Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań

2016-04-15 10:53 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań

2016-05-18 13:35 - Uwaga: W dniu 18.05.2016r. dodano pliki: Zał. nr 33 - Wytyczne dla wiat przystankowych oraz Zał. nr 34 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.

2016-05-25 11:35 - Uwaga: Na życzenie Wykonawcy w dniu 25.05.2016r. dodano plik: Zał. nr 35 - TABELA_ROBOT_ZIEMNYCH - ODC_1.pdf

2016-06-27 14:01 - Uwaga: W dniu 27.06.2016r. dodano plik: Zał. nr 36 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.

2016-08-04 12:17 - zmiana terminu składania ofert

2016-09-23 11:38 - W dniu 23.09.2016 Zamawiający zmienił treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert

2016-11-23 15:04 - W dniu 23.11.2016 zmieniono treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa 16.01.2017r

Przejdź do wiadomości