania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Tryb pozakonkursowy w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Sportowemu "Dwójka" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji - Yacht Club "Arcus" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Szachowemu MARATON - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji - Yacht Club "Arcus" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o miejscu i terminie wyborów do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Gimnazjalnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPIJCZYK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Raport z konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Raport z konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lista zadań do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2020 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - MAŁY ZUS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dot. budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dot. budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie rozbudowy Zakładów Spożywczych "BONA" sp. z o.o. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne dot. pozwolenia wodnoprawnego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Bokserskiemu Klubowi Sportowemu Tiger - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji UKS Butterfly - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dot. pozwolenia wodnoprawnego - budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn (2) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku dot. pozwolenia wodnoprawnego - budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn (1) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji MKS "Dwójka" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji UKS Łomżyczka 10 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży ul. Polna 16 zaprasza... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. budowy drogi ekspresowej S - 61 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenie dotacji Łomżyńskiemu Klubowi Płetwonurków "Podwodny Jeleń" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenie dotacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór ofert na "Organizację patroli wodnych rz. Narew w granicach administracyjnych m. Łomża od 19.06 - do 01.09.2019 r." - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wszczęciu postępowania dot. budowy drogi ekspresowej S - 61 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji TIGER - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji Klub Sportowy ELBRUS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Szachowemu MARATON - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża - dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie dotyczące zmiany pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w sp. budowy przy ul. Grabowej elektrowni fotowoltanicznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Club "ARCUS" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Liceum Sportowe Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu Prefbet Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Klubowi Sportowemu Narew Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS Butterfly - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i VII Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo Olimpijskim - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Clubowi "Arcus" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji KU Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek w Tenisie "Piątuś Cup" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji UKS "Return" Łomża na Organizację Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie "JBB Nadzieja Cup" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lista kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczelnianemu Klubowi PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji "L" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-pozwolenie zintegrowane - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zakończenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zmiana pozwolenia zintegrowanego MPEC Sp. z o.o. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie PGW Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie PGW Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu DA SIĘ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - postanowienie dot. stacji paliw - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Łomżyńskiemu Towarzystwu Muzycznemu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Parafii Matki Bożej Bolesnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o uruchomieniu środków w trybie pozakonkursowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie PGW Wody Polskie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 18.05.2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 18.05.2019 r. - [Wszystkie zmiany]