Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

2016-09-27 10:20 - Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym Szosy do Mężenina

2021-05-20 14:12 - Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym Szosy do Mężenina

Przejdź do wiadomości