Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 marca 2023

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Dodanie nowej wiadomości: JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10. - [Wszystkie zmiany]

JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Dodanie nowej wiadomości: JAKOŚĆ POWIETRZA - ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 marca 2023

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21.03.2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21.03.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 marca 2023

Wiadomości

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.13.2023 z dnia 01.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.13.2023 z dnia 01.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2023

Wiadomości

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.14.2023 z dnia 03.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.14.2023 z dnia 03.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 marca 2023

Wiadomości

Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz spółek Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz spółek Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie w sprawie sponsoringu Gali Finałowej Konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2023

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie sponsoringu Gali Finałowej Konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2023. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Fabryczna i ul. Żabia

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Fabryczna i ul. Żabia - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbiórki i budowy kolidujących sieci infrastruktury technicznej związanej z przebudową ulicy Kierzkowej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbiórki i budowy kolidujących sieci infrastruktury technicznej związanej z przebudową ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.15.2023 z dnia 06.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.15.2023 z dnia 06.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej Nr BUD.6740.2.16.2023 z dnia 06.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej Nr BUD.6740.2.16.2023 z dnia 06.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wpływu środków finansowych od klubów i stowarzyszeń sportowych za korzystanie z basenów MOSiR w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wpływu środków finansowych od klubów i stowarzyszeń sportowych za korzystanie z basenów MOSiR w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca funkcjonowania MPK Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca funkcjonowania MPK Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2023

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.17.2023 z dnia 07.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.17.2023 z dnia 07.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.18.2023 z dnia 07.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.18.2023 z dnia 07.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marca 2023

Wiadomości

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wszystkich wydatków na Straż Miejską Łomży w latach 2018-2022

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wszystkich wydatków na Straż Miejską Łomży w latach 2018-2022 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie - ul. Kopernika

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie - ul. Kopernika - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. M. Skłodowskiej-Curie

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. M. Skłodowskiej-Curie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Polowa

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Polowa - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zawadzka

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca nałożonych na MPGKiM podwyższonych opłat przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca nałożonych na MPGKiM podwyższonych opłat przez Marszałka Województwa Podlaskiego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca podziału nieruchomości przy ulicy Wesołej.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca podziału nieruchomości przy ulicy Wesołej. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie planu budowy bulwaru nad Narwią.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie planu budowy bulwaru nad Narwią. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.19.2023 z dnia 09.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci gazowej Nr BUD.6740.2.19.2023 z dnia 09.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - pod działalność gastronomiczną - w Hali Kultury, Stary Rynek 6

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - pod działalność gastronomiczną - w Hali Kultury, Stary Rynek 6 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca dramatycznej sytuacji mieszkańców korzystających z perkingu przy ul. Wojska Polskiego 161B

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca dramatycznej sytuacji mieszkańców korzystających z perkingu przy ul. Wojska Polskiego 161B - [Wszystkie zmiany]

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Łomży - drugie postępowanie

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Łomży - drugie postępowanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marca 2023

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LXVIII/23

Edycja wiadomości Protokół Nr LXVIII/23 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie braku dostępu do aptek w godzinach nocnych

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie braku dostępu do aptek w godzinach nocnych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 marca 2023

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 03.04.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 03.04.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.20.2023 z dnia 14.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.20.2023 z dnia 14.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.21.2023 z dnia 14.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.21.2023 z dnia 14.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.22.2023 z dnia 14.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.22.2023 z dnia 14.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 marca 2023

Wiadomości

Interpelacja dotycząca gospodarowania odpadami w 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Intelpelacja dotycząca godpodarowania odpadami w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca biznesowego uzasadnienia zakupu zastawy herbacianej za 9750 zł

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca biznesowego uzasadnienia zakupu zastawy herbacianej za 9750 zł - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w 2022 r. przez Urząd Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w 2022 r. przez Urząd Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne i cateringowe, na Dni Łomży i Sylwester opłacone przez MDK-DŚT, a zlecone przez UM Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne i cateringowe, na Dni Łomży i Sylwester opłacone przez MDK-DŚT, a zlecone przez UM Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie dotacji dla klubu siatkówki kobiet MKS Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie dotacji dla klubu siatkówki kobiet MKS Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 marca 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 marca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marca 2023

Wiadomości

materiały na sesję marcową 2023

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję marcową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków finansowych i rzeczowych oraz potencjalnie świadczonych usług w latach 2014-2022 dla Parafii Prawosławnej Pw. Św. Jana Teologa

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków finansowych i rzeczowych oraz potencjalnie świadczonyh usług w latach 2014-2022 dla Parafii Prawosławnej Pw. Św. Jana Teologa - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w latach 2018-2022 przez miejskie spółki prawa handlowego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w latach 2018-2022 przez miejskie spółki prawa handlowego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 14.04.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 14.04.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie prac remontowych na obiektach sportowych zarządzanych przez MOSiR w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie prac remontowych na obiektach sportowych zarządzanych przez MOSiR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółkę prawa handlowego MPEC sp.zo.o od 01.01.2023-17.03.2023

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółkę prawa handlowego MPEC sp.zo.o od 01.01.2023-17.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marca 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dofinansowanie dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Dofinansowanie dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Pawiej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej na cele termomodernizacji budynku Skarbu Państwa położonego przy ul. Nowej 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Szosy Zambrowskiej oraz sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Wojska Polskiego, Nowogrodzkiej, Szosy Zambrowskiej oraz sięgaczy ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję marcową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję marcową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marca 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/20 z dnia 20 maja 2020 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/20 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z kontroli zrealizowanych w 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli zrealizowanych w 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Łomży przez instytucje zewnętrzne w 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Łomży przez instytucje zewnętrzne w 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża w 2022 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża w 2022 roku. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 25.03.2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 25.03.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 marca 2023

Wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 marca 2023

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia poniesione przez MPEC Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia poniesione przez MPEC Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie w sprawie dotacji przyznawanych w trybie pozakonkursowym klubom, fundacjom i stowarzyszeniom

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie dotacji przyznawanych w trybie pozakonkursowym klubom, fundacjom i stowarzyszeniom - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 marca 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 marca 2023

Wiadomości

Interpelacja w sprawie nagród i premii dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek podległych w latach 2018-2022

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie nagród i premii dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek podległych w latach 2018-2022 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie jest na poziomie płacy minimalnej w Urzędzie Miasta, wszystkich jednostkach podległych oraz spółkach miejskich

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie jest na poziomie płacy minimalnej w Urzędzie Miasta, wszystkich jednostkach podległych oraz spółkach miejskich - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie jest równe lub niższe od kwoty 3600 brutto

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie jest równe lub niższe od kwoty 3600 brutto - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Kolno oraz Gminą Piątnica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Kolno oraz Gminą Piątnica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie było na poziomie płacy minimalnej na koniec 2022 r. w Urzędzie Miasta, wszystkich jednostkach podległych oraz spółkach miejskich

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie było na poziomie płacy minimalnej na koniec 2022 r. w Urzędzie Miasta, wszystkich jednostkach podległych oraz spółkach miejskich - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie podwyżek dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek podległych w latach 2018-2022 oraz w I kwartale 2023

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie podwyżek dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek podległych w latach 2018-2022 oraz w I kwartale 2023 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkoli, szkół i placówek ośwaitowych prowadzonych przez Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Grabowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Grabowa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Grabowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Grabowa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 marca 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Transmisja LXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2023 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 29 marca 2023 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej na salę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej na salę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej - Pomoc w zakresie dożywiania w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej - Pomoc w zakresie dożywiania w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej - Prowadzenie placówek wsparcia w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej - Prowadzenie placówek wsparcia w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie w sprawie informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie obsługi prawnej Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie obsługi prawnej Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 marca 2023

Wiadomości

Protokół Nr LXIX/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LXIX/23 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.23.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.23.2023 z dnia 29.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.24.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.24.2023 z dnia 29.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.25.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.25.2023 z dnia 29.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 marca 2023

Wiadomości

Zapytanie w sprawie informacji dotyczącej zakupów obrazów o tematyce religijnej

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie informacji dotyczącej zakupów obrazów o tematyce religijnej - [Wszystkie zmiany]

Analiza stanu gospodarki komunalnymi na terenie miasta Łomża w roku 2022

Dodanie nowej wiadomości: Analiza stanu gospodarki komunalnymi na terenie miasta Łomża w roku 2022 - [Wszystkie zmiany]

Wyniki naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Edukacji UM w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Edukacji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej