Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca poręczenia pożyczki dla MPEC Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca poręczenia pożyczki dla MPEC Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dot. ilości odpadów dostarczonych do ZGO Sp. z o.o. przez MPGKiM ZB w Łomży w latach 2021 i 2022

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dot. ilości odpadów dostarczonych do ZGO Sp. z o.o. przez MPGKiM ZB w Łomży w latach 2021 i 2022 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji dot. wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za cały 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji dot. wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za cały 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Interpelacja dotycząca pożyczki dla MPEC Sp.z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca programu ochrony zdrowia psychicznego miasta Łomży na lata 2011-2015.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca programu ochrony zdrowia psychicznego miasta Łomży na lata 2011-2015. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za 2022 rok (11 m-cy)

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za 2022 rok (11 m-cy) - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków poniesionych na obsługę zadłużenia w latach 2018-2022 przez Miasto Łomża oraz spółki prawa handlowego podległe miastu.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków poniesionych na obsługę zadłużenia w latach 2018-2022 przez Miasto Łomża oraz spółki prawa handlowego podległe miastu. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca uzyskanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta Łomża w latach 2014-2022.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca uzyskanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta Łomża w latach 2014-2022. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych.

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034"

Dodanie nowej wiadomości: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych.

Edycja wiadomości Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja zezwalająca na zlokalizowanie urządzenia w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

środa, 04 stycznia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Kasztelańska 8

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Kasztelańska 8 - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych.

Edycja wiadomości Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 05 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca skargi mieszkańca Zbigniewa N. na bezczynność urzędu w sprawie przyznania mu mieszkania komunalnego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca skargi mieszkańca Zbigniewa N. na bezczynność urzędu w sprawie przyznania mu mieszkania komunalnego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków poniesionych na obsługę zadłużenia w latach 2018-2022 przez Miasto Łomża oraz spółki prawa handlowego podległe miastu.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca wydatków poniesionych na obsługę zadłużenia w latach 2018-2022 przez Miasto Łomża oraz spółki prawa handlowego podległe miastu. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dot. ilości odpadów dostarczonych do ZGO Sp. z o.o. przez MPGKiM ZB w Łomży w latach 2021 i 2022

Edycja wiadomości Interpelacja dot. ilości odpadów dostarczonych do ZGO Sp. z o.o. przez MPGKiM ZB w Łomży w latach 2021 i 2022 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 stycznia 2023

Wiadomości

Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) - ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) - ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych.

Edycja wiadomości Zapytanie dotyczące potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję styczniową 2023

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję styczniową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca ilości odpadów odebranych w 2022 roku przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca ilości odpadów odebranych w 2022 roku przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 stycznia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 stycznia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2023

Wiadomości

Protokół Nr LXV/22

Edycja wiadomości Protokół Nr LXV/22 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/22 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności I, II, III i IV kwartał 2022

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności I, II, III i IV kwartał 2022 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca ilości odpadów odebranych w 2022 roku przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca ilości odpadów odebranych w 2022 roku przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji dot. wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za cały 2022 rok.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji dot. wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za cały 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca uzyskanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta Łomża w latach 2014-2022.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca uzyskanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta Łomża w latach 2014-2022. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 stycznia 2023

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży najemcom.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży najemcom. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca programu ochrony zdrowia psychicznego miasta Łomży na lata 2011-2015.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca programu ochrony zdrowia psychicznego miasta Łomży na lata 2011-2015. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych m.Łomża

Edycja wiadomości Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 stycznia 2023

Wiadomości

Intereplacja dotycząca zadłużenia miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Intereplacja dotycząca zadłużenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca poręczenia pożyczki dla MPEC Sp. z o.o.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca poręczenia pożyczki dla MPEC Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR ZGŁOSZEŃ INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego będącego własnością miasta.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego będącego własnością miasta. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego będącego własnością miasta.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego będącego własnością miasta. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca sprzedaży majątku miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca sprzedaży majątku miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca ilości posiadanych lokali komunalnych.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca ilości posiadanych lokali komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zestawienia ilości odpadów odebranych przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji w całym 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie zestawienia ilości odpadów odebranych przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji w całym 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca gospodarki odpadami.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca gospodarki odpadami. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Intereplacja dotycząca zadłużenia miasta Łomża

Edycja wiadomości Intereplacja dotycząca zadłużenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 stycznia 2023

Wiadomości

zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Transmisja LXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 stycznia 2023 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXVI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 18 stycznia 2023 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania stanowiska ds.koordynacji kontroli zarządczej - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXVI/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LXVI/23 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję styczniową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję styczniową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 stycznia 2023

Wiadomości

Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży do zrealizowania w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli Urzędu Miejskiego w Łomży do zrealizowania w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz kontroli do zrealizowania przez Biuro Audytu i Kontroli w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli do zrealizowania przez Biuro Audytu i Kontroli w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.1.2023 z dnia 18.01.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.1.2023 z dnia 18.01.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 582/LXVI/23 z dnia 18 stycznia 2023 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 582/LXVI/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udzielonego poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 stycznia 2023

Wiadomości

Transmisja LXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 20 stycznia 2023 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 20stycznia 2023 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXVII/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LXVII/23 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca gospodarki odpadami.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca gospodarki odpadami. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zestawienia ilości odpadów odebranych przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji w całym 2022 roku.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie zestawienia ilości odpadów odebranych przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji w całym 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca skargi mieszkańca Zbigniewa N. na bezczynność urzędu w sprawie przyznania mu mieszkania komunalnego.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca skargi mieszkańca Zbigniewa N. na bezczynność urzędu w sprawie przyznania mu mieszkania komunalnego. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 stycznia 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko INSPEKTORA w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zatrudnieniu pracownika na umowę zastępstwo na stanowisko Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ul. Wojska Polskiego 161 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Oddziale komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budowlanych - 2 etaty w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki naboru na stanowisko Referenta w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budowlanych - 2 etaty w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Łomży 3 stanowiska urzędnicze w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - Doradca Kariery 4 stanowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw obsługi i konserwacji sieci komputerowej w ZSTiO Nr 4 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora - 2 etaty w Wydziale Skarbu i Budżetu Oddział Podatków UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Obsługi Urzędu (poprzednio Biuro Obsługi Urzędu- zmiana organizacja od 1 kwietnia 2017r.)UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - Domek Pastora w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 stycznia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca ilości posiadanych lokali komunalnych.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca ilości posiadanych lokali komunalnych. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 stycznia 2023

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe z 30.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor OIK p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji s p. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z.b p. Janusz Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Milosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe korekta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Andrzej Modzelewski - korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z.b. p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. p. Marek Olbryś - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. p. Marek Olbryś - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p.o. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej - p. Magdalena Zawisza - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Centrum Integracji Społecznej p. Joanna Agata Truszkowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Centrum Integracji Społecznej p. Joanna Agata Truszkowska - oświadczenie majątkowe z dnia 01.08.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej - p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Maria Małgorzata Bachanowicz - Macieboch - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy - p. Maria Małgorzata Bachanowicz - Macieboch - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Paweł Laskowski - oświadczenie majątkowe z dnia 03.02.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Grażyna Teresa Gosiewska - oświadczenie majątkowe z dnia 28.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe z dnia 29.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 27.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 20.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P.O. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Magdalena Zawisza - oświadczenie majątkowe z dnia 31.05.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P.O. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy - oświadczenie majątkowe z dnia 10.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe z 28.09.2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor DPS p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor POW p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOPS p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Dyrektora MOPS p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor CPZ p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor ŚDS p. Wioletta Wiśniewska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor TLiA p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MDK - DŚT p. Krzysztof Zemło - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MOSiR p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MBP p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor Muzeum Płn. Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu MPEC sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu MPWiK sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu PPŁ sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MPGKiM z.b. p. Dariusz Brakoniecki - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezes Zarządu ZGO sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Centrum Integracji Społecznej p. Joanna Agata Truszkowska - oświadczenie majątkowe z 28.03.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dyrektor MPK p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Centrum Integracji Społecznej p. Radosław Karol Olszewski - oświadczenie majątkowe z 30.04.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: P.O. Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Magdalena Zawisza - oświadczenie majątkowe z dnia 30.10.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Domasiewicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Gałązka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Godlewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Jóskowiak - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Kacprowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Konopka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Oszkinisa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radego Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnego Zwierzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenia majątkowe radnej Ewy Chludzińskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnego Lecha Śleszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia majątkowe radnej Ireny Anny Gorzoch - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddział Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców - p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe z dnia 10.07.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Specjalista Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe z dnia 07.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe z dnia 02.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe z 03.02.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie z dnia 07.03.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej Anna Borzuchowska - oświadczenie z dnia 21.11.2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny specjalista Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe z dnia 07.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe z 16.11.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Marzanna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jadwiga Maria Brulińska - po. Dyrektora PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2017 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP1 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP 1 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Erynk-Cichowicz - Dyrektor SP Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Erynk-Cichowicz - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Iwona Erynk-Cichowicz - p.o. Dyrektor SP Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2017r_aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jolanta Józefa Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Lucyna Antecka - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maciej Roman Listowski - Dyrektor ŁCRE - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Maciej Roman Listowski - p.o.Dyrektora Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji- oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2017r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.12. - do 31.12.2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 26.11.2009 r. w sprawie pozwolenia na budowę centrum handlowo-usługowego "Galeria Narew" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.10. - do 31.10.2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.09. do 30.09.2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomży o wszczęciu postępowania /budowa centrum handlowo – usługowego „Galeria Narew” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta w sprawie budowy ul. Spokojnej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2009r. w sprawie przebudowy drogi Nr 101072B /Mała Kraska/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta z dnia 3 września 2009r. w sprawie budowy drogi ul. Spokojnej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przebudowy ul. Spokojnej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie remontu i przebudowy Al. Piłsudskiego /od ul. Spokojnej wraz z przebudową skrzyżowania do Al. Legionów/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie przebudowy Ronda Solidarności- skrzyżowania Al. Piłsudskiego z ul. Zawadzką. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie remontu drogi na odcinkach od skrzyżowania z Al. Legionów do skrzyżowania z ul. Zawadzką i od skrzyżowania z ul. Zawadzką do skrzyżowania z Szosą Zambrowską. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie budowy ul. Spokojnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekty PHARE - Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie przebudowy ul. Spokojnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca dot. ul. Pana Tadeusza oraz ul. Konrada Wallenroda w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wywieszeniu protokołu z dyskusji publicznej (dot. rejonu ul. Wąskiej - obszar P11) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania pozwolenia na remont i przebudowę drogi Al.Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wywieszeniu protokołu z dyskusji publicznej (dot. terenów przy ul. Zdrojowej) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża – tereny położone przy ul. Zdrojowej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE W SPRAWIE WOLNEGO PUNKTU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 6.08.2008 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu drogi gminnej na odcinku ul. Poznańskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 kwietnia 2009 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 30.07.2008 roku w związku z ustaleniem lokalizacji drogi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.10. - do 31.10.2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 4.08.2008 roku w związku z planowana budową sieci cieplnej w rejonie Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.04. do 30.04.2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 31.07.2008 roku w związku z planowaną budową gazociągu w ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POROZUMIENIE z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiacych własności Skarbu Państwa. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w związku z planem budowy gazociągu w ul. Jednaczewskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.02.do 29.02.2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.06. do 30.06.2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.08.- do 31.08.2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 4.08.2008 roku w związku z planowaną budową sieci cieplnej w rejonie Starego Rynku, ul. Długiej i Pocztarskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 29.07.2008 w związku z planowaną budową sieci gazowej w ul. Strzelców Kurpiowskich i Łukasińskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.03. do 31.03.2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.03. do 31.03.2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 29.07.2008 roku w związku z planowaną budową gazociągu w ul. Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.12 do 31.12.2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.02. do 28.02.2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Łomża w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej wyznaczonych na niedzielę 9 października 2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o Pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.02. do 28.02.2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miastaobejmującego teren położony w rejonie ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 11 sierpnia dot. przebudowy ul. Spokojnej na odcinku od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2009r. /remont drogi na odcinkach od skrzyżowania z Al.Legionów do skrzyżowania z ul. Zawadzką oraz do skrzyżowania z Szosą Zambrowską/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.12. do 31.12.2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.08. do 31.08.2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skład osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Łomża w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę 25 września 2005 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O PRACY PREZYDENTA MIASTA W OKRESIE OD 1.05. DO 31.05.2005 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr 1 /07 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Łomży z dnia 30 kwietnia 2007 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 31.07.2008 roku w związku z planowaną budową gazociągu w ul. Wojska Polskiego, Nowoprojektowanej i Krzywej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.09. do 30.09.2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.06 do 30.06.2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.08. do 30.08.2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O PRACY PREZYDENTA MIASTA W OKRESIE 0d 1.04. do 30.04.2005 ROKU. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.01. do 31.01.2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA miasta Łomża... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O PRACY PREZYDENTA MIASTA W OKRESIE OD 1.03. DO 31.03.2005 ROKU. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża..... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kart dla interesanta dostępnych w Punkcie Obslugi Klienta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA miasta Łomża.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.12. do 31.12.2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.04. do 30.04.2006 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O PRACY PREZYDENTA MIASTA w okresie od 1.01. do 31.01.2005 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Phare Small Projects (2002) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarzadzenie Prezydenta Miasta nr 204/03 z dnia 17.11.2003r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POLITYKA JAKOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta Łomży w okresie od 1.11. do 30.11.2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie dla Uczestników Scalenia i Podziału do składania wniosków o przydział nowych działek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.08. do 31.08.2004 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.07. do 31.07.2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta w okresie od 1.10 do 31.10.2004 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.03.04. do 31.03.04 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.04. do 30.04.2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.01. do 31.01.2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę - Pulwy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca / przebudowa ronda Solidarności/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Łomża z dnia 17 września 2009r, w sprawie wydania pozwolenia na budowę 20 zjazdów i przebudowę 4 istniejących w pasie Al. Legionów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.11. do 31.11.2004 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.06. do 30.06.2004 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.09.do 30.09 2003 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.09. do 30.09.2004 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.02. do 29.02.2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości, przeznaczonej do przekazania w najem - lokalizacja stolika z parasolami na Starym Rynku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.11. - do 30.11.2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.07 do 31.07.2003 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.02. do 28.02.2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.08. do 31.08 2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.10. do 31.10.2003 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miastaw okresie od 1.12. do 31.12.2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POLITYKA JAKOŚCI W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 0162-A-8/08 z dnia: 1 sierpnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekazania w najem - na Starym Rynku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekazania w najem - lokalizacja stolików z parasolami na Starym Rynku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Stary Rynek, mała gastronomia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.01. do 31.01.2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w SP nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modyfikacja SIWZ dot. wykonania remontu podłóg w 17 salach lekcyjnych oraz 2 pomieszczeniach administracyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: konkurs na stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości zabudowanej do wydzierżawienia - Al. Legionów - teren dworca PKS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.08. do 31.08.2004 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych, prawnych, oraz jednostek organizacyjnych......... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 1.05 do 31.05.2004 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę kompleksu łąk, przy Grobli Jednaczewskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie w sprawie powołania rzeczoznawców do spraw szacowania zwierząt - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości Miasta Łomża do oddania w najem z przeznaczeniem pod budowę wieży (masztu ) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budżet Miasta Łomża na 2006 r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 0162-A-5/08 z dnia: 10 czerwca 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 0162-A-4/08 z dnia: 9 czerwca 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarzadznie Nr 98/2008 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadającyh..... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W y k a z osób fizycznych i prawnych , którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych...... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Udostępnienie spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w III kwartale 2006 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej..... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej..... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykorzystanie środków publicznych w I kwartale 2006r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ PODAKU ROLNEGO I LEŚNEGO W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2004 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta ... - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY WYDANE DECYZJE O ZAKOŃCZENIU RESTRUKTURYZACJI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY WYDANE DECYZJE O ZAKOŃCZENIU RESTRUKTURYZACJI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY WYDANE DECYZJE O ZAKOŃCZENIU RESTRUKTURYZACJI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: TARYFA - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r. finansowany ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Aktualny wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Harmonogram kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych od 01.08. - do 31.12.2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, lokalizacja i harmonogram pracy. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 677 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce dot. pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Fundacji "L" . - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji im. Cyryla i Metodego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu "Piesza Pielgrzymka Łomżyńska" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. inwestycji drogowej na odcinku m. Łomża i m. Konarzyce - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca sprzedaży majątku miasta Łomża.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca sprzedaży majątku miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2023

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 roku - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku - [Wszystkie zmiany]

Stawki dotacji na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Stawki dotacji na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. rozbudowy loggii przy lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztelańskiej 8 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. rozbudowy loggii przy lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kasztelańskiej 8 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomża 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Śmiarowskiego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Śmiarowskiego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Kwadratowa

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Kwadratowa - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Harcerska

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Harcerska - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zatylna

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zatylna - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Kwadratowa II

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Kwadratowa II - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Dmowskiego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Sosnowa

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Sosnowa - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 stycznia 2023

Wiadomości

Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.2.2023 z dnia 25.01.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.2.2023 z dnia 25.01.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.3.2023 z dnia 25.01.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.3.2023 z dnia 25.01.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 579/LXV/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 579/LXV/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca budowy spalarni odpadów medycznych w Czerwonym Borze

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca budowy spalarni odpadów medycznych w Czerwonym Borze - [Wszystkie zmiany]

„Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” - drugie postępowanie

Dodanie nowej wiadomości: „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” - drugie postępowanie - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.4.2023 z dnia 27.01.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.4.2023 z dnia 27.01.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego będącego własnością miasta.

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego będącego własnością miasta. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 stycznia 2023

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Gimnazjalnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Olimpijczyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu Prefbet Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o możliwości ubiegania się do Samorządu Województwa Podlaskiego o dof. ze środków PFRON robót budowlanych dot. obiektów służących rehabilitacji z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Sportowemu Klubowi Tenisa Stołowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Łomżyczka 10" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprostowanie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie - nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - Licytacja publiczna rzeczy znalezionych, które stały się własnością miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Fundacji Pogodna Szkoła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Szachowemu Maraton - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Sportu Dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w spr. budowy bulwarów w Łomży - etap II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla mieszkańców Miasta Łomża dotycząca taryf za wodę i ścieki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu PREFBET ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Dyrektora MPGKiM ZB w Łomży o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego, którego przedmiotem jest budowa gazociągu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Liceum Sportowemu Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Narew" Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu "Narew" Kurpiewski Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Tiger" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Grupa Falko 2 w Toruniu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. budowy i rozbudowy ul. Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Sportu Dla Wszystkich "Biegamy Dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kwalifikacja wojskowa 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Do Przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Yacht Club "Arcus" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wydaniu decyzji odszkodowawczej za nieruchomość przy ul. Szmaragdowej 5 i 7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wydaniu decyzji odszkodowawczej za nieruchomość przy ul. Sybiraków 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia przez Skarb Państwa - Łomżyca - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o przystąpieniu do konsultacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wydania postanowienia o powołaniu biegłego przy ustalaniu odszkodowania zrid - ul. Szmaragdowa 5 i 7 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wydania postanowienia o powołaniu biegłego przy ustalaniu odszkodowania zrid - ul. Sybiraków 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - zawieszenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - konsultacje społeczne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: POSTANOWIENIE w sprawie stwierdzenia obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu konkursu na wybór partnera do realizacji projektu EFS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2019. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miasto Łomża w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych /Poprawa Spójności Społecznej/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2018 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku w 2018 roku" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego (II) konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu otoczenia budynku MDK-DŚT. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza zabytkowego budynku tzw. „Domku pastora” położonego przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza zabytkowego budynku tzw. „Domku pastora” położonego przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – dostawa komputerów, drukarek i oprogramowania - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży./ul. Wiosenna/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży /ul. Obrońców Łomży, ul. Przykoszarowa/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ulicy Rybaki 19 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia ofert na usługi konserwacyjne i utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej technicznych systemów alarmowych obrony cywilnej na terenie miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony nieruchomości zabudowanej trzema budynkami przeznaczonymi do rozbiórki położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - parking - ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 7 nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Stare Modzele - żwirownia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym, położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży u zbiegu ulic Spokojnej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym - ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach o przetargu na sprzedaż nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomoości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym - ul. Polowa 22 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o dziewiątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Spokojna, ul. Fabryczna, żwirownia Stare Modzele - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika 21 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o ósmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłaszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Wesoła 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przystąpieniu do rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Sk. Państwa, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej 52B - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ścieżka edukacyjna zlokalizowana na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży na osiedlu Staszica w obrębie ulic Polna, Wesoła, Bohdana Winiarskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa miejsc do grillowania na Bulwarach w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Drugie zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O NR 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy systemu wentylacyjnego w budynku MDK-DŚT. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Remont I piętra w budynku Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania w ramach zadania: Domek pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 - drugie postępowanie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na dostawę do Domku pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży w zakresie wyposażenia kuchni oraz ogrodu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usługa administrowania wybudowaną w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” siecią teleinformatyczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przeprowadzenie audytu finansowego Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pozyskanie danych termalnych dla obszaru m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polowej 59 i Al. Legionów 26 w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizacje i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja oświetlenia miasta - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Podleśnej i ul. Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa i montaż 5 szt. infokiosków - ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa i montaż 5 szt. infokiosków - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja monitoringu miejskiego - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria - Korytki Leśne - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie sieci "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie sieci "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie robót budowlanych związanych z rozszerzeniem cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rewitalizację Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - I etap - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szosa Zambrowska i Księżnej Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego - etap II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kaktusowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetrag nieograniczony na budowę chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem na ulicy Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetrag nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Skłodowskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę ulic: Turkusowej, Szafirowej, Rubinowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgaczy: ul. Szosy Zambrowskiej oraz ul. Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli do Domku pastora w Łomzy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę pokrycia dachu budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa stref rekreacji przy ul. Browarnej, Studenckiej, Kaznodziejskiej i Dwornej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt w kwocie 10.279.777,49 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domku Pastora w Łomży obejmującą dostawę mebli do wszystkich pomieszczeń oraz dostawę wyposażenia do pracowni malarskiej i ceramicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02 KDD - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgacza ul. Szosa Zambrowska - Rycerska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem ul. Szeroka. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażowym położonej przy ul. Nowoprojektowanej 21 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do uczestnictwa w II i III przetargu łącznym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem garażowym, położonej w Łomży przy ul. Nowoprojektowanej 21 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem garażowym, położonej przy ul. Nowoprojektowanej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do uczestnictwa w przetargach na zbycie nieruchomości w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konkurs ofert na wynajęcie powierzchni na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej będącej elementem Strefy Kibica w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej Francja 2016. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży /ul. Nowoprojektowana, ul. Wesoła/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność M. Łomża przeznaczonych w najem /pomieszczenia murowanego kiosku na terenie Dworca autobusowego/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży na uzupełnienie działek - ul. Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stare Modzele - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta Łomża - "wykup użytkowania wieczystego na własność" - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do przekazania w najem /lokale na Dworcu autobusowym/. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Spokojna 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę - działka rola przy ul. Owocowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę - 16 miejsc parkingowych przy ul. M.C. Skłodowskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - uzupełnienie nieruchomości sąsiednich - Ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o II-im przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - Nowogrodzka - Grabówka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - wkład własny w ramach PPP - dworzec PKS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym - ul. Narodowych Sił Zbrojnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży, na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Topolowej - 5 działek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem ul. Handlowa, Stary Rynek , Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Narodowych Sił Zbrojnych (dawna Saperska) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Topolowa - zabudowa mieszkaniowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży u zbiegu ulic Spokojnej i Fabrycznej, oznaczonej geod. nr 22428/20 o pow. 490 m2, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie schodów ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie i dostawa tablic informacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie projektu budowlanego naprawy nowej i konserwacji starej fasady ratusza z oceną stanu technicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia ofert: "Opracowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia ofert: "Modernizacja pokoi mieszkalnych w Bursie Szkolnej Nr 2". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie "Strategii Promocji Miasta Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Sprzedaż i dostawa urn wyborczych". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja w spr. unieważnienia postępowania "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na modernizację klatki schodowej w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - schody ewakuacyjne w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty: Usługa dostępu do sieci Internet w okresie 24 m-cy do użytku Miasta Łomża wybudowanej w ramach projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie schodów ewakuacyjnych oraz wymiany ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa ulicy Dworcowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie schodów ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu technicznego sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Zawadzką - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie schodów ewakuacyjnych w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Przytulnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - badania laboratoryjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - zaproszenie do składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złozenia oferty na modernizację pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ścianki działowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - schody ewakuacyjne SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja 2 łazienek PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja klatki schodowej w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO - opracowanie dokumentacji i budowa ścianki działowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja 2 łazienek w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja klatki schodowej PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja pomieszczeń III LO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja pomieszczeń w III LO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja klatki schodowej PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja łazienek PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja ZSDiG - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację chodników - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty- przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Dmowskiego do ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - badania laboratoryjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie geodezyjnych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa bulwarów w Łomży – II etap - opracowanie dokumentacji projektowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakup centrali telefonicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę parkingów i dróg dojazdowych przy budynkach Nr 16, 26 i 28 przy ul. Śniadeckiego oraz przebudowę drogi serwisowej i parkingów przy ul.Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” i siecią teleinformatyczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja oświetlenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na opracowanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budynków miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową budynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modernizacja chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Remont i adaptacja lokalu przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu "Senior-Wigor". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa ulicy Piaskowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” i siecią teleinformatyczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja oświetlenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakup centrali telefonicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg dojazdowych, parkingów i chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Stawowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony - modernizacja oświetlenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Studenckiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa bulwarów w Łomży – II etap - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznych na budowę parkingów przy budynkach Nr 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego i przebudowę drogi serwisowej przy Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na modernizację chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieogranicozny na przebudowę części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na remont i adaptację lokalu przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu "Senior-Wigor" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Budowa ulicy Ptasiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetag nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz budowę parkingów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budynków miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową budynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Budowa ulicy Piaskowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3-go Maja oraz ul. 12 KD-D łącznika ul. Poznańskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy KD-Dmowskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o dialogu technicznym - nawierzchnia kortu tenisowego ze sztucznej trawy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3-go Maja oraz ul. 12 KD-D łącznika ul. Poznańskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia obiektu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: KD, Ks. Bp. S. Łukomskiego, Śmiarowskiego, Modrzewiowej, Glogera w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetrag nieograniczony na modernizację II piętra w szkole PG 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizację pionu żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę parkingów przy Przedszkolach Publicznych w Łomży: przy PP Nr 2 (I etap) i przy PP Nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę szaletu na placu Niepodległości w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi krajowej nr 63 - ulica Szosa Zambrowska w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą PG1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dwornej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2604B w Łomży - ulicy Polowej i ulicy Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej od ulicy Przykoszarowej do ulicy Zawady Przedmieście w Łomży wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. (art. 13a ustawy pzp) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ul. Gen. W. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Nowoprojektowana 21 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Makowa, Piłsudskiego i Polna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża - przeznaczonych do sprzedaży (dotychczasowym najemcom) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży głównym najemcom. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży ul. Ptasia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /ul. Wojska Polskiego 41/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /ul. Nowogrodzka 160/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Wojska Polskiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Meblowa i ul. Sybiraków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz pomieszczeń znajdujących się w budynku Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 przeznaczonych w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych w najem /ul. Glogera/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do zożenia oferty na "Wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste - dotychczasowemu najemcy garażu, poł. przy ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Zygmunta Glogera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Ciepła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - żwirownia Stare Modzele - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonej do przekazania w najem - parking przy Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie nr 18/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym - Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka 160 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przenacznej do sprzedaży na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej - ul. Studencka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Spokojna 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - ul. Glogera - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej - "Grabówka" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego - dworzec PKS - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Rządowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Śmiarowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem na ustawienie tablicy reklamowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Katyńska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy - ul. Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Stary Rynek i ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - Grabówka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Poznańska i ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Spokojna 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Sybiraków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - ul. Wesoła 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do dzierżawy - łąki - Grobla Jednaczewska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej - na cele inwestycyjne o pow. 1,77 ha - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie audytów energetycznych i inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków Przedszkoli „Mały Artysta „ i „Wesołe Słoneczko” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty "Wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty "Modernizacja budynku przy ul. Farnej praz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na "Modernizacje budynku przy ul.Farnej 1 oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - Letnie Kino Plenerowe "Wakacje z Woody Allenem" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie Studium Wykonalności i wykonanie Analizy popytu dla Projektu "Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa klatki schodowej i dobudowa windy towarowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Plac zabaw “Statek Kolumba” ze strefą rodzica w formie zadaszonych altanek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji na modernizację łazienek i c.o. w budynku II LO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji, renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sporządzenie dokumentacji projektowej kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa klatki schodowej i dobudowa windy towarowej do budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa klatki schodowej i dobudowa windy towarowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie operatów szacunkowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumabrium - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja wycieczki w Bieszczady - 50 osób. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty - ochrona i monitorowanie p.-poż. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą: Polową i ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na konserwację rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na renowację pomników usytuowanych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na modernizację korytarza - Szkoła Podstawowa nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ogrodzenia wokół posesji Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalnego przy ul. Nadnarwiańskiej 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie badań laboratoryjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozeznanie rynku - program funkcjonlano-użytkowy budowy centrum przesiadkowo-komunikacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji na modernizację łazienek i c.o. w budynku II LO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie nowych elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rozbudowę parkingu przy ul. Fabrycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont jezdni drogi krajowej Nr 63 – ul. Szosa Zambrowska w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację szatni szkolnej ZSO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Hali Sportowej przy SP9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania - zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań – Etap II” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej, odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Partyzantów w Łomży (strona lewa) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modernizacja łazienek i instalacji c.o. w budynku II LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu sportowego - przebudowę i remont zaplecza sali gimnastycznej S1 w PG Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i wymianę instalacji wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na przebudowę parkingów przy drodze serwisowej w pasie drogowym Alei Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę parkingów przy drodze serwisowej w pasie drogowym Alei Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa i rozbudowa ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt w kwocie 10 mln złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Długoterminowy kredyt w kwocie 10 mln złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na Budowę sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na rozbudowę i budowę ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nadnarwiańskiej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na budowę i modernizację chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa ul. Glogera w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na: Rozbudowę ul. Zawady Przedmieście w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja monitoringu miejskiego - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia, odcinek od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Szerokiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: Budowę parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży, - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w trzecim postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Konserwacja monitoringu miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Modernizację Szatni Szkolnej ZSO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - usługa sprzątania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nowych elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert: Rozbudowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - zarządzanie projektami 3.2.1, 3.2.2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na Modernizację nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) – od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań – Etap II - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na modernizację łazienek i instalacji c.o. w budynku II LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Glogera w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej, odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Partyzantów w Łomży (strona lewa)” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na modernizację pionu sportowego - przebudowę i remont zaplecza sali gimnastycznej S1 w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na modernizację pionu żywieniowego i wymianę instalacji wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę parkingów przy drodze serwisowej w pasie drogowym Al. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - długoterminowy kredyt w kwocie 10 mln złotych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Zawadzkiej w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży.” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na "Budowę i rozbudowę ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na "Budowę sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży." - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i budowę ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - budowa i modernizacja chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo- komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. II - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację terenu rekreacyjnego z muszlą koncertową w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację terenu rekreacyjnego z muszlą koncertową w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: ..."

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniuu „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: ..." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej