Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lutego 2024

Wiadomości

Obwieszczenie WGK.6220.20.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.20.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lutego 2024

Wiadomości

kontakty do radnych

Edycja wiadomości kontakty do radnych - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Podl. Woj. Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administr. w spr. wpisania do rejestru zabytków nieruchomych woj. podl.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 stycznia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca wizyty w KGHM Polska Miedź S.A. w Warszawie w dniu 24 marca 2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wizyty w KGHM Polska Miedź S.A. w Warszawie w dniu 24 marca 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu

Edycja wiadomości Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży - ogłoszenie o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lutego 2024

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - dz. 20076/3 - ul. Nowogrodzka 160

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - dz. 20076/3 - ul. Nowogrodzka 160 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ogródki dz. 22790/30 - ul. Dmowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ogródki dz. 22790/30 - ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23896 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23896 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23897 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23897 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23898 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23898 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23899 i udział w działce 23900 - ul. Architektów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dz. 23899 i udział w działce 23900 - ul. Architektów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 lutego 2024

Wiadomości

Jednostki Organizacyjne Miasta Łomża

Edycja wiadomości Jednostki Organizacyjne Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGK.6220.21.2023.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.21.2023.BW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: KLAUZULE INFORMACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGK.6220.3.2024.BW

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.3.2024.BW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, dostarczenie i wydanie cateringu dla uczestników projektu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na przygotowanie, dostarczenie i wydanie cateringu dla uczestników projektu pt. ”Regionalne Innowacje Społeczne – CIS województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie, dostawa i montaż mebli w budynku przy ul. Nowa 2” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży do przepisów p.poż i wymagań higieniczno-sanitarnych". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyposażenie budynku Hali Kultury w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozbudowa i ocieplenie budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o piątym przetargu nieograniczonym na: "Realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o czwartym przetargu nieograniczonym na: "Realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci w Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o ósmym przetargu nieograniczonym na budowę fontanny oraz tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę ulicy Kolejowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:„Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o zamówieniu: Miasto Łomża. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. numer sprawy WGK.271.2.2019 – przetarg nieograniczony. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich„ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przeprowadzenie badań archeologicznych w formie badań ratowniczych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Remont drogi krajowej nr 61-ulicy Wojska Polskiego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (sieć kanalizacji deszczowej) – Etap I - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na konserwację monitoringu miasta - II przetrag - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony na konserwację monitoringu miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:"Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) w Łomży i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – Etap II” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r." - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: „Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: "Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży do przepisów p.poż i wymagań higieniczno-sanitarnych". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w piątym postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „BUDOWA INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W PARKU IM. JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA W ŁOMŻY” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa fontanny i tężni na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „BUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W ŁOMŻY” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Przeprowadzenie badań archeologicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na zadanie: "Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu na: „Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert „Wykonanie, dostawa i montaż mebli w budynku przy ul. Nowa 2” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na : "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowania na: „Termomodernizacja i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie zadania: Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowania na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z drugiego postępowania na: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Remont drogi krajowej nr 61- ulicy Wojska Polskiego" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na: Zarządzanie projektami: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przetarg nieograniczony - Zarządzanie projektem „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - konserwacja monitoringu miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert - konserwacja monitoringu miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na "Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. " Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno-biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca kosztów akcji promującej udział Miasta Łomża w ostatniej edycji plebiscytu "Świeć się z energią"

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca kosztów akcji promującej udział Miasta Łomżą wlostatniej edycji plebiscytu "Świeć się z energią" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie lokalu w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 ( lokal po Telepizzy) na potrzeby Klubu Senior+ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie lokalu w budynku przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 ( lokal po Telepizzy) na potrzeby Klubu Senior+ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywna dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Miejskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz przechowywania na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z alejkami parkowymi oraz małą architekturą - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej – ul. Katyńska - BO. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą na terenie przyległym do Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej – ul. Katyńska - BO. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przeprowadzenie badań archeologicznych w formie badań wyprzedzających wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie prac geodezyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie prac szacowania nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o naborze partnerów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży (główny najemca) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiące własność Miasta Łomża przeznaczone do przekazania w dzierżawę - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno - biurowym stanowiącym własność Skarbu Państwa przy ul. Nowej 2 przeznaczonej w najem. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Bartnicza - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na prawach powiatu i Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Sosnowa, Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na prawach powiatu i Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Sosnowa, Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Fabryczna, ul. Geodetów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Nowogrodzka - "Grabówka" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w użyczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem na poprawienie zagospodarownia nieruchomości sąsiedniej - ul. Sosnowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w dzierżawę - łąki na "Pulwach" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Słowackiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Słowackiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do zamiany - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - MC. Skłodowskiej, W. Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Świerkowa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w użyczenie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym - ul. Długa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - Plac Pocztowy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Meblowa, Poznańska i Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Zawadzka, Dmowskiego, Stary Rynek - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Sosnowa, Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Sosnowa - poprawienie zagospopodarowania działki przyległej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przemysłowych położonych w Łomży przy ul. Geodetów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - teren przemysłowy - ul. Żabia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi usuwania pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybór oferty na wykonanie dokumentacji technicznej nasadzeń zieleni wraz z alejkami parkowymi oraz małą architekturą - Mini Park Szosa Zambrowska - Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej – ul. Katyńska - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki ręcznej plażowej – ul. Katyńska - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Łomżyńska Strategia Elektromobilności" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze - wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przystosowanie budynku do przepisów p.poż. i sanepidu - Bursa Szkolan nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie badań archeologicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - szacowanie nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie prac geodezyjnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sukcesywna dostawa tonerów - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wybór najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic w Łomży – Etap II” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Realizacja placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa ulicy Kolejowej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariancie rozszerzonym w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o udzieleniu zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Bezpieczne osiedle - monitoring osiedla nr 5 - BO" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: Budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Łomża – ETAP III - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o nieudzieleniu zamówienia na: "usługi cateringowe dla 40 uczestników projektu Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wykonanie, dostawa i montaż mebli w budynku przy ul. Nowa 2” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich„ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Wymiana dwóch dźwigów elektrycznych w budynku administracyjno - biurowym w Łomży przy ul. Nowej 2" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Konserwacja monitoringu miasta” - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na konserwację monitoringu miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów PPOŻ - wykonanie dokumentacji technicznej" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży " - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II i unieważnieniu części I w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Komisjarza Wyborczego w Łomży z dnia 02 lutego 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Komisjarza Wyborczego w Łomży z dnia 02 lutego 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Finansowanie ze środków PFRON w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program osłonowy Korpus Wsparcia dla Seniorów na 2022 rok dla mieszkańców Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2021 – 2022 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Założenia Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Łomża na lata 2016 - 2021 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji na terenie miasta Łomża w latach 2017 - 2022 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. przebudowy linii kolejowej (AB-I.7840.6.30.2023.OW)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. przebudowy linii kolejowej (AB-I.7840.6.30.2023.OW) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 07 lutego 2024

Wiadomości

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.3.2024 z dnia 05.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.3.2024 z dnia 05.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.4.2024 z dnia 05.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.4.2024 z dnia 05.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lutego 2024

Wiadomości

Miejsca na terenie Miasta Łomża przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Miejsca na terenie Miasta Łomża przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Poznańska, Akademicka, Ciesielskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Poznańska, Akademicka, Ciesielskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 lutego 2024

Wiadomości

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja dotycząca działań podjętych w sprawie wodociągowej wieży ciśnień

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja dotycząca działań podjętych w sprawie wodociągowej wieży ciśnień - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża na lata 2024-2034”.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Łomża na lata 2024-2034”. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2024 z dnia 08.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.5.2024 z dnia 08.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lutego 2024

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 rok.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2024 rok. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2024 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych w 2024 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok /dożywianie osób ubogich/.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok /prowadzenie placówek wsparcia/.

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej na 2024 rok /prowadzenie placówek wsparcia. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania od Komitetów Wyborczych list kandydatów do OKW oraz zgłoszeń indywidualnych do Komisarza Wyborczego w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w celu przyjmowania od Komitetów Wyborczych list kandydatów do OKW. oraz zgłoszeń indywidualnych do Komisarza Wyborczego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 lutego 2024 r. w spr. okręgów wyborczych, ich granic, nr i liczbie radnych wybieranych do RMŁ w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.ch

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 12 lutego 2024 r. w spr. okręgów wyborczych, ich granic, nr i liczbie radnych wybieranych do RMŁ w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.ch - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

INTERPRETACJE

DODANA INTERPRETACJA POZ. 6 - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 13 lutego 2024

Wiadomości

Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego - ul. Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czternastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lutego 2024

Wiadomości

Przywileje członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodanie nowej wiadomości: Przywileje członków Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta p. Piotr Serdyński - oświadczenie majątkowe z dnia 14.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Piotr Serdyński - oświadczenie majątkowe z dnia 14.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia radnego Piotra Serdyńskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia radnego Piotra Serdyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłasza nabór kandydatek na członkinie Łomżyńskiej Rady Kobiet

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłasza nabór kandydatek na członkinie Łomżyńskiej Rady Kobiet - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lutego 2024

Wiadomości

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lutego 2024

Wiadomości

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych. - [Wszystkie zmiany]

Orzekanie o niepełnosprawnosci - osoby poniżej 16 roku życia

Dodanie nowej wiadomości: Orzekanie o niepełnosprawnosci - osoby poniżej 16 roku życia - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 lutego 2024 r. (zgłaszanie kandydatów do komisji terytorialnych).

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 16 lutego 2024 r. (zgłaszanie kandydatów do komisji terytorialnych). - [Wszystkie zmiany]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 19 lutego 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kan sanit - ul. Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kan sanit - ul. Kraska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Informacje o podmiotach gospodarczych

aktualizacja danych - informacja ogólna - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 20 lutego 2024

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24 luty 2024r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24 luty 2024r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - tereny rolne - Miastkowo

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - tereny rolne - Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję lutową 2024

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesje lutową - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty 1/2 etatu w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy zewnetrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika - Radcy Prawnego, Koordynatora Biura Radców Prawnych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Konserwatora - Pracownika Technicznego w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji , Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspeltora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Edukacji w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika referatu Funduszy Nieinwestycyjnych w Wydziale Edukacji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję lutową 2024

Edycja wiadomości materiały na sesję lutową 2024 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2024 z dnia 19.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.6.2024 z dnia 19.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego...

Dodanie nowej wiadomości: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego... - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGK.6220.4.2024.BW Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.4.2024.BW Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze uzupełniającym kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów kadencji 2024-2029

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze uzupełniającym kandydatów do Łomżyńskiej Rady Seniorów kadencji 2024-2029 - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na 31.12.2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.12.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Projekt budżetu Miasta Łomża na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Miasta Łomża na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Projekt WPF na lata 2024 - 2039

Dodanie nowej wiadomości: Projekt WPF na lata 2024 - 2039 - [Wszystkie zmiany]

WPF na lata 2024 - 2039

Dodanie nowej wiadomości: WPF na lata 2024 - 2039 - [Wszystkie zmiany]

Budżet Miasta Łomża na 2024 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Miasta Łomża na 2024 rok - [Wszystkie zmiany]

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034

Dodanie nowej wiadomości: Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie - nabór partnera

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - nabór partnera - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 702/LXXXI/24 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 702/LXXXI/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039 - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 703/LXXXI/24 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 703/LXXXI/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2024 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lutego 2024

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Kodeks Wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Kodeks Wyborczy (wyciąg) - Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego - 7 kwietnia 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Kodeks Wyborczy (wyciąg) - Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego - 7 kwietnia 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zgłoszeń oraz rejestracja list kandydatów na Radnych i kandydatów na Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta przez Komisję Terytorialną - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie WGK.6220.22.2023.BW dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie WGK.6220.22.2023.BW dotyczące wydania decyzji orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Raporty z realizacj Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża

Edycja wiadomości Raporty z realizacj Programu ochrony środowiska dla miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przyjmowanie zgłoszeń oraz rejestracja list kandydatów na Radnych i kandydatów na Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta przez Komisję Terytorialną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21.03.2024r

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21.03.2024r - [Wszystkie zmiany]

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami /WGN/

Wykreślono jednego pracownika Wydziału - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.7.2024 z dnia 20.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.7.2024 z dnia 20.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Biurze Prawnym w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pracownika Służby BHP - 2/5 etatu w Wydziale Organizacji i Kadr UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury sanitarnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Oddziale Ewidencji Ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na zastępstwo na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Hali Kultury (Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych) w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Hali Kultury w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Audytu i Kontroli w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór (na zastępstwo) na Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na zastępstwo Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Gł. Specjalisty w Wydziale Edukacji UM w Łomży 1/2 etatu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych - Aplikant Straży Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Kancelarii Prezydenta Miasta UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża w związku z długotrwałą usprawiedliwioną absencją pracownika ogłasza nabór (na zastępstwo) na Podinspektora/Inspektora w Biurze Zamówień Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Informatyki UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze ds. Budownictwa UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Hali Kultury (Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych ) UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwatora w Hali Kultury w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Hali Kultury w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Nr 1 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora II LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora III LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Spłecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik - radca prawny koordynator Biura Radców Prawnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyka w Wydziale Informatyki UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na zastępstwo na Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Prawnym Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownika Służby BHP w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury sanitarnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór - na zastępstwo - na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Hali Kultury. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Hali Kultury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Biurze Audytu i Kontroli UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży z siedzibą w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.9.2020 z dnia 09.10.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.8.2020 z dnia 17.09.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.7.2020 z dnia 07.07.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie rozbiórki i budowy Nr BUD.6740.2.6.2020 z dnia 08.07.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.5.2020 z dnia 24.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.4.2020 z dnia 24.06.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie instalacji Nr BUD.6740.2.10.2020 z dnia 10.11.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.3.2020 z dnia 28.05.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.2.2020 z dnia 21.05.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.1.2020 z dnia 20.02.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr umów 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawozdanie z kontroli zrealizowanych w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze turystyki i rekreacji w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze prowadzenia działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym na 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert: "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku." - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji w 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert w sferze turystyki i rekreacji w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2020 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Łomży w 2020 r." - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań na 2020 r. "Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym" - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Stypułkowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2020 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Oddziale Komunikacja Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Przemysław Chełstowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Anna Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Biura ds. Budownictwa p. Anna Zuzanna Żelachowska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Dariusz Boryszewski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Starszy Inspektor w Biurze ds. Budownictwa p. Magdalena Skrodzka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Agnieszka Kuczyńska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Starszy Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Natalia Zubrzycka - oświadczenie majątkowe z dnia 03.11.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Paweł Piwowarski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Starszy Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności COM p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: p. Henryka Pezowicz Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami - oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSZ p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Starszy Inspektor w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Ewa Mucha - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Specjalista w Oddziale Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Matyjaszczyk - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Referatu Spraw Lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia p. Małgorzata Piaszczyńska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Monika Górska - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jolanta Cieślikiewicz - oświadczenie majątkowe z dnia 23.11.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe z dnia 08.09.2020 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Emilia Konopka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podinspektor w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Natalia Zubrzycka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Zbigniew Cybula - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Bogdan Majewski - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Główny Specjalista w Oddziale Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jolanta Cieślikiewicz - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie w sprawie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w MPEC Sp. z o.o. w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie w sprawie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w MPEC Sp. z o.o. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 179/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 179/2024 z dnia 26 utego 2024 r. w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 179/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 180/24 z dnia 26 Lutego 2024 r. w spr. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 180/24 w spr. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łomży przy ul. Akademickiej, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Łomży przy ul. Akademickiej, przeznaczonych do oddania w użyczenie - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - lokale na parterze budynku przy ul. Nowej 2

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem - lokale na parterze budynku przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dodanie nowej wiadomości: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 05.03.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 05.03.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 178/2024 z dnia 23 utego 2024 r. w spr. wskazania przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży Nr 178/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w spr. wskazania przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

„Dostawa samochodu wraz z (mobilnym) systemem monitoringu jakości powietrza („Smogobusa”)” - II postępowanie

Dodanie nowej wiadomości: „Dostawa samochodu wraz z (mobilnym) systemem monitoringu jakości powietrza („Smogobusa”)” - II postępowanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 71/24 z dnia 26 lutego w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Transmisja LXXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lutego 2024 r. godz. 10.00

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja LXXXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 28 lutego 2024 r. godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

Projekt WPF na lata 2022 - 2037

Dodanie nowej wiadomości: Projekt WPF na lata 2022 - 2037 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady

Edycja wiadomości zaproszenie na obrady LXXXII sesji Rady - [Wszystkie zmiany]

Projekt budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu Miasta Łomża na 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

WPF na lata 2022 - 2037

Dodanie nowej wiadomości: WPF na lata 2022 - 2037 - [Wszystkie zmiany]

Budżet Miasta Łomża na rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Miasta Łomża na rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostkowy UM za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostkowy UM za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

UM - zestawienie zysków i strat za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: UM - rachunek zysków i strat za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

UM - zestawienie zmian w funduszu za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: UM - zestawienie zmian w funduszu za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

UM - informacja dodatkowa za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: UM - informacja dodatkowa za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2021r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łomża za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja w sprawie uzyskania informacji na temat prac remontowych Ewangelickiej Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. M.Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja w sprawie uzyskania informacji na temat prac remontowych Ewangelickiej Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. M.Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.8.2024 z dnia 27.02.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie instalacji gazowej nr BUD.6740.2.8.2024 z dnia 27.02.2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w dniach 29.02 - 14.03.2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie, siedzibie i dyżurach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 29 lutego 2024

Wiadomości

Protokół nr LXXXII/24

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LXXXII/24 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienie jst za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienie jst za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia jst za 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia jst za 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia jest za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia jest za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 29 lutego 2024 r. o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 29 lutego 2024 r. o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej