Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2016-08-30 12:07 - Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr. "Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża - Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.

2022-03-18 13:23 - Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr. "Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża - Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce.

Przejdź do wiadomości