Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

2015-03-06 10:23 - Dodanie nowej wiadomości: Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

2017-02-16 09:33 - aktualizacja

2017-03-31 11:06 - zmiana podstawy prawnej

2017-07-04 11:35 - aktualizacja

2018-01-03 12:44 - aktualizacja treści

2018-01-03 12:48 - zmiana druków

2018-05-28 11:25 - dodanie klauzuli informacyjnej

2019-06-11 12:46 - aktualizacja

2020-05-19 13:51 - aktualizacja

2020-05-28 13:28 - aktualizacja

2020-05-28 13:30 - Edycja wiadomości Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

2021-04-09 13:46 - aktualizacja

2022-08-09 13:23 - Aktualizacja podstawy prawnej.

2022-08-24 13:18 - Aktualizacja treści i załączników.

2022-08-25 15:24 - Aktualizacja załączników.

2023-06-02 13:49 - Aktualizacja.

Przejdź do wiadomości