Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 maja 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sprzedaży końcowej węgla - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 maja 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maja 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz spółek Miasta Łomża na podstawie umów o pracę

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz spółek Miasta Łomża na podstawie umów o pracę. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maja 2023

Wiadomości

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na 31.03.2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.03.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Grabowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Grabowa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża - Ochrona Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rewitalizacji linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 02.03.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 02.03.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca naprawy elewacji Domku Pastora oraz kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca naprawy elewacji Domku Pastora oraz kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2023

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20.05.2023r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 20.05.2023r - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Edycja wiadomości Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 maja 2023

Wiadomości

Protokół Nr LXX/23

Edycja wiadomości Protokół Nr LXX/23 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz spółek Miasta Łomża na podstawie umów o pracę

Edycja wiadomości Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz spółek Miasta Łomża na podstawie umów o pracę - [Wszystkie zmiany]

Rejestr interpelacji radnych

Edycja wiadomości Rejestr interpelacji radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maja 2023

Wiadomości

materiały na sesję majową 2023

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję majową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie-zawiadomienie stron

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zawiadomienie stron - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez położone na terenie Miasta Łomża rodzinne ogrody działkowe

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez położone na terenie Miasta Łomża rodzinne ogrody działkowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie położonych na terenie Miasta Łomża rodzinnych ogrodów działkowych w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie zawarcia umowy na stworzenie 15 przepisów kulinarnych przez miasto Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie zawarcia umowy na stworzenie 15 przepisów kulinarnych przez miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m. Łomza.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m. Łomza. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie dowodów osobistych

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie dowodów osobistych

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 15 maja 2023

Wiadomości

Zapytanie w sprawie zabezpieczenia mieszkańców Łomży przed wzrostem opłat za ciepło

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie zabezpieczenia mieszkańców Łomży przed wzrostem opłat za ciepło - [Wszystkie zmiany]

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego od 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego od 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17.05.2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszontm zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 17.05.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie położonych na terenie Miasta Łomża rodzinnych ogrodów działkowych w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 147/23 z dnia 12 maja w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maja 2023

Wiadomości

materiały na sesję majową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję majową 2023 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję majową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję majową 2023 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję majową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję majową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję majową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję majową 2023 - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna za 2022 r. w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna za 2022 r. w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję majową 2023

Edycja wiadomości materiały na sesję majową 2023 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenia na obrady LXXi zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenia na obrady LXXi zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Deklaracja członkowska

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja członkowska - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca utrudnionego wjazdu i wyjazdu z posesji na ulicy Rybaki

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca utrudnionego wjazdu i wyjazdu z posesji na ulicy Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 maja 2023

Wiadomości

zaproszenia na obrady LXXi zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości zaproszenia na obrady LXXi zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgloszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgloszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.31.2023 z dnia 16.05.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.31.2023 z dnia 16.05.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu - „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej realizacji mobilnych instalacji do przetwarzania odpadów z betonu i gruzu betonowego - ul. Akademicka 22

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej realizacji mobilnych instalacji do przetwarzania odpadów z betonu i gruzu betonowego - ul. Akademicka 22 - [Wszystkie zmiany]

„Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową”

Dodanie nowej wiadomości: „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 maja 2023

Wiadomości

Oświadczenia radnej Agnieszki Białobrzewskiej

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Agnieszki Białobrzewskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Macieja Andrzeja Borysewicza

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Macieja Andrzeja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Ireneusza Waldemara Cieślika

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Ireneusza Waldemara Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Dariusza Domasiewicza

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Dariusza Domasiewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Macina Dębka

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macina Dębka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Marka Dworakowskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Marka Dworakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Hanki Gałązka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Hanki Gałązka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Andrzeja Janusza Grzymały

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Andrzeja Janusza Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Wiesława Tadeusza Grzymały

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Wiesława Tadeusza Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Marianny Jóskowiak

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Marianny Jóskowiak - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Alicji Konopka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Tadeusza Kowalewskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Tadeusza Kowalewskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Zofii Kurkowskiej

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Zofii Kurkowskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Wojciecha Michalaka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Wojciecha Michalaka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Artura Nadolnego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Artura Nadolnego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Artura Nadolnego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Artura Nadolnego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Stanisława Oszkinisa

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Stanisława Oszkinisa - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Andrzeja Podsiadło

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Andrzeja Podsiadło - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Zbigniewa Prosińskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Zbigniewa Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Piotra Serdyńskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Piotra Serdyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnej Edyty Śledziewskiej

Edycja wiadomości Oświadczenia radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Mariusza Tarka

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Mariusza Tarka - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Andrzeja Wojtkowskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Andrzeja Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Krzysztofa Sychowicza

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Krzysztofa Sychowicza - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

Aktualizacja załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 maja 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

p. Celina Kaczmarek - Inspektor w Oddziale Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu - oświadczenie majątkowe z dnia 22.05.2023 r. /przejście na emeryturę/.

Dodanie nowej wiadomości: p. Celina Kaczmarek - Inspektor w Oddziale Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu - oświadczenie majątkowe z dnia 22.05.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w obszarze pomocy społecznej na 2023 rok. - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna - ławnicy

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna - ławnicy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na ławników

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborach ławników - [Wszystkie zmiany]

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Dodanie nowej wiadomości: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie o rodzicielstwie

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o rodzicielstwie - [Wszystkie zmiany]

Lista poparcia kandydata na ławnika

Dodanie nowej wiadomości: Lista poparcia kandydata na ławnika - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie o postępowaniu

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Aktualizacja listy pracowników - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 maja 2023

Wiadomości

Transmisja LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 24.05.2023 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 24.05.2023 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LXXI/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LXXI/23 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2022 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2022 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2022 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG,ODROCZEŃ,UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2022 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO ULG,ODROCZEŃ,UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 27 maja 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 27 maja 2023r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2023

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu przeznaczonych do oddania w najem - ul. Poznańska

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu przeznaczonych do oddania w najem - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do oddania w najem - ul. Polna i Bawełniana

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do oddania w najem - ul. Polna i Bawełniana - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 maja 2023

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Poziomkowa

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Poziomkowa - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.32.2023 z dnia 25.05.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.32.2023 z dnia 25.05.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 maja 2023

Wiadomości

Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2023

Wiadomości

Interpelacja w sprawie remontu hali sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie remontu hali sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/23 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/23 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr 40/23 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/23

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/23 - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Ewidencji Ludności p. Patryk Nacewicz - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Ewidencji Ludności p. Patryk Nacewicz - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Gł. Specjalista w Wydziale Skarbu i Budżetu Oddział Podatków p. Jolanta Cieślikiewicz - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gł. Specjalista w Wydziale Skarbu i Budżetu Oddział Podatków p. Jolanta Cieślikiewicz - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Natalia Kowalewska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Natalia Kowalewska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Iwona Obrycka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Iwona Obrycka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Zbigniew Cybula - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Zbigniew Cybula - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Monika Górska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Monika Górska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Marta Krzewska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Marta Krzewska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Referatu Spraw lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Referat Spraw Lokalowych p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Referat Spraw Lokalowych p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Ewidencji Ludności p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Ewidencji Ludności p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Komunikacji w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Komunikacji w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Edukacji p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

St. Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: St. Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Arkadiusz Józef Dmochowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Arkadiusz Józef Dmochowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Budżetu w Wydziale Skarbu i Budżetu p. Renata Nerkowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu w Wydziale Skarbu i Budżetu p. Renata Nerkowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział komunikacji p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział Komunikacji p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Biura ds. Budownictwa p. Anna Zuzanna Żelachowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura ds. Budownictwa p. Anna Zuzanna Żelachowska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Gł. Specjalista w Biurze ds. Budownictwa p. Magdalena Skrodzka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gł. Specjalista w Biurze ds. Budownictwa p. Magdalena Skrodzka - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział ewidencji Ludności p. Sylwia Bartlińska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Gł. Specjalista w Centrum Obsługi Mieszkańców Oddział ewidencji Ludności p. Sylwia Bartlińska - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor w Wydziale Skarbu i Budżetu Oddział Podatków p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2022 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Skarbu i Budżetu Oddział Podatków p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2022 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2023

Wiadomości

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery wiatrołapy na terenie położonym przy ul. Spółdzielczej 30

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o cztery wiatrołapy na terenie położonym przy ul. Spółdzielczej 30 - [Wszystkie zmiany]

obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dz. 10732/11)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dz. 10732/11) - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dz. 21443/4)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dz. 21443/4) - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Edycja wiadomości Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej Nr BUD.6740.2.33.2023 z dnia 30.05.2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej Nr BUD.6740.2.33.2023 z dnia 30.05.2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian