Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych

2016-09-30 10:59 - Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych

2016-10-13 11:07 - UWAGA z 13.10.2016 r.

2016-10-18 14:22 - UWAGA z 18.10.2016 r.

2016-10-25 15:41 - UWAGA z 25.10.2016 r. Udzielono odpowiedzi na zapytanie wykonawcy, dotyczące SIWZ. Treść udzielonej odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 4

2016-10-28 15:07 - UWAGA z 28.10.2016 r. Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonej odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 5 SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 6

2016-11-03 14:15 - udzielenie odpowiedzi na pytanie 03.11.2016

Przejdź do wiadomości