Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2016-08-31 08:14 - Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Partyzantów, Księżycowej, Pogodnej, Przyjaźni i Wyzwolenia

2021-05-20 13:58 - Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Partyzantów, Księżycowej, Pogodnej, Przyjaźni i Wyzwolenia

Przejdź do wiadomości