Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Udostępnienie danych z ewidencji ludności

2008-12-19 08:42 - Dodanie nowej wiadomości: Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru Pesel

2008-12-19 08:49 - zmian przepisów

2010-07-05 09:34 - nowy wzór wniosku

2010-07-05 09:38 - nowy wzór

2010-07-08 08:24 - nowy wzór

2010-07-08 09:09 - nowy wzór

2011-05-02 09:54 - ZMIANA NAZWY

2013-12-31 10:41 - zmiana konta

2015-03-06 10:46 - zmiana podstawy prawnej

2015-03-06 11:05 - zmiana wniosku

2017-03-31 11:09 - zmiana podstawy prawnej

2017-07-04 11:40 - aktualizacja

2017-11-14 11:50 - zmiana nazwy procedury

2018-02-13 10:58 - zmiana nr konta

2018-05-28 11:27 - dodanie klauzuli informacyjnej

2019-01-10 13:25 - aktualizacja

2019-06-11 12:47 - aktualizacja

2019-06-19 10:05 - aktualizacja

2020-05-19 13:54 - aktualizacja

2021-04-09 13:47 - aktualizacja

2022-08-09 13:53 - Aktualizacja podstawy prawnej.

2022-08-18 08:23 - Aktualizacja treści ogłoszenia.

2022-08-18 09:18 - Aktualizacja załącznika.

Przejdź do wiadomości