Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania przy ul. Bernatowicza 9 dla mieszkanki.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania przy ul. Bernatowicza 9 dla mieszkanki. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania przy ulicy Śniadeckiego 30 dla mieszkanki

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania przy ulicy Śniadeckiego 30 dla mieszkanki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2023

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży z siedzibą w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży z siedzibą w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lutego 2023

Wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2023

Wiadomości

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Dodanie nowej wiadomości: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 dn 06.02.2023. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2023 z dnia 03.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2023 z dnia 03.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2023 z dnia 03.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2023 z dnia 03.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.7.2023 z dnia 03.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.7.2023 z dnia 03.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.8.2023 z dnia 03.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.8.2023 z dnia 03.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.9.2023 z dnia 03.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.9.2023 z dnia 03.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.10.2023 z dnia 03.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.10.2023 z dnia 03.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2023

Wiadomości

Ogłoszenie w spr. podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały RMŁ określającej wykaz kąpielisk na terenie M. Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w spr. podania do publicznej wiadomości projektu Uchwały RMŁ określającej wykaz kąpielisk na terenie M. Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Edycja wiadomości Lokalizacja inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

środa, 08 lutego 2023

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2023

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 lutego 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 lutego 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego - lokal gastronomiczny w Hali Kultury

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego - lokal gastronomiczny w Hali Kultury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: bbbb - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: gggggg - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania komunalnego, socjalnego dla pracowników Urzędu Miasta Łomża lub innych jednostek podległych miastu.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania komunalnego, socjalnego dla pracowników Urzędu Miasta Łomża lub innych jednostek podległych miastu. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lutego 2023

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok - Dożywianie osób ubogich.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok - Placówki wsparcia.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok - Placówki wsparcia. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Fabryczna i ul. Żabia

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Fabryczna i ul. Żabia - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lutego 2023

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2023 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wyjaśnienia braku pozytywnej decyzji w sprawie gospodarki śmieciami dla mieszkańców ul. Długiej 3 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wyjaśnienia braku pozytywnej decyzji w sprawie gospodarki śmieciami dla mieszkańców ul. Długiej 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez MDK-DŚT.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez MDK-DŚT. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółki prawa handlowego, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółki prawa handlowego, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca potencjalnego wydatku na opłatę gościa specjalnego podczas wręczenia Łomżyńskich Laurów Sportowych.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca potencjalnego wydatku na opłatę gościa specjalnego podczas wręczenia Łomżyńskich Laurów Sportowych. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca dystrybucji węgla dla mieszkańców Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca dystrybucji węgla dla mieszkańców Łomży. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję lutową 2023

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję lutową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - udział społeczeństwa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - udział społeczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lutego 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca zakłócania spokoju mieszkańców po godzinie 22:00.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zakłócania spokoju mieszkańców po godzinie 22:00. - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję lutową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję lutową 2023 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2023

Wiadomości

Interpelacja w sprawie obsługi prawnej Miasta Łomża oraz jednostek podległych.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie obsługi prawnej Miasta Łomża oraz jednostek podległych. - [Wszystkie zmiany]

Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) - ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary) - ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej.

Dodanie nowej wiadomości: Raport końcowy z realizacji programu polityki zdrowotnej. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Informacje o podmiotach gospodarczych

Aktualizacja przepisów prawnych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 16 lutego 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca zejścia wykonawcy z placu budowy Hali Sportowej przy SP Nr 5 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca zejścia wykonawcy z placu budowy Hali Sportowej przy SP Nr 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbiórki i budowy kolidujących sieci infrastruktury technicznej związanej z przebudową ulicy Kierzkowej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbiórki i budowy kolidujących sieci infrastruktury technicznej związanej z przebudową ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża zawiadamia, że dysponuje wolnymi punktami na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża zaświadcza, że dysponuje wolnymi punktami na sprzedaż napojów alkoholowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2023

Wiadomości

zaproszenia na obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lutego 2023

Wiadomości

Transmisja LXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2023 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 22 lutego 2023 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXVII/23

Edycja wiadomości Protokół Nr LXVII/23 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXVI/23

Edycja wiadomości Protokół Nr LXVI/23 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXVIII/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LXVIII/23 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXVIII/23

Edycja wiadomości Protokół Nr LXVIII/23 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.11.2023 z dnia 20.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.11.2023 z dnia 20.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2023

Wiadomości

Plan Pracy Rady na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lutego 2023

Wiadomości

Zapytanie w sprawie potencjalnego zatrudnienia zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie potencjalnego zatrudnienia zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez MDK-DŚT.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez MDK-DŚT. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2023

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na 31.12.2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.12.2022r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. przy ul. Meblowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym poł. przy ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółki prawa handlowego, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe.

Edycja wiadomości Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółki prawa handlowego, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie w sprawie poniesionych wydatków, związanych ze współpracą Miasta Łomża z redakcją dwutygodnika WSPÓLNOTA

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie poniesionych wydatków, związanych ze współpracą Miasta Łomża z redakcją dwutygodnika WSPÓLNOTA - [Wszystkie zmiany]

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych w Urzędzie Miasta Łomża

Edycja wiadomości Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lutego 2023

Wiadomości

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Dodanie nowej wiadomości: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/22

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół 39/23 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca dodatkowej wypłaty tzw. trzynastki przez spółki prawa handlowego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca dodatkowej wypłaty tzw. trzynastki przez spółki prawa handlowego - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w 2022 r. przez MDK-DŚT

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w 2022 r. przez MDK-DŚT - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółkę prawa handlowego MPEC Sp. z o.o. w 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółkę prawa handlowego MPEC Sp. z o.o. w 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca współpracy ZGO Sp. z o.o. z miastami i gminami dostarczającymi odpady

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca współpracy ZGO Sp. z o.o. z miastami i gminami dostarczającymi odpady - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.12.2023 z dnia 27.02.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.12.2023 z dnia 27.02.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian