Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

2015-03-05 14:49 - Dodanie nowej wiadomości: Zameldowanie na pobyt stały lub czsowy

2017-03-31 11:07 - zmiana podstawy prawnej

2017-07-04 11:38 - aktualizacja

2018-01-03 12:26 - aktualizacja treści

2018-01-03 12:30 - zmiana druków

2019-06-11 12:47 - aktualizacja

2019-06-19 10:00 - aktualizacja

2020-05-19 13:51 - aktualizacja

2020-05-28 13:22 - aktualizacja

2021-04-09 13:47 - aktualizacja

2022-08-09 13:27 - Aktualizacja podstawy prawnej.

2022-09-09 10:01 - Aktualizacja treści ogłoszenia.

2022-09-09 10:03 - Aktualizacja załączników.

2022-09-09 10:09 - Aktualizacja załączników.

2023-06-02 13:50 - Aktualizacja.

Przejdź do wiadomości